EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


Študentská firma

Pripomenuli sme si 100 rokov od vzniku prvej Československej republiky

Firma Copy4You si 26. okóbra 2018 pripomenula významný dátum z histórie našich dejín a to vznik prvej Československej republiky. Pripravili sme si rozhlasové pásmo pre všetkých študentov a zamestnancov našej školy, aby sme prispeli aj my k dôstojným oslavám tohto významného dátumu. Naše pracovné nasadenie sme zachytili na niekoľkých fotografiách.

Fotogaléria

Copy4You – ustanovujúce valné zhromaždenie

Vždy, pri pokračovaní tradície kopírovania v našej škole, musí prebehnúť valné zhromaždenie, ktorým oficiálne začne celý kolobeh študentskej firmy Copy4you, JA Slovensko až do jej likvidácie. Pred valným zhromaždením sme museli predať určitý počet akcii. S akciami prichádzajú do hry akcionári, ktorých počet sa tento rok zdvihol na číslo 52. Dňa 2.10.2018 (utorok), počas prvej vyučovacej hodiny prebehlo valné zhromaždenie. Nemohli sme si priať lepší začiatok ako vystúpenie školského spevokolu Vavrinec. A týmto chceme zároveň aj poďakovať spevokolu Vavrinec a pani profesorke PhDr. Monike Sivákovej, ktorá zorganizovala vystúpenie, za príjemný začiatok ustanovujúceho valného zhromaždenia. Všetko prebehlo podľa plánu, navrhnuté Stanovy aj Podnikateľský plán boli jednoznačne odhlasované. Po úspešnom prebehnutí valného zhromaždenia a schválení dokumentov firmy sa začalo pôsobenie firmy Copy4you na našej škole v plnom prúde. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili valného zhromaždenia a zároveň by sme chceli poďakovať pani profesorke Škopcovej za pomoc pri organizovaní tejto akcie.

Fotogaléria

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza