EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


FOTOARCHÍV - školský rok 2022/2023

18. 7. 2023

MINIKURZ ŠPANIELSKEHO JAZYKA

V poslednom týždni školského roka sa 3 naši španielčinári z 1. - 3. ročníka zúčastnili minikurzu španielskeho jazyka „El palíndromo amor“. Získali ho od jazykovej školy La vida es zo Seville, ako odmenu za víťazstvo v kvíze ku Dňom hispánskej kultúry, organizovaným PF UKF v Nitre. Takto ho zhodnotila Grétka Ulická z 1. A:

„Kurz mi rozhodne dodal viac sebavedomia v rozprávaní po španielsky a naučila som sa veľmi veľa nových slovíčok a fráz na tému kuchyňa, ale aj také, ktoré znejú po slovensky aj po španielsky rovnako, ale majú úplne iný význam. Dokonca som sa naučila, ako si urobiť gazpacho! Spoznala som nové slovesá, zopakovala si, ako opísať výzor osoby. Pracovali sme s animovanými videami, receptom, pesničkou, dokonca aj so scenárom pre dabing. Celý minikurz hodnotím veľmi dobre, užila som si každú hodinu a španielske lektorky Cristina a Carmen boli tiež zhovievavé, milé a vždy mi pomohli. Na konci kurzu nám poslali link na spoločné poznámky z celého týždňa, spomienkové video a certifikáty.“

5. 7. 2023

Projekt Meine Heimat, 11.6.-17.6.2023

V spolupráci so Spolkom karpatských Nemcov a so Spolkom Ackermann – združenie sudetských Nemcov v Štutgarte sme sa zúčastnili projektu „Meine Heimat“ v Nemecku. V rámci projektu 4 žiaci našej školy, Alex Cagáň z 2.A a Ema Došeková, Karin Mekýšová a Olívia Schererová z 3.C, zúčastnili prezentácie a vyhodnotenia projektu v Štutgarte. V rámci tohto projektu bol pre nás pripravený bohatý sprievodný program. Navštívili sme Štrasburg, kde sme si pozreli mesto a európsky parlament, Kostnicu s domom Jána Husa aj s prehliadkou mesta či zaujímavé múzeá v Sinnsheime s najväčším ťahákom lietadlom Concorde a v Štutgarte múzeum Mercedes-Benz, kde okrem vývoja áut a automobilky boli vysvetlené aj historické udalosti odohrávajúce sa v tom – ktorom období.

V utorok sme sa všetci zúčastnili vyučovania na gymnáziu Sv. Mainarda v Rottenburgu nad Neckarom. Celkovo sme tu strávil 6 hodín, pričom to boli rôzne hodiny. Vyučovanie na tejto škole je riadené iným konceptom, kde sú hodiny rozdelené do 90-minútových blokov, pričom vyučovanie nekončí 6., resp. 7.hodinou. Niektoré predmety sú zlúčené, ako napríklad občianska náuka, etika, geografia alebo aj dejepis, do predmetu s názvom spoločenské vedy.

Po vyučovaní sme sa vybrali na prehliadku wurmlingskej kaplnky, ktorá je v Nemecku známa. Okrem svojej polohy na kopčeku, z ktorého je výhľad do okolia je o nej zložená báseň Ludwigom Wohlandom, ktorá bývala uvedená v nemeckom šlabikári. Odtiaľ sme šli do mesta Tübingen, v ktorom bolo založené najstaršie kníhkupectvo v Nemecku a z loďky sme si pozreli mesto nad nami.

V rámci cesty tam a späť sme navštívili mestá, ktoré poznáme z učebníc nemčiny Direkt Interaktiv, Linec a Salzburg.

Veľká vďaka patrí p. Dr. Rainerovi Bendelovi, ktorý tento projekt zastrešoval a pripravil celý program. Vďaka nemu sme nielen spoznali Nemecko a jeho reálie či precvičili si nemčinu, ale máme chuť ďalej pracovať na zlepšovaní sa v tomto jazyku.

Mgr. Bc. Peter Marko

3. 7. 2023

Prezentácia projektu ŽIACI MESTU na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Dňa 26. júna 2023 žiačka II.C triedy Simona Briatková predstúpila pred poslancov a mestskú radu mesta Prievidza počas 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva. Na základe podnetu od pani riaditeľky PaedDr. Eleonóry Porubcovej sa ujala prezentácie projektu Žiaci mestu, ktorý vznikol v rámci predmetu Tvorba a prezentácia projektov a ktorý už bol v predošlom čase odprezentovaný na pôde našej školy.

Pri tomto vystúpení bolo zámerom podať informáciu o projekte smerom k širšej verejnosti, pripojiť sa k už existujúcim projektom podporujúcich cestovný ruch a poznanie dejín mesta Prievidza a prievidzského gymnázia. Celé vystúpenie a prezentácia sa vysielali naživo online, je možné si ich pozrieť na linku https://www.youtube.com/watch?v=-KN3_JBb6KY v minútach 16:15 – 29:24. Myšlienka projektu sa stretla s milým prijatím, preto veríme, že si nájde svojich priaznivcov a podporí vedomie o minulosti a prítomnosti mesta Prievidza a širšieho okolia.

PhDr. Monika Siváková

3. 7. 2023

Konferencia PROJEKT 2023

Dňa 27. júna 2023 sa v priestoroch klubovne školy uskutočnila celoškolská prehliadka víťazov triednych kôl predmetu Tvorba a prezentácia projektov. Predsedníčkou komisie sa stala pani riaditeľka PaedDr. Eleonóra Porubcová, členkami boli Mgr. Jana Bieliková a Mgr. art. Barbara Meluzin Remiašová. Hlavnou organizátorkou konferencie bola Ing. Marcela Škopcová, pomocnou členkou organizačného tímu bola PhDr. Monika Siváková. Vďaka za úspešný priebeh konferencie patrí aj členom speváckej skupiny VAVRINEC Band za kultúrny vstup, technickým asistentom z radov žiakov druhého a tretieho ročníka, ostatným vyučujúcim TPP a divákom z prvého ročníka a ich triednym učiteľom.

Počas konferencie boli obhájené tieto prezentácie:

 • II.A – Matúš Bielik (Sekvenčné umenie) – 1. miesto
 • II.B – Lucia Szelleová (Význam glykemického indexu) – 3. miesto
 • II.C – Tamara Kučerová (Pacient a nemocnica)
 • II.D – Paulína Hraňová (Psychologické aspekty online marketingu)
 • II.E – Matúš Folenta (Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR)
 • Sexta – Lujza Rumpliová (Slovenský folklór a jeho výzvy) – 2. miesto

Každá z prezentovaných tém bola svojím spôsobom špecifická, každá dala dôraz na iný aspekt života jednotlivca či spoločnosti. Nesmiernym prínosom bol aj osobný vzťah prezentujúcich k svojim témam. Komisia bola s projektmi žiakov veľmi spokojná, vyzdvihnuté boli ich vynikajúce rétorické a prezentačné zručnosti.

Veríme, že tradícia konferencií bude pokračovať, a do budúcnosti šancu prezentovať sa pred publikom dostanú ďalší šikovní žiaci.

PhDr. Monika Siváková

26. 6. 2023

Posledná hodina španielčiny

Poslednú hodinu španielčiny v tomto školskom roku sme sa rozhodli stráviť na španielsky spôsob. Vyskúšali sme sladké churros con chocolate. V street foode Mercado sme si nielen výborne pochutili a cítili sa ako na terase španielskej churreríe, ale sme si aj zopakovali konverzáciu na tému v reštaurácii. Takto príjemne sme sa rozlúčili so školským rokom 2022/2023.

PhDr. Ľudmila Kupková

26, 6. 2023

Španielčina v ZOO

Žiaci tretieho ročníka sa nachvíľu stali sprievodcami v španielskom jazyku po národnej ZOO Bojnice. Zopakovali si slovnú zásobu (živočíšne druhy, výskyt, stavba tela, strava, vlastnosti...) aj gramatiku (prítomný priebehový čas - čo práve teraz robia zvieratá). Okrem toho, že takto preverili svoje jazykové zručnosti v praxi, zažili spolu veľa zábavy a nečakané prekvapenia. V záverečnom kvíze mohli ako bonus získať jednotku.

PhDr. Ľudmila Kupková

26. 6. 2023

JAZYKOVÝ KVET 2023

Keď sa našim študentom Lívii Stredákovej (4. A), Richardovi Miroslavovi Piterkovi (3. E) a Laure Popadič Alvarado (2. A) podarilo koncom apríla získať v recitácii v španielskom jazyku medailové umiestnenia na krajskom finále súťaže Jazykový kvet 2023 v Trenčíne, vedeli sme, že na výsledky celoslovenského finále si budeme musieť počkať do konca júna. O to viac nás teraz potešili:
Laura Popadič Alvarado – 1. miesto v kategórii III. ŠPJ - próza – vl. tvorba + biling.,
Lívia Stredáková – 2. miesto v kategórii III. ŠPJ – poézia – prevzatá tvorba.

Obom dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

PhDr. Ľudmila Kupková

20. 6. 2023

Projekt INTERAKTÍVNE BOJNICE – koncept a realizácia

V priebehu celého školského roka 2022/2023 v rámci krúžku Dejiny pre bádateľov Amélia Sofia Raje zo sekundy pripravovala projekt turistickej prehliadky mestom Bojnice, ktorému dala názov Interaktívne Bojnice. Projekt pozostáva zo šiestich zastavení pri hlavných turistických atrakciách v centre mesta Bojnice, jeho súčasťou sú originálne kresby, originálne básne, originálne sprievodné texty o minulosti a prítomnosti Bojníc a regiónu hornej Nitry. Hlavnou myšlienkou tohto projektu bolo vytvoriť aktivitu, ktorá by do aktívnej úlohy postavila samotných žiakov ako sprievodcov pre svojich rovesníkov.

Aktivita sa zrealizovala dňa 14. júna 2023, kedy do Bojníc pricestovali žiaci druhého stupňa ZŠ Rozmarínová z Komárna pod vedením pani učiteľky Mgr. Moniky Melečkyovej a pána učiteľa PaedDr. Mareka Tótha. Spolupráca medzi našou a komárňanskou školou sa začala už v minulom školskom roku, kedy naši žiaci navštívili Komárno.

Za našu školu ich tento raz v Bojniciach privítali Mgr. Michal Petrovský a PhDr. Monika Siváková. Za sprievodcov boli určení žiaci II.C triedy, ktorí sa na tento projekt pripravovali v rámci predmetu Tvorba a prezentácia projektov. Po krátkom uvítaní žiaci vytvorili jedenásť skupiniek. Následne každá skupinka prechádzala stanovišťami, odpovedala na kvízové otázky a zisťovala podľa indícií v básni, ktoré stanovište nasleduje. Súčasťou poznávacieho okruhu bola aj návšteva Múzea remesiel v Bencovie grunte, kde si žiaci prehliadli pivničné a izbové priestory zobrazujúce život našich predkov. Po vyhodnotení ankety pri vstupe do Múzea praveku nasledoval krátky rozchod a za ním návšteva národnej ZOO.

Vzájomné obohacovanie sa vedomosťami, vzájomná komunikácia a využívanie verbálnych i neverbálnych prostriedkov, nové priateľstvá a upevňovanie vzťahov v kolektíve – to všetko boli hodnoty, ktoré mal tento projekt naplniť. Veríme, že sa to podarilo a že tradícia spoločných aktivít medzi Komárnom a Prievidzou bude ďalej pokračovať.

PhDr. Monika Siváková

18. 6. 2023

Biológia - hodotenie hodiny

Biológia - hodotenie hodiny (.pdf)

11. 6. 2023

Olympiáda v anglickom jazyku (English Language Olympia) v Jordánsku

Dňa 11. – 13. mája 2023 prebiehala v jordánskom hlavnom meste Ammáne súťaž v anglickom jazyku English Language Olympia. Hlavnou témou 7. ročníka sa stala téma sociálnych sietí. Našu školu tu reprezentoval päťčlenný tím, ktorý tvorili žiačky Romana Bartošová, Iris Benková, Simona Briatková a Daniela Simoníková z II.C a Michal Klein z III.C triedy, pod vedením pána profesora Mgr. Michala Petrovského.

Samotná súťaž pozostávala zo štyroch častí. Prvý deň sa naši študenti zúčastnili písania testu zameraného na gramatiku, využitie jazyka v dennom živote, na čítanie s porozumením a počúvanie. Pred porotu predišli s prezentáciou The weekend without social media, kde im predstavili trojdňovú výzvu, počas ktorej sa naši študenti vzdali používania sociálnych sietí. Štvrtok zakončili divadelnou scénkou s posolstvom, ktoré zdôraznilo dôležitosť medziľudských vzťahov. V piatok študenti predstavili komisii výsledok ich spoločného komunitného servisu, v rámci ktorého zveľadili okolie nášho gymnázia a zrenovovali bicyklový stojan. Tešíme sa, že aj malou zmenou povzbudili našich gymnazistov chodiť do školy na bicykli.

V sobotu sa študenti zúčastnili záverečného programu a prevzali si trofej za najlepší projekt. Na výsledok celkového umiestnenia s radosťou spoločne ešte čakáme. Vo voľnom čase sme stihli navštíviť staroveké mestečko Jerash, ochutnať miestne špeciality i zoznámiť sa s arabskou kultúrou.

Simona Briatková, II.C

11. 6. 2023

Prezentácia regionálneho projektu Žiaci mestu a medzinárodného projektu Olympiády v anglickom jazyku (Jordánsko)

Dňa 6. júna 2023 sa na našej škole uskutočnila udalosť s názvom Naše projekty – doma i vo svete. Vybraní študenti so svojimi pedagógmi mali možnosť predstaviť svoju prácu žiakom z jazykových tried 1. – 3. ročníka, inšpirovať ich a poukázať na rozličné sféry, v ktorých sa môžu spoločne s gymnáziom angažovať.

Po slávnostnom úvode pani riaditeľky PaedDr. Eleonóry Porubcovej svoju projektovú činnosť tu predstavila žiačka Simona Briatková z II.C triedy, ktorá v školskom roku 2022/23 pracovala pod vedením pani profesorky PhDr. Moniky Sivákovej na projekte Žiaci mestu. Podarilo sa im teoreticky zdôvodniť a realizovať turistický okruh mestom Prievidza. Náučný okruh pozostáva zo štyroch zastavení. Prvé až tretie stanovište je umiestnené na miestach, kde počas viac ako storočnej existencie stihlo sídliť naše gymnázium. Posledná zastávka sa nachádza pri súčasnom sídle školy.

Užívatelia turistického sprievodcu majú možnosť netradičným spôsobom, využitím internetu a smartfónov, spoznať históriu mesta Prievidza, v širšom kontexte s dejinami nášho gymnázia. Na účely tohto projektu bola vytvorená i samostatná webová stránka www.ziacimestu.eu. Náš produkt na podporu cestovného ruchu v regióne sa môže tešiť rozsiahlemu využitiu medzi širokou verejnosťou.

Naše gymnázium sa v tomto školskom roku druhýkrát zúčastnilo celosvetovej súťaže v anglickom jazyku English Language Olympia (ELO). Pán profesor Mgr. Michal Petrovský so svojím tímom predstavili jazykovým triedam anglickú olympiádu konajúcu sa v Jordánsku, oboznámili ich s činnosťou, ktorú súťaž i príprava na ňu zahŕňala, či podelili sa o príjemné zážitky z cestovania na Blízky východ. Pán profesor následne odovzdal pamätné medaily, plaketu, pamätné poháre a diplomy pani riaditeľke a všetkým zúčastneným žiakom tohto ročníka ELO.

Činnosti našich žiakov sa tešíme a s radosťou čakáme na ďalšie zaujímavé školské práce a projekty.

Simona Briatková, II.C

18. 5. 2023

Exkurzia na patológii

Dňa 11.mája 2023 sa 26 študentov 4. ročníka semináru z biológie BČE pod vedením pani profesorky RNDr. Denisy Tužinskej zúčastnilo exkurzie na oddelenie patológie Nemocnice s poliklinikou Prievidza, so sídlom v Bojniciach.

Pracovníčky oddelenia patológie nás veľmi milo prijali, zaujímavo nám vysvetľovali chod celého oddelenia a náplň ich práce. Mali sme možnosť vidieť všetky pracovné miestnosti a prístroje, kde sa pripravujú preparáty orgánov živých pacientov, ale aj zosnulých. Pani doktorka Verníčková nám podrobne vysvetľovala štruktúru orgánov napr. maternice, vaječníkov, hrubého čreva....

Exkurzia mala veľký význam pre našich študentov, ktorí sa rozhodli ísť študovať na lekárske fakulty.

Ďakujeme veľmi za ochotu a ústretovosť všetkým pracovníčkam, hlavne MUDr. Verníčkovej, hlavnej sestre a primárovi MUDr. Grenčíkovi, ktorí nás ochotne prijali a venovali nám svoj vzácny čas.

11. 5. 2023

Exkurzia do Paríža

V dňoch 18. - 22. apríla 2023 sme sa my, žiaci Gymnázia V. B. Nedožerského, zúčastnili exkurzie do hlavného mesta Francúzska, Paríža (la ville de lumière).

Najprv nás čakala dlhá cesta, ktorá trvala aj počas noci, takže mierne nevyspatí sme sa pripravili na spoznávanie mesta, na ktoré sme všetci už nedočkavo čakali.

Vystúpili sme pri Pantheóne, odkiaľ sme sa následne premiestnili do Luxemburských záhrad na zaslúžený oddych po dlhej ceste. Oddýchnutí a plní energie sme sa vydali na poznávaciu plavbu po rieke Seine, odkiaľ sme mohli prvýkrát zazrieť Eiffelovu vežu. Vidieť mesto z paluby lode bol úžasný zážitok. Následne sme spoznávali ulice Paríža. Zastavili sme sa aj pri katedrále Notre Dame, na ktorej stále prebieha rekonštrukcia po zničujúcom požiari. Naša ďalšia a v ten deň posledná zastávka bola Sainte Chapelle s nádhernými vitrážovými oknami.

Ďalší deň sme navštívili rozsiahly zámok Versailles a priľahlé kráľovské záhrady. Boli sme aj v mestskej štvrti Montmartre s bazilikou Sacré-Cœur. V závere dňa sme pozorovali západ Slnka z vrcholu Eiffelovej veže.

Posledný deň nás čakalo monumentálne miesto v samom srdci Paríža, Musée du Louvre, kde sme obdivovali obrazy, sochy, nábytok a vybavenie zo všetkých období ľudskej histórie. Zlatý klinec nášho výletu bola avenue Les Champs-Élysées a Arc de Triomphe, po slovensky Víťazný oblúk.

Aby sme to na záver zhrnuli, v Paríži nám bolo veľmi dobre, ale krátko. Mali sme možnosť spoznať nových a jedinečných ľudí, nechať sa inšpirovať umením a inou kultúrou, využiť francúzštinu v praxi a zážitky, ktoré máme, nám zostanú navždy.

Ďakujeme pani profesorke E. Vargovej, Ľ. Zaujecovej a M. Sivákovej za jej organizáciu.

Žiaci 2.E triedy

6. 5. 2023

DNI HISPÁNSKEJ KULTÚRY

Naši španielčinári z 1., 2. a 3. ročníka sa 2. mája 2023 opäť zábavnou formou naučili niečo nové. Vďaka PF UKF v Nitre, ktorá nás už tretíkrát zapojila do podujatia Dni hispánskej kultúry, sa zoznámili s Cristinou a s Carmen, ktoré majú v Sevilli (Španielsko) jazykovú školu La vida es. Obe poznajú Slovensko veľmi dobre, preto bolo pre ne potešením pripraviť si pre našich žiakov zábavné úlohy k piesni BZRP Music Sessions, Vol. 53 od Shakiry. Neskôr nám pútavou prezentáciou predstavili svoje rodné mesto - Sevillu. V najbližších dňoch pre našich žiakov pripravia dotazník s otázkami a najšikovnejšieho odmenia 10-hodinovým kurzom španielčiny online s jednou z nich.

6. 5. 2023

Dejepisná exkurzia do Krakowa a Auschwitzu

Viacročnou tradíciou na našej škole sú exkurzie na tému holokaustu v 20. storočí. Jedna taká sa uskutočnila v dňoch 27. – 28. apríla 2023, kedy žiaci z prevažne tretích ročníkov a septimy navštívili Poľsko, a v ňom koncentračný tábor Auschwitz/Birkenau. Spolu s vyučujúcimi Mgr. Romanom Steinhüblom a PhDr. Monikou Sivákovou sa prešli minulosťou a premýšľali nad odkazom dejín. Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka továrne Oskara Schindlera v Krakowe, v ktorej našlo prácu množstvo zachránených Židov. Dnes sa v týchto priestoroch nachádza historické múzeum. Študenti spoznali aj židovskú štvrť Kazimierz, územie bývalého židovského ghetta, ktorá sa napája na územie obývané kresťanmi.

Zároveň si študenti prezreli súčasnú dennú aj nočnú podobu Krakowa, zoznámili sa s históriou kráľovského Poľska, videli kráľovský zámok a nádvorie Wawel, hlavné námestie, historickú tržnicu Sukiennice, a v neposlednom rade sa história 17. storočia objavila aj v zemských útrobách v šachtách ťažby kamennej soli v soľnej bani Wieliczka.

Po všetkých pamätných miestach pútavým spôsobom sprevádzala miestna sprievodkyňa pani Marta Czekaj. Najznámejšie poľské aj svetové pamiatky architektúry mohli žiaci obdivovať v parku miniatúr neďaleko Krakowa, v Inwalde. Krakow je študentské mesto, o čom svedčí aj obrovský študentský kampus, v ktorom boli účastníci exkurzie ubytovaní.

V spoločnom dialógu s pani sprievodkyňou a priebežných informáciách, ktoré dostávali žiaci v autobuse, najmä od pána profesora Romana Steinhübla, exkurzia dostala zvláštne čaro. Uvedomiť si dar života v slobode, možnosti cestovania, spoznávania cudzích krajín, trávenia chvíľ s priateľmi. Poznanie a rešpektovanie týchto hodnôt robí históriu reálnou a študentom pomáha naplno prežiť prítomnosť a pripraviť sa na budúcnosť.

PhDr. Monika Siváková

27. 4. 2023

Minierasmus, marec 2023

Náš akademický zážitok začal v nedeľu vystúpením z vlaku v hlavnom meste Slovenska. Kufre sme povláčili po celej Bratislave (alebo oni nás?), až kým sme sa dostali do zrekonštruovanej budovy FEI (Fakulta Elektrotechniky a Informatiky). Tam nás čakala uvítacia ceremónia organizácie Future Generation Europe. Čo nás však najviac prekvapilo a vtiahlo do údivu bola návšteva predsedu vlády Eduarda Hegera. Miestnosť jasala nadšením a očakávaniami. Po skončení príhovorov a prezentácií sme boli všetci do jedného užasnutí motivačnými slovami pána predsedu.

Od pondelka do stredy sa pre nás začali dni plné zážitkov a skúseností, ktoré pozostávali z pestrého programu a zaujímavých prednášok na jednotlivých fakultách. Každá z nás si vybrala iný odbor zastrešený Univerzitou Komenského v Bratislave.

Sofiu očarila právnická fakulta. Zúčastnila sa seminárov občianskeho práva a rímskeho práva, ktoré prednášala Prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. Najväčším “highlightom” však bol Job Fair Day (Kariérny deň), ktorý sa na katedre konal v náš posledný deň. Program pozostával aj z návštevy súdnej siene, v ktorej sa konajú simulácie súdnych procesov pre študentov.

Simonu uchvátil program pod názvom Vedy o človeku a spoločnosti. Zúčastnila sa prednášok sociológie a psychológie, Governments and Politics in the USA a semináru Rodové aspekty výchovy a socializácie. Informácie a poznatky z týchto prednášok ju ubezpečili, akým smerom sa ďalej vydať.

Okrem povinného doobedného programu si pre nás spoločnosť Future Generation Europe pripravila aj besedu na tému Ako nás ovplyvňujú sociálne siete. Hosťami boli Veronika Ostrihoňová, Zuzana Hanzelová a Jakub Goda. Kombinácia týchto osobností bola perfektná a veľmi sme sa nasmiali a zároveň dozvedeli niečo viac o sociálnych médiách. Zúčastnili sme sa aj exkurzie do neziskovej organizácie Depaul. Táto spoločnosť poskytuje nocľaháreň ľuďom bez domova. Bol to pre nás veľmi emotívny a poučný zážitok a vytvoril nám iný pohľad na situáciu ľudí žijúcich na ulici.

Univerzitný pobyt sme zakončili spoločnou rozlúčkou v budove FEI na okraji Bratislavy. Bol to pre nás nezabudnuteľný výlet plný vedomostí, priateľov a zážitkov, z ktorých budeme čerpať ešte dlhé roky. Určite odporúčame každému študentovi okúsiť takúto príležitosť a zistiť, aký je život na výške.

Bahuľová, Šimašeková

17. 4. 2023

CHILE OČAMI EXPEDIČNEJ KAMERY

V uplynulom týždni si naši španielčinári v rámci programu RKC v Prievidzi Expedičná kamera 2023 pozreli zaujímavý cestovateľský film Guardián del valle – Volcán Tupungato. Dokument o 7-dňovom výstupe piatich mladých mužov s bicyklami na chilskú sopku Tupungato, strážcu údolia vysokého 6570 m n. m., nám priblížil dychvyrážajúce dobrodružstvo, pri ktorom si všetci siahli na dno svojich síl, čelili teplote takmer -50°C a rozhodnutiu riskovať svoje zdravie pre dosiahnutie vytúženého vrcholu sopky. Popri prekrásnej čilskej vysokohorskej krajine sme sa oboznámili tiež s latinskoamerickými odlišnosťami španielčiny, ktorá je chilským úradným jazykom. Film mal pre nás aj iný rozmer. Ukázal nám, aká dôležitá je solidarita a že je ľudské priznať si, ak je niečo nad naše sily. Že svojho sna sa preto nemusíme vzdať. Môžeme si ho splniť, ak zmeníme podmienky tak, aby bol pre nás dosiahnuteľný.

Oficiálny trailer k filmu: https://youtu.be/PCEZPK_NywQ

PhDr. Ľudmila Kupková

20. 2. 2023

Deň otvorených dverí

16. 2. 2023

SVIATOČNÉ HODINY ŠPANIELSKEHO JAZYKA

Španielčinári v našom gymnáziu mali od začiatku roka každý mesiac na hodinách čo oslavovať.

Na konci septembra
to bol Európsky deň jazykov (26. 9.), keď sme sa rozprávali o potrebe učiť sa cudzie jazyky v každom veku a aj o tom, že španielčina je druhým najštudovanejším jazykom. Niektorí žiaci pri tej príležitosti nahrali krátke videá s ľuďmi, ktorí sa učia španielčinu. Iní vyrobili zaujímavé plagáty.

V októbri
sme si pripomenuli Deň hispánskych národov (12. 10.) spojený s objavením Ameriky Krištofom Kolumbom a rozšírením španielčiny do Nového sveta. Pozreli sme si aj niekoľko krásnych prezentácií na túto tému. Koniec mesiaca patril oslavám mexického sviatku Día de Muertos (1. a 2. 11.). Priblížili sme si zvyky týchto dní. Tematicky oblečeným sa nám tváre menili pod štetcami dvoch šikovných dám (L. Boliešiková a B. Bartošová) na masky z mexických sprievodov. Krásne farebné obrázky z tohto výnimočného dňa už spolu v reťazi zdobia našu učebňu.

V novembri
sme sa rozprávali o spravodlivom obchode Comercio Justo a žiaci 3. E na hodine vyrobili jedinečný plagát na túto tému.

Vo februári
počas Noci v škole sa v našej telocvični odohral turnaj Copa de GVBN plný napätia na strane 3-členných futbalových tímov a vášne na strane fanúšikov jednotlivých mužstiev. Všetkým zúčastneným ďakujeme za vytvorenie neopakovateľnej atmosféry a víťazom gratulujeme k parádnym výkonom.
1. miesto – ELCHE CF (chlapci zo 4. D, ich tréner a fanklub)
2. miesto – Deportivo La Coruña (chlapci z 3. D a fanklub)
3. miesto – Real Madrid (chlapci z 2. E)

Neskôr sme nacvičovali choreografiu Vivir mi vida na pieseň Marca Anthonyho, ktorá poslúži ako jedno z čísel programu PK románskych jazykov tohtoročného Dňa otvorených dverí.

Besedu o Galapágoch absolvovali žiaci 3. ročníka. U PaedDr. Bohdana Cagáňa si mohli overiť informácie, ktoré sa naučili o tomto vzdialenom súostroví patriacom španielsky hovoriacemu Ekvádoru. Zároveň si vypočuli príbehy z jeho cesty na Galapágy.

Z učenia majú takto radosť nielen žiaci, ale aj my učitelia.

Pripravujeme pre Vás nápaditý a veselý program na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční už 18. februára 2023. Všetkých Vás srdečne pozývame o 10.00 a o 11.30 na chodbe pri učebni č. 93!

U NÁS A S NAMI SA NEBUDETE NUDIŤ!

PRÍĎTE SA O TOM PRESVEDČIŤ NA VLASTNÉ OČI NA NÁŠ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ!

PhDr. Ľudmila Kupková

16. 2. 2023

Rozhodovanie – zážitkový workshop Post Bellum SK, o. z.

Dňa 9. februára 2023 zavítali do našej školy lektori Lenka a Andrej, reprezentujúci občianske združenie Post Bellum, ktoré sa venuje vzdelávaniu na školách. Zo širokej ponuky sme si vybrali realizáciu workshopu Rozhodovanie, ktorý sa celý vyučovací deň konal s triedou kvarta a zastrešený bol predmetom dejepis a vyučujúcou PhDr. Monikou Sivákovou.

Lektori prostredníctvom zážitku otvorili tému nútenej migrácie, antisemitizmu, xenofóbie. Žiaci prežili postupnú premenu spoločenskej atmosféry v období tridsiatych rokov 20. storočia v Československu i na Slovensku. Workshop zároveň priblížil, ako sa vplyvom politických podmienok menil život mladého dievčaťa Evy. Eva bola mladá Židovka. Jej život ovplyvňovalo obdobie, kedy sa s mnohými ďalšími ľuďmi necítili bezpečne vo svojej vlasti. Eva bola prinútená postaviť sa zoči voči zásadnému životnému rozhodnutiu opustiť svoj domov.

Workshop v dobových reáliách demonštroval princípy fungovania zastupiteľskej demokracie, ale i vzostup antisemitizmu, neznášanlivosti a xenofóbie v spoločnosti. Zároveň predstavil tému migrácie z pohľadu jednotlivca zasiahnutého veľkými dejinami. Cez skutočný príbeh, prostredníctvom štruktúrovanej drámy a hrania rolí priblížil dilemy, ktorým ľudia v tom čase čelili. V poslednej časti workshopu lektori viedli diskusiu so žiakmi. Žiaci sa mali vyjadrovať o zážitkoch z workshopu, o osobnom prínose, ale i uvažovať o nedávnej histórii Slovenska a veľmi konštruktívne prepájať nedávne časy so súčasnosťou. Aktivita žiakov, ako aj príspevky do diskusie, boli mimoriadne akčné, živé, spontánne, tak ako aj celá atmosféra počas workshopu.

Workshop skombinoval moderné metódy výučby dejín 20. storočia (metóda orálnej histórie a zážitkové vyučovanie, využívajúce simuláciu a hranie rolí) s osobnostnou sociálnou a emocionálnou výchovou, zameranou najmä na pozíciu jednotlivca, prácu v skupine a potrebu brániť sa bezpráviu. Workshop bol inšpirovaný rozprávaním príbehov pamätníkov publikovaných na portáli www.memoryofnations.eu. Všetky ďalšie informácie o workshopoch je možné čerpať zo stránky www.postbellum.sk.

Lektorom ďakujeme za zážitok a tešíme sa na podobné podujatia!

PhDr. Monika Siváková

15. 2. 2023

Olympiáda v španielskom jazyku

Dňa 13. 2. 2023 sa naši študenti zúčastnili krajského kola olympiády v španielskom jazyku a umiestnili sa nasledovne.
Aneta Pekárová 2.A - 3. miesto v kategórii A
Soňa Banášová 3.C - 2. miesto v kategórii B

15. 2. 2023

Vedecký a kariérny deň

V utorok ráno, 7. 2. 2023 sa brány našej školy otvorili pre významné osobnosti slovenskej vedy v oblasti chémie, biológie, psychológie a psychoterapie, umenia, trestného práva, ale aj informatiky.

Naše gymnázium privítalo tieto osobnosti:

 • pána RNDr. Jaroslava Žiaka, ktorý je manažérom kvality spoločnosti Nestlé, manažérom vývoja potravín pre strednú Európu, člen potravinárskej komory SR, predseda štátnej komisie SPU v Nitre
 • pána Pavla Čekana PhD. B. Sc., ktorý je uznávaný slovenský vedec a jeden zo zakladateľov vedeckej spoločnosti MultiplexDX
 • pani Dr. h. c. prof. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD., ktorá je rektorkou Akadémie Policajného zboru a špecialistkou na trestné právo, trestný proces a trestnoprávne konanie
 • pána profesora MUDr. Jozefa Haštu, PhD., ktorý je kľúčovou osobnosťou slovenskej psychiatrie a psychoterapie
 • pána doc. RNDr. Martina Putalu, PhD., ktorý je vedúcim katedry organickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a predsedom komisie Chemickej olympiády a predsedom Rady vysokých škôl SR
 • pani Mgr. Sikorovú – Putiškovú, ktorá je riaditeľkou Považskej galérie umenia v Žiline, pôsobí ako kurátorka desiatok výstav zameraných na prezentáciu súčasného umenia
 • pána PaedDr. Miroslava Kmeťa, PhD., ktorý pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na katedre Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
 • pani Bc. Lenku Krajčíkovú MBA., ktorá v AjTy vedie projekt ENTER
 • pani Mgr. Natáliu Hromníkovú, ktorá je študentkou 3. ročníka doktorandského štúdia na katedre farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
 • pána RNDr. Andreja Minicha, ktorý je našim bývalým žiakom a pracuje vo firme Medirex Group Academy, n.o
 • pani Mgr. Martinu Martincovú, ktorá pôsobí v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici ako kurátorka a galerijná pedagogička

Prípravu tohto dňa a dôkladný výber hostí zastrešila naša pani zástupkyňa, PaedDr. Alžbeta Sasáková, v spolupráci s učiteľmi. Žiaci druhého a tretieho ročníka mali možnosť stráviť čas s dvoma osobnosťami na základe ich vlastného záujmu a výberu. Ponuka bola naozaj široká a mnohí už nedočkavo čakali v jednotlivých triedach. Hnala ich zvedavosť a určite aj túžba dozvedieť sa odpovede na rôzne otázky, medzi ktoré patrili napríklad: „ Ako sa dá dosiahnuť taký úspech v tak krátkom čase? „Prečo práve molekulárna biológia?“ „ Aké máte auto?“ „ Naozaj, to ako mi zaberú antibiotiká mám zapísané v DNA?“ A mnoho iných otázok, na ktoré naši študenti dostávali odpovede a so zadržaným dychom nasávali esenciu vedy.

Pani riaditeľka PaedDr. Eleonóra Porubcová to zhodnotila slovami: „ Aj toto je naša úloha. Nielen tlačiť do hláv vedomosti. Ale aj ukázať, ako sa dajú pre dobro spoločnosti a aj vlastnú životnú spokojnosť využiť.“

Veľakrát na hodinách dostávame otázku „Na čo mi to v živote bude?“ Práve tieto prednášky predstavujú spôsob akým sa snažíme našim študentom ukázať praktické využitie vedy a pomôcť im nájsť svoju cestu v živote. Je dôležité aby sa naučili voliť to čo je pre nich potrebné a využiť to k úspešnému dosiahnutiu svojho cieľa.

Veríme, že sa začala písať nová etapa, ktorá nebude mať iba jednu epizódu, ale niekoľko. Veľké ďakujem patrí našim hosťom, ale aj vedeniu školy a vyučujúcim, ktorí sa na tom podieľali. Zvedavé otázky budú mať žiaci stále, a kto iný, ako na jednej strane významné osobnosti, a na druhej strane úplne obyčajní ľudia, často veľmi skromní, sú povolanejší, ponúknuť im odpovede.

PaedDr. Oľga Kurbelová

19. 1. 2023

Dar

Žiaci Gymnázia V. B. Nedožerského vyzbierali pred zimnými prázdninami na Vianočnom bazári 178,-€. Uvedená suma bola odovzdaná dňa 10. januára 2023 Centru sociálnej pomoci v Prievidzi.

Všetci darcovia si zaslúžia veľké poďakovanie.

27. 12. 2022

Vianočné pásmo KOLE DujDujDuj!

Po pandemickom čase sa na našej škole opäť rozozvučali spevavé hlasy a tóny hudobných nástrojov. Dňa 19. decembra 2022 sa konal vianočný bazár, ktorého súčasťou okrem ponuky vianočných dobrôt pripravených našimi žiakmi bolo aj kultúrne vystúpenie VAVRINEC Bandu.

V krátkom pásme sme sa zamysleli nad významom Vianoc, ktorý sme hľadali v slovách piesní Vianočný song (Kmeťoband), Najkrajšie Vianoce (IMT Smile), Každý deň budú vraj Vianoce (Lojzo), Vianočný hymnus (Pavol Habera) a Šťastné a veselé (Marián Čekovský). Radosť, pokoj a rozdávanie šťastia boli nájdenými hodnotami, ktorých posolstvo sme sa usilovali posunúť ďalej.

Vďaka za prípravu a realizáciu pásma patrí všetkým študentom tried II.B, II.C, II.E a III.C, speváčkam zo sekundy, bubeníkovi Michalovi Kiabovi, trúbkarovi Adamovi Borákovi, gitaristom Radoslavovi a Branislavovi Mečárovcom, Michalovi Cipovovi, Dávidovi Petrášovi, Matejovi Gablíkovi a Jurajovi Haragovi, moderátorom Jaroslavovi Šimkovi a Karolíne Spálovej, školníkom pod vedením Milana Oberta (ozvučenie), kolegom Oľge Kurbelovej (fotodokumentácia) a Michalovi Petrovskému (dozor), SOŠ v Handlovej (grafické spracovanie letáku).

PhDr. Monika Siváková

18. 12. 2022

DSDII – ústna časť

Naše gymnázium má študijný program DSD (Deutsches Sprachdiplom) zaradený do svojho vzdelávacieho programu už od roku 1998. Sme zaradení do programu celosvetovej siete „Školy — partneri pre budúcnosť“, ktorý koordinuje Spolkové ministerstvo zahraničných vecí. Cieľom iniciatívy je upevňovať vyučovanie nemčiny ako cudzieho jazyka, pripravovať mladých ľudí na štúdium v Nemecku a rozvíjať ich kompetencie pre budúcu profesiu.

Po písomnej časti skúšky DSD2 nasledovala v čarovnom predvianočnom období (9. decembra 2022) ďalšia časť skúšky, na ktorej sa hodnotil ústny prejav v prítomnosti 3-člennej komisie zloženej z predsedníčky Susanny Depuydt, skúšajúcej Mgr.Gabriely Oršulovej a prísediacej Mgr.Zuzany Orságovej. Naši oktávani si pripravili odborné prednášky s prezentáciami na náročné témy z oblasti medicíny, ochrany životného prostredia či automobilizmu.

Žiaci ústnu skúšku úspešne zvládli a to na úrovni C1! Teraz si musia ešte počkať na výsledky písomných úloh, ktoré sú centrálne opravované v Nemecku.

Veríme, že naši DSD-čkári získajú jazykový diplom, ktorý je „vstupenkou“ na vysoké školy v nemecky hovoriacich krajinách a zároveň vďaka nemu získavajú kredity pri prijímacích skúškach na vysoké školy u nás i v Česku.

Mgr.Gabriela Oršulová

5. 12. 2022

Študentská kvapka s nádychom umenia

Dňa 21.11.2022 našu školu navštívila MOBILNÁ ODBEROVÁ JEDNOTKA NÁRODNEJ TRANSFÚZNEJ SLUŹBY z MARTINA.

Na odber sa prihlásilo veľa odvážnych mladých ľudí, ktorí sa svojou KVAPKOU KRVI rozhodli niekomu nezištne pomôcť.

Ľudia, ktorí transfúziu krvi potrebujú, sú väčšinou vážne chorí alebo zranení, ale častokrát ide o pacientov pri závažných operáciách a ženy pri komplikovaných pôrodoch. Každý z nich je odkázaný na jedného zdravého človeka, ktorý sa rozhodne preukázať dobrú vôľu a pôjde darovať krv. Darovanie krvi je nenáročný proces, ktorým však niekomu vieme zachrániť život. Štatistiky hovoria, že každé dve sekundy niekto na svete potrebuje transfúziu krvi.

Tentokrát bola ŠTUDENTSKÁ KVAPKA v spojení s nádychom umenia. Odber sa uskutočnil v novej učebni anglického jazyka, kde sú inštalované repliky výtvarných diel. Darcovia zo svojich lôžok mohli sledovať výjavy z diel klasickej anglickej literatúry. V týchto priestoroch pani p. Balogová, ktorá stojí za zriadením tejto učebne, vyučuje anglickú literatúru a Akadémiu veľkých diel. Sme veľmi radi, že toto prostredie spríjemnilo našim darcom a tímu z národnej transfúznej služby odber. Srdečne ĎAKUJEME všetkým darcom.

4.A - Podolanová Andrea, Gettová Paulína, Borková Adriana, Gažo René, Duchoň Alex, Iliaš Tomáš, Šaálová Michaela, Majzlanová Mária, Kmeť Krištof

4.B - Mečiar Marek

4.C - Cipov Michal, Mašlonka Daniel, Kabina Krištof

4.D - Oboňová Romana, Frívaldská Naďa, Jalová Tajana, Kmeťová Martina, Florišová Nikola, Mitašová Timea, Radosa Mário, Kiaba Radovan

4.E - Guľová Christiana, Falátová Anna

VIII - Bakoš Filip

3.A - Sokol Marko

3.C - Vojtková Ema, Šimko Jaroslav, Šiller Adrián,

5. 12. 2022

MÁME MAJSTERKU KRAJA V AEROBIK MARATÓNE

Dňa 19. 11. sa konali Majstrovstvá stredných škôl v aerobik maratóne. Súťaž pozostávala z troch kôl, kde dievčatá predvádzali svoje umenie v štýloch SALSATION, ZUMBA a silu v cvičení BODY WORK.

Našu školu reprezentovali skvelé tanečníčky: Šinková Diana (2.B), Péterová Terézia (2.B), Dvorská Katarína (VI), Rumpliová Lujza (VI), Kupcová Timea (VI) a Orthová Sofia (VI).

Diana Šinková bola od začiatku súťaže jasnou favoritkou a svojím výborným výkonom počas celej súťaže o tom presvedčila aj rozhodkyne, ktoré jej prisúdili 1. miesto.

Na druhom mieste sa umiestnila naša reprezentantka Orthová Sofia.

Všetky naše dievčatá boli vynikajúce a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Marta Lančaričová

25. 11. 2022

Prebieha DSDII-skúška!

22. 11. 2022 sa na našej škole konala písomná časť skúšky DSD II - diplomovej skúšky z nemeckého jazyka, ktorá pozostávala z troch častí. Naši oktávani preukazovali závideniahodnú znalosť nemeckého jazyka riešením úloh spojených s čítaním a počúvaním s porozumením a napísaním odbornej analýzy a argumentácie na danú témou. Čaká ich ešte ústna časť skúšky, ktorá sa bude konať 9. decembera.

Nie je ľahké absolvovať DSD II na vysokej jazykovej úrovni B2/C1, ale dúfame, že sa to našim študentom podarí.

Klobúk dole pred všetkými a držíme palce.

24. 10. 2022

STOLNÝ TENIS

Dňa 19. 10. 2022 sa na Kaline konali majstrovstvá okresu žiačok v stolnom tenise. Majstrovstiev sa zúčastnilo šesť štvorčlenných družstiev zo stredných škôl v okrese Prievidza. Našu školu veľmi dobre reprezentovali dievčatá: Došeková Miriam, Gogolová Lea z 1.C a Majdanová Mária a Podolanová Andrea zo 4.A.

Po výhre vo svojej skupine nakoniec podľahli v napínavom finále tímu Obchodnej akadémie a získali 2. miesto.

Mgr. Marta Lančaričová

Deutsches Sprachdiplom I.

V klubovni školy sa dňa 18. októbra 2022 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Sprachdiplomov DSD1, ktoré si žiaci septimy a 4. ročníka prevzali z rúk pani riaditeľky a pani profesorky Oršulovej.

Nemecký jazykový diplom I. stupňa zodpovedá úrovni A2 alebo B1 Spoločného európskeho referenčného rámca. Diplom na úrovni B1 získal žiak, ktorý zvládol všetky 4 časti skúšky na úrovni B1 — čítanie, počúvanie, písomnú komunikáciu i ústnu komunikáciu. Príprava i samotná skúška bola bezplatná. Všetky finančné náklady boli plne hradené školou a nemeckou stranou, ktorá našu školu v tomto smere podporovala i materiálne.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a držíme palce pri príprave na skúšky DSD2!

13. 10. 2022

Geografická exkurzia po Slovensku

V dňoch 6. a 7. októbra 2022 sa študenti 3. ročníka zúčastnili geografickej exkurzie, ktorej cieľom bolo oboznámenie sa s priemyselnou výrobou na Slovensku a spoznávanie kultúrnych pamiatok. V Topoľčiankach sme navštívili Národný žrebčín a vinárske závody. V meste Pezinok sme si pozreli proces vzniku majoliky a niektorí študenti mali možnosť na hrnčiarskom kruhu vyskúšať si jej výrobu. V Bratislave študenti videli najvýznamnejšie dominanty mesta, prešli cez Lužný most a navštívili zážitkové centrum vedy – Aurelium.

Roman Steinhubl

4. 10. 2022

Exkurzii do Bratislavy na operu Carmen

V stredu 28. 9. 2022 sme sa so 160 žiakmi vybrali na exkurziu do Opery SND v Bratislave. Na predpremiére opery Carmen sme sa stretli s krásnym prepojením španielskej kultúry vo francúzskom spracovaní. V tejto strhujúcej hudobnej dráme plnej španielskej vášne odohrávajúcej sa v španielskom meste Sevilla sme sa zoznámili s andalúzskou Cigánkou Carmen, prelietavou, sebavedomou a slobodnou, do ktorej sa zamiluje vojak a desiatnik Don José. Okrem krčmy Lillasa Pastillu, v ktorej sa tancuje flamenco, nás opera preniesla aj do býčej arény a ozrejmila nám spoločenské postavenie toreadora v postave Escamilla. Prekrásne melódie spievané vo francúzštine si získali nás všetkých.

Po skončení opery sme strávili čas v krásnom okolí SND, kde na nábreží Dunaja študenti oslovili okoloidúcich ľudí, aby zistili, koľkými jazykmi hovoria, či hovoria španielsky alebo francúzsky. Takto sme oslávili Európsky deň cudzích jazykov (26. 9.), ktorého cieľom je aj poukázať na potrebu štúdia a zdokonaľovania sa v cudzích jazykoch, lebo s jazykovými znalosťami ľahšie prenikneme do rozmanitého kultúrneho bohatstva Európy.

PhDr. Ľudmila Kupková

4. 10. 2022

Zážitkové učenie v Skalici a Brezovej pod Bradlom

S pomocou finančnej podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja, sme 23.9. 2022 v Skalici a Brezovej pod Bradlom realizovali projekt pod názvom Zážitkové učenie. V rámci neho sa triedy 3.A a kvarta oboznámili s výrobou Skalického trdelníka, spojenou s jeho ochutnávkou. Absolvovali prehliadku najvýznamnejších kultúrnych pamiatok Skalice. Múzeum v Brezovej pod Bradlom, umožnilo študentom prostredníctvom artefaktov a historického dokumentu spoznať osobnosť M.R. Štefánika a D. S. Jurkoviča. Záver projektu patril návšteve Mohyly M. R. Štefánika, na ktorej študenti kvarty zaspievali štátnu hymnu Slovenskej republiky.

Roman Steinhubl

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza