PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK chémie Gymnázia V. B. N.

chémie

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


ČLENOVIA PREDMETOVEJ KOMISIE chémie

Predmetovú komisiu tvoria vyučujúci predmetu chémia.

Vedúci

PaedDr. Kozák Miroslav

Členovia

  • PaedDr. Kurbelová Oľga
  • RNDr. Struhár Michal
  • RNDr. Tužinská Denisa
Členovia PK chémie
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza