PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK nemeckého a ruského jazyka Gymnázia V. B. N.

nemeckého a ruského jazyka

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


ČLENOVIA PREDMETOVEJ KOMISIE nemeckého a ruského jazyka

Predmetovú komisiu tvoria vyučujúci predmetu nemecký jazyk a ruský jazyk.

Vedúci

Mgr. Oršulová Gabriela

Členovia

  • PhDr. Homolová Eva
  • Mgr. Bc. Marko Peter
  • Mgr. Orságová Zuzana
  • Mgr. Samašová Ingrid
Členovia PK nemeckého a ruského jazyka
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza