EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

22. 9. 2023

Zážitkové učenie

Vďaka finančnej podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zážitkové učenie, absolvovali 19. septembra 2023 žiaci tried sekunda a tercia exkurziu do Kremnice a Vyhní. V meste Kremnica sa oboznámili s históriou ťažby zlata a procesom výroby mincí v najstaršej funkčnej mincovni na svete. Vo Vyhniach sa vydali po náučnom chodníku A. Kmeťa, na ktorom videli Vyhniansky travertín a prírodnú rezervácia Kamenné more, jedno z najstarších u nás chránených území, severne nad obcou Vyhne v Štiavnických vrchoch budovaného vulkanickými horninami.

6. 9. 2023

Karty ISIC

1. Informácia pre žiakov, ktorí kartu ešte nemajú a chceli by ju mať.

Cena karty je 20€, kartu je možné kúpit/objednať cez platový terminál:
https://isic.sk/platbaskoly/
karta príde na školu a ja Vám cez EduPage pošlem o tom oznam
(mať kartu je výhodné najmä pre študentov, ktorí majú paušál od Orange, kde získajú výraznú zľavu).Viac informácií nájdete v prílohe.

2. Informácia pre žiakov, ktorí už kartu majú:

- nezabudnite si predĺžit platnosť karty na dopravu, návod nájdeš tu:
https://isic.sk/aktivacia-dopravy-pocas-prazdnin/
- nezabudnite si zakúpit známku 10 €, ktorá vam umožní využívať zľavy na nákup a paušál, vstupné do múzeí a pod.:
https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

Žiaci si známku na preukaz objednajú a zaplatia sami cez e-shop www.objednaj-preukaz.sk. Pri objednávke si žiaci zvolia spôsob doručenia – či chcú známku doručiť na školu alebo priamo domov. Pokiaľ sa rozhodnú, že známku si nechajú doručiť na školu - škola po doručení ISIC karty žiaka vyzve aby si kartu vyzdvihol. Pokiaľ sa rozhodnú, že známku si nechajú doručiť na adresu priamo domov, tak im ju doručí kuriér. V tomto prípade si budú žiaci hradiť poštovné (3€). Postup nákupu ISIC karty - v prílohe

Samozrejme, ak kartu používate len na dopravu, nemusíte zakupovať známku
a ak nepoužívate kartu na dopravu, nemusíte predlžovat kartu na dopravu.

31. 8. 2023

Inštruktáž k štipendiám

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

14. 5. 2023

Oznam

Prihlášky na stravu pre nových stravníkov pre školský rok 2023-2024 je možné si podať v budove Gymnázia V. B. Nedožerského v kancelárii školskej jedálne v nasledujúcich termínoch:
MÁJ - JÚN počas pracovných dní v čase od 7:00 do 13:30.
JÚL počas pracovných dní od 03.07.2023 do 14.07.2023 v čase od 8:00 do 10:00.
AUGUST počas pracovných dní od 21.08.2023 do 31.08.2023 od 8:00 do 10:00.
Od SEPTEMBRA 2023 počas pracovných dní od 7:00 do 13:30.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza