PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK telesnej a športovej výchovy Gymnázia V. B. N.

telesnej a športovej výchovy

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


ČLENOVIA PREDMETOVEJ KOMISIE telesnej a športovej výchovy

Predmetovú komisiu tvoria vyučujúci predmetu telesná a športová výchova.

Vedúci

Mgr. Lančaričová Marta

Členovia

  • Mgr. Faráriková Marcela
  • Mgr. Klocoková Andrea
  • Mgr. Marošová Iveta
  • Mgr. Opálený Ján
  • Ing. Surový Martin
  • PaedDr. Tasch Juraj
  • Mgr. Urbanová Eva
  • Mgr. art. Výskoková Alena
Členovia PK telesnej a športovej výchovy
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza