EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


CERTIFIKÁT

Na základe certifikačného auditu, ktorý 25. júna 2010 vykonala spoločnosť 3EC International, a. s. Bratislava, sme získali certifikát, ktorý potvrdzuje, že Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001 : 2008 pre poskytovanie úplného stredoškolského vzdelania. K jeho slávnostnému odovzdaniu došlo 2. septembra 2010 pri príležitosti slávnostného otvorenia školského roka 2010/2011 za osobnej prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Ing. Eugena Jurzycu. Do rúk riaditeľky školy PaedDr. Eleonóry Porubcovej ho odovzdala certifikačná manažérka tejto spoločnosti Ing. Dagmar Snohová.

Certifikát kvality ISO 9001 : 2015 Certifikát kvality ISO 9001 : 2015 v anglickom jazyku
Udelenie certifikátu kvality ISO 9001 : 2008
Udelenie certifikátu kvality ISO 9001 : 2008

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza