EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


ČLENOVIA RADY ŠKOLY

za rodičov

 • MUDr. Miriam Holendová
 • Ing. Alfréd Choleva
 • Mgr. Jozef Macko

  za pedagogických zamestnancov

  • PaedDr.Oľga Kurbelová – predseda Rady školy
  • Mgr. Roman Steinhübl – podpredseda Rady školy

  za nepedagogických zamestnancov

  • Bc. Silvia Krajčiová

  za zriaďovateľa

  • MUDr. Peter Oulehle
  • MUDr. Ladislav Procházka, MPH
  • JUDr. Petra Hajšelová
  • Ing. Ján Daňo

  za žiakov školy

  • Maroš Kliniec - predseda študentskej rady

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza