EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


ĎALŠÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY

Školská psychologička

Mgr. Ľudmila Zaujecová

Výchovný poradca

Mgr. Marcela Faráriková

Vedúci školského výpočtového laboratória

RNDr. Jaroslav Mikuláš

Zamestnanec školského výpočtového laboratória

Branislav Šimko

Administratívne pracovníčky

 • Ing. Jana Čajková
 • Bc. Adriána Ďureje
 • Marcela Hamarová
 • Bc. Silvia Krajčiová
 • Jana Mikulová

Vrátnik - informátor

Daniela Nemcová

Školníci a údržbári

 • Juraj Mačkay
 • Ján Mališ
 • Milan Obert

Upratovačky

 • Katarína Erneková
 • Mária Franeková
 • Ružena Kramárová
 • Ing. Jozef Majdan
 • Anna Mikulová
 • Veronika Ondrejková
 • Jana Púpavová
 • Viera Sihelská

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza