EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


ŠKOLSKÉ VÝPOČTOVÉ LABORATÓRIUM

Vedúci

RNDr. Jaroslav Mikuláš

Zamestnanci

Branislav Šimko

Naše aktivity

 • staráme sa o hardware a software
 • spravujeme databázu žiakov a zamestnancov
 • tlačíme vysvedčenia
 • spracúvame výsledky prijímacích skúšok
 • zabezpečujeme priebeh programátorských súťaží
 • učíme žiakov
 • robíme školenia pre profesorov

Prevádzka počítačových učební

V učebniach ŠVL prebieha vyučovanie informatiky a programovania. Po vyučovaní majú žiaci možnosť využívať počítače podľa vlastných záujmov a potrieb každý pracovný deň, a to najskôr od 13.40 h. do 16.30 h.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza