EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


ÚSPECHY NAŠICH ŠTUDENTOV

Školský rok 2023/2024

Richard Fialka, príma
1. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády v kategórii F
Hanka Šriniarová, sekunda
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1A
Maxim Kollár, tercia
2. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
Hanka Žuborová, tercia
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1B
Noemi Cipovová, kvarta
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1C
Patrik Šál, kvarta
1. miesto v okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka v kategórii C
Martin Veselý, kvinta
1. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii D
Adela Bakošová, sexta
2. miesto v celoštátnej súťaži literárnej tvorby Literárna jar Ondreja Čiliaka 2024 - próza pre študentov do 18 rokov
Tereza Radosová, sexta
3. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2A
Lucia Baloghová, oktáva
1. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku
Andrej Lackovič, oktáva
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii Web
1. miesto v krajskom kole matematickej olympiády v kategórii A
Marek Novák, oktáva
1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
3. miesto v celoslovenskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
Dávid Filo, 1.A
1. miesto v krajskom kole matematickej olympiády
3. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii D
Laura Krystyna Górska, 1.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2C
Adam Šimko, 1.C
1. miestoprednese prózy v krajskom kole súťaže prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
Samuel Dudek, 2.A
3. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii C
Hugo Letavay, 2.A
2. miesto v celoštátnom kole chemickej olympiády v kategórii A
1. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii C
Gréta Ulická, 2.A
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku
3. miesto v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka v kategórii B
1. miesto v celoštátnej súťaži literárnej tvorby Literárna jar Ondreja Čiliaka 2024 - próza pre študentov do 18 rokov
Aneta Pekárová, 3.A
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Simona Briatková, 3.C
2. miesto v krajskom kole olympiády ľudských práv
Klára Izabela Šuníková, 4.A
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku
Daniel Belis, 4.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku
Adrián Šiller, 4.C
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Jaroslav Šimko, 4.C
2. miesto v celoštátnej súťaži literárnej tvorby Literárna jar Ondreja Čiliaka 2024 - poézia dospelí nad 18 rokov

Školský rok 2022/2023

družstvo: Filip Bakoš, Denis Barnák, Andreas Cmar, Christián Dobrotka, Marko Géczy, Ivan Holík, Krištof Kabina, David Kupec, Michal Pammer, Patrik Perssényi, Thomas Stanko, Radoslav Teličák
3. miesto na Majstrovstvách SR v basketbale
družstvo: Tomáš Iliaš (IV.A), Kristián Sitár (IV.A), Adam Benjamín Plšek (VIII), Samuel Dušička (III.A), Alexandra Micháliková (III.A)
3. miesto v medzinárodnej chemickej súťaži družstiev „Chemiklání“ v kategórii A
Soňa Banášová
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Aneta Pekárová
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Adam Dado, sekunda
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1A
Jakub Klak, tercia
3. miesto v okresnom kole matematickej olympiády kategórie Z9
Lucia Kráľová, kvarta
2. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet 2023 v kategórii ANJ 2
2. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet 2023 v kategórii FRJ 2
Adriana Micháliková, kvarta
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1B
Ella S. Vargicová, kvarta
3. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet 2023 v kategórii FRJ 2
Martin Veselý, kvarta
1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády kategórie Z9
Matúš Závadský, kvarta
1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády kategórie Z9
2. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet 2023 v kategórii FRJ 2
Michal Kukaň, sexta
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii anglofónnych žiakov 2C2
Andrej Lackovič, septima
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
3. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
Marek Novák, septima
3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
Adam Benjamín Plšek, oktáva
3. miesto v medzinárodnom kole chemickej olympiády
Samuel Dudek, 1.A
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
3. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii D
Hugo Letavay, 1.A
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii D
Filip Holec, 2.A
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
Laura Popadič Alvarado, 2.A
1. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet 2023 v kategórii ŠPJ 3+ (vlastná tvorba)
Tamara Kučerová, 2.C
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii bilingválnych gymnázií - 2C1
Kristína Ďuricová, 2.D
2. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet 2023 v kategórii ANJ 3 (vlastná tvorba)
Ružena Hlaváčiková, 2.D
1. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet 2023 v kategórii ANJ 3
Simona Mokrá, 2.D
2. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet 2023 v kategórii ANJ 3
Maroš Jankovič, 3.A
2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii B
Richard Miroslav Piterka, 3.E
2. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet 2023 v kategórii ŠPJ 3
Viera Glevitzká, 4.A
1. miesto v krajskom kole matematickej olympiády kategórie A
Tomáš Iliaš, 4.A
3. miesto v celoštátnom kole chemickej olympiády kategórie A
2. miesto v medzinárodnom kole chemickej olympiády
Juraj Petráš, 4.A
2. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
Lívia Stredáková, 4.A
1. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet 2023 v kategórii ŠPJ 3
Kristián Turancsík, 4.A
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2B
Martin Zuskin, 4.D
3. miesto v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii A

Školský rok 2021/2022

Radka Hagarová, sexta
2. miesto v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A
Andrej Lackovič, sexta
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
Marek Novák, sexta
1. miesto v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A
1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A
Martin Gros, oktáva A
3. miesto v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
Patrik Milan Šnirc, 2.A
2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
Ján Plachý, 4.A
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
Juraj Petráš, 3.A
2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
2. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
Adam Benjamín Plšek, septima
3. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A

Školský rok 2020/2021

družstvo v zložení Viktor Gažík, Daniel Vanek, Ján Húska a Jakub Kiaba
1. miesto na Majstrovstvách Slovenska družstiev SŠ v ONLINE šachu
Andrej Lackovič, kvinta
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
Viera Glevitzká, 2.A
2. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
Juraj Petráš, 2.A
2. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
Lucia Balážová, 2.C
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
3. miesto v celoslovenskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Michaela Krebesová, 2.C
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
2. miesto v celoslovenskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Ján Plachý, 3.A
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A

Školský rok 2019/2020

Adam Benjamín Plšek, kvarta
člen slovenského tímu, ktorý nás reprezentoval na medzinárodnej olympiáde IJSO a získal 6 cenných medailí - 2 strieborné a 4 bronzové
2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
Martin Gros, sexta A
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A
Erik Gubov, sexta B
3. miesto v krajskom kole SOČ v odbore 13 - História, filozofia, právne vedy
Michal Líška, sexta B
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
3. miesto v celoštátnom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
René Gažo, 1.A
1. miesto v krajskom kole SOČ v odbore 1 - Voľný čas
Juraj Petráš, 2.A
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
Petra Gregorová, 2.F
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Andrea Šindlerová, 2.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Lea Krajči, 3.C
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
Maxim Petrovský, 3.C
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Peter Gašparovič, 3.E
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Patrícia Midlíková, 4.F
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C

Školský rok 2018/2019

Veronika Chylová z 2.F, Marco Mazán zo sexty, Peter Gašparovič z 2.E
1. miesto v medzinárodnej Dejepisnej súťaži gymnázií ČR a SR
Andrea Klára Nosianová, sekunda
3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku
Adam Benjamín Plšek, kvarta
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii Web
Marek Michalovič, sexta
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
Eva Némethová, oktáva
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1
1. miesto v krajskom finále recitačnej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet (ANJ - vlastná tvorba)
Ján Plachý, 1.A
3. miesto v medzinárodnej predmetovej súťaži "Baltie" v programovaní v jazyku Baltík 3
Soňa Brezániová, 1.C
2. miesto v krajskom finále recitačnej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet (ŠPJ - prevzatá poézia a próza)
Rebeka Drozdová, 1.C
1. miesto v krajskom finále recitačnej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet (ŠPJ - prevzatá poézia a próza)
Patrik Stano, 2.A
1. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A
2. miesto v celoštátnom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A
Lea Krajči, 2.C
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A
Miriam Mihalovičová, 2.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Emma Hunková, 3.C
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Sofia Mária Štetiarová, 3.C
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Patrícia Midlíková, 3.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Štefánia Glevitzká, 4.A
2. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
Katarína Kotríková, 4.C
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Andreas Lukas, 4.D
1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
Tomáš Vlčko, 4.F
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Kateryna Zasidkovych, 4.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
3. miesto v celoštátnom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3

Školský rok 2017/2018

Daniel Dobiš, prima
2. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády v kategórii F
Marek Novák, sekunda
1. miesto v okresnom kole geografickej olympiády v kategórii F
Alexander Kmeť, sekunda
3. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii A3
Adam Benjamín Plšek, tercia
3. njmiesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
Marek Michalovič, kvinta
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
Martin Gros, kvarta A
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku
Martin Lukáč, kvarta B
3. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády v kategórii C
Dagmar Budd, septima
1. miesto v celoštátnom kole súťaži SOČ v odbore 04 Biológia s prácou "Hodnotenie ekologického stavu vybraných úsekov rieky Nitry na základe bentických rozsievok"
2. miesto v súťaži Zelený Andel (najlepší projekt SOČ v oblasti Ochrany a obnovy životného prostredia) a Čestné uznanie poroty
Martin Kadaši, oktáva
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C
Timotej Halenár, 1.B
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A
Lea Krajči, I.C
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A
Emma Hunková, 2.C
3. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Sofia Mária Štetiarová, 2.C
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Patrícia Midliková, 2.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Štefánia Glevitzká, 3.A
3. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
Michal Chovanec, 3.A
2. miesto v celoslovenskom kole chemickej olympiády v kategórii A
Róbert Ondrejovič, 3.A
3. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B1
Lucia Hoosová, 3.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Katarína Kotríková, 3.C
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Andreas Lukas, 3.D
3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
Tomáš Vlčko, 3.F
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Kateryna Zasidkovych, 3.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
Barbora Ševčíková, 4.C
,
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Monika Bernátová 4.F
,
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Nina Kminiaková, 4.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B
Samuel Šubík, 4.F
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Lukáš Vavrinec, 3.A, Tomáš Štrba, septima, Tomáš Vlčko, 3.F
1. miesto v krajskom kole súťaže Mladý Európan

Školský rok 2016/2017

Viktória Škorvanová, sekunda
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1A
Dominika Hajdáková, kvarta
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1B
Slávka Čulíková, sexta
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2A
Martin Kadaši, septima
1. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1
Ľudmila Peterková, oktáva
1. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
3. miesto v celoštátnom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
Jakub Mazúr, 1.C
1. miesto v robotickej súťaži RBA 2017 v kategórii Vlastný model
Štefánia Glevitzká, 2.A
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
Marek Hanus, 2.A
3. miesto v celoslovenskej vedomostnej súťaži Zooolympiáda v Bojniciach
Róbert Ondrejovič, 2.A
3. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B1
Lucia Hoosová, 2.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Andreas Lukas, 2.D
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A
Monika Bernátová, 2.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Timotej Králik, 3.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
Kateryna Zasidkovych, 2.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
Katarína Štrbáková, 3.D
1. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii A v projektovej časti
1. miesto v celoštátnom kole biologickej olympiády v kategórii A v projektovej časti
Nina Kminiaková, 3.F
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B
Samuel Andrejčák, 4.A
2. miesto v celoslovenskom kole chemickej olympiády v kategórii A
Alexandra Duškevičová, 4.B
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
2. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Monika Pokusová, 4.D
3. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B2

Školský rok 2015/2016

Martin Gros, sekunda A
2. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1A
1. miesto v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1A
Alžbeta Gulašová, sekunda A
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1A
Maxim Petrovský, tercia
2. miesto v okresnom kole súťaže Európa v škole v Literárnej časti
Radoslav Huba, kvarta
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1B
Martin Kadaši, sexta
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2A
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1
Štefánia Glevitzká, 1.A
3. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
Kateryna Zasidkovych, 1.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
Viktória Kasperkevičová, 2.A
1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii A
Sophia Mária Štrohnerová, 2.B
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Monika Bernátová, 2.F
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Samuel Šubík, 2.F
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Alexandra Duškevičová, 3.B
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Dávid Lukáč, 3.C
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C2
Michaela Vysočániová, 3.F
3. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Adam Hlaváč, 4.A
1. miesto v krajskom kole matematickej olympiády v kategórii A
2. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
Filip Loja, 4.C a Juraj Vavrík, 4.B
3. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii Web
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii Web
Anežka Michalovičová, 4.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
Patrik Hanzel, 4.D
1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii Z
1. miesto v celoštátnom kole geografickej olympiády v kategórii Z
Kristína Lalíková, 4.E
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2B
1. miesto v celoštátnom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2B
Lucia Hromadová, 4.F
1. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C

Školský rok 2014/2015

Ema Dzuriková, Katarína Drgoňová a Lucia Ujhelyiová
3. miesto na Majstrovstvách stredných a základných škôl v golfe
Bronislav Sebastian Hudek - 3.C, Patrik Hanzel - 3.D, Laura Ďuriačová - 2.F
3. miesto v krajskom kole XXIV. ročníka Dejepisnej súťaže gymnázií SR a ČR
Noel Lehocký, sekunda
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku, kategória 1A
Annamária Kurbelová, kvarta
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku, kategória 1B
Martin Kadaši, kvinta
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku, kategória 2A
Alexandra Duškevičová, 2.B
2. miesto v celoštátnom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória A
1. miesto v krajskom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória A
Ema Dzuriková, 2.B
3. miesto na Majstrovstvách stredných a základných škôl v golfe v kategórii jednotlivcov
Tomáš Hrdý, 2.B
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Marcela Mináriková, 2.F
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Lukáš Volf, Juraj Vavrík, 3.B
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii Web
Zdenka Kotríková, 3.B
3. miesto v krajskom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória A
Patrik Hanzel, 3.D
1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii Z
1. miesto v celoštátnom kole geografickej olympiády v kategórii Z
Lucia Hromadová, 3.F
1. miesto v celoštátnom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória B
1. miesto v krajskom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória B
Pavel Madaj, 4.A
2. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
1. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii A
Adam Mečiar, 4.A
2. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii A
Róbert Čičmanec, 4.B
1. miesto v celoštátnom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória C
1. miesto v krajskom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória C
2. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii A
3. miesto v celoštátnom kole geografickej olympiády v kategórii A
Peter Hrvola, Lukáš Hurtiš, 4.B
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii Web
Radmila Štangová, 4.E
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku, kategória 2C
1. miesto v celoštátnom kole olympiády vo francúzskom jazyku, kategória 2C
Lenka Vrecková, 4.E
2. miesto v krajskom kole olympiády zo španielskeho jazyka, kategória C
Laura Kršková, 4.F
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku, kategória 2B
Anastasia Sevastyanová, 4.F
1. miesto v celoštátnom kole olympiády v ruskom jazyku, kategória B3

Školský rok 2013/2014

Gymnázium V. B. Nedožerského
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Celkové poradie stredných škôl
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Gymnáziá
3. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťažiach v kategórii Osemročné gymnáziá
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu v športových súťažiach v kategórii Celkové poradie stredných škôl
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu v športových súťažiach v kategórii Gymnáziá
1. miesto - Putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu v športových súťažiach v kategórii Osemročné gymnáziá
Monika Tužinská
3. miesto na majstrovstvách kraja v aerobiku
Adam Mečiar 3.A, Dávid Gross 3I.A, Michal Minárik 3.A, Boris Scherer 4.A a Adam Hlaváč 2.A
1. miesto v súťaži v riešení fyzikálnych úloh FYKOSí Fyziklání
Radovan Huba, sekunda
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1A
Štefánia Glevitzká, tercia
1. - 3. miesto v okresnom kole matematickej olympiády v kategórii Z8
Adrian Farenga, kvarta
1. miesto v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1B
Martin Kadaši, kvarta
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1B
1. - 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády v kategórii Z9
Róbert Cagard, sexta
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1
Monika Tužinská, septima
3. miesto v krajskom kole aerobiku stredných škôl
Andrej Kolárik, oktáva
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C2
Samuel Andrejčák, 1.A
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
Pavol Šimko, 1.A
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
Matúš Drexler, 2.A
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
2. miesto v celoslovenskej súťaži Korešpondenčný seminár z chémie
3. miesto v krajskom kole súťaže SOČ v kategórii chémia
Adam Hlaváč, 2.A
1. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii B
2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
1. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii C
Adam Svítok, 2.A
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
Tomáš Šrámek, Lukáš Volf, 2.B
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii Webdizajn
Ivan Kadlečík, 2.C
2. miesto v projektovej časti krajského kola biologickej olympiády v kategórii B
Anežka Michalovičová, 2.C
1. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A
Patrik Hanzel, 2.D
1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii Z
Alexandra Kelemenová, 2.E
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Kristína Lalíková, 2.E
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2A
Lucia Hromadová, 2.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
1. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Dávid Gross, 3.A
3. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii B
Pavel Madaj, 3.A
3. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii A
3. miesto v celoslovenskom kole olympiády z informatiky v kategórii A
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A
2. miesto v národnom finále súťaže Scientia pro futuro 2013 spojenej s nomináciou na Intel International Science and Engineering Fair Intel ISEF 2014 v Los Angeles, California, USA
Adam Mečiar, 3.A
1. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii A
2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii B
Miroslava Palacková, 3.A
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
2. miesto v celoštátnom kole chemickej olympiády v kategórii A
Róbert Čičmanec, 3.B
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
3. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii A
3. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii Z
Simona Krupčíková, 3.B
2. miesto v medzinárodnej súťaži ViBuCh
Jakub Gros, 3.C
3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B
Radmila Štangová, 3.E
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2C
Lenka Vrecková, 3.E
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Kristina Kmeťová, 3.E, Lenka Vrecková, 3.E, Jana Beňadiková, 3.E
1. miesto v celoštátnom kole projektu Nenápadní hrdinovia 2013 s projektom nazvaným Marián Šťastný, iniciátor sviečkovej manifestácie
Róbert Harinek, 3.F
3. miesto v projektovej časti krajského kola biologickej olympiády v kategórii A
2. miesto v krajskom kole SOČ v kategórii biológia
Lucia Hromadová, 3.F
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
1. miesto v celoslovenskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Laura Kršková, 3.F
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2B
Jozef Mário Matiaško, 3.F
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
3. miesto v celoštátnom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Miroslava Rosáková, 3.F
3. miesto v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
1. miesto v celoslovenskom kole v súťaži SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2014 v kategórií nad 18 rokov a zároveň aj cenu pre absolútneho víťaza celej súťaže
Anastasia Sevastyanová, 3.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
Anton Svitok, 3.F
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
2. miesto v celoštátnom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
1. miesto v krajskom kole SOČ v kategórii dejepis
Laura Obžerová, 4.D
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
1. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Samuel Michalec, 4.F
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
Katarína Vetráková, 4.F
2. miesto v krajskom kole Olympiády ľudských práv

Školský rok 2012/2013

Basketbalové družstvo: Marek Mäsiar a Roman Vasko z II.D, Jakub Pasovský, Samuel Hupka, Peter Sumer a Peter Stano z I.E, Ján Gabriel Sásik z I.F, Daniel Homola zo sexty, Patrik Kundla z I.D
1. miesto v kvalifikačnom turnaji na Medzinárodné školské majstrovstvá ISF v basketbale žiakov
Timea Jordová, príma
1. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Jazykový kvet 2013 – kategória anglický jazyk II – prevzatá tvorba
Eva Némethová, sekunda
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1A
Martina Bednárová, 1.A
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii Dg
Martin Kadaši, tercia
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1B
Ľudmila Peterková, kvarta
1. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii A3
2. miesto v celoštátnom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii A3
Jana Beňadiková, kvinta
2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1
Bianka Sidorová, kvinta
3. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii B
Andrej Kolárik, septima
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C2
Andrea Martišková, oktáva
2. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii A
Ivona Mendelová, oktáva
1. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B
Adam Hlaváč, 1.A
2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
2. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii B
Martin Kavka, 1.A
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
Adam Svitok, 1.A
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
Branislav Šlenker, 1.A
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C
Milan Ivaniš, 2.A
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
Pavel Madaj, 2.A
1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
1. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii A
Adam Mečiar, 2.A
1. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii B
Miroslava Palacková, 2.A
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
Róbert Čičmanec, 2.B
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
2. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Radmila Štangová, 2.E
1. miesto v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii B
2. miesto v celoslovenskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii B
1. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2A
2. miesto v celoslovenskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2A
1. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Jazykový kvet 2013 – kategória francúzsky jazyk III – prevzatá tvorba
1. miesto v celoslovenskom finále recitačnej súťaže Jazykový kvet 2013 – kategória francúzsky jazyk III – prevzatá tvorba
Dominika Cabajová, 2.F
3. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A
Jozef Mário Matiaško, 2.F
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
2. miesto v celoslovenskom kole dejepisnej olympiády v kategórii A
Miroslava Rosáková, 2.F
1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Anastasia Sevastyanová, 2.F
1. miesto v krajskom olympiády v ruskom jazyku v kategórii B3
Laura Obžerová, 3.D
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
2. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B
Jozef Pálesch, 3.D
2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády v kategórii B
Silvia Hirjaková, 3.E
1. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Jazykový kvet 2013 - kategória španielsky jazyk III – prevzatá tvorba
2. miesto v celoslovenskom finále recitačnej súťaže Jazykový kvet 2013 - kategória španielsky jazyk III – prevzatá tvorba
Samuel Michalec, 3.f
2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A
Kristína Králiková, 3.G
2. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Jazykový kvet 2013
Petra Hromadová, 4.A
1. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
3. miesto v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Juraj Malinčík, 4.A
ocenený „Pamätným listom svätého Gorazda“ ministrom školstva Dušanom Čaplovičom
ocenený zriaďovateľom ako Talent Trenčianskeho kraja 2013
1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategóriách A
3. miesto v celoštátnom kole chemickej olympiády v kategóriách A
strieborná medaila na 45. medzinárodnej chemickej olympiáde 15. – 24. 7. 2013 v Rusku (Moskva)
Katarína Štefancová, 4.A
2. miesto v krajskom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii C
Monika Duchoňová, 4.F
2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2B
Jana Tulíková, 4.F
2. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku v kategórii B2

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza