EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


PEDAGOGICKÝ ZBOR

 • Mgr. Bachyncová Zuzana PhD. (DEJ, OBN)
 • Mgr. Balážová Daria (ŠPJ)
 • Mgr. Baloghová Eva (ANJ, BIO)
 • RNDr. Barta Milan (MAT, GEO)
 • PaedDr. Bartošová Emília (ANJ, HUV)
 • Mgr. Belisová Gabriela (NAV, ETV)
 • Mgr. Bieliková Jana (MAT, FYZ, TECH)
 • Mgr. Bohušová Petra (SJL, FRJ)
 • PaedDr. Cagáň Bohdan (SJL, HUV)
 • Mgr. Cigáňová Zuzana (GEO, BIO)
 • Mgr. Čižniarová Jana (ANJ)
 • PaedDr. Divékyová Ľubica (ANJ, SJL)
 • Mgr. Dobišová Nikola (SJL, ANJ)
 • Mgr. Faráriková Marcela (TSV)
 • Mgr. Galanská Jana (MAT, INF)
 • Ing. Holá Ľudmila (MAT, TECH)
 • PhDr. Homolová Eva (DEJ, RUJ)
 • Mgr. Hoppanová Erika (ANJ, SJL)
 • Mgr. Hrúzová Zuzana (ANJ)
 • Mgr. Janesová Alžbeta (MAT, INF)
 • Mgr. Kačírová Eva (ANJ, SJL)
 • Mgr. Klein Róbert (FYZ, CHEM)
 • Mgr. Klocoková Andrea (ANJ, TSV)
 • Mgr. Košecká Kristína (SJL, OBN)
 • PaedDr. Kozák Miroslav (MAT, CHEM)
 • Mgr. Kuhajdová Kamila (INF)
 • PhDr. Kupková Ľudmila (ŠPJ, SJL)
 • PaedDr. Kurbelová Oľga (MAT, CHEM, TPP)
 • Mgr. Lančaričová Marta (BIO, TSV)
 • PaedDr. Lukáčová Renáta (MAT, GEO)
 • PaedDr. Malátová Karin (INF, MAT, TECH)
 • Mgr. Bc. Marko Peter (ANJ, NEJ)
 • Mgr. Marošová Iveta (TSV)
 • Mgr. Mečiarová Jana (MAT, FYZ)
 • Mgr. art. Meluzin Remiašová Barbara (VYV, UMK, ANJ)
 • Mgr. Mikušková Jana (MAT, BIO)
 • Mgr. Mikušová Soňa (SJL)
 • Mgr. Opálený Ján (TSV, INF)
 • Mgr. Orságová Zuzana (DEJ, NEJ)
 • Mgr. Oršulová Gabriela (NEJ, RUJ, SJL)
 • Mgr. Páleš Jozef (SJL)
 • Mgr. Pekárová Viera (BIO, GEO)
 • RNDr. Perniš Jaroslav (FYZ, CHEM)
 • Mgr. Petrovský Michal (ANJ)
 • PaedDr. Porubcová Eleonóra (SJL, ETV)
 • PaedDr. Rajcigelová Katarína (SJL, ETV, OBN)
 • Mgr. Samašová Ingrid (SJL, NEJ)
 • PaedDr. Sasáková Alžbeta (MAT, CHEM)
 • PhDr. Siváková Monika (DEJ)
 • Mgr. Steinhübl Roman (DEJ, GEO)
 • RNDr. Struhár Michal (BIO, CHEM)
 • Ing. Surový Martin (ANJ, ŠPJ, TSV)
 • Mgr. Šimurková Ľubomíra (MAT, FYZ)
 • Ing. Škopcová Marcela (ZAU, FIG)
 • Mgr. Šturcelová Dáša (SJL, ANJ)
 • PaedDr. Tasch Juraj (GEO, TSV)
 • Ing. Tršová Soňa PhD. (NEJ, APE)
 • RNDr. Tužinská Denisa (BIO, CHEM)
 • Mgr. Urbanová Eva (ANJ, RUJ, TSV)
 • Mgr. Valterová Silvia (ANJ)
 • Mgr. Vargová Erika (FRJ, OBN, UMK)
 • Mgr. Vašková Helena (SJL, DEJ)
 • Mgr. art. Výskoková Alena (TSV)
 • Mgr. Zaujecová Ľudmila (FRJ, PSY, ETV)
 • Mgr. Ziaťková Monika (MAT, FYZ)
Pedagogický zbor

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza