EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk

Základné informácie o škole

Adresa školy

Gymnázium V. B. Nedožerského
Matice slovenskej 16
971 01 Prievidza

Kontakt

+421 46 542 33 67
+421 46 542 67 57
skola@gympd.sk

Zriaďovateľ

Trenčiansky samosprávny kraj
Hviezdoslavova 1
911 01 Trenčín

Riaditeľka školy

PaedDr. Eleonóra Porubcová
e-mail: elen.p@centrum.sk

Riaditeľka školy

Zástupcovia riaditeľky pre výchovu a vzdelávanie

 • RNDr. Milan Barta Zástupca riaditeľky - Barta
 • PaedDr. Alžbeta Sasáková Zástupca riaditeľky - Sasáková
 • RNDr. Jaroslav Perniš Zástupca riaditeľky - Perniš

Zástupkyňa pre technicko-ekonomickú činnosť

 • Ing. Soňa Tršová PhD.
Zástupkyňa pre technicko-ekonomickú činnosť

Školská psychologička

Mgr. Ľudmila Zaujecová

lzaujecovaskps@gmail.com

Výchovný poradca

Mgr. Marcela Faráriková
mfararikova@gmail.com

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza