PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK informatiky Gymnázia V. B. N.

informatiky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


ČLENOVIA PREDMETOVEJ KOMISIE informatiky

Predmetovú komisiu tvoria vyučujúci predmetu informatika, programovanie.

Vedúci

Mgr. Galanská Jana

Členovia

  • Mgr. Kuhajdová Kamila
  • PaedDr. Malátová Karin
  • Mgr. Opálený Ján
Členovia PK informatiky
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza