PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK anglického jazyka Gymnázia V. B. N.

anglického jazyka

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


ČLENOVIA PREDMETOVEJ KOMISIE anglického jazyka

Predmetovú komisiu tvoria vyučujúci predmetu anglický jazyk.

Vedúci

Ing. Surový Martin

Členovia

 • Mgr. Baloghová Eva
 • PaedDr. Bartošová Emília
 • Mgr. Čižniarová Jana
 • PaedDr. Divékyová Ľubica
 • Mgr. Dobišová Nikola
 • Mgr. Hoppanová Erika
 • Mgr. Hrúzová Zuzana
 • Mgr. Kačírová Eva
 • Mgr. Klocoková Andrea
 • Mgr. Bc. Marko Peter
 • Mgr. Petrovský Michal
 • Mgr. Šturcelová Dáša
 • Mgr. Valterová Silvia
Členovia PK anglického jazyka
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza