logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk

ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY

číslo dodávateľ dátum zverejnenia otvoriť
2024 DFA 1-11 2024-01-31 otvoriť pdf súbor
2024 DFA 12-41 2024-03-01 otvoriť pdf súbor
2024 DFA 42-61 2024-03-27 otvoriť pdf súbor
2024 DFA 62-90 2024-04-24 otvoriť pdf súbor
2024 DFA 91-114 2024-05-20 otvoriť pdf súbor
2024 DFA 115-138 2024-06-13 otvoriť pdf súbor
2023 DFA 151-183 2023-07-25 otvoriť pdf súbor
2023 DFA 1-22 2023-02-02 otvoriť pdf súbor
2023 DFA 23-35 2023-02-13 otvoriť pdf súbor
2023 DFA 36-59 2023-03-13 otvoriť pdf súbor
2023 DFA 60-87 2023-04-13 otvoriť pdf súbor
2023 DFA 88-114 2023-05-09 otvoriť pdf súbor
2023 DFA 115-129 2023-05-30 otvoriť pdf súbor
2023 DFA 130-150 2023-06-15 otvoriť pdf súbor
2023 DFA 184-211 2023-08-30 otvoriť pdf súbor
2023 DFA 212-228 2023-09-21 otvoriť pdf súbor
2023 DFA 229-260 2023-10-26 otvoriť pdf súbor
2023 DFA 260-288 2023-11-23 otvoriť pdf súbor
2023 DFA 289-324 2024-01-10 otvoriť pdf súbor
2023 DFA 325-335 2024-01-16 otvoriť pdf súbor
2022 DFA 1-28 2022-02-09 otvoriť pdf súbor
2022 DFA 29-59 2022-03-18 otvoriť pdf súbor
2022 DFA 60-83 2022-04-08 otvoriť pdf súbor
2022 DFA 84-110 2022-05-09 otvoriť pdf súbor
2022 DFA 111-132 2022-06-02 otvoriť pdf súbor
2022 DFA 133-154 2022-06-23 otvoriť pdf súbor
2022 DFA 155-174 2022-07-15 otvoriť pdf súbor
2022 DFA 175-191 2022-08-11 otvoriť pdf súbor
2022 DFA 192-217 2022-09-08 otvoriť pdf súbor
2022 DFA 218-260 2022-10-26 otvoriť pdf súbor
2022 DFA 261-283 2022-11-11 otvoriť pdf súbor
2022 DFA 284-346 2023-01-17 otvoriť pdf súbor
2021 DFA 1-28 2021-02-25 otvoriť pdf súbor
2021 DFA 29-52 2021-03-23 otvoriť pdf súbor
2021 DFA 53-77 2021-04-22 otvoriť pdf súbor
2021 DFA 78-98 2021-05-17 otvoriť pdf súbor
2021 DFA 99-125 2021-06-16 otvoriť pdf súbor
2021 DFA 126-154 2021-07-13 otvoriť pdf súbor
2021 DFA 155-180 2021-08-16 otvoriť pdf súbor
2021 DFA 181-210 2021-09-17 otvoriť pdf súbor
2021 DFA 211-234 2021-10-13 otvoriť pdf súbor
2021 DFA 235-267 2021-11-19 otvoriť pdf súbor
2021 DFA 268-323 2022-01-18 otvoriť pdf súbor
2020 DFA 1 -26 2020-02-10 otvoriť pdf súbor
2020 DFA 27-95 2020-05-11 otvoriť pdf súbor
2020 DFA 96-120 2020-06-16 otvoriť pdf súbor
2020 DFA 121-141 2020-07-13 otvoriť pdf súbor
2020 DFA 142-160 2020-08-13 otvoriť pdf súbor
2020 DFA 161-180 2020-09-10 otvoriť pdf súbor
2020 DFA 181-205 2020-10-09 otvoriť pdf súbor
2020 DFA 206-227 2020-11-05 otvoriť pdf súbor
2020 DFA 228-267 2020-12-09 otvoriť pdf súbor
2020 DFA 268-294 2021-01-10 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 1-22 2019-02-05 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 23-60 2019-03-04 otvoriť pdf súbor
2019 DFS 61-81 2019-04-01 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 82 - 111 2019-05-01 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 112 - 135 2019-05-31 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 136 - 184 2019-07-10 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 185-220 2019-08-27 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 221-250 2019-09-26 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 251-290 2019-10-25 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 291-325 2019-12-02 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 326-361 2020-01-13 otvoriť pdf súbor
2019 DFA 362-367 2020-01-16 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 1- 45 2018-03-14 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 46 - 86 2018-04-09 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 87-126 2018-05-23 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 127 - 152 2018-06-15 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 127-160 2018-07-02 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 161-170 2018-07-09 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 171 - 181 2018-07-20 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 182 - 204 2018-08-15 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 205 - 227 2018-09-18 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 228-254 2018-10-15 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 255 2018-10-15 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 256 2018-10-15 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 257-267 2018-10-15 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 268-286 2018-11-09 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 287-319 2018-12-04 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 320-359 2019-01-04 otvoriť pdf súbor
2018 DFA 360 2019-01-15 otvoriť pdf súbor
2017 DFA 1 - 93 2017-04-03 otvoriť pdf súbor
2017 DFA 94 - 144 2017-05-15 otvoriť pdf súbor
2017 DFA 145 - 258 2017-09-26 otvoriť pdf súbor
2017 DFA 259-289 2017-10-17 otvoriť pdf súbor
2017 DFA 290 - 333 2017-11-23 otvoriť pdf súbor
2017 DFA 334 - 402 2018-01-24 otvoriť pdf súbor
2016 DFA 1 - 76 2016-06-02 otvoriť pdf súbor
2016 DFA 77 - 126 2016-06-02 otvoriť pdf súbor
2016 DFA "127 -201" 2016-09-20 otvoriť pdf súbor
2016 DFA 202 - 341 2016-12-31 otvoriť pdf súbor
2016 DFA 342 - 346 2017-04-03 otvoriť pdf súbor
2015 DFA 1 - 37 2015-10-14 otvoriť pdf súbor
2015 DFA 38 - 94 2015-10-14 otvoriť pdf súbor
2015 DFA 95 - 149 2015-10-14 otvoriť pdf súbor
2015 DFA 150 - 233 2015-10-14 otvoriť pdf súbor
2015 DFA 234 - 365 2016-06-02 otvoriť pdf súbor
2014 DFA 1 - 36 2014-09-23 otvoriť pdf súbor
2014 DFA 37 - 93 2014-09-23 otvoriť pdf súbor
2014 DFA 94 - 143 2014-09-23 otvoriť pdf súbor
2014 DFA 144 - 194 2014-09-23 otvoriť pdf súbor
2014 DFA 195 - 244 2014-11-14 otvoriť pdf súbor
2014 DFA 245 - 316 2015-10-14 otvoriť pdf súbor
2013 DFA 1 - 60 2014-09-23 otvoriť pdf súbor
2013 DFA 61 - 132 2014-09-23 otvoriť pdf súbor
2013 DFA 133 - 205 2014-09-23 otvoriť pdf súbor
2013 DFA 206 - 316 2014-09-23 otvoriť pdf súbor
2012 DFA 41-66/2012 2012-03-26 otvoriť pdf súbor
2012 DFA 1-40/2012 2012-02-22 otvoriť pdf súbor
2012 DFA 67-115/2012 2012-05-22 otvoriť pdf súbor
2012 DFA 116-143/2012 2012-06-29 otvoriť pdf súbor
2012 DFA 144-186/2012 2012-08-31 otvoriť pdf súbor
2012 DFA 187 -212 2014-09-23 otvoriť pdf súbor
2012 DFA 213 - 311 2014-09-23 otvoriť pdf súbor

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza