PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK biológie Gymnázia V. B. N.

biológie

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


ČLENOVIA PREDMETOVEJ KOMISIE biológie

Predmetovú komisiu tvoria vyučujúci predmetu biológia.

Vedúci

RNDr. Struhár Michal

Členovia

  • Mgr. Baloghová Eva
  • Mgr. Cigáňová Zuzana
  • Mgr. Lančaričová Marta
  • Mgr. Mikušková Jana
  • Mgr. Pekárová Viera
  • RNDr. Tužinská Denisa
Členovia PK biológie
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza