EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


HISTÓRIA ŠKOLY - HISTÓRIA SA ZAČALA PÍSAŤ ROKU 1919

O najstarších dejinách prievidzského školstva existujú len sporadické správy, pretože archívny materiál o ňom sa nezachoval – všetky dokumenty boli zničené pri požiari v období stavovského povstania v roku 1678. Prvá škola v Prievidzi existovala pravdepodobne na tzv. Skale nad mestom pri mariánskom kostole. Bola to kláštorná škola, mala teda náboženské zameranie a tak aj vychovávala žiakov. Dodnes pretrvávajúce názory, že šlo o kláštornú školu kamaldulských bratov existujúcu v 11. až 13. storočí, nemožno historicky doložiť. Bližšie k pravde sú asi tí, ktorí tvrdia, že po roku 1383 sa usadili v Prievidzi karmelitáni, hoci prvý doklad o ich existencii v meste pochádza až z roku 1496. O účinkovaní školy karmelitov v Prievidzi máme správy až z neskoršieho obdobia. Spolu s konventom zanikla po víťazstve reformácie. Pod jej vplyvom vznikla asi v roku 1564 latinská evanjelická škola poznamenaná vplyvom humanistických myšlienok. V školskej a kultúrnej oblasti mesta významnú úlohu zohrávala aj farská škola. Pripravovala žiakov na štúdium do kláštornej školy karmelitov a neskôr do strednej latinskej evanjelickej školy. Jej vznik a činnosť vychádzali z výsad dedičnej advokácie po roku 1324 a z mestských výsad, ktoré v roku 1383 udelila Prievidzi uhorská kráľov ná Mária z Anjou. Rekatolizácia v 17. storočí znamenala koniec evanjelickej školy. V Prievidzi sa usadili piaristi. V auguste 1666 vymerali priestor pre kláštor, školu a kostol. Stavbu kolégia dokončili v októbri 1674 a školské priestory o rok neskôr. Túto budovu, ktorá mala pôvodne iba jedno poschodie, postupne rozšírili, keď k nej v 18. storočí pristavili západné krídlo a celé druhé poschodie . Na dlhé desaťročia sa stala sídlom piaristického gymnázia. V roku 1851 zaniklo a obnovilo sa až po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1870 pod názvom Kráľovské katolícke gymnázium. V roku 1911 sa rozšírilo z nižšieho na vyššie. V školskom roku 1914/1915 v ňom prebiehali prvé maturitné skúšky. 1. mája 1917 Ministerstvo školstva v Budapešti nariadilo postupné zrušenie vyšších tried a škola mala opäť prejsť na formu nižšieho gymnázia. O mesiac neskôr na základe protestu občanov Prievidze ministerstvo toto nariadenie odvolalo.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza