PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK slovenského jazyka a literatúry Gymnázia V. B. N.

slovenského jazyka a literatúry

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


ČLENOVIA PREDMETOVEJ KOMISIE slovenského jazyka a literatúry

Predmetovú komisiu tvoria vyučujúci predmetu slovenský jazyk a literatúra, rétorika a mediálna komunikácia.

Vedúci

PaedDr. Cagáň Bohdan

Členovia

  • Mgr. Bohušová Petra
  • Mgr. Dobišová Nikola
  • Mgr. Kačírová Eva
  • Mgr. Košecká Kristína
  • PhDr. Kupková Ľudmila
  • Mgr. Mikušová Soňa
  • Mgr. Páleš Jozef
  • PaedDr. Rajcigelová Katarína
  • Mgr. Samašová Ingrid
  • Mgr. Vašková Helena
Členovia PK slovenského jazyka a literatúry
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza