PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK umenia a kultúry Gymnázia V. B. N.

umenia a kultúry

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


ČLENOVIA PREDMETOVEJ KOMISIE umenia a kultúry

Predmetovú komisiu tvoria vyučujúci predmetu umenie a kultúra, výtvarná výchova, hudobná výchova, výchova umením, tvorba a prezentácia projektov.

Vedúci

Mgr. art. Meluzin Remiašová Barbara

Členovia

  • Mgr. Balážová Daria
  • PaedDr. Bartošová Emília
  • Mgr. Mikušová Soňa
  • Ing. Škopcová Marcela
  • Mgr. Vargová Erika
Členovia PK umenia a kultúry
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza