EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


HISTÓRIA ŠKOLY - MENOSLOV RIADITEĽOV

Arnošt Polóni
pripravil otvorenie školy, odišiel za správcu Učiteľského ústavu v Turčianskych Tepliciach
Ján Šindelář
1919 - 1920
František Paulus
1920 - 1927
Viliam Lenčo
1927 - 1935
Dr. Ján Žirko
1. 8. 1935 - 30. 4. 1936
Ján Martin Novacký
1. 5. 1936 - 3. 12. 1938
Dr. Ján Žirko
3. 12. 1938 - 12. 5. 1945
Vojtech Peňáška
12. 5. 1945 - 11. 8. 1945
Rudolf Kliský
1945 - 1949
Ján Bartoš
1949 - 1953
Jozef Hagara
1953 - 1959 (od 1. 9. 1957 riaditeľ I. Jedenásťročnej strednej školy)
Anton Rybársky
1959 - 1961 (riaditeľ Dvanásťročnej strednej školy)
Dionýz Igaz
1961 - 1962 (riaditeľ I. Strednej všeobecnovzdelávacej školy na Mariánskej ulici, predtým Fučíkovej)
Štefan Buran
1962 - 1977 (riaditeľ II. Jedenásťročnej strednej školy, Strednej všeobecnovzdelávacej školy a Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského so sídlom na Ul. Sama Chalupku)
Imrich Péli
1977 - 31. 1. 1990
RNDr. Miloš Franek
1. 2. 1990 - 31. 8. 1990
Mgr. Soňa Ciráková
1. 9. 1990 - 30. 6. 2007
PaedDr. Eleonóra Porubcová
25. 8.2007 - doteraz

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza