PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK občianskej náuky Gymnázia V. B. N.

občianskej náuky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


ČLENOVIA PREDMETOVEJ KOMISIE občianskej náuky

Predmetovú komisiu tvoria vyučujúci predmetu občianska náuka, ekonomika, aplikovaná ekonómia, základy účtovníctva, finančná gramotnosť.

Vedúci

Mgr. Bachyncová Zuzana PhD.

Členovia

  • Mgr. Košecká Kristína
  • PaedDr. Rajcigelová Katarína
  • Ing. Škopcová Marcela
  • Ing. Tršová Soňa PhD.
  • Mgr. Vargová Erika
Členovia PK občianskej náuky
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza