PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK psychológie Gymnázia V. B. N.

psychológie

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


ČLENOVIA PREDMETOVEJ KOMISIE psychológie

Predmetovú komisiu tvoria vyučujúci predmetu psychológia, psychosociálny výcvik, etická výchova, náboženská výchova.

Vedúci

Mgr. Zaujecová Ľudmila

Členovia

  • Mgr. Belisová Gabriela
  • PaedDr. Porubcová Eleonóra
  • PaedDr. Rajcigelová Katarína
  • Ing. Škopcová Marcela
Členovia PK psychológie
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza