EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


ÚSPEŠNOSŤ PRIJÍMANIA MATURANTOV NA VYSOKÉ ŠKOLY

Školský rok 2020/2021

Trieda Počet žiakov Hlásiaci sa na VŠ Prijatí Neprijatí Úspešnosť prijatia v % Zamestnanie, pomaturitné štúdium a i.
4.A262624292,30
4.B242322195,61
4.C303029196,60
4.D30303001000
4.E303028293,30
4.F31292901002
oktáva242221195,42
Spolu195190183796,25

Prehľad vypracovala: kariérová poradkyňa Mgr. Marcela Faráriková

Školský rok 2019/2020

Trieda Počet žiakov Hlásiaci sa na VŠ Prijatí Neprijatí Úspešnosť prijatia v % Zamestnanie, pomaturitné štúdium a i.
4.A313130196,80
4.B323028293,32
4.C292827196,41
4.D25222201003
4.E312726196,34
4.F26242401002
oktáva18171701001
Spolu192179174597,5413

PREFERENCIA ZÁUJMU MATURANTOV O VŠ - ŠKOL. ROKY 2010 - 2020

školský rok 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Lekárske fakulty 20373222283023201524
Ekonomika a manažment 20302512242221232224
Prírocné vedy 2619151317181413113
Humanitné štúdiá, jazyky 121613141412197147
Filozofické fakulty, psychológia 26141722101013162110
Právo 16121696666312
Stavebné fakulty 31285578812
Akad. policaj. zboru, Akad. ozbr. síl 91217842599
Informatika 2510201419111513106
Medzinárodné vzťahy 3826441535
Chemic.- technologic. fakulty 0777865559
Strojnícke fakulty 671412816941811
Učiteľstvo, pedagogika 7789121314161619
Zdravotnícke služby, Tv 56141479581612
Umelecké fakulty 2541566602
Architektúray 4565541878
Farmácia 24102350420
Elektrotechnika 1222422445
Veterinárne lekárstvo 3101320014
Iné 00511316101897
Spolu podaných prihlášok 612601566444488480406409424380

Prehľad vypracovala: Mgr. Marcela Faráriková, výchovná poradkyňa školy

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza