PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK matematiky Gymnázia V. B. N.

matematiky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


ČLENOVIA PREDMETOVEJ KOMISIE matematiky

Predmetovú komisiu tvoria vyučujúci predmetu matematika.

Vedúci

PaedDr. Lukáčová Renáta

Členovia

 • RNDr. Barta Milan
 • Mgr. Galanská Jana
 • Ing. Holá Ľudmila
 • Mgr. Janesová Alžbeta
 • PaedDr. Kurbelová Oľga
 • PaedDr. Malátová Karin
 • Mgr. Mečiarová Jana
 • Mgr. Mikušková Jana
 • PaedDr. Sasáková Alžbeta
 • Mgr. Šimurková Ľubomíra
 • Mgr. Ziaťková Monika
Členovia PK matematiky
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza