PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK románskych jazykov Gymnázia V. B. N.

románskych jazykov

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


ČLENOVIA PREDMETOVEJ KOMISIE románskych jazykov

Predmetovú komisiu tvoria vyučujúci predmetu francúzsky jazyk, španielsky jazyk a latinčina.

Vedúci

PhDr. Kupková Ľudmila

Členovia

  • Mgr. Balážová Daria
  • Mgr. Bohušová Petra
  • Ing. Surový Martin
  • Mgr. Vargová Erika
  • Mgr. Zaujecová Ľudmila
Členovia PK románskych jazykov
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza