PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK fyziky Gymnázia V. B. N.

fyziky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


ČLENOVIA PREDMETOVEJ KOMISIE fyziky

Predmetovú komisiu tvoria vyučujúci predmetu fyzika, technika.

Vedúci

Mgr. Bieliková Jana

Členovia

  • Mgr. Klein Róbert
  • Mgr. Mečiarová Jana
  • RNDr. Perniš Jaroslav
  • Mgr. Šimurková Ľubomíra
  • Mgr. Ziaťková Monika
Členovia PK fyziky
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza