EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


FOTOARCHÍV - školský rok 2019/2020

10. 7. 2020

Londýn

Milí priatelia,
V marci (3. - 6.) sa niekoľko žiakov z našej školy spolu s pani profesorkou Dobišovou zúčastnilo exkurzie do hlavného mesta Anglicka – Londýna. Jej náplňou bolo nie len spoznať nové miesta, pamiatky a zaujímavosti, ktorých je tam veľmi veľa, ale aj prehĺbiť svoje vedomosti a reálne si vyskúšať komunikáciu v angličtine.

Londýn sme objavovali so sprievodkyňou Lenkou, ktorá nás povodila po najznámejších miestach, o ktorých vedela povedať nielen informácie z turistickej brožúry, ale aj kopec zaujímavostí a pútavých faktov. Menovite sme si boli prezrieť Houses of Parliament spolu s Big Ben, Westminster Abbey, St. James´s Park, Buckingham Palace, Tower of London, Tower Bridge, City Hall, HMS Belfast, Science Museum, Victoria and Albert Museum, Natural History Museum, Tate Modern a mnhé ďalšie miesta a miestečka, ktoré sa ukrývajú vnútri tohto veľkomesta.

Každý deň sme sa prevážali vlakom do centra, kde sme zažili Londýnsku dopravu nie len pod zemou v metre, ale sme mali možnosť odviesť sa známym doubledeckrom a na uliciach sme tiež videli nenormálne množstvo nezameniteľných čiernych taxíkov.

Našu exkurziu sme ukončili jazdou v London Eye, z ktorého kabíny sme si mohli prezrieť ulice, v ktorých sme strávili posledné dni a rozlúčiť sa s mestom.

Výlet to bol úžasný, veľa zážitkov, kvantum fotiek a množstvo nezabudnuteľných spomienok urobili tento náš výlet výnimočným.

Ani sme nevedeli, aké to bolo šťastie, že sme tam mohli ísť, pretože po víkende nás všetkých čakala karanténa, uzatvorili sa hranice a pravdepodobne sa tam tak skoro nedostaneme.

16. 3. 2020

Dejepis na Dni otvorených dverí 2020

Predmetová komisia dejepisu na Dni otvorených dverí dňa 7. marca 2020 prezentovala svoju činnosť netradičným spôsobom. Nosnou témou bola Nežná revolúcia (31. výročie), ku ktorej si žiaci prvého a druhého ročníka pripravili postery, ktoré vyučujúce dejepisu vystavili v priestoroch pred učebňou dejepisu.

Návštevníci sa mohli zapojiť do aktivity tajnička, ktorej rozlúštením bolo kľúčové slovo MIER. Spevácky zbor Vavrinec zaspieval ukážky predrevolučných piesní domácej i zahraničnej produkcie, dievčatá a chlapci z I.A a I.C prišli oblečené v duchu posledných socialistických rokov, rodina Mazúrovcov pripravila pochúťky, aké boli v móde v časoch končiaceho socializmu.

PhDr. Monika Siváková v dvoch blokoch predstavila činnosť predmetovej komisie, systém vyučovania, prácu s talentovanou mládežou, aktivity spolupráce na regionálnej i nadregionálnej úrovni, na ňu nadviazali kolegyne z predmetovej komisie občianskej náuky, ktoré podali informácie o svojom predmete. Medzitým si prítomní mohli prezrieť učebnice dejepisu, odbornú literatúru, súťažné práce žiakov, postery na rôzne témy, nástenky, diplomy žiakov, ukážky učebných pomôcok.

Bola možnosť diskutovať s absolventmi našej školy, so súčasnými žiakmi školy, s uchádzačmi o štúdium na gymnáziu, s rodičmi, s učiteľmi. Obojstranná komunikácia viedla k poučnému záveru, že história má vo výučbe na gymnáziu svoje miesto a vyučovanie prebieha pomocou moderných aktívnych metód s cieľom uvedomelo vzdelávať a vychovávať mladú generáciu.

PhDr. Monika Siváková

2. 3. 2020

Iba sme sa narodili

V utorok 18. 2. 2020 sme sa my, žiaci 2.B, zúčastnili s pani profesorkou Orságovou workshopu „Iba sme sa narodili“ organizovaného organizáciou POST BELLUM. Bolo pre nás ťažké vybrať si z ponuky zaujímavých tém, ale nakoniec sme sa zhodli na téme holokaust.

Keď sme všetci prišli do školy naladení na prednášku, príjemne nás prekvapil neformálny prístup školiteliek. Po pár minútach sme sa oťukali a už sme vysvetľovali pojmy o diskriminácii. A tak sme sa v prvom kole workshopu vlastne vzájomne naučili, čo je to antisemitizmus, arbitráž, Židovský kódex, Dávidova hviezda a omnoho viac. To však bolo len zahrievacie kolo. Naša trieda sa rozdelila na dve skupiny: na Židovskú obec a na novinárov. Židovská obec dostala príbehy ľudí, ktorí prežili holokaust, zo stránky postbellum.sk (a mnohé naozaj stoja za prečítanie) a vybrala si charakter, ktorý budú žiaci predstavovať. Novinári nás v skratke uviedli do sveta v období 1. ČSR. Politika, móda, školstvo, zdravotníctvo....Židia poskytli ostatným malý úvod do ich života a potom...potom prišla vojna. Tento workshop nás všetkých naučil veľa o holokauste a to dokonca na vlastnej koži.

Bolo to naozaj zážitkové a všetci si domov určite nesieme hlavu plnú myšlienok. Aj vďaka ľuďom ako pracujú v Post Bellum je naša spoločnosť bližšie k významnému cieľu - mieru a odstráneniu neznášanlivosti. ĎAKUJEME.

Mária Maňáková, 2.B

20. 2. 2020

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

V utorok, dňa 11. februára 2020 sa na našej škole konalo Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, kde si zmeralo sily 22 študentov z pätnástich škôl Trenčianskeho kraja. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, pričom naša škola mala zastúpenie v dvoch z nich.

V kategórii 2A sa študent našej školy Martin Gros zo Sexty a umiestnil na peknom 2. mieste, rovnaka ako aj Lea Krajči z 3.C v kategórii 2B.

Žiakom blahoželáme k umiestneniu, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mnoho ďalších úspechov.

7. 2. 2020

BESEDA O GALAPÁGOCH

Študenti španielskeho jazyka našej školy mali 6. 2. 2020 opäť príležitosť porozprávať sa s človekom, ktorý na vlastnej koži zažil veci, o ktorých v škole čítajú v učebniciach. Na hodinách španielčiny sa tretiaci učia o endemických druhoch zvierat žijúcich na Galapágoch, ktoré sú politicky súčasťou Ekvádoru, aj keď geograficky sú od neho vzdialené viac než tisíc kilometrov na západ v Tichom oceáne. O tomto jedinečnom súostroví sopečného pôvodu na rovníku nám prišiel pútavo porozprávať PaedDr. Bohdan Cagáň. Hovoril o prísnej kontrole a regulovaní pohybu turistov, zákaze dovozu potravín a rastlín. Podelil sa s nami aj o fotografie, ktoré dokázali, že učebnica neklamala, keď sme v nej čítali o obrovských korytnačkách, morských leguánoch, uškatcoch a delfínoch. Učarovali mu aj prírodné scenérie a symbióza, v ktorej žijú živočíchy na týchto ostrovoch.

Ďakujeme!

PhDr. Ľudmila Kupková

7. 2. 2020

Beseda o Španielsku

V stredu a vo štvrtok 29. a 30. 1. 2020 sme v našej škole privítali pána Antonia Masu Tornera. Narodil sa v španielskom mestečku Miajadas v Extremadure, niekoľko rokov žil na pobreží Stredozemného mora vo Valencii, až sa napokon oženil a usadil v Prievidzi. Žiakom druhého a tretieho ročníka španielskeho jazyka prišiel porozprávať o Španielsku, úradných jazykoch a jedlách typických pre jednotlivé španielske regióny, ale aj o tom, čo má rád na Slovensku.

Touto cestou mu ešte raz ďakujeme za pútavé rozprávanie.

7. 2. 2020

Obrovský úspech nášho žiaka na medzinárodnej olympiáde IJSO

Po minuloročnom úspechu na Medzinárodnej olympiáde mladých vedcov v Botswane (3 bronzové medaily pre slovenský tím) sa meno nášho žiaka Adama Benjamína Plšeka z kvinty objavilo v rôznych časopisoch aj na internete. Ako člen slovenského tímu sa v decembri zúčastnil 16. medzinárodného kola tejto súťaže už druhýkrát. Všetko sa začalo už 21. 5. 2019, keď ho na základe výsledkov školského experimentu a predošlých úspechov pozvali na 1. výberové sústredenie do Bratislavy. Do tohtoročného tímu sa dostal z prvého miesta s vysokým bodovým rozdielom po druhom výberovom sústredení v septembri 2019. Súťaž vyvrcholila v Katare, emiráte ležiacom na Arabskom polostrove, kde opäť zahviezdil a úspešne reprezentoval našu školu a Slovensko v chémii, fyzike a biológii. Spolu s ďalšími piatimi Slovákmi okrem krásnych zážitkov a skúseností priniesli domov aj 6 cenných medailí (2 strieborné a 4 bronzové).

Adamovi gratulujeme k tomu, že sa podieľal na najlepšom úspechu Slovenska od roku 2008!

https://vedanadosah.cvtisr.sk/vynimocny-uspech-slovenskych-ziakov-na-olympiade-mladych-vedcov-2019-v-katare

http://www.ijso.sk/sk/o_sutazi/3

7. 2. 2020

Noc v škole

Na už tradičnej akcii určenej súčasným, bývalým, ale aj budúcim žiakom našej školy sme ponúkli žiakov dobrotami nemeckej a ruskej kuchyne. Žiačky 3.E varili s p. prof. Oršulovou "Rote Grütze" a p. prof. Urbanová ponúkla všetkých s "Oladami" a "Varenikami".

Zároveň sme počúvali nemecké hity, učili sa azbuku a rozprávali sa o všetkom, na čo neostáva na hodinách čas.

7. 2. 2020

SÚŤAŽ "BEST IN ENGLISH"

Dňa 29. novembra 2019 sa na našej škole konala medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pod názvom BEST IN ENGLISH. Tento rok sa súťaže zúčastnilo celkovo 624 stredných škôl z 25 štátov sveta.

Z našej školy sa najviac darilo Patrikovi Stanovi z 3.A, ktorý sa umiestnil na 7. mieste na Slovensku a súčasne na 68. mieste na svete v silnej konkurencii viac ako 16 tisíc študentov.

Srdečne blahoželáme!

28. 1. 2020

Noc v škole – Od popu k slobode – koncert

Dňa 24. januára 2020 sa uskutočnila každoročná školská akcia – Noc v škole. Spevácky zbor Vavrinec si pre túto príležitosť pripravil koncert pod názvom Od popu k slobode, v ktorom divákom ponúkol predrevolučné a porevolučné piesne Nežnej revolúcie, ktoré daná doba priniesla ako hity. Koncertom sme chceli vzdať poctu demokratickým hodnotám, ktoré Nežná revolúcia priniesla a ktorej 30. výročie sme vlani oslávili, ako i cez texty piesní upozorniť na to, že každá doba prináša mnohé problémy, ktorým treba čeliť.

Koncert otvoril Wind of change od Scorpions, na záver zaznela Veselá pesnička od IMT Smile. Medzi inými piesňami zazneli i Slová od Marcely Laiferovej, Kým ťa mám od Paľa Haberu, Atlantída od Mira Žbirku, La isla bonita od Madonny, Brother Louie od Modern Talking a mnoho iných.

V programe vystupovali: Dominika Rybárová (dirigovanie, ozvučenie), Marianna Hladká, Silvia Goľáková, Emília Bartová (spev), Michal Líška, Dan Páleník (gitara), Monika Siváková (klavír, spev), rodina Mazúrová (občerstvenie), Erik Gubov, Martin Lukáč, Andrej Lukáč (technická asistencia, fotografovanie).

Všetkým účinkujúcim ďakujeme, naše poďakovanie patrí i „najverenejšej fanúšičke“ – pani riaditeľke a aktívnemu publiku! Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie!

PhDr. Monika Siváková

28. 1. 2020

Poďakovanie

V mene o.z. Očkolandia ďakujeme Vašim žiakom a vyučujúcim za spríjemnenie Vianoc zbierkou sladkostí pre naše deti.

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme.

S pozdravom

Veronika Chudá

Zbierku pod názvom Mikulášska sladkosť pre deti z detských domovov na našej škole zorganizovali na začiatku decembra minulého roka žiaci kvinty so svojou triednou učiteľkou.

15. 1. 2020

Vianočný bazár – Naše Vianoce s hudbou

Spevácky zbor Vavrinec spolu s hudobnou skupinou Amok si pre žiakov našej školy pripravili na 20. decembra 2019 hudobné pásmo, ktoré malo spríjemniť chvíle pred odchodom na vianočné prázdniny. Pásmo bolo nazvané Naše Vianoce. V telocvični zazneli pre divákov vianočné melódie, ale i populárne piesne v podaní speváčok a gitaristov, hostia Jakub Gebrlín, Adam Galbavý a Viliam Černák zo skupiny Amok predstavili verejnosti známe skladby, ako aj skladby z ich vlastnej produkcie.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim za predvedenie kvalitných výkonov a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie!

PhDr. Monika Siváková

17. 12. 2019

„VENI, VIDI, VICI“

Takto by sa dalo opísať účinkovanie Viktora Gažíka (3.A) na Majstrovstvách Slovenska v rapid šachu, ktoré sa uskutočnili dňa 5.12.2019 v Topoľčanoch.

Viktor ako minuloročný majster sveta v klasickom šachu získal divokú kartu pre účasť na MSR žiakov stredných škôl a ihneď bol jedným favoritov. Jeho najvážnejším súperom bol najmladší slovenský veľmajster GM Jerguš Pekáč, ktorý bol aj obhajca tohto titulu. Títo dvaja šampióni sa spolu pri šachovnici stretli v siedmom kole a zo súboja vyšiel víťazne IM Viktor Gažík a získal titul MAJSTER SLOVENSKA stredných škôl.

Našu školu reprezentoval aj Adam Dušička ( 3.C ), ktorý obsadil 14. miesto a Ján Húska sa umiestnil na 26 mieste.

Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu.

Mgr. Marta Lančaričová

10. 12. 2019

S budúcimi učiteľmi dejepisu na univerzite v Nitre

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Konštantínovým historickým spolkom usporiadali dňa 3. decembra 2019 prednášku pod názvom Dejepis inak (ako súčasť projektu Stretnutia s osobnosťami vedy), na ktorú som bola pozvaná ako finalistka ocenenia Učiteľ Slovenska 2019 v súvislosti so skvalitňovaním výchovno-vzdelávacieho procesu budúcich učiteľov k interdisciplinárnej otázke holokaustu.

Pozvanie som prijala a budúcim kolegom učiteľom som v prednáškovom bloku podala informácie o sebe a svojej práci, o pôsobení v projekte Učiteľ Slovenska, o systéme vzdelávania o holokauste v Jeruzaleme v centre Jad Vašem, o moderných metódach výučby o holokauste, o prevencii proti šíreniu myšlienok neonacizmu. Poslucháčom som ponúkla metodické pokyny k realizácii hodiny Návrat domov, ktorá sa zameriava na pochopenie osudov Židov po skončení druhej svetovej vojny. Nasledovalo vyhodnotenie prednášky, krátka diskusia a záver.

Osobitné poďakovanie patrí Ľubomírovi Blahovi a Dušanovi Belákovi, našim bývalým absolventom a terajším študentom učiteľského odboru história, ktorí stretnutie zorganizovali a starostlivo naplánovali. Je podnetné stretnúť sa s novou vyrastajúcou generáciou mladých ľudí, ktorí prejavili záujem o učiteľské povolanie predmetu dejepis. Verím, že ich snaha raz bude korunovaná úspechom na poli úspechu každého ich spokojného žiaka.

PhDr. Monika Siváková

6. 12. 2019

AIDS

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás, preto cieľom tohto dňa je poskytovanie informácií o HIV/AIDS. Taktiež je dôležité zamerať sa na prevenciu rôznych chorôb, ktoré sú s touto problematikou spojené.

Dňa 29. 11. 2019 sme my, žiačky kvinty, spolupracovali s pani profesorkou Husárovou na projekte Svetový deň boja proti AIDS, ktorý pripadá na 1. decembra.

Tento deň podporuje už niekoľko rokov aj naša škola. Preto sme si my, dievčatá, pripravili červené stužky, ktoré sú jeho symbolom. Následne sme ich ráno pred vyučovaním pripínali ostatným študentom vo vestibule. Kto sa chcel dozvedieť viac, mohol si prečítať informácie vyvesené na nástenke.

Ďakujeme všetkým, ktorým táto téma nie je ľahostajná.

4. 12. 2019

Exkurzia do NR SR

Dňa 26. novembra 2019 sa študenti 3. a 4. ročníka, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár, zúčastnili exkurzie do NR SR. Stretli sme sa ráno o 6:00 hodine a cestovali sme spolu s pani profesorkou K. Rajcigelovou a E. Vargovou. Cesta trvala cca 3 hodiny, ktoré sa samozrejme nezaobišli bez menších kolón pred Bratislavou. Prvý bod nášho programu bola návšteva firmy Sygic, Mlynské Nivy. Je to slovenská spoločnosť, ktorá vyvíja navigačný systém pre mobilné zariadenia, známy pod skratkou GPS. Okamžite po vstupe do budovy sme pochopili, že ide o modernú firmu. Privítala nás veľmi príjemná asistentka, ktorej úlohou, ako sme neskôr zistili, je spríjemňovať prostredie a podmienky práce svojim kolegom. S prezentáciou firmy jej pomáhal kolega, ktorý bol jeden z IT technikov. Ten nám odpovedal na všetky naše otázky po odbornej stránke a spolu nás previedli celým pracoviskom. Prostredie bolo veľmi príjemne zariadené. Veľa dreva, skla a tuli vakov dodávalo celému priestoru domovskú atmosféru. Nechýbala relaxačná zóna s pódiom, s klávesami a gitarou pre rôzne akcie. Čo nás však veľmi milo prekvapilo, bolo to, že všetci sa správali tak, akoby boli doma. Takú pracovnú klímu by sme radi zažili aj my na našich budúcich pracoviskách.

Po rozlúčke so Sygicom sme sa presunuli k Bratislavskému hradu, kde sme si porozprávali o jeho histórii a o sochách na nádvorí. Dostali sme na chvíľku rozchod, ktorý každý využil inak.

Potom nasledovala návšteva Národnej rady Slovenskej republiky. Mysleli sme si, že to bude nudná prehliadka, avšak opak bol pravdou. Pri vstupe nás skontrolovala ochranka. Vo vstupnej hale sa nás ujala veľmi milá pani, ktorá nás sprevádzala po celej budove. Rozprávala nám o histórii SR. Spomínala hlavne osobnosti, ktoré sa podieľali na vzniku nášho štátu, a bez ktorých by sme nemali ani písmo, ani naše práva ako občania. Rozprávala veľmi zaujímavo. A myslím si, že viacerí moji spolužiaci ocenili to, že nás vedela zaujať. Keď svoj výklad skončila, presunuli sme sa na balkón v rokovacej sále, kde sme sa mali možnosť sledovať zasadnutie Národnej rady.

Keďže celá budova bola postavená za vlády komunistov, nikto nepredpokladal, že by o zasadnutia Národnej rady bol veľký záujem. Balkón pre návštevy je veľmi malý, v súčasnosti by potreboval viac miest. Preto sme sa tam naraz všetci nezmestili. Na dvakrát sme sa vystriedali, aby si každý zažil tú povestnú ,,horúcu” atmosféru. Potom sme sa presunuli do kinosály pod rokovacou sálou NR SR, kde sa nám venovali dvaja poslanci, pán Karol Galek a Marián Viskupič. Porozprávali nám o fungovaní NR SR. Objasnili nám celý proces schvaľovania zákonov i to, akú dôležitú úlohu zohrávajú v štáte hlasy občanov vo voľbách. Zdôraznili, že nie je jedno, kto našu krajinu bude spravovať a riadiť. Dali nám aj priestor na otázky, ktorý sme samozrejme využili. Pri odchode z NR SR sme sa poďakovali príjemnej pani sprievodkyni, ktorá nás pochválila za sústredenosť počas jej výkladu. Niektorým z nás darovala Ústavu SR.

Pokračovali sme v našom programe, ktorým bola návšteva vianočných trhov, kde si určite každý (samozrejme aj ja) prišiel na svoje. Či už horúcim čajom, alebo lokšou sme si spríjemnili prechádzku medzi stánkami s vianočnou výzdobou. Práve vianočné trhy boli pekná bodka na konci celého dňa. A môžem povedať, že to bola ďalšia vydarená exkurzia, ktorú si, dúfam, niekedy zopakujeme.

Dominika Dobišová, septima

4. 12. 2019

Náboj Junior

Dňa 22.11.2019 prebehlo na našej škole už po štvrtýkrát regionálne kolo matematickej súťaže Náboj Junior. Súťaž je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií. Ide o medzinárodnú súťaž, do ktorej sa zapojili zo Slovenska, Česka a Poľska. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa snažia štvorčlenné tímy vyriešiť čo najviac úloh. Úlohy si však vyžadujú nielen bezhlavé aplikovanie už nadobudnutých vedomostí, ale aj istú dávku invencie a dôvtipu. Okrem našich dvoch štvorčlenných družstiev sa do súťaže zapojilo ďalších 22 družstiev, ktoré tvorili žiaci základných škôl z Prievidze a okolia.

Na prvých dvoch miestach sa umiestnili práve naše dve družstvá, ktoré tvorili žiaci z kvarty. Na 1. mieste skončilo družstvo v zložení: Radka Hagarová, Jakub Kiaba, Alexander Kmeť a Andrej Lackovič, a na 2. mieste družstvo v zložení: Zoe Cipovová, Michaela Fleischerová, Peter Suchoň a Daniel Vanek. Obom družstvám ďakujeme za reprezentáciu školy. Súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach.

V trenčianskom kraji sa zapojilo do súťaže spolu 60 družstiev. Naše družstvo v zložení Radka Hagarová, Jakub Kiaba, Alexander Kmeť a Andrej Lackovič skončili v tejto početnej konkurencii s počtom bodov 34 na krásnom 2. mieste.

Veľká vďaka patrí aj žiakom, ktorí zabezpečili celkovú organizáciu regionálneho kola: Viera Glevitzká (I.A), Adam Svoboda (I.A), Juraj Petráš (I.A), Lívia Stredáková (I.A), Michaela Šaálová (I.A), Mária Majdanová (I.A), Paula Hilkovičová (II.A), Ján Plachý (II.A), Maroš Kliniec (II.A), Marek Smatana (II.B), Daniela Horniaková (III.B), Gabriela Oboňová (III.B), Rebeka Kohútová (III.B), Eliška Minichová (III.B), Patrik Prístupný (IV.A), Adam Benjamin Plšek (V) a Filip Bakoš (V).

PaedDr. Renáta Lukáčová, Mgr. Jana Mečiarová

4. 12. 2019

1. december - Svetový deň boja proti AIDS

HIV, AIDS - strašiak nezodpovedných "spáčov". Jeden nezodpovedný čin vás môže stáť aj život. Aj keď nie hneď. Ľahko sa žije bez ohľadu na následky. Užívať si tu a teraz. Neraz sa to však ľuďom vypomstilo. To konanie bez rozmyslu. HIV a následne AIDS je zákerná pliaga. Málokto však správne vyhodnotí jej príznaky. Sú totižto veľmi podobné bežnej chrípke. Preto je často krát neskoro, keď sa zistí ich pravý dôvod. Tieto príznaky vám google zobrazí za pár minút. Teda sekúnd. Dôležitejšie je klásť dôraz na prevenciu a opatrenia, ktoré pomôžu zabrániť nákaze. Najdôležitejšie opatrenia: ‌používať ochranu pri pohlavnom styku, ‌obozretnosť pri výbere sexuálnych partnerov, ‌časté striedanie sexuálnych partnerov. Riziko nakazenia sa zvyšuje ‌druhým najčastejším spôsobom a to je prenos krvou, či ‌častým spôsobom prenosu je aj infikovanie cez injekčné striekačky. Príliš veľa ľudí už podľahlo tomuto zradnému ochoreniu - asi tak 25 miliónov. Aj z tých svetu známejších - Freddie Mercury, Ondrej Nepela, Isaac Asimov, Earvin Johnson a ešte mnohí. Nebuďte ďalší. Rozmýšľajte až potom konajte. Jedno správne rozhodnutie vás môže zachrániť. Aj keď sa môže zdať naozaj nepatrné a bezvýznamné. Informujte sa vopred. Stačí tak málo. Dbať na svoje zdravie a jeho ochranu.

Šopoňová Nina, 4.B

4. 12. 2019

Vzácne ocenenie pre nášho študenta

Pri príležitosti Dňa študentov odovzdáva ministerstvo školstva Pamätné listy sv. Gorazda – najvyššie rezortné ocenenie pre žiakov a študentov. Zlatí medailisti z domácich aj medzinárodných predmetových olympiád i majstrovstiev Európy a sveta v rôznych športoch a umení si toto ocenenie prevzali v piatok 22. 11. 2019 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej. Spolu bolo ocenených tridsať úspešných reprezentantov Slovenska, medzi ktorých patrí aj majster sveta v šachu do 18 rokov a viacnásobný majster SR Viktor Gažík, študent 3. ročníka na našom gymnáziu. Bolo mi veľkou cťou, že som ho mohla sprevádzať na tomto slávnostnom podujatí, ktoré spríjemnili hudobné vystúpenia študentov konzervatória. Po ňom nasledoval obed, počas ktorého si študenti vymenili cenné skúsenosti, zážitky a plány do budúcna.

Verím, že sa tohto ocenenia dočkajú aj naši ďalší študenti, pretože talentov máme naozaj veľmi veľa.

Mgr. Petra Bohušová

4. 12. 2019

Letecká exkurzia do Barcelony

Aj my sme pomohli deťom, ktoré to potrebujú.

Žiaci nášho gymnázia so svojou španielčinárkou PhDr. Ľ. Kupkovou sa vybrali 15. – 18. 11. 2019 spoznávať Barcelonu, druhé najväčšie mesto Španielska a hlavné mesto Katalánska. Počas svojho pobytu videli jej historickú, kultúrnu, politickú, umeleckú, športovú, dopravnú aj kulinársku tvár. Atrakciou prvého dňa bola Čarovná fontána hrajúca farbami za zvukov piesne Barcelona. Druhý deň sa poprechádzali Gaudího parkom Güell, navštívili Gotickú štvrť s Katedrálou sv. Eulálie a najznámejšiu stavbu Antonia Gaudího – Sagrada Familia. Tretí deň sa odviezli lanovkou z prístavu na vrch Mont Juic a oboznámili sa s dejiskom letnej olympiády v roku 1992, pri návšteve skanzenu Pueblo Espaňol sa preniesli do rôznych kútov Španielska a mohli vidieť rôznorodú architektúru. Posledný deň patril fanúšikom FC Barcelona, pre ktorých bolo určite nezabudnuteľné prechádzať sa po štadióne Camp Nou a vidieť všetky trofeje, ktoré tento klub a jeho hráči získali. Španielske a Katalánske námestie spolu s bulvárom La Rambla im obrovským počtom turistov dokázali, že Barcelona je jedným z najnavštevovanejších európskych miest.

PhDr. Ľudmila Kupková

3. 12. 2019

Hodina deťom

Aj my sme pomohli deťom, ktoré to potrebujú.

Dňa 14.novembra sa 31 dobrovoľníkov zúčastnilo celoslovenskej zbierky Hodina deťom. Vybrali sme sa na miesta v Prievidzi, ale aj v Bojniciach, kde sa pohybuje veľa ľudí. Vyzbrojení sme boli nielen pokladničkami a nálepkami či odznakmi, ale hlavne dobrou náladou. Tá je dosť dôležitá. Stretávali sme ľudí, ktorí sa ponáhľali za svojimi povinnosťami, ale aj ľudí, ktorí sa prechádzali a mali dosť času. Boli rôzni. S dobrou náladou, ale aj naopak. Spoločným úsilím sme vyzbierali 631,34€.

Tvorili sme 8 tímov, ale v konečnom dôsledku sme vytvorili jednu skupinu dobrovoľníkov, ktorí chcú pomáhať.

dobrovoľníci GVBN

24. 11. 2019

Podnetná návšteva

V dňoch 12. - 13. novembra 2019 nás navštívili učitelia z Kaufmännische Schule v Geislingene (SRN). V rámci projektu Učiteľ pomáha učiteľovi sa zúčastnili hodín nemeckého a anglického jazyka a následne si s vyučujúcimi vymieňali svoje pedagogické skúsenosti.

Okrem toho usporiadali 2hodinový seminár pre žiakov - nemčinárov plný informácií o ich škole, žiakoch, školskom systéme v Nemecku i o nich osobne. Žiaci mali možnosť klásť zvedavé otázky, na ktoré dostali zaujímavé odpovede.

Jeden z hostí - pán Marco Zimmerman - nielen vyučuje, ale zároveň aj zastupuje svoju školu aj v oblasti tvorby projektov. Naša škola ho zaujala a preto nám do budúcna ponúka možnosť zapojiť sa do spoločného projektu. Aj my sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Gabriela Oršulová

24. 11. 2019

ŠACH JE TIEŽ ŠPORT

Šachisti z našej školy súťažili na majstrovstvách okresu v zrýchlenom šachu. Na prvom mieste sa umiestnil Alexander Kmeť ( IV ) a na druhom mieste Radovan Huba ( VIII ). Chlapci postúpili na Krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 20.11.2019 v Trenčíne.

Na majstrovstvách trenčianskeho kraja nás reprezentovali: Alexander Kmeť ( IV ), Jakub Kiaba ( IV ), Radovan Huba ( VIII ), Ján Húska III.A, Adam Dušička III.A.

Adam Dušička obsadil 2.miesto a postupuje na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA.

24. 11. 2019

AEROBIK MARATÓN PREVERIL KONDÍCIU

Dňa 8. 11. 2019 naša škola organizovala MAJSTROVSTVÁ OKRESU V AEROBIK MARATÓNE. Súťaže sa zúčastnilo 56 dievčat zo stredných škôl nášho okresu. Počas celého dopoludnia súťažiace absolvovali 4 hodiny rôznych druhov cvičení: Dancehall, Zumba, PortDeBras, Strong by Zumba so skvelými cvičiteľkami. Naše dievčatá obsadili medailové pozície:
1. miesto - Janka Heráková ( VII )
2. miesto - Nikola Barčinová ( 4.E )
3. miesto - Zuzana Minichová ( VII )

a spolu s ďalšími pretekárkami Sandra Čičmancová ( VII ), Simona Velická ( 3.E ), Lucia Trnová ( 3.E) Natália Laura Košťálová ( VI a ) postúpili na MAJSTROVSTVÁ TRENČIANSKEHO KRAJA.

Majstrovstvá kraja sa konali 13. 11. 2019 v Trenčíne. Pretekárky zvládli lekcie Basic aerobiku, Jógy, Hiit tréningu a Zumby. Z našich dievčat sa najlepšie umiestnila Zuzana Minichová ( VII ) na 8. mieste, ktorá postupuje na Majstrovstvá Slovenska a Simona Velická ( 3.E ) na 12. mieste môže postúpiť ako náhradníčka.

Ďakujeme dievčatám za vynikajúcu reprezentáciu v tejto fyzicky náročnej súťaži.

Mgr. Marta Lančaričová

21. 11. 2019

EXKURZIA DO NEMECKA

Čarovné, nádherné Nemecko. Toto miesto navštívili 5. – 8. 11. 2019 študenti našej školy pod vedením profesoriek Ľ. Holej a R. Lukáčovej.

Hoci skoré ranné vstávanie sme mnohí zvládali veľmi ťažko, stačilo pár minút a autobusom sa rozliehal veselý smiech. V dobrej nálade sme v utorok prišli do Norimbergu, navštívili sme staré mesto s hradbami, videli orloj. V prehliadke sme pokračovali do malebného mestečka Rothenburg, kde sme sa na chvíľu zo študentov GVBN premenili na študentov Rokfortu. Tu sa natáčal posledný diel Harryho Pottera. Prechádzali sme sa romantickými uličkami so zaujímavou architektúrou.

Cieľom našej cesty však bola úplne iná inštitúcia – múzeum „Mathematikum“ v Giessene. Tu nás čakali štyri poschodia hračiek pre myseľ a častokrát nás veru potrápili.

Okrem toho sme navštívili aj Limburg s nádhernou katedrálou, ktorej jedinečná atmosféra sa nám zapísala do pamäti. V ceste sme pokračovali do Frankfurtu, v ktorom krásne historické budovy stoja v dokonalom súlade hneď vedľa moderných mrakodrapov a bánk. Mnohým učarovala vyhliadka na hrad v Heidelbergu, estetické duše potešil pohľad na naleštené autá v modernom stuttgartskom múzeu Mercedes Benz.

Cestu sme zakončili ako sa patrí: návštevou Stovežatej. Pražský hrad, Malá strana, Karlov most či Orloj a do toho pútavý výklad nášho sprievodcu. Ale čo nás pri srdiečkach zahrialo najviac? Skvelý kolektív, zábava a koláče od našich milých profesoriek

Mária Maňáková, 2.B

19. 11. 2019

Stretnutie s primátorkou

Dňa 12. novembra najmladší žiaci našej školy prijali pozvanie pani primátorky Kataríny Machačkovej a navštívili Mestský úrad v Prievidzi. Mali možnosť zoznámiť sa s históriou starých mestských budov. Prešli sa priestormi mestského úradu a zistili, aké služby poskytuje občanom. Najväčším zážitkom bolo stretnutie s pani primátorkou. Pozvala všetkých do svojej pracovne, kde sa jej pýtali najrozmanitejšie otázky. Mnohí využili aj možnosť posadiť sa do primátorského kresla. Kto vie, možno si to skúsil budúci primátor alebo primátorka...

PK OBN - Mgr. Kristina Košecká

19. 11. 2019

Celoštátna súťaž pre školy - November '89 a MY

Ema Mjartanová (IV.E) sa zapojila do súťaže November ´89 a MY v kategórii Voľná literárna tvorba. Týmto vzdala úctu 30. výročiu Nežnej revolúcie a pri tejto príležitosti s vyučujúcou PhDr. Monikou Sivákovou a vybranými študentmi zaujímajúcimi sa o dejiny sa zúčastnila slávnostného vyhodnotenia súťaže v Bratislave v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca dňa 15. novembra 2019.

Vyhodnotenie súťaže žiakov a študentov sa uskutočnilo formou celodennej akcie, v rámci ktorej sa odovzdali ocenenia jednotlivcom a víťazným tímom, v popoludňajších hodinách sa uskutočnila beseda žiakov s aktérmi Nežnej revolúcie. Ema nezískala cenu poroty, ale bol jej odovzdaný čestný diplom. Akcia vyvrcholila Spomienkovým večerom obohateným o kultúrny program za účasti pozvaných hostí Novembra '89. Akcia November '89 a MY je súčasťou celonárodného viacročného projektu iniciovaného Klubom 89 „Naša nedávna história“, podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

PhDr. Monika Siváková

11. 11. 2019

Imatrikulácie

Dňa 24. 10. 2019 študenti septimy a tretieho ročníka prijali do svojich radov nových študentov. Na školskom dvore privítala pani riaditeľka prvákov a primánov a zaželala im veľa šťastných chvíľ v našej škole. Predseda žiackej školskej rady Maroš Kliniec im v krátkosti porozprával, čo ich počas štúdia na gymnáziu čaká a neminie, a spev školského zboru Vavrinec uzavrel oficiálnu časť. Následne sme pri tejto slávnosti zaviedli nový zvyk. Každý nový ročník zasadí v átriu svoj ovocný strom, ktorý bude rásť spolu s novými študentmi.

Imatrikulácie sa niesli v zábavnom a príjemnom duchu. Každá tretiacka trieda mala špeciálny program pre tú triedu, ktorú imatrikulovala. Študenti septimy si pripravili skvelé vystúpenie o tom, ako to na našej škole chodí. Potom vybrali pár študentov z prímy, ktorí súťažili v tom, kto dokáže ako prvý vybrať vreckovky z krabice pomocou úst, a potom ich čakal kvíz, pri ktorom vybuchovala časovaná bomba.

Študenti 3.A nás vtiahli do sovietskeho Ruska a ukázali nám, ako vtedajší mladí ľudia tajne počúvali rádio privezené zo „západu“ a ako ich za to zatýkali. Spolu s mladými rebelmi boli zatknutí aj študenti z 1.A, ktorí museli za trest cvičiť spartakiádu. Za odmenu každý študent z 1.A dostal svoj sovietsky občiansky preukaz.

Študenti 3.B ukázali, že spolu so spolužiakmi z 1.B majú talent. Dokázali ho v spievaní karaoke, tancovaní makareny a čo najrýchlejšom vyťahovaní vreckoviek z krabice. Ako odmenu prváci získali kŕmenie jogurtom poslepiačky od svojich spolužiakov.

Študenti 3.C pripravili pre svojich prvákov céčkarov hry o život. Ešte pred začatím imatrikulácií dostali prváci farebné štítky, na základe ktorých boli rozdelení do krajov (tímov) a v nich aj súťažili v rôznych disciplínach. Na konci ich bloku si tretiaci na čele s Maximom Petrovským spolu s prvákmi zaspievali Hanging tree.

Študenti 3.D preverili svojich zverencov rôznymi fyzickými a vedomostnými testami, kde mohli ukázať svoju intelektuálnu a fyzickú silu. Do programu vtiahli aj svojho triedneho a všetci sa maskovali vo vojenskom odeve.

Študenti 3.E preverili svojich prvákov vedomostným kvízom a skúsenosťami s artikuláciou. Museli rozprávať slová s plnými ústami vody. Ako bodka celého programu bola ich spoločná pieseň.

Na piatej vyučovacej hodine pokračoval program v prváckych triedach za zatvorenými dverami :). Tretiaci prvákom a primánom pripravili ďalšie prekvapenia. Imatrikulácie sa vydarili a my starší žiaci dúfame, že sa naši prváci aj primáni budú u nás cítiť odteraz ako doma.

11. 11. 2019

VYHODNOTENIE PROJEKTU V NR SR

Dňa 22. októbra 2019 v skorých ranných hodinách pár študentov aj s pani profesorkou Ľudmilou Zaujecovou vstali veľmi skoro, aby sa mohli zúčastniť konferencie v Národnej rade Slovenskej republiky v Bratislave, na ktorú boli pozvaní aj žiaci nášho gymnázia.

Minulý školský rok sa naša škola zapojila do projektu Mladší starším. Zameriava sa na to, aby sa nezabúdalo na starších ľudí, pretože sa cítia osamelí, aj keď my si to mnohokrát ani neuvedomujeme. Je naozaj dôležité, aby za nimi niekto prišiel a spríjemnil im život. Preto sa minuloroční maturanti rozhodli zapojiť do tohto projektu a v spolupráci s Ľubicou Gálisovou (prezidentkou spoločnosti OZ Fórum pre pomoc starším) začali navštevovať domov dôchodcov v Prievidzi. Postupne vzniklo medzi našimi žiakmi a dôchodcami medzigeneračné puto, ktoré nechceme pretrhnúť. Väčšina našich žiakov zapojených do projektu získala ocenenie Mariána Ondáša „Anjel pomoci starším”.

Na konferencii v Národnej rade Slovenskej republiky sme prezentovali tento projekt, aby sa dostal do povedomia novým záujemcom. Okrem toho sme si vypočuli aj príbehy a skúsenosti od detí zo základnej školy, ktoré sa rozhodli tiež navštevovať domovy dôchodcov. Minulý školský rok sa do programu zapojili len dve školy na celom Slovensku, ale tento rok má záujem čoraz viac mladých ľudí. Súčasťou konferencie bola aj prehliadka parlamentu, čo bol pre nás veľký zážitok. Mali sme možnosť vidieť známe tvare niektorých politikov, ktoré bežne vidíme iba na obrazovkách televízorov.

Dňa 23. 10. 2019 sa Natália Ottová zo VII spolu s bývalým študentom nášho Gymnázia Vítom Zajacom zúčastnili konferencie v hoteli Regia Bojnice, kde prezentovali projekt Mladší starším. Viťo ako bývalý študent (ktorý bol súčasťou projektu vlani) a Natália ako študentka, ktorá má tento rok na starosti pokračovanie.

Ak máte aj vy záujem zapojiť sa do programu Mladší starším, stačí napísať na mail: natalia.ottova@gmail.com

11. 11. 2019

Október – „Mesiac úcty k starším“

Dňa 28. 10. 2019 sa na pôde našej školy uskutočnila besiedka pri príležitosti mesiaca október, ktorý je mesiacom úcty k starším. Žiaci tried Prima až Tercia si pripravili bohatý program plný piesní, poézie, hudby a tanca pre svojich starých rodičov pod vedením vyučujúcich PaedDr. Emílie Bartošovej a Mgr. Petry Bohušovej. Veríme, že starým rodičom sa program páčil a strávili príjemné popoludnie so svojimi vnúčatami. Pri tejto príležitosti želáme všetkým starým rodičom pevné zdravie, veľa elánu a ešte veľa krásnych chvíľ strávených v kruhu svojich najbližších.

24. 10. 2019

Konferencia BUM! na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre

Bolo mi potešením aktívne sa zúčastniť 14. októbra 2019 na podujatí, ktoré organizovala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Komenského inštitútom pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania na UKF. Išlo o výnimočnú konferenciu BUM! Budem učiť moderne II. s podtitulom Takto učím ja. Konferencia bola spojená s workshopmi vedenými finalistami súťaže Učiteľ Slovenska 2019, konala sa v priestoroch Pedagogickej fakulty a bola prioritne určená študentom učiteľských študijných programov, ako aj odborovým didaktikom a ďalším odborníkom.

Podujatie vytvorilo priestor pre prezentáciu moderných spôsobov výučby naprieč odborovými didaktikami a pre diskusiu o témach v učiteľskej profesii, ktoré v súčasnosti v spoločnosti rezonujú. Študenti mali možnosť získať reálnejšiu predstavu o svojom budúcom povolaní a zdieľať sprostredkujúcu skúsenosť so svojimi kolegami z praxe. Konferencia bola realizovaná v rámci projektu APVV Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy.

Ako finalistka ocenenia Učiteľ Slovenska 2019 som vystúpila v rámci dopoludňajšieho programu v sekcii Takto učím ja: prezentácia Učiteľov Slovenska. Popoludní sa pre prihlásených účastníkov konalo kolo workshopov, jeden z nich som viedla, venoval sa problematike výučby holokaustu na stredných školách. Oceňujem skúsenosť, ktorú som na akademickej pôde mohla zažiť, záujem, s ktorým som sa stretla u študentov učiteľstva. Odchádzala som s dobrým pocitom a nádejou, že učiteľské povolanie postupne mení svoj formát, zatraktívňuje sa medzi mladými ľuďmi, pričom my sami sme tými, ktorí tomuto procesu napomáhajú.

PhDr. Monika Siváková

24. 10. 2019

Literárna exkurzia Mošovce – Hrad Blatnica

Žiaci tercie a kvinty nášho gymnázia sa 10. 10. 2019 spolu so svojimi triednymi učiteľkami vybrali do rodiska klasicistického básnika, politika, jazykovedca, archeológa a evanjelického kňaza Jána Kollára – do Mošoviec. Navštívili expozíciu Múzea Jána Kollára a Múzea mošovských remesiel v Révaiovskej kaplnke. Na Kollárovom námestí súťažili v kvíze, ktorý si vopred pripravili. Po presune do Gaderskej doliny spolu vystúpili na Hrad Blatnica, kde si priblížili históriu hradu a jeho okolia.

PhDr. Ľudmila Kupková

24. 10. 2019

Átrium

Priznajme si to, väčšinou frfleme na to, ako sa niečo nedá, ako niekto niečo nevie, robí to zle, ale keby sme mali sami niečo spraviť, mať možnosť podieľať sa na niečom, čo zlepší fungovanie alebo len ak by niečo mohlo vyzerať lepšie, radšej to necháme tak a zostávame pri krčmových rečiach. Obzvlášť vtedy, keď to vyžaduje energiu a čas, ktoré sú vyhradené na voľný čas. My sme sa ale nedali. My, teda ja a niekoľko ďalších študentov našej školy, Gymnázia V.B.Nedožerského v Prievidzi.

Ale pekne po poriadku. Najprv prišla ponuka z kraja, ktorý v spolupráci s úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti dali možnosť 16 stredným školám v kraji využiť v rámci participatívneho rozpočtu (to je taký, na ktorom sa spolupodieľame aj my, občania) 1000 Euro na projekt, ktorý si školy samé v spolupráci so študentmi vyberú. Na našej škole bolo viacero takýchto návrhov na projekty, z ktorých vyhral ten, ktorý som, podotýkam skromne, vnukol študentom ja. Išlo o revitalizáciu átria, takého vnútorného nádvoria školy, ktoré síce ponúkalo zeleň, tá si však žila viac – menej vlastným životom a pozorovať sa dala hlavne spoza okien. Chceli sme ho skultúrniť a sprístupniť celej škole. Našim plánom bolo, resp. je, aby bolo počas priaznivého počasia prístupné študentom na oddych počas prestávok alebo aj počas hodín na ich spestrenie. Samozrejme s odborným dozorom. A keď sme už vyhrali, dali sme si vypracovať projekt a postupne, celkovo počas 2 popoludní počas školského roka a 2,5 dňa už po uzatvorení známok spolu so 4 učiteľmi a približne 30 žiakmi odkopali zem a osadili obrubníky na budúce chodníky, ktoré sme vysypali drevnou štiepkou. Niektoré kríky sme vysekali, aby sme iné mohli zasadiť. Z paliet, ktoré zohnal jeden študent (M.M.) sme pod jeho vedením vyrobili paletové sedenie, škola dokúpila ďalšie lavičky. Neviem, či to, že sme to urobili tak rýchlo bolo zásluhou zápalu študentov pre niečo zmysluplné alebo to, že som im sľúbil grilovačku, ak to stihneme v termíne. V každom prípade sme to stihli vo veľmi krátkom čase.. Síce som všetkým ďakoval aj osobne pri otvorení, ale ďakujem im aj touto cestou, nakoľko ukázali, že vedia ako spolupracovať, organizovať, tvoriť, pretvárať či motivovať.

Výsledok posúďte sami.

Peter Marko

P.S.:Robili sme to len z vlastného presvedčenia, bez nároku na odmenu. Avšak ako prekvapenie na piatkovom (11.10.2019) vyhodnotení participatívneho rozpočtu a projektov úrad splnomocnenca odmenil z každej školy jedného pedagóga a jedného žiaka návštevou Europarlamentu v Bruseli.

P.S.2: Ak sa Vám zdá, že sa to za 1000 Euro nedalo spraviť, máte pravdu. Ďalšími 600 Euro prispela škola. Keď už to robíme, nech to nejako vyzerá. Ďakujeme týmto aj vedeniu.

P.S.3: Názov 3á3um+ - 3á značí žiakov 3.A, ktorí tvorili najväčšiu skupinu dobrovoľníkov, + je pre pracantov z ostatných tried, trojka v strede je jazykovednou hračkou a um, ten sme tiež potrebovali.

11. 10. 2019

Zážitkové učenie

Vďaka projektu Zážitkové učenie, ktorý vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj, navštívili študenti tretieho ročníka Múzeum SNP v Banskej Bystrici, kde absolvovali vzdelávací program zameraný na Slovenské národné povstanie. Potom si pozreli pamätihodnosti centra mesta a na záver exkurzie navštívili obec Hronsek, v ktorej sa nachádza artikulárny kostol zapísaný v zozname pamiatok UNESCO.

Roman Steinhübl

11. 10. 2019

Deutsches Sprachdiplom

Dňa 22. 9. 2019 sa na našej škole opäť konala milá slávnosť. Už takmer 30 rokov majú žiaci našej školy možnosť konať jazykovú skúšku Nemecký jazykový diplom/Deutsches Sprachdiplom/ I a II. Za prítomnosti odbornej poradkyne pre vyučovanie nemeckého jazyka z Centrály pre zahraničné školstvo p. Susanne Deuydt si 17 žiakov prevzalo jazykový diplom na úrovni A2/B1, resp. Osvedčenie o vykonaní jednotlivých jazykových zručností.

10. 10. 2019

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2019

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26. 9.) sa žiaci španielskeho jazyka všetkých ročníkov zúčastnili tradičného premietania španielskeho filmu v pôvodnom znení v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, ktoré nám každoročne zabezpečuje tie najlepšie „klubové“ filmy. Tentokrát si naši študenti mohli pozrieť film Abrakadabra, v ktorom sa na komediálnom pozadí španielskych stereotypov oboznámili s problematikou schizofrénie.

4. 10. 2019

VZÁCNA NÁVŠTEVA

V stredu 02. 10. 2019 malo Gymnázium V. B. Nedožerského mimoriadneho hosťa: náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky – generála Daniela Zmeka.

Do našej školy prišiel v súvislosti s oslavami stého výročia založenia Gymnázia, čím nadviazal na vzájomné kontakty medzi OS SR a GVBN PD. Prejavil záujem diskutovať so študentmi o aktuálnych otázkach (nielen vojenských).

Besedy sa zúčastnili študenti tretieho ročníka spolu so svojimi triednymi profesormi a po úvodných prezentačných filmoch nasledovala krátka prednáška o fungovaní a špecifikách vojenského života. Priestor na otázky zo strany žiakov nezostal nevyužitý a hosť sa musel vysporiadať aj s otázkami „priamo na telo“. Okrem iného zaujímali žiakov požiadavky na osobnosť vojaka v súčasnosti, jeho životný štýl, vojenské školstvo, postavenie žien v ozbrojených silách, komunikácia s verejnými médiami.

Na záver zaznelo obojstranné želanie, že takéto stretnutie nebolo posledné.

Bohdan Cagáň

3. 10. 2019

Gymnazisti na ERASME

Tento september sme my, študenti štvrtého ročníka, dostali príležitosť zúčastniť sa projektu Erasmus+ s názvom Make Social Inclusion Happen v rumunskom prímorskom meste Costinești. Na projekte sa zúčastnilo 60 mladých ľudí zo 6 krajín európskej únie a ich učiteľov ako vedúcich skupín.

Na cestu sme sa vydali 18.septembra, autobusom, ktorý prišiel s českými účastníkmi. V Maďarsku sa k nám pridali ďalší študenti a následne nás čakala dlhá 22 hodinová cesta naprieč Maďarskom a Rumunskom, na pobrežie Čierneho mora. Na našom ubytovaní nás srdečne privítali Rumuni, ktorí dorazili ako prví. Naši bulharskí a macedónski priatelia mali problém s prechodom cez hranice a prišli až neskoro v noci.

Program sme začali so zoznamovacími aktivitami, ktoré sa postupne prehĺbili do teambuildingu. Boli sme rozdelení do menších skupín, aby sme sa mohli lepšie zoznámiť a postupne odbúravať „komfortnú zónu“ a naučiť sa pracovať spoločne, bez ohľadu na krajinu pôvodu, náboženské presvedčenie, či rôzne osobné názory. Dni sme čas trávili formou „sessions“, tzv. skupinové sedenia, na ktorých sme riešili rôzne problémy, či už pomocou diskusie alebo inou aktivitou. Najväčší úspech zožala rubrika „Ask Me Anything – Opýtaj sa ma hocičo“, ktorá rozprúdila debatu na rôzne zaujímavé témy, ako je napr. viera a náboženstvo alebo otázky rovností práv žien a mužov. Preberali sme témy mentálneho zdravia, šikany, sebapoškodzovania, ktoré sú pre mnohých tabu. Bola vytvorená atmosféra dôvery a bezpečnosti a tak sme mali možnosť dostať odpovede na otázky, na ktoré by sme bežnej komunikácii neopýtali.

V inej aktivite sme náš hlavný priestor rozdelili na 3 časti, jedna bola pre súhlas, druhá pre neutralitu a tretia časť pre nesúhlas, postavením na jedných z týchto častí sme mali vyjadriť svoj postoj k danej otázke a neskôr, jeden z každej časti mal obhájiť a rozumne argumentovať s ostatnými, prečo tak urobil.

Vo voľnom čase sme sa viac zbližovali s ostatnými účastníkmi, komunikovali sme v angličtine pri káve alebo sme sa vybrali na pláž, užívať si posledné teplé, letné dni.

Jeden večer bol venovaný Slovensku. Pripravili sme pre našich priateľov krátku prezentáciu o našej vlajke, kvíz o Slovensku, zatancovali tradičný slovenský ľudový tanec a taktiež sme pre nich pripravili súťaž. Svoj program sme zakončili vtipným videom od PPPetera o Slovensku. Na záver sme predviedli slovenskú pohostinnosť a ponúkli ochutnávku tradičných slovenských výrobkov. Musíme sa hrdo pochváliť, že náš program sa účastníkom páčil najviac.

Study Visit v známom letovisku Constanta sme absolvovali vlakom, čo bolo malé dobrodružstvo. Prehliadli sme si mesto, navštívili sme mešitu, múzeum histórie a aj akvárium.

V posledný projektový deň sme sa lúčili. Písali sme si milé odkazy na papier, ktorý sme mali prilepený na chrbte. Keď sme si ich neskôr prečítali, niektorí sme si aj poplakali. Večer bola talentová súťaž, do ktorej sa mohol zapojiť každý.

Domov sme sa vrátili 29. septembra obohatení o nové priateľstvá, skúsenosti, zážitky a s pamätnými tričkami z projektu, ktoré nám budú pripomínať tento krásny týždeň.

Matúš Mäsiar (4.F)

3. 10. 2019

Poznávame Poľsko – dejepisná exkurzia

V dňoch 26. – 27. septembra 2019 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka s vyučujúcimi M. Sivákovou a R. Steinhüblom zúčastnili exkurzie, počas ktorej spoznali krajinu našich severných susedov, Poľsko.

Exkurzia mala za cieľ spoznávať miesta a pamiatky, posilňovať priateľstvá a premýšľať o dôležitých životných témach. Navštívili sme Park miniatúr v Inwalde, rodné mesto Karola Wojtylu (neskoršieho pápeža sv. Jána Pavla II.) Wadowice, koncentračný tábor Auschwitz a Birkenau, ubytovali sme sa v študentskom mestečku a absolvovali prechádzku večerným Krakowom.

Na druhý deň prehliadka Krakowa pokračovala, videli sme kráľovské sídlo Wawel, budovy Jagelonskej univerzity, centrum mesta. Popoludní bola na programe návšteva soľnej bane vo Wieliczke. Miesta, ktoré sme videli, boli rozmanité, každé malo svoju atmosféru a ponúklo návštevníkovi možnosť zamyslieť sa nad mimoriadne rozvinutou úrovňou cestovného ruchu, nad nádherou prírodného bohatstva, nad veľkoleposťou sídla poľských kráľov, nad jednou z významných osobností poľských i cirkevných dejín, nad nezmyselným vraždením v čase druhej svetovej vojny.

V duchu tejto rozmanitosti sa vraciame späť do školských lavíc a neprestávame uvažovať nad genalitou diel ľudí našej minulosti, nad otázkami ľudského práva na život, nad krajinou, ktorá je nám na jednej strane cudzia, ale na druhej veľmi blízka.

PhDr. Monika Siváková

24. 9. 2019

LEÓN - ERASMUS+

Tento rok dostali siedmi žiaci prvého a druhého ročníka španielskeho jazyka možnosť zúčastniť sa letného Erasmus+ projektu v španielskom meste León. Na našu spoločnú cestu sme sa vydali 21.augusta. Z viedenského letiska sme pricestovali do hlavného mesta Španielska, kde sme sa stretli s kamarátmi, ktorých sme spoznali počas júnovej návštevy nášho mesta spolu s lídrom Isaacom Álvarezom Casasolom vďaka programu INTERRAIL. V Madride nám chceli opätovať pohostinnosť, ktorá ich u nás príjemne prekvapila. Celý deň nám boli milými sprievodcami po pamiatkach, ukázali nám svoju typickú pochúťku, bagetu s kalamármi, pripravili nám bohatú večeru s množstvom španielskych jedál a ponúkli nám svoje domovy, v ktorých sme prespali do odchodu nášho ranného autobusu. Po príchode do hornatej oblasti regiónu Castilla y León, do malej dedinky La Vecilla, kde sa uskutočnil projekt na tému Primitívne technológie, začalo pre nás skutočné dobrodružstvo. Spoznali sme zaujímavých ľudí z Grécka, Španielska, Fínska, Česka, Chorvátska a Talianska, vystúpili sme na vrcholy pohoria Cordillera cantábrica, zostúpili sme do neprebádanej jaskyne, kúpali sme sa v priezračnej rieke, navštívili sme bláznivé miestne preteky vlastnoručne vyrobených vozidiel, spúšťali sa na lanovej dráhe, pomocou logických indícií sme pátrali po poklade ukrytom v centre dedinky, navštívili sme historické mesto León založené v r. 79 p. n. l. ako tábor rímskej légie. Pri jeho prehliadke sme sa sledujúc značenie pre pútnikov idúcich do Santiaga de Compostela dostali až k jeho dominantám - gotickej katedrále a románskej bazilike sv. Izidora. Hlad sme v uličkách mesta zaháňali tradičnými tapas rôznych druhov. Pri večernej prezentácii Slovenska, slovenského jedla a kultúry nás svojimi vedomosťami ohromil grécky tím, ktorý do svojej prípravy zahrnul aj rozlohu Spišského hradu či rok návštevy anglickej kráľovnej na Slovensku, a nakoniec aj jednoznačne zvíťazil v súťaži pozostávajúcej z pexesa tatranských živočíchov, kvízu, hry na hádanie slovenských vynálezov, spoznávania slovenských športovcov, slovenského folklóru a spievania v slovenčine.

Domov sme sa vrátili 1. septembra plní zážitkov, skúseností a s vedomím, že sa vyrovnáme iným národom Európy a že by sme mali byť hrdí na to odkiaľ sme a akí sme.

PhDr. Ľudmila Kupková, vedúca PK románskych jazykov

18. 9. 2019

Návšteva z Taiwanu

Vďaka našej bývalej študentke Eve Mjartanovej, nás prišla pri príležitosti storočnice založenia gymnázia, v pondelok 16. septembra navštíviť delegácia Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave, ktorú viedol pán Larry Tseng. Študentom tretieho ročníka v anglickom jazyku prezentoval historický a ekonomický vývoj Taiwanu. Okrem toho ponúkol žiakom možnosť absolvovať vzdelávací program na Taiwane, ktorý finančne zabezpečuje taiwanská vláda.

Roman Steinhübl

18. 9. 2019

Stretnutie generácií v Múzeu holokaustu v Seredi

Múzeum holokaustu v Seredi, 9. september 2019>, 40 žiakov našej školy spolu s dozorom M. Sivákovou a Z. Orságovou. Nešlo o žiaden výlet za dobrodružstvom, ale o putovanie za odkazom minulosti, za ľuďmi, ktorí prežili holokaust a ktorí v tento deň vydali svedectvo o víťazstve života nad smrťou.

Riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi PhDr. Martin Korčok, PhD., o podujatí povedal: „Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia v podaní, aký som si už roky želal. Vďaka veľkej podpore (kolegom z múzea, Ministerstvu spravodlivosti SR, Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku, Židovskej náboženskej obci Galanta, Ohel David, Hidden Child, Mestskému úradu Sereď, Ženijnému práporu Sereď, Policajnému zboru v Seredi, Bresťovi, členom Pressburger Klezmer Band, Post Bellum SK, Renatke Fahnovej, Peťovi Uhrínovi, všetkým školám, ktoré sa zúčastnili) sa nám podarilo zrealizovať stretnutie vyše štyristo študentov z celého územia Slovenska, s tými, ktorí holokaust prežili. Mladým ľuďom nedokáže poskytnúť nikto viac, ako "živí pamätníci". Tí k nám zavítali z celého územia Slovenska, Izraela a USA. Pripravili sme dôstojnú spomienku na obete nezmyselného vraždenia. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podieľali.“

V malých skupinách sme sa mohli rozprávať s preživšími, diskutovať s nimi o ich životnom príbehu. V mnohom bola táto diskusia jedinečná a prínosná. Oceňujeme, že sme dostali možnosť byť účastní takéhoto veľkolepého podujatia, ktoré svojou prítomnosťou poctila i prezidentka republiky Zuzana Čaputová.

PhDr. Monika Siváková

9. 9. 2019

Učiteľ Slovenska 2019

Je mi potešením i cťou zúčastniť sa druhého ročníka projektu Učiteľ Slovenska, v ktorom som nominovaná do finálovej desiatky súťažiacich.

Do národného kola druhého ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla tiež široká verejnosť. Po výbere mohli porotcovia navštíviť finalistov počas ich vyučovacích hodín, aby videli, ako konkrétne pracujú so žiakmi. Desiatich inšpiratívnych slovenských učiteľov napokon organizátori pozvali na spoločného stretnutie vo Vzdelávacom centre Zaježová, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 2. – 3. septembra 2019. Členkou komisie národnej ceny Učiteľ Slovenska je aj Rebecca Warbrick z londýnskej nadácie Varkey Foundation, ktorá stála pri zrode medzinárodnej iniciatívy Gobal Teacher Prize.

Finalisti 2. ročníka súťaže Učiteľ Slovenska:
Florián Danko (31), SOŠ informačných technológií v Bratislave
Angelika Hanesz (49), ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici
Júlia Jánošíková (40), Gymnázium Malacky
Jana Kramárová (55), Súkromná ZŠ v Novej Dubnici
Dagmar Môťovská (53), Súkromná ZŠ na Bajkalskej 20 v Bratislave
Stanislava Opátová (53), ZŠ s MŠ v Nižnej
Peter Pallo (39), ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej
Monika Siváková (42), Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi
Lenka Škarbeková (35), Gymnázium Gelnica
Marek Tóth (29), ZŠ na Rozmarínova 1 v Komárne

Druhého držiteľa ocenenia Učiteľ Slovenska spoznáme vďaka podpore Slovenskej sporiteľne a Slovak Telekomu 3. októbra 2019. Jeden z učiteľov získa aj Cenu verejnosti. Viac informácií nájdete na: http://www.ucitelslovenska.sk.

Ďakujem všetkým svojim priateľom, známym, študentom, kolegom za to, že mi pomohli sformovať moje učiteľské pôsobenie do podoby, o ktorej sa môže verejnosť dozvedieť i takýmto zaujímavým spôsobom. Verím, že nesklamem dôveru tých, ktorí ju do mňa vkladajú, a že budem naďalej s plným nasadením plniť všetky úlohy a výzvy, ktoré so sebou nádherné učiteľské povolanie prináša.

PhDr. Monika Siváková

2. 9. 2019

Gymnázium svojmu mestu - Letná akadémia

V dňoch 19. - 23. augusta 2019 sme pri príležitosti osláv storočnice vzniku Gymnázia V. B. Nedožerského, pripravili pre žiakov základných škôl Letnú akadémiu. Našim cieľom bolo umožniť deťom vo veku 8 - 14 rokov rozšíriť ich vedomosti a získať nové zručnosti hravou formou počas letných prázdnin. V chemickom laboratóriu si vyrobili mydlá a voňavky, vyskúšali chemické pokusy, zákonitosti fyziky pochopili prostredníctvom zábavných pokusov. Súťažami a hrami si na hodinách anglického a nemeckého jazyka rozšírili slovnú zásobu. Okrem uvedených aktivít absolvovali s členmi Mestskej polície v Prievidzi besedu a ukážky výcviku služobného psa, v Bojniciach objavovali stopy minulosti hľadaním treťohorných skamenelín. Praktické zručnosti získali pri sadení drevín, stavaní stanov a zakladaní ohňa počas noci strávenej v areáli školy. Posledný deň akadémie navštívili Zveropark v Revištskom Podzámčí a na raftoch splavovali rieku Hron. Na slávnostnom vyhodnotení Letnej akadémie získali všetci absolventi certifikáty a vecné ceny. Za úspešnú realizáciu tohto projektu patrí veľká vďaka pedagógom: Ingrid Samašovej, Oľge Kurbelovej, Petrovi Markovi, Petre Bohušovej, Miroslavovi Kozákovi, Monike Ziaťkovej, Róbertovi Kleinovi, Marcele Farárikovej a Jozefovi Pálešovi.

Letnú akadémiu finančne podporili:
Paul Lange Oslany
Ľubomír Harag
OC Korzo Prievidza
ALLTOYS Prievidza
ContiTech Vibration Control Slovakia Dolné Vestenicee
SAD Prievidza
Brose Prievidza
Mäsiarstvo u Borku

Roman Steinhübl

2. 9. 2019

BESEDY O GALAPÁGOCH, INKOCH A MACHU PICCHU

Študenti španielskeho jazyka 3. ročníka našej školy mali v marci 2019 niekoľko príležitostí vypočuť si príbehy a zážitky PaedDr. Bohdana Cagáňa zo spoznávania Galapág, Ekvádoru a Peru. Na hodinách španielčiny sa tretiaci dočítajú v učebniciach o endemických druhoch zvierat žijúcich na Galapágoch, súostroví sopečného pôvodu v Tichom oceáne, vzdialených viac než tisíc kilometrov od pevniny. Práve preto tu žije mnoho endemických druhov zvierat, napr. obrovské korytnačky slonie, morské leguány, lávové kraby a jašterice, ale aj uškatce a delfíny, s ktorými si môžete zaplávať v mori a ktoré sa vôbec neboja ľudí.

Veľmi zaujímavé pre žiakov bývajú aj informácie o inkskej civilizácii. Rozprávanie PaedDr. B. Cagáňa o jej hlavnom meste Cuzcu a ruinách „Strateného mesta Inkov“ Machu Picchu v husto porastených peruánskych Andách vo výške 2 430 m n. m., ktoré tiež navštívil, obohatili fascinujúce fotografie týchto tajuplných a nádherných horských miest s premyslenou sieťou terás na pestovanie plodín a kanálov určených na zavlažovanie a rozvod pitnej vody.

PaedDr. Cagáňovi ešte raz ďakujeme!

PhDr. Ľudmila Kupková

2. 9. 2019

ERASMUS+ - GRAN CANARIA 2019

V rámci projektu Erasmus+ som sa spolu so svojimi 3 spolužiakmi kultúrne a jazykovo obohatila v dňoch od 12. mája do 23. mája 2019 na Kanárskych ostrovoch (patria do Španielskeho kráľovstva) pod vedením Zuzany Morávkovej a JuanFrana Rodrigueza v hlavnom meste ostrova Gran Canaria, Las Palmas, kde sme aj bývali. Cestou tam sme sa zastavili a spoznali aj ostrovy Lanzarote a Fuerteventura. Projektu sa zúčastnili okrem Slovákov a Španielov aj Rumuni, Bulhari, Poliaci a Holanďania. Každý deň jedna z národností pripravila workshop alebo hru. Zistili sme, že Španieli sú naozaj iní, sú veľmi priateľskí a komunikatívni. Okrem hlavného mesta sme navštívili Maspalomas s obrovskými dunami a morom, niektorí aj Teror a iné mestá. Cestou späť sme leteli na sever Španielska, kde sme navštívili galícijské mestá Santiago de Compostela a La Coruña. Domov sme leteli z majestátneho Madridu. Nikto z nás by tento zážitok nevymenil za nič na svete.

Patrícia Midliková (3.F)

2. 9. 2019

JAZYKOVÝ KVET – FLOR DE IDIOMAS

Po niekoľkoročnej pauze sme sa rozhodli zapojiť žiakov španielskeho jazyka našej školy opäť do každoročnej súťaže v recitácii v cudzích jazykoch – Jazykový kvet. Už vo februári tri prihlásené dievčatá z 1. C triedy Adriana Brázdovičová, Soňa Brezániová a Rebeka Drozdová, ktoré sa na súťaž pripravovali pod vedením PhDr. Ľudmily Kupkovej, podľa nových pravidiel súťaže nahrali svoje súťažné videá s recitáciou poézie v španielčine. Odborná porota ich po regionálnom kole posunula všetky tri do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 12. 4. 2019 v Trenčíne. Zúčastnili sa ho iba dve z nich a v kategórii III ŠPJ P-P PT sa umiestnili nasledovne: 1. miesto – Rebeka Drozdová , 2. miesto – Soňa Brezániová . Obe dievčatá, učiace sa španielčinu prvý rok, porota pochválila za výslovnosť.

Víťazka Rebeka Drozdová zároveň postúpila na celoštátne kolo súťaže do Nitry, kde 14. 6. 2019 obsadila úžasné 2. miesto.

Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu!

Vedúca PK románskych jazykov

2. 9. 2019

NECH ŽIJE PICASSO

Predmetová komisia románskych jazykov v spolupráci s Predmetovou komisiou umenia a kultúry usporiadali 17. 4. 2019 exkurziu do Bratislavy na výstavu QUE VIVA PICASSO. Výstava prebiehajúca v Mirbachovom paláci predstavovala 123 grafických listov španielskeho maliara Pabla Ruiza Picassa zo zbierky Thomasa Emmerlinga. Jej snahou bolo umožniť divákom nahliadnuť do umelcovej tvorivosti a oboznámiť sa s jeho grafickou tvorbou po roku 1945. Práve v nej sa totiž najviac odráža jeho obrovská vitalita, vyžarujúca predovšetkým z prác z neskoršieho obdobia. Slovami samotného majstra: „Trvá to roky stať sa mladým.“ Picasso počas svojho života ilustroval viac než 130 kníh.

PhDr. Ľudmila Kupková

2. 9. 2019

EXKURZIA MADRID 2019

V tomto školskom roku sa nám podarilo v spolupráci s cestovnou kanceláriou We-Do travel zorganizovať leteckú exkurziu do Madridu. Počas štyroch krásnych a na tento čas mimoriadne teplých dní od 22. 2. do 25. 2. 2019 žiaci spoznali najznámejšie miesta aj menej známe zákutia hlavného mesta Španielska. Program exkurzie nám ponúkol rôznorodé vyžitie. Fanúšikov Realu Madrid potešila návšteva futbalového štadióna Santiaga Bernabeu, Kráľovský palác v Madride nám zase priblížil, aký veľký bol kráľovský dvor v časoch jeho najväčšej slávy. Pri prehliadke múzeí Prado a Reina Sofia sme na vlastné oči mohli vidieť obrazy slávnych španielskych maliarov dávnych čias (Velázquez, Goya, El Greco...) aj minulého storočia (Picasso, Dalí, Miró...). Prechádzajúc útrobami býčej arény po piesku, ktorý za výkrikov davu tisíckrát zmáčala krv porazeného býka a iba niekoľkokrát aj toreadora, nad ktorého umením triumfoval tento majestátny tvor, sme prenikli hlbšie do umenia, zmyslu a významu býčích zápasov (koridy) pre Španielov a pochopili sme ich miesto v španielskej kultúre. Najviac však na nás zapôsobila večerná atmosféra námestia Puerta del Sol, kde vedľa seba vystupovali pouliční umelci, demonštrovali a žiadali o humanitárnu pomoc pre svoju krajinu venezuelskí vysťahovalci, rozprávali sa mladí ľudia a neustále sa hýbali stovky domácich i turistov, ktorých strhol vír tohto spoločenského aj dopravného uzla. Madrid sme opúšťali s predsavzatím, že sa sem opäť vrátime.

PhDr. Ľudmila Kupková

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza