EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


FOTOARCHÍV - školský rok 2017/2018

22. 6. 2018

Speváci spievajú chorým

V rámci posledných školských dní 19. júna 2018 spevákov zo SZ Vavrinec privítali chorí a personál Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi, sídlo Bojnice. Speváci spolu s gitaristami Oliverom Hrdým, Adriánom Rajnohom a cajonistom Tomášom Badáňom priniesli pár radostných melódií do prostredia, kde je trápenie a bolesť súčasťou každodenného života. Navštívili sme oddelenie dlhodobo chorých, oddelenie geriatrie a neurologické oddelenie.

Úsmevom, rezkým rytmom a milým slovom dal SZ Vavrinec všetkým najavo, že nezáleží na tom, kde sa nachádzame, ale na tom, kde sa nachádza naše srdce. Vďaka za možnosť vystúpiť na tomto mieste patrí nemocničnému kaplánovi pátrovi Gerhardovi Glazer-Opitzovi, ktorý nám toto vystúpenie organizačne zastrešil.

PhDr. Monika Siváková

30. 5. 2018

Kto nepozná minulosť, je odsúdený prežiť ju znova

Jeden z mnohých citátov, ktoré sme mali možnosť čítať. Či už počas sprievodných slov alebo mlčky. 24. máj 2018 sa žiakom tretieho ročníka zapíše do pamäti v súvislosti s prvou časťou citátu, pretože v tento deň sme urobili významný krok k spoznávaniu vlastnej minulosti. Pred exkurziou sme mali množstvo otázok, ale po jej skončení ich máme zrejme ešte viac.

Videli sme totiž Osvienčim a jeho okolie: koncentračné tábory Auschwitz I a Auschwitz II – Birkenau. Napriek veľkému množstvu návštevníkov a značnej rýchlosti prehliadky tieto miesta dodnes uchovávajú temno dôb minulých. Pri predstave, že práve v nich zomrelo viac ako milión ľudí, človeka doslova mrazí. Preto si nik z nás neželá, aby sa kedykoľvek v budúcnosti čo i len sčasti naplnila druhá časť spomínaného citátu.

PhDr. Monika Siváková

24. 5. 2018

Deň Európy na našej škole

9. máj je Dňom Európy. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi a viedla k ich jednote a spolupráci. Na našej škole sme si tento deň pripomenuli a zasadili sme Strom Európy. Jabloň dostala meno Roland a veríme, že sa jej u nás bude dariť.

14. 5. 2018

Stážistka FLE na našej škole

Dvojmesačnú povinnú stáž na našej škole absolvuje študentka odboru FLE(francúzština ako cudzí jazyk) z Univerzity v Lille vo Francúzsku. Sokaina Tahiri pochádza z hlavného mesta Maroka z Rabbatu. Jej materinským jazykom je arabčina, ale paralelne s ňou sa učila francúzsky jazyk, ktorý je v Maroku úradným jazykom. Spolupráca so Sokainou Tahiri je vzájomná, naši žiaci sa zdokonaľujú v komunikačných zručnostiach vo francúzskom jazyku a Sokaina si zlepšuje svoje didaktické a metodické postupy.

28. 4. 2018

Od bunkra k vagónu

Druháci a tretiaci, 25. apríl 2018, Mgr. Eva Juríčková a PhDr. Monika Siváková. K tomu milý pán vodič, sprievodcovia múzeí a krásne počasie. Trochu opekačky i športových aktivít, a výlet za históriou bol takmer dokonalý. S dokonalosťou tohto typu bola však téma tejto dejepisnej exkurzie v úplnom kontraste. Uvažovať v koncentračnom tábore v Seredi o hrôzach holokaustu, či predstaviť si strach vojakov pred vojenským útokom v protinemeckom bunkri v Bratislave – Petržalke, to chce silnú dávku odvahy a nebojácnosti pozrieť sa na dejiny priamo a pravdivo.

Ocitnúť sa v dobytčom vagóne, čítať mená obetí holokaustu vyryté do sklených tabúľ, stáť zoči-voči hlavni dela, hľadieť na pruhovaný pracovný odev z koncentračného tábora či nasadiť si na hlavu vojenskú prilbu. Všetko toto sme mohli v deň exkurzie zažiť. Sme radi, že to boli zážitky z exkurzie, nie z reálneho života. Dojmy a pocity, ktoré sme exkurziou získali, nás vedú k uvedomeniu si vďaky za pokojný svet okolo nás, za mier a za život sám.

PhDr. Monika Siváková

18. 4. 2018

Súťaž Mladý Európan

Témy súvisiace s Európskou úniou v súčasnej dobe rezonujú vo viacerých oblastiach spoločnosti. Argumenty za a proti tomuto spoločenstvu sú často rozoberanou témou. Politická rovina integračných snáh Európy po druhej svetovej vojne je však len jednou z mnohých oblastí, ktorých vynikajúcu znalosť prejavili Lukáš Vavrinec (III.A), Tomáš Štrba (VII) a Tomáš Vlčko (III.F). Študenti dokázali, že história, geografia, politika či kultúra členských štátov EÚ sú zaujímavé oblasti a vyhrali krajské kolo súťaže Mladý Európan. V júni ich čaká ich celoslovenské finále. Všetci držíme palce.
foto1 foto2

4. 4. 2018

Krajské kolo X. ročníka Dejepisnej olympiády – opäť úspešné

S hrdosťou a radosťou oznamujeme, že Samuel Šubík (IV.F), Tomáš Vlčko (III.F) a Emma Hunková (II.C) sa dňa 22. marca 2018 vrátili z Bánoviec nad Bebravou ocenení a šťastní. Reprezentovali svoje zručnosti i našu školu v krajskom kole Dejepisnej olympiády, zvládli náročný test a obhájili projekt, Tomáš v kategórii A ako prvý najlepší, Samuel v tej istej kategórii na striebornej pozícii, Emma v kategórii B na bronzovom treťom mieste. Kategória A nás pôjde reprezentovať na celoslovenské kolo, obom postupujúcim držíme palce v tomto neľahkom, ale zato ušľachtilom boji!

konzultantka PhDr. Monika Siváková

16. 3. 2018

Deň otvorených dverí

Fotky z akcie

16. 3. 2018

Skvelí naši chemici

V dňoch 7. - 10. marca 2018 sa uskutočnilo celoslovenské finále 54. ročníka Chemickej olympiády v kategóriách A, EF. Súťaž sa konala na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity (praktická časť) a na SOŠ Rakovice (teoretická časť). Medzi 25 najlepších chemikov v najvyššej kategórii A (pre gymnázia) postúpilo na základe výsledkov Krajského kolo CHO-A až päť našich študentov a síce:
Peter Gonda (IV.F), Peter Kavka, Velentína Berecová, Michal Chovanec (všetci III.A) a Dominik Foltán (II.A). Samotná súťaž pozostávala z 5-hodinovej praktickej časti a 5-hodinovej teoretickej časti. V praktickej časti riešili súťažiaci súbežne úlohy z odmernej analýzy a organickej syntézy, v teoretickej časti to boli úlohy z anorganickej a analytickej chémie, organickej chémie, fyzikálnej chémie a biochémie. Úspešnými riešiteľmi celoštátneho kola sa stali:
Michal Chovanec – 2. miesto, Peter Gonda – 4. miesto, Peter Kavka – 5. miesto, Dominik Foltán – 12. miesto a Valentína Berecová – 21. miesto. Najlepších 12 študentov postúpilo do 1. prípravného výberového sústredenia (22. – 28. 4. 2018, Bratislava) s možnosťou dostať sa do 4-členného družstva, ktoré bude Slovenskú republiku reprezentovať na 50. Medzinárodnej chemickej olympiáde (Bratislava, Praha, Slovenská republika a Česká republika, 19. – 29. 7. 2018). Súťažná časť sa uskutoční na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a väčšina poznávacej časti na území Českej republiky. Reprezentanti Slovenska musia úspešne absolvovať všetky 3 prípravné a zároveň vyraďovacie sústredenia (2. sústredenie sa uskutoční v dňoch 3. – 9. 6. 2018 v Košiciach a 3. sústredenie 19. – 22. 6. 2018 v Bratislave).

Uvedeným študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa zdaru v ich ďalšom snažení a napredovaní.

PaedDr. Miroslav Kozák, vedúci PK chémie

7. 3. 2018

Noc v škole

Fotky z akcie

13. 2. 2018

Prednáška

Dňa 12. 2. 2018 sme privítali v našej škole politológa a politického analytika Jána Baráneka. Prednáška bola venovaná téme Európska únia a jej historické kontexty. Zúčastnili sa jej študenti tretieho a štvrtého ročníka, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár. Beseda sa uskutočnila pri príležitosti zapojenia sa do projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School „EPAS“). Organizovaný je Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu a organizáciou Academia Istropolitana Nova. Cieľom programu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, spoznať jej význam a poslanie.

8. 2. 2018

Erasmus+

Na základe výzvy Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu vystúpila dňa 7. februára 2018 so svojou prezentáciou projektu KA2 Strategické partnerstvá – Školské výmenné partnerstvá Mgr. art. Barbara Meluzín Remiášová – príklad dobrej praxe na Inštruktážnom seminári v Žiline. Prezentovala vynikajúcu prácu žiakov a pedagógov, zapojených do projektu s názvom BRÁNA alebo Kultúrna identita ako kľúč k bráne tolerancie v Európe. Študenti zapojení do projektu okrem jazykovej zdatnosti získali nové priateľstvá z krajín zapojených v projekte Erasmus+, poznávajú nové krajiny aj z iného ako dovolenkového pohľadu a na nezaplatenie sú študentské skúsenosti na zahraničných školách. Ich prezentácie a zážitky z ciest si môžete pozrieť na webovej stránke https://thegateerasmusplus.wixsite.com/thegate.

29. 1. 2018

Exkurzia do Viedne

19. decembra 2017 skoro ráno sme sa všetci žiaci z triedy II.B a III.E nemohli dočkať cesty do kúzelného mesta, ktoré nás všetkých lákalo svojou nenahraditeľnou vianočnou atmosférou. Hlavné mesto Rakúska, neďaleko našej Bratislavy, nám umožnilo zažiť pekný predvianočný zimný výlet s pani profesorkou Šteiningerovou a pani profesorkou Dobišovou.

Začali sme v Prírodovednom múzeu, v ktorom sa nachádza aj Willendorfská venuša objavená v dolnorakúskom Wachau. Pokračovali sme k Soche Márie Terézie. Bola mohutná a s obdivom sme skúmali každý jej detail. Počas jej vládnutia zohrala Viedeň dôležitú úlohu pri centralizácii krajiny a už vtedy bola hlavným mestom. V rukách držala „Pragmatickú sankciu“, ktorá jej umožnila stať sa cisárovnou aj napriek tomu, že bola ženou. Uvedomili sme si, že bola jednou z dôležitých žien našej histórie a našej budúcnosti vo vzdelaní.

Prešli sme ďalej k Umelecko-historickému múzeu, Viedenskej štátnej opere, ktorej riaditeľmi boli aj významní hudobníci. Neďaleko opery nás zaujal Hotel Sacher, o ktorom sme sa z výkladu pani profesorky dozvedeli, že syn Franza Sachera (tvorca Sacherovej torty) sa stal slávnym a hotel bol pomenovaný po ňom. Naše kroky smerovali k Cisárskej hrobke (Kaisergruft) – nachádza sa pod Kapucínskym kostolom a sú v nej umiestnené hrobky členov panovníckeho rodu. Aj tu si uctili Máriu Teréziu s jej manželom cisárom Františkom I. Štefanom Lotrinským zaslúženou mohutnosťou – dvojitý sarkofág je dominantou miestnosti a je neprehliadnuteľný.

Presunuli sme sa k najvýznamnejšej gotickej stavbe Viedne a symbolu mesta, ktorým je Dóm sv. Štefana (Stephansdom). Každoročne sa tu konajú aj adventné koncerty. Tešili sme sa aj na secesné hodiny – Ankeruhr – tvoriace desať metrov dlhý most.

Deň sme zakončili veľmi príjemne. Nemohli sme sa dočkať kulinárskych špecialít na viedenských trhoch a každý z nás si pochutnal na niečom sladkom. A to najlepšie na koniec – ochutnali sme vianočný punč. Vôňa, teplo nápoja a jeho nezabudnuteľná chuť boli pre nás veľkou odmenou. Vo vianočných stánkoch si bolo naozaj z čoho vybrať. Fúkané a porcelánové vianočné ozdoby a suveníry zdobili doma na Vianoce naše stromčeky. Na pamiatku sme si niektorí kúpili aj keramickú šálku, ktorá nám pripomína NAŠU vianočnú Viedeň.

Ďakujeme, bol to skvelý deň so skvelými ľuďmi.

Frederika Nikmonová, II.B

29. 1. 2018

Odovzdávanie jazykových certifikátov z francúzštiny DELF A2 a B1

Dňa 1. 12. 2017 sa žiaci septimy, 3.A, 3.F a oktávy zúčastnili odovzdávania jazykových certifikátov z francúzskeho jazyka, na základne úspešného absolvovania písomnej a ústnej skúšky v júni 2017.

Pri tejto príležitosti nás svojou prítomnosťou poctila francúzska jazyková atašé, Emmanuelle Daill, z Francúzskeho inštitútu v Bratislave. Pani atašé nám ozrejmila výhody ovládania francúzštiny v rámci Európy, ale i v celom svete. Jej výklad prebiehal veľmi vtipnou formou, čo len potvrdilo jej priateľskú a otvorenú povahu. Neskôr nám certifikáty i odovzdala, a takisto ochotne odpovedala na naše otázky, niektorí dokonca získali aj „autogram“ do učebnice francúzštiny, ktorej je Emmanuelle spoluautorkou.

Naša veľká vďaka patrí tiež pani Mgr. Zaujecovej, za jej čas a snahu, ktoré do nás vložila pri príprave na túto skúšku, a veríme, že naďalej zostane našim veľkým motivátorom.

Marek Hanus a Lukáš Vavrinec, 3.A

9. 1. 2018

Vianoce s Vavrincom

Spevácky zbor Vavrinec počas Vianoc 2017 absolvoval viacero vystúpení, aby poslucháčom a priaznivcom hudby umocnil hlboké prežívanie najkrajších sviatkov roka.

Adventné obdobie s hudobným podmazom gitár a spevom bolo poňaté i duchovne, zahrali a zaspievali sme v školskej klubovni na adventnej svätej omši 8. decembra 2017.

Vianočne ladeným bolo vystúpenie počas zasadania Mestského zastupiteľstva Mesta Prievidze na čele s pani primátorkou Katarínou Macháčkovou, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. decembra 2017. Do tohto pásma, ako i do ďalších pásem v poradí, sa aktívne slovom i spevom zapájala aj naša pani riaditeľka Eleonóra Porubcová.

13. decembra 2017 sa spevácky zbor predstavil na Námestí slobody v Prievidzi v rámci celoslovenskej akcie Slovensko spieva koledy 2017, ktoré v našom meste organizovala redakcia MY Hornonitrianske noviny.

Gitaristka, speváčka a bicistka Dominika Rybárová, gitarista a spevák Adam Jariabka a vyučujúca Monika Siváková účinkovali so svojím populárne ladeným hudobným pásmom dňa 15. decembra 2017 v hudobnom pásme v kaviarni Hygge v Kanianke.

Nasledovala trojica ďalších vianočných vystúpení, z nich opäť dve na Námestí slobody v Prievidzi v rámci vianočných trhov (20. a 21. decembra 2017) a jedno pásmo v priestoroch našej školy (21. decembra 2017) venované zamestnancom školy. Spevácky zbor si pripravil pásmo Náš príbeh, v ktorom tlmočil myšlienku šírenia dobra a lásky, pretkanú rozprávkovými príbehmi. Uvedené pásma prebehli pod dirigenstkou taktovkou Dominiky Rybárovej (III.E).

Záver vianočných vystúpení patril vianočnému bazáru v telocvični dňa 22. decembra 2017. Okrem speváckeho zboru sa tu predstavila tanečná skupina Fantastic-Elko Prievidza a hudobná skupina Amok, ktorej vedúci gitarista a spevák Jakub Gebrlín je bývalým žiakom našej školy.

Vianočne naladení a hudobne obohatení sme všetci odchádzali sviatkovať domov ku svojim rodinám.

PhDr. Monika Siváková

27. 12. 2017

Študentské trénerské centrum

Čo poviete na to, keď Vám príde mail z Microsoftu s nasledovným obsahom?

Milí študenti!

Sme veľmi radi, že ste sa prihlásili do nášho historicky tretieho ročníka Študentského trénerského centra na Slovensku.

Študentské trénerské centrum je dvojročný program, ktorý sa delí na Trimestre.

V prvom trimestri sa študenti naučia odborne pracovať s technológiami ako Microsoft Office, Windows 10, rôzne iné doplnky a aplikácie.

V druhom trimestri prebehnú semináre na programovanie a správu sietí.

A v treťom trimestri študenti pracujú na svojej absolventskej práci a obhajobe.

Po tomto štúdiu sa z vás stanú Lektori Microsoft Education tímu na Slovensku. Aktivity vyvrcholili výberovým konaním ŠTC v dňoch 14. a 15. 12. 2017 v budove spoločnosti Microsoft v Bratislave. Že je to len niečo ako pozvanie? Ale k nemu je potrebné: registrovať sa na stránke education.microsoft.com, zaslať vypracovanú prácu, vybrať si termín 15-minútového skype pohovoru a samozrejme absolvovať ho (čiastočne v angličtine) a nezabudnúť na lajk na stránke facebook stránke ŠTC a Microsoft pre školstvo.

Potom pripraviť na 15 minút prezentáciu o sebe a na výberovom konaní pred šiestimi „porotcami“ byť sám sebou (požiadavka Microsoftu) a odprezentovať sa po slovensky, ale aj odpovedať na otázky v angličtine. Na výberové konanie (záverečné kolo) tento rok do Microsoftu bolo pozvaných 46 študentov z 90 záujemcov o program.

Žiak nášho gymnázia Jakub Mazúr z 2.C bol medzi nimi.

Mal možnosť zahrať si počas čakania na pohovor kalčeto (stolný futbal), pozrieť si vitríny s rôznymi edíciami X-boxov, hrami a ovládačmi k nim.

Aj Vy chcete byť aspoň na chvíľu súčasťou niečoho väčšieho?

Skúste sledovať stránku stc.microsoft.sk, alebo facebook: https://www.facebook.com/stcmicrosoft, kde nájdete viac informácií o programe ŠTC.

18. 12. 2017

Viedeň nepoznaná

V intenciách tradícií návštev vianočnej Viedne sa skupina kvinty, druhých ročníkov a III.B triedy vybrala spoznávať doposiaľ nepoznané zákutia a pamiatky tohto mesta. Stalo sa tak dňa 12. decembra 2017. S O. Kurbelovou, M. Sivákovou a R. Steinhüblom žiaci začali program prehliadkou Technického múzea s nespočetnými a vzácnymi zbierkami. Pokračovala prehliadka záhrad cisárskeho Schönbrunnu, ako i najstaršej rakúskej ZOO, ktorá vyžarovala jedinečný historický šarm.

V dvoch skupinách sa pokračovalo ďalej, prvá línia viedla cez habsburskú cisársku hrobku, Sacherov hotel a staré uličky až k Dómu sv. Štefana a k Námestiu Márie Terézie, druhá časť žiakov absolvovala prehliadku Sissi múzea a cisárskych apartmánov v sídle Habsburgovcov v Hofburgu, odkiaľ sa popred budovu parlamentu presunula k mestskej radnici a zažila atmosféru každoročne sa konajúceho adventno-vianočného trhu, kde sa miešala zmes vôní a svetiel.

Záverom možno skonštatovať, že napriek tomu, že človek do tejto rakúskej metropoly chodí v živote viac razy, vždy je na nej čo objavovať.

PhDr. Monika Siváková

18. 12. 2017

Ambasádorská škola

Naša škola sa v školskom roku 2017/ 2018 zapája do vzdelávacieho programu pre stredné školy pod názvom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School „EPAS“). Organizovaný je Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu a organizáciou Academia Istropolitana Nova. Cieľom programu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, spoznať jej význam a poslanie. My sme sa rozhodli, že našim cieľom bude spoznávať rôznorodosť krajín tvoriacich Európsku úniu a ich vzájomnú kooperáciu. V priebehu roka pripravíme pre našich študentov niekoľko podujatí a aktivít, o ktorých budeme priebežne informovať. Už v týchto dňoch v škole vznikli dve informačné miesta, ktoré sú našou prvou snahou a zároveň príležitosťou spoznať európsky priestor, prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju a získať prestíž Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu.

5. 12. 2017

Úapech v programovaní

Adam Lukáč (2.A) sa zúčastnil v sobotu 25. 11. 2017 na medzinárodnom finále programátorskej súťaže CREATIVE BALTIE 2017. Adam súťažil so svojím programom v kategórii D (študenti stredných škôl). Umiestnil sa na 2. mieste.

5. 12. 2017

Študentská kvapka krvi 2017

Mottom tohtoročnej kampane bola veta: „TO NEDÁŠ 4 DECI„. Našli sa veru 37 odvážni študenti, ktorí ochotne dali 4 – 5 dcl. vlastnej krvi, aby pomohli inému človeku. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM!

10. 11. 2017

PRIJATIE U PREZIDENTA SR

V máji tohto roku sa konalo finále ankety o najlepšieho učiteľa - Zlatý Amos. Študenti súčasnej triedy 3.B nominovali pána profesora Romana Steinhubla, ktorý sa dostal až do finále. Finalistov ankety a ich žiakov 7. novembra 2017 slávnostne prijal v Grasalkovičovom paláci prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Učiteľom poďakoval za ich náročnú prácu a zaželal im veľa úspechov v ďalšom vzdelávaní žiakov.

8. 11. 2017

Simulácia Európskeho parlamentu v Banskej Bystrici

Dňa 13. októbra 2017 už po štvrtý krát zorganizovala Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v BB v spolupráci s Fakultou politických vied Sciences – PO v Dijone, Francúzskou ambasádou, Francúzskym inštitútom v Bratislave a Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom v Banskej Bystrici jedinečné podujatie svojho druhu v strednej Európe - Simuláciu Európskeho parlamentu.

Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzskej republiky a Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu, poukázali na potrebu štúdia cudzích jazykov a jazykovú diverzitu Európy. Tento projekt našim študentkám zo septimy a oktávy zábavnou formou priblížil fungovanie Európskeho parlamentu.

Počas celej simulácie prebiehali rokovania medzi jednotlivými politickými klubmi vo francúzskom jazyku. Študenti formulovali návrhy na zmeny európskeho zákona a tiež si mohli vyskúšať strhujúcu komunikáciu medzi europoslancami a ich politickými klubmi, pretože každý účastník reprezentoval reálneho poslanca napr. z Grécka, Cypru, Litvy atď.

8. 11. 2017

Gymnazisti na KHL

Piatkové popoludnie 27. októbra 2017 vycestovalo 31 žiakov našej školy do Bratislavy, na zápas ruskej Kontinentálnej hokejovej ligy, medzi Slovanom Bratislava a obhajcom titulu SKA Petrohrad. Hokejisti Slovana Bratislava podľahli na štadióne O. Nepelu pred vypredaným hľadiskom favorizovaným hráčom SKA Petrohrad jednoznačne 0:5. Napriek prehre bola atmosféra vynikajúca s množstvom pekných akcií na ľadovej ploche.

8. 11. 2017

Výhra na Ústavnom súde SR

Vo výtvarnej súťaži „V zrkadle paragrafov“ organizovanej Ústavným súdom Slovenskej republiky, sa umiestnila na 1. mieste naša žiačka, Dagmar Budd z triedy Septima.

Srdečne gratulujeme a želáme veľa krásnych inšpirácií.

Ľudmila Zaujecová

8. 11. 2017

16. október - Deň zdravej výživy

Svetový deň výživy vyzýva k spolupráci, aby sa základné ľudské právo, právo na potraviny, zabezpečilo všetkým obyvateľom planéty. Zároveň nadväzuje na Svetový potravinový summit z roku 1996, na ktorom účastníci a účastníčky prijali za cieľ zníženie počtu hladujúcich vo svete o polovicu najneskôr do roku 2015. Keby sme mali šancu niečo zmeniť k lepšiemu každý deň, urobili by sme to? Deň 16. október patrí zdravej výžive, kedy by sme si mali pripomenúť, že zdravá výživa patrí k celkovému zdraviu a vitálnosti. Je jeho dôležitou súčasťou a preto by sme ju rozhodne nemali podceňovať. Avšak nestačí sa kvalitne stravovať len jeden deň v roku, ale neustále myslieť na svoje zdravie a dlhodobý život. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Ruka v ruke ide s potravou aj dostatočná fyzická aktivita a preto by sme mali využiť posledné teplé lúče babieho leta a vybehnúť von aspoň na prechádzku a takto osláviť Svetový deň zdravej výživy.

Alžbeta Hammerová, 4.C

13. 10. 2017

História ako dedičstvo – Potulky Východným Slovenskom

Jesenné farebné počasie, kolektív príjemných mladých ľudí z prvých a druhých ročníkov v spoločnosti Mgr. Romana Steinhübla a PhDr. Moniky Sivákovej. 10. – 11. október 2017. Výlet za poznaním našej minulosti.

Toto boli ciele dejepisnej exkurzie, ktorá sa uskutočnila, a ktorá tieto ciele do poslednej bodky naplnila. Bola to návšteva pamätníka a múzea v Nemeckej v spojitosti s dejinami Kališťa či Kremničky, kde sme uvažovali nad tým, ako dedičstvo dejín preniesť do súčasného konania, aby sa vojnové hrôzy spojené s vyvražďovaním obyvateľstva v čase druhej svetovej vojny už nezopakovali.

Dedičstvo dejín sme si pripomenuli aj na pozadí stredovekých gotických dejín Levoče (návštevou Chrámu sv. Jakuba a Domu majstra Pavla) či dejín náboženských vzťahov (evanjelický artikulárny kostol v Hronseku a katolícky kostol v Žehre). Obdivovali sme i dedičstvo dejín prírody (hornatý kraj Spiša pri výhľade zo Spišského hradu, gejzír a travertín Sivá brada, jaskyňa Baradla v Aggteleckom krase v Maďarsku), ktoré spolu s kultúrnym dedičstvom chráni organizácia UNESCO.

Spomienky, ktoré si z exkurzie odnášame, sa stali súčasťou nášho osobného dedičstva. Veríme, že v nás zostanú, a že si budeme krásy Slovenska a okolia, ktoré nám história zanechala, vždy a s úctou chrániť.

PhDr. Monika Siváková

13. 10. 2017

Veronika Homolová Tóthová – Mengeleho dievča

Viola Stern Fischerová, žena, ktorá prežila Mengeleho pokusy za druhej svetovej vojny, štyri koncentračné tábory a nakoniec nacistom utiekla. Hlavná hrdinka knihy Mengeleho dievča. S autorkou tejto knihy Veronikou Homolovou Tóthovou sa mohli žiaci III.F triedy dňa 6. októbra 2017 osobne stretnúť v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi v rámci projektu História na dlani – projekt o holokauste.

Veronika Homolová Tóthová sa venuje mapovaniu osudov ľudí, ktorí boli prenasledovaní nacistickým alebo komunistickým režimom, získala viacero novinárskych ocenení. Medzi jej diela patrí i dokumentárny film Nehodní žitia. V súčasnosti režíruje dokument Atentát na Heydricha.

Kniha Mengeleho dievča opisuje príbeh v mnohom výnimočný, no v mnohom podobný utrpeniu iných . Pani Viola hovorí: „Bola som Mengeleho dievča. Jedna z mnohých, ktoré museli zniesť jeho pokusy. Jedna z mála tých, ktoré to prežili. A možno som jediná, ktorá ho porazila – on a jeho tím mi robili veci, po ktorých by som už nikdy nemala spoznať ten najväčší dar – držať v náručí vlastné dieťa. Porazila som ich dvakrát. Mám dve skvelé dcéry.“

Napriek hrôzam opísaným v tejto knihe pani Veronika povedala, že je to kniha pekná. A mala na to dôvod. Preto sa určite oplatí si ju prečítať.

PhDr. Monika Siváková

4. 10. 2017

Odhalenie pamätnej tabule pracovného a koncentračného tábora v Novákoch

Deň 26. september 2017 sa stal pre dnešnú generáciu pamätným tým, že sme si pripomenuli dejiny a odhalili pamätnú tabuľu Židovského koncentračného a pracovného tábora v Novákoch – Laskári, na miestach, kde tento koncentračný tábor stál.

Za účasti čelných predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, Hornonitrianskych baní Prievidza, a. s., Mesta Nováky, Mesta Prievidza, našej pani riaditeľky Eleonóry Porubcovej spolu so žiakmi zo Speváckeho zboru Vavrinec pod vedením Moniky Sivákovej ostatných pozvaných hostí a návštevníkov slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule vykonali dve dámy, ktorých životné cesty boli späté s koncentračnými tábormi a druhou svetovou vojnou.

Pani Ružena Becková, Židovka z Prievidze, a pani Dagmar Lieblová, predsedníčka Terezínské iniciativy. Obe v minulom období už navštívili naše gymnázium a stretli sa so študentmi. Obe rozpovedali i teraz svoj osobný príbeh a apelovali najmä na mladých ľudí, aby poznaním minulosti predchádzali chybám v budúcnosti a nikdy sa nedopustili zla, ktoré ľudia v koncentračných táboroch prežili na vlastnej koži.

Pamätná tabuľa bude osudy všetkých, ktorým osud nedoprial žiť dôstojný život, pripomínať.

PhDr. Monika Siváková

4. 10. 2017

Dagmar Lieblová – Z Čiech do Belsenu a späť

V pondelok 25. septembra 2017 si žiaci nášho gymnázia vypočuli ďalšie zo svedectiev, ktoré vydali dôkaz o hrôzach druhej svetovej vojny a o holokauste. Do priestorov školy prišla pani Dagmar Lieblová, česká Židovka, ktorej osud šťastnou náhodou pomohol prežiť to, čo sa mnohým jej blízkym nepodarilo. Predstavila film Z Čiech do Belsenu a späť, ktorý mapoval jej životnú dráhu od čias malého dievčaťa až po oslavu zlatej svadby so svojím manželom. Po premietnutí filmu pútavo a poučne rozprávala, čo zažila na vlastnej koži, to, o čom my mnohokrát len čítame a vnímame cez sprostredkované informácie.

Pani Dagmar sa narodila v roku 1929 v Kutnej Hore. Spolu s rodinou bola v roku 1942 transportovaná do Terezína, odtiaľ v roku 1943 do Osvienčimu-Birkenau, kde prišla o otca, mamu i sestru. V roku 1944 sa dostala na nútené práce do Hamburgu spolu s kamarátkou Dášou, v roku 1945 bola prevezená do Bergen-Belsenu, do tábora, ktorý spojenci oslobodili 15. apríla 1945. Do Československa prišla až v júli 1945, ale bola veľmi chorá. Istý čas sa liečila, potom si dokončila vzdelanie (maturitu a štúdium nemčiny a češtiny na FF UK v Prahe). V roku 1955 uzavrela manželstvo, má tri deti. Po roku 1989 sa podieľala na založení Terezínské iniciativy, ktorá sa usiluje zachovať pamiatku na českých Židov.

Ďakujeme pani Dagmar Lieblovej za návštevu, za všetky úprimné a povzbudivé slová. Priniesla so sebou svedectvo o neprávosti, bezmocnosti, ale predovšetkým o vôli žiť, poctivo kráčať deň za dňom a tešiť sa zo slobody a mieru, ktorý, našťastie, okolo seba máme.

PhDr. Monika Siváková

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry