EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


FOTOARCHÍV - školský rok 2021/2022

8. 7. 2022

Slávnostné odovzdávanie medzinárodných certifikátov z francúzskeho jazyka

Dňa 24. júna 2022 pani riaditeľka Eleonóra Porubcová odovzdala medzinárodné certifikáty z francúzskeho jazyka DELF A2, B1 žiakom našej školy. Žiaci oktávy a sexty úspešne absolvovali skúšky na pôde našej školy. Tento certifikát žiakom umožnil preveriť si ich jazykové zručnosti, ale zároveň potvrdzuje ich jazykovú úroveň na celom svete.

8. 7. 2022

Pétanque namiesto učenia

V jedno piatkové popoludnie sme sa namiesto 6. hodiny a učenia francúzštiny v škole, vydali smerom do mestského parku. Išli sme sa bližšie zoznámiť s francúzskou národnou hrou Pétanque, ktorá sa hrá s ťažkými oceľovými guľami. Pani učiteľka Zaujecová išla v čele a za ňou sme kráčali jedenásti kvartáni. Nakreslili sme si rozpis zápasov a turnaj sa začal. Rad radom sme vypadávali, až sa do finále dostali traja žiaci. Posledný hod guľou rozhodol o víťazstve. Lorraine vyhrala náš turnaj a šťastná si prebrala výhru. Balík cukríkov.

Júlia Hilkovičová, kvarta

4. 7. 2022

Komárno na hranici mnohých svetov – interaktívny projekt spolupráce

Dňa 27. júna 2022 žiaci prvého a druhého ročníka zažili netradičné podujatie, ktoré bolo realizované v spolupráci so ZŠ Rozmarínová v Komárne a Mestom Komárno. Pod vedením vyučujúcich PhDr. Moniky Sivákovej a Mgr. Michala Petrovského z Prievidze, PaedDr. Mareka Tótha a Mgr. Moniky Melečkyovej z Komárna vznikol projekt na prepojenie jazykového, historického a prierezového tematického vzdelávania s dôrazom na rovesnícke a neformálne formy vyučovania.

Žiaci zo ZŠ pripravili interaktívnu súťažnú prehliadku a predstavili Komárno, región Podunajsko, jeho dejiny, súčasnosť, ako aj stopy minulosti viditeľné dnes. Taktiež bystré ucho a myseľ mali možnosť počuť a cítiť, ako symbioticky môže vyzerať spolužitie obyvateľov viacerých národností, používanie viacerých jazykov v praxi, na verejných tabuliach, v kontakte s verejnosťou.

Dejiny Komárna sú úzko späté s protitureckou obranou v 16. – 17. storočí, ktorej dominantou je pevnosť, ktorú mali naši žiaci príležitosť navštíviť. Po prehliadke mesta a jeho zaujímavostí (Námestie generála Klapku, Palatínova ulica, Bazilika sv. Ondreja, Podunajské múzeum, súsošie Svätej Trojice, Nádvorie Európy, Dôstojnícky pavilón, radnica, ...), ktorou sprevádzali žiaci ZŠ prostredníctvom precízne pripraveného výkladu a rôznych hádaniek a kvízových otázok, po krátkom osobnom voľne, vyhodnotení víťazov aktivity a prehliadke pevnosti sa žiaci presunuli k bastiónu č. VI do miestnej reštaurácie, do lokality, kde je situované Rímske lapidárium. Po ceste bolo vidieť množstvo sôch významných osobností politického a umeleckého života, ktorých osud je spojený s mestom Komárno alebo s Uhorskom. Dodnes sú zachované bastióny II – VII spolu s obrannými múrmi, ktoré boli postavené v novoveku a sú dodnes veľmi zachovalé.

Unavení, ale poučení a plní zážitkov sa účastníci exkurzie v podvečerných hodinách vrátili do Prievidze.

PhDr. Monika Siváková

20. 6. 2022

Výstava Suterén zla

V júni 2022 boli triedy tretieho ročníka na návšteve Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, kde si prezreli výstavu Suterén zla. Výstava vznikla s podporou obce Cigeľ ako pamiatka na osudy partizánov, ktorých počas obdobia po potlačení SNP od jesene 1944 väznili v budove bývalej vily firmy Carpathia. Autorom a lektorom výstavy bol PhDr. Ján Vingárik.

Táto budova sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hlavných priestorov múzea. Tu po povstaní sídlila nemecká tajná polícia Gestapo. Pivnice budovy slúžili ako väzenie pre účastníkov odboja. Väznení, týraní a vypočúvaní tu boli aj účastníci odbojovej akcie z januára 1945, ktorá sa uskutočnila v Cigli. Niektorí zomreli priamo vo väzení, iných odviedli na iné miesta pre zajatcov. V areáli budovy bol odkrytý aj masový hrob s ďalšími obeťami. Výstava obsahuje dobové predmety z čias povstania, originálnu uniformu vojaka Wehrmachtu z východného frontu, fotografie obetí a multimediálnu prezentáciu.

Tieto smutné udalosti pripomína aj pamätná tabuľa, ktorá sa nachádza na vonkajšej fasáde budovy, v ktorej v súčasnosti sídli Hornonitrianska knižnica. Po prezretí výstavy je možné uvedomiť si, že aj náš región vydal hrdinské svedectvo v boji proti fašistickému režimu. Odvážnym mužom, ktorí sa nacistom postavili so zbraňou v ruke, patrí obdiv, a dnešnej generácii odkaz, aby podobnému typu násilia vždy povedala NIE.

PhDr. Monika Siváková

8. 6. 2022

Frisbee

Na hodinách telesnej a športovej výchovy sa snažíme našich žiakov zaujať aj rôznymi netradičnými športovými hrami. Jednou z nich je aj FRISBEE, ktorú nám predstavili členovia športového klubu Baník lásky.

Dňa 29. 5. nám štyria členovia klubu na hodinách TSV predstavili FRISBEE. Vysvetlili základné pravidlá a princíp hry. Študenti kvinty, 1.B. 2.A a 2.C si najskôr osvojili pod vedení trénera techniku hodov a potom aj samotnú hru.

Ultimate je nekontaktná hra na ihrisku, ktorá kombinuje non-stop vytrvalý pohyb s presnými prihrávkami a pasmi vzduchom medzi spoluhráčmi. Hry sa zúčastňuje 2x po sedem hráčov na ihrisku podobnom futbalovému. Pointou hry je skórovať chytením disku v súperovej end zóne.

Pokiaľ kohokoľvek zo študentov zaujíma tento šport, môžete sa kontaktovať s trénermi na FB Baník Lásky Prievidza a radi Vás privítajú v klube.

Mgr. Marta Lančaričová

8. 6. 2022

KURZ LETNÝCH ŠPORTOV PRE ŽIAKOV 2. ROČNÍKA

Počas akademického týždňa sa uskutočnil trojdňový kurz letných športov v autokempingu Tilia Dolný Kubín.

Kurzu sa zúčastnilo 94 druhákov v sprievode svojich triednych učiteľov alebo ich zástupcov.

1. turnus 16.5.- 18.5. 2022, triedy: sexta, 2.C, 2.E

Vedúci kurzu PaedDr. Juraj Tasch, pedagógovia: Mgr. Kristína Košecká, Mgr. Marta Lančaričová, Mgr. Silvia Valterová.

2. turnus 18.5.- 20.5. 2022, triedy 2.A, 2.B, 2.D

Vedúci kurzu Mgr. Ján Opálený, pedagógovia: Mgr. Roman Steinhübl, Mgr. Eva Urbanová, Mgr. Jana Galanská

Program kurzu tvorili veľmi zaujímavé a rôznorodé pohybové aktivity.

Prvý deň sme obdivovali krásy Malej Fatry počas turistiky v Jánošíkových dierach. Druhý deň bol športový, kedy súťažili družstvá žiakov v rôznych športových, streleckých a aj zábavných disciplínach. Kurz vyvrcholil vodáckym rýchlokurzom pádlovania a splavom rieky Oravy na tretí deň. V každom rafte bolo 8 členov posádky a kormidelník. Splav rieky sme si užili za krásneho slnečného počasia a pomerne vysokej hladiny vody. Niektorí odvážlivci- otužilci ho zavŕšili aj kúpaním v chladnej vode rieky Orava.

Pestrý program doplnila návšteva aquaparku, volejbalové zápasy, večerný kultúrny program, tanec a gurmánske zážitky ako varenie a konzumácia vlastnoručne pripraveného kotlíkového gulášu a opekačka. Výbornú akciu a náladu najlepšie vykreslí pár fotiek.

Mgr. Marta Lančaričová

30. 5. 2022

Finále Slovenskej debatnej ligy

Tohto roku sme na škole otvorili diskusný klub. Po počiatočnej eufórii sa počet aktívnych členov ustálil na počte 6. A keďže sa kvôli pandemickým opatreniam nepodarilo otvoriť štandardný krúžok, stretávali sme sa každý druhý pondelok v online priestore. Po niekoľkých týždňoch teórie ale aj tréningu v debate sme sa rozhodli zúčastniť aj Stredoslovenskej ligy Slovenskej debatnej asociácie. Náš klub sme nazvali „Málovravná banda“. Turnaje sa konali taktiež online. Počas dvoch kôl sme nezbierali len skúsenosti, ale podarilo sa nám aj jedno víťazstvo. Súťažilo sa pripravených a aj improvizovaných témach.

Síce sa nám nepodarilo prebojovať do finále, ktoré sa konalo 14. - 16. 5., rozhodne sme si nenechali ujsť príležitosť pozrieť si debatu dvoch najlepších tímov (ale aj konečne fyzicky stretnúť svojich súperov z turnajov), ktorá bola 16. 5. 2022 v Národnej rade Slovenskej republiky v Bratislave. Otváracou rečou nás privítal predseda NR SR Boris Kollár. Po ňom však už bolo všetko v rukách, resp. ústach debatérov. Pri sledovaní tejto debaty sme všetci dostali chuť pokračovať v debate a ak sa podarí, tak aj založiť školskú ligu v debatovaní.

Mgr. Bc. Peter Marko

24. 5. 2022

Exkurzia do Viedne

Po dvoch rokoch uzemnení sme sa konečne dočkali a mohli zorganizovať exkurziu do Viedne. Pôvodne plánovaná vianočná Viedeň nevyšla, tak sme naplánovali jarnú návštevu hlavného mesta Rakúska. Zorganizovali sme ju vlastne na popud študentov, ale myšlienka to bola zaujímavá, tak sme sa jej chytili. Vo štvrtok 12. 5. sa 45 žiakov spolu s nemčinármi G. Oršulovou a P. Markom vydali overiť nemčinu v praxi. Po 4 hodinách cesty (z Prievidze je to naozaj ďaleko) sme dorazili do Viedne. Najprv sme len krúžili a obzerali si túto krásku po okruhu na Ringu (bývalé opevnenie) z okien autobusu. Po chvíli sme to už nevydržali a išli ochutnať túto metropolu Rakúska „hautnah“ (na vlastnej koži). Najprv sme si pozreli sochu Márie Terézie, ktorá sa nachádza medzi dvoma múzeami (Kunsthistorisches a Naturhistorisches). Od tejto propagátorky vzdelávania sme prešli cez Hofburg do centra Viedne. Tu sme sa nechali vyviezť na vežu dómu sv. Štefana do výšky 50 metrov. Hneď vedľa sa v podzemí (zastávka metra) nachádza Virgillkapelle. Je to kaplnka, ktorá bola objavená v 70-tych rokoch minulého storočia pri stavbe metra. Poslednou zastávkou bol Schönbrunn. Táto letná rezidencia Habsburgovcov nás síce privítala už rozkvitnutou kvetinovou výzdobou, ale atrakcie, ktoré sme si tu mohli pozrieť, toho dňa zatvárali nejako skoro. Prešli sme si teda záhrady, minuli posledné rakúske eurá a nasadli na autobus domov.

PS: aby to bola exkurzia, kde si žiaci preverovali svoju nemčinu, dostali úlohy s otázkami, ktorými mali zasypať domácich. Ideálne rodených Rakúšanov. A zistili, kde sa dá dobre najesť, čo sa oplatí vo Viedni navštíviť a aké sú typické rakúske slová.

10. 5. 2022

Zážitok s francúzštinou

Dňa 22. 4. 2022 sa v Slovenskom inštitúte mládeže IUVENTA v Bratislave konala slávnosť pri príležitosti oceňovania žiakov. Celoštátne kolo 31. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku sa konalo pod záštitou pána Emmanuel Samsona, riaditeľa Regionálneho centra frankofónie pre východnú a strednú Európu Medzinárodnej organizácie pre frankofóniu. Keďže sme sa zúčastnili celoštátneho kola olympiády z francúzskeho jazyka, na tomto vyhodnotení sme nechýbali ani my. Samotné vyhodnotenie sa konalo v divadle IUVENTY. Každý súťažiaci musel prísť v sprievode dospelej osoby, v našom prípade to boli rodinní príslušníci. Obidve sme sa veľmi tešili, ale na mieste sme začali pociťovať aj stres.

„Odkedy som sa dozvedela, že postupujem do celoštátneho kola, bola som veľmi nadšená. Stres sa začal prejavovať až v deň odovzdávania výsledkov. Pokiaľ som nevedela, ako som sa umiestnila, bola som viac v strese ako v nadšení,“ opísala svoje pocity Noemi.

„Keď som sa dozvedala, že sa zúčastním vyhodnotenia CKFJ v IUVENTE prezenčne, tak som sa veľmi potešila. Nervozita však prišla pri vyhlasovaní mojej kategórie už v samotnom divadle,“ neskrývala svoju radosť Adela.

Pri vstupe nás privítala tajomníčka OFJ, ktorá nás oboznámila s programom. Následne sme vyšli schodiskom do divadla, kde sme počkali na ostatných hostí. Zazneli krásne francúzske piesne v podaní slovenskej speváčky. Úvodné slová a privítanie z úst predsedníčky CKFJ a riaditeľa IUVENTY sme ani nevnímali, celé nedočkavé sme čakali, kedy zaznejú naše mená. A dočkali sme sa! Treba spomenúť, že naše gymnázium úspešne reprezentovala aj ďalšia študentka.

Takže takto sme sa umiestnili:
Adela Kratková, kat. 1A – 6. miesto,
Noemi Cipovová, kat. 1C – 6. miesto,
Tereza Radosová, kat. 1B (kvarta) – 6. miesto.

Na záver slávnostného vyhodnotenia nechýbalo chutné občerstvenie a potom nás čakala už len cesta domov, ale tentoraz s neopísateľnou radosťou. Na tento zážitok nikdy nezabudneme a rady by sme si ho zopakovali aj budúci rok.

Noemi Cipovová, Adela Kratková, sekunda

10. 5. 2022

GEOGRAFICKÁ EXKURZIA DO SKALICE A MOHYLU M. R. ŠTEFÁNIKA

Dňa 5. mája 2022 sa triedy III.B a kvarta zúčastnili geografickej exkurzie, ktorá začala spoznávaním najvýznamnejších historických pamiatok Skalice a oboznámením sa s tradičnou výrobou skalického trdelníka, spojenú s jeho ochutnávkou. Záver exkurzie patril osobnosti M. R. Štefánika, navštívili sme Mohylu na Bradle a absolvovali prehliadku múzea v jeho rodnom dome v Košariskách.

Roman Steinhubl

23. 4. 2022

Múzeum holokaustu v Seredi – 80 rokov od prijatia Židovského kódexu

Dňa 22. apríla 2022 sa triedy sexta a III.C pod vedením vyučujúcich Mgr. Kristíny Košeckej a PhDr. Moniky Sivákovej zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi, ktoré v súčasnosti slúži ako pamätné miesto, ako múzeum a ako centrum pre vzdelávanie.

Žiaci videli expozície, ktoré približujú dejiny a život v pracovnom tábore, ktorý v priestore vojenských kasární v Seredi v časoch druhej svetovej vojny existoval a z ktorého sa konali transporty židovského obyvateľstva do vyhladzovacích táborov v dnešnom Poľsku. Zároveň si vypočuli prednášku o holokauste v Slovenskom štáte a deportáciách z nášho územia, ktoré začali v roku 1942 a ktorým predchádzalo prijatie Židovského kódexu v septembri 1941.

Súčasťou expozície je v súčasnosti aj putovná výstava Židovský kódex – temný príbeh histórie, ktorá ukázala množstvo archívnych dokumentov ukrytých v slovenských archívoch, ktoré nám ešte stále vedia podať svedectvo doteraz bádateľsky úplne nezmapované.

Popri skúmaní exponátov študenti obohacovali svoje poznatky nielen z predmetu dejepis, ale aj slovenský jazyk, geografia, výtvarné umenie, dejiny kultúry. Uvažovanie nad životom a smrťou, pripomenutie si Spravodlivých medzi národmi, mapovanie línie obetí, pozorovateľov a páchateľov, pohľad na dobové fotografie, originálne navrhnutá konštrukcia a interiérové prvky expozícií vytvorili pre každého poslucháča neopakovateľnú atmosféru, ktorá bola zavŕšená záverečnou výzvou pána lektora: Konajme tak, aby sa hrôzy, o ktorých múzeum vypovedá, viac nestali.

PhDr. Monika Siváková

15. 4. 2022

Eva Umlauf – prvé dieťa zo židovského pracovného tábora v Novákoch (beseda)

Pondelok 11. apríl 2022 bol pre našu školu významným dňom, pretože nás navštívila pani Dr. med. Eva Umlauf, žijúca v Mníchove, aby vyrozprávala svoj životný príbeh, ktorý sa začal písať v roku 1942 v židovskom pracovnom tábore v Novákoch.

Pani Eva si spomína na tento čas len prostredníctvom spomienok svojich príbuzných a známych. Bola deportovaná aj do koncentračného tábora v Osvienčime, len o pár dní unikla smrti v plynových komorách. Bola chorľavým dieťaťom, no úžasná vôľa žiť ju doviedla až k promócii za doktorku medicíny, k presťahovaniu sa do Nemecka, kde žila so svojou rodinou. Prežila viaceré osobné tragédie, no jej synovia, práca, a od roku 2014 aj rozhodnutie podať svedectvo o dobe ju vždy poháňali vpred.

Je autorkou knihy spomienok Číslo na tvojom predlaktí je modré ako tvoje oči, ktorá bola z nemčiny v roku 2018 preložená do slovenčiny. Navštevuje univerzity, poskytuje rozhovory médiám po Európe, naše gymnázium bolo prvou strednou školou, do ktorej zavítala. Za pomoc pri organizácii tohto podujatia ďakujem M. Škopcovej, M. Petrovskému, J. Mališovi a pani riaditeľke E. Porubcovej.

Po skončení besedy s triedami I.C a III.B sa presunula k pamätníku nováckeho tábora, ktorého výstavbu iniciovala v roku 2017 aj naša škola. V tichej spomienke si pripomenula miesto svojho narodenia a poskytla rozhovor pre slovenské médiá. Jeden z linkov vrátane videa je nasledovný: https://www.codnes.sk/spravy/video-prievidzskych-gymnazistov-navstivila-prezivsia-holokaustu-e-umlaufova.

Na niektoré z jej príbehov sa ani nedalo čo povedať, človek musel zostať ticho a premýšľať, či nespravodlivosť a utrpenie nevinných nie je aj živým dôkazom pre nás, hoci uplynulo 80 rokov od začiatku deportácií Židov zo Slovenska, ako aj od prijatia zákona o vysťahovaní Židov.

Ak pani Eva Umlauf dokázala prekonať aj zdanlivo neprekonateľné, povzbuďme sa jej príkladom, jej úsmevom a životnou energiou, tvarujme svoje životy smerom k empatickému a hlboko ľudskému spolunažívaniu.

PhDr. Monika Siváková

7. 4. 2022

Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR – krajské kolo 30. ročníka

Dňa 6. apríla 2022 sa prvý raz od roku 2019 (odvtedy kvôli pandémii len online) v Trenčíne uskutočnilo prezenčné krajské kolo Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR.

Našu školu reprezentoval tím v zložení:

 • Barbora Gondárová (VI),
 • Tomáš Klátik (III.A),
 • Lukáš Choleva (III.D).

Témou tohtoročnej súťaže bola druhá svetová vojna na európskych bojiskách. Súťažiaci spomedzi 11 tímov gymnázií nášho kraja obsadili krásne 2. miesto a vybojovali si tak účasť v medzinárodnom finále, ktoré sa uskutoční v novembri 2022 v českom Chebe.

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme mnoho podobných úspechov!

PhDr. Monika Siváková

5. 4. 2022

LYŽIARSKY A SNOWBOARDOVÝ KURZ 2022

Sme nesmierne radi, že sa nám po skončení pandemických opatrení podarilo zorganizovať pobytový kurz pre našich prvákov. Pôvodne bol kurz naplánovaný na február, ale vtedy ho nebolo možné zrealizovať, tak sme riskli koniec marca. Vďaka našej viacročnej spolupráci so Sportacademy Vrátna sme začali urýchlene konať a lyžiarsky sa skvele vydaril.

Kurz sa uskutočnil v lyžiarskom stredisku Kubínska Hoľa, kde sú vynikajúce podmienky na výcvik, pre lyžiarov a snowboardistov rôznych úrovní – od úplných začiatočníkov až po pretekárskych jazdcov.

Ubytovanie bolo zabezpečené v Autokemping Tília pri Dolnom Kubíne.

Prvý termín 21.3.- 25.3.2022, triedy tercia, 1.C a 1.E, spolu 79 žiakov.

Vedúca kurzu Mgr. Andrea Klocoková, pedagógovia: Mgr. Gabriela Belisová, Mgr. Zuzana Cigáňová, Mgr. Michal Petrovský a PaeDr. Juraj Tasch.

Fantastické počasie, päť slnečných bezoblačných dní umožnilo bezproblémový výcvik a super pohodu všetkým zúčastneným. V kurze boli žiaci rozdelení do piatich lyžiarskych družstiev podľa úrovne ich lyžiarskych zručností a do jedného snowboardového družstva. Poobedný výcvik sa prispôsoboval kondičným schopnostiam detí, lebo pri teplom počasí bol sneh ťažký a terén náročný. Relax a opaľovanie na zjazdovke po náročnej celodennej lyžovačke mal pre všetkých zúčastnených nezabudnuteľné čaro.

Druhý termín 28.3.- 1.4. 2022, triedy 1.A, 1.B a 1.D, spolu 79 žiakov

Vedúca kurzu Mgr. Marta Lančaričová, pedagógovia Mgr. Jana Mečiarová, Mgr. Roman Steinhübl, Mgr. Ján Opálený a Mgr. Eva Urbanová.

Žiaci boli rozdelení na štyri lyžiarske a na dve snowboardové družstvá. Každý deň sme si vychutnali iné počasie, od krásneho slnečného pondelka, utorňajšiu inverziu, zamračenú stredu s jemným snežením a daždivým štvrtkom. Napriek vrtochom počasia sme si polyžovali a snowboardovali do sýta. Vo štvrtok poobede sme alternatívne zmenili program pre počasie na návštevu aquaparku v Dolnom Kubíne. Družstvo „pešiakov“, žiakov ktorí nelyžovali, navštívilo Oravský hrad.

Náš lyžiarsky kurz splnil svoj cieľ, aby si žiaci osvojili a zdokonalili svoje lyžiarske a snowboardové zručnosti. Omnoho dôležitejšie však bolo, aby sa deti po dlhom čase dištančného štúdia mohli spolu stretnúť vo veľkom počte mimo školy.

Naším hlavným cieľom bolo, aby si študenti našli skvelých a spoľahlivých priateľov, s ktorými strávia ďalšie roky štúdia na našom gymnáziu a verím, že tie najlepšie priateľstvá budú pokračovať celý život.

Mgr. Marta Lančaričová

29. 3. 2022

Dejepisná olympiáda – krajské kolo 14. ročníka súťaže

Dňa 22. marca 2022 sa konalo krajské kolo 14. ročníka Dejepisnej olympiády, ktoré bolo organizované dištančnou formou. Našu školu reprezentovala víťazka školského kola a dvaja víťazi okresného kola. Umiestnenie súťažiacich v krajskom kole bolo nasledovné:

 • Viktória Grácová (II.B) – kategória B (súťažný projekt Bojnické lipy ako oázy relaxu) – 1. miesto s postupom do celoslovenského kola
 • Dávid Choleva (III) – kategória D – úspešný riešiteľ
 • Patrik Šál (II) – kategória E – 1. miesto

Všetkým zúčastneným gratulujeme k dosiahnutým výsledkom!

PhDr. Monika Siváková

14. 2. 2022

Prednáška o Auguste 1968

Dňa 10. februára 2022 do našej školy zavítal vzácny hosť, vedúci Centra výskumu obdobia neslobody Ústavu pamäti národa, PhDr. Peter Jašek, PhD. Pán doktor je autorom mnohých odborných štúdií, často vystupuje v médiách, zúčastňuje sa vedeckých debát, je hlavným editorom publikácie August 1968 – Fakty, osobnosti, udalosti. Študentom maturitného dejepisného semináru a vybraných tried 3. ročníka ponúkol prednášku o období Pražskej jari, ktorá bola neslávne potlačená inváziou vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968.

Predstavil osobnosť Alexandra Dubčeka, situáciu v Československu v 60. rokoch 20. storočia, ktorá nadväzovala na obdobie tvrdých komunistických politických procesov. Analyzoval stretnutie politikov v Čiernej nad Tisou, svoje tvrdenia podložil dobovými fotografiami priamo z miest činu významných historických okamihov, dokázal dopad politických udalostí na kultúru, literatúru. Zhrnul dôsledky invázie, ktorých obrat nastal až Nežnou revolúciou v roku 1989.

Poslucháči prednášky si uvedomili význam boja za slobodné a demokratické hodnoty, zhubný vplyv totalít na uplatňovanie práv človeka, ocenenie osobného vplyvu významných postáv 2. polovice 20. storočia v našich národných dejinách. Odkazom pre dnešok nie sú paralely hľadania súvislostí s dnešným vývojom, ale formovanie postojov podčiarkujúcich ľudskosť, solidaritu, úsilie o šťastný a pokojný život.

PhDr. Monika Siváková

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza