PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK geografie Gymnázia V. B. N.

geografie

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


ČLENOVIA PREDMETOVEJ KOMISIE geografie

Predmetovú komisiu tvoria vyučujúci predmetu geografia.

Vedúci

Mgr. Pekárová Viera

Členovia

  • Mgr. Cigáňová Zuzana
  • Mgr. Steinhübl Roman
  • PaedDr. Tasch Juraj
Členovia PK geografie
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza