EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


ČLENOVIA RADY ŠKOLY

za rodičov

  • MUDr. Miriam Holendová
  • Ing. Alfréd Choleva
  • Mgr. Jozef Macko

    za pedagogických zamestnancov

    • PaedDr.Oľga Kurbelová – predseda Rady školy
    • Mgr. Roman Steinhübl – podpredseda Rady školy

    za nepedagogických zamestnancov

    • Bc. Silvia Krajčiová

    za zriaďovateľa

    • MUDr. Peter Oulehle
    • MUDr. Ladislav Procházka, MPH
    • JUDr. Petra Hajšelová
    • Ing. Ján Daňo

    za žiakov školy

    • Maroš Kliniec - predseda študentskej rady

PREDMETOVÉ KOMISIE

  • PK slovenského jazyka a literatúry
  • PK anglického jazyka
  • PK nemeckého a ruského jazyka
  • PK románskych jazykov
  • PK dejepisu
  • PK občianskej náuky
  • PK matematiky
  • PK informatiky
  • PK fyziky
  • PK chémie
  • PK biológie
  • PK geografie
  • PK telesnej a športovej výchovy
  • PK psychológie
  • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza