EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

28. 11. 2023

Deutsches Sprachdiplom - odovzdávanie diplomov

Prievidza, 20. november 2023 – V priestoroch Galérie Vysočana sa konalo slávnostné odovzdávanie DSD diplomov žiakom osemročného gymnázia, ktorého sa zúčastnili významní hostia a predstavitelia školy. Táto udalosť bola výnimočným okamihom pre študentov a ich učiteľov, ktorí sa v priebehu školského roka venovali intenzívnej príprave na nemeckú jazykovú skúšku.

Slávnostné otvorenie podujatia patrilo zástupcovi školy PhDR.Jaroslavovi Pernišovi, ktorý privítal prítomných svojím príhovorom. Za nemeckú stranu sa slova ujal Christoph Henssen, zástupca Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) na Slovensku, ktorý zdôraznil dôležitosť medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania a podelil sa s prítomnými o svoje pocity a pohľady na význam nemeckého jazyka v dnešnej globalizovanej spoločnosti. Zásluhou odbornej garantky DSD pre našu školu, Susanny Depuydt a pedagógov, ako sú Mgr. Zuzana Orságová a Mgr. Gabriela Oršulová, dosiahli žiaci pozoruhodné výsledky.

Mgr. Gabriela Oršulová, ktorá mala na starosti prípravu žiakov, sa ujala slova a poďakovala všetkým, ktorí prispeli k úspechu študentov. Po jej prejave nasledovala slávnostná časť programu, kde spoločne s Christophom Henssenom odovzdali žiakom ich zaslúžené diplomy.

Na záver žiaci nezabudli vyjadriť vďaku za podporu a výučbu svojim učiteľom a hosťom. S kyticou kvetov v rukách vyjadrili vďaku nielen za tento veľký moment, ale aj za všetky chvíle strávené pri zdokonaľovaní svojich jazykových zručností.

Peknou spomienkou sú fotografie z tejto nezabudnuteľnej udalosti. Týmto sme uzavreli ďalší úspešný rok v jazykovom vzdelávaní našich študentov, ktorí s hrdosťou zdolali výzvu nemeckého jazykového diplomu DSD.

Mgr. Gabriela Oršulová

28. 11. 2023

Berlin, Berlin!

Tretí septembrový týždeň sme s pani profesorkami Mgr. Gabrielou Oršulovou a Mgr. Zuzanou Orságovou absolvovali exkurziu do Nemecka. V pondelok, v skorých ranných hodinách, sme vyštartovali z Prievidze. Doobeda sme navštívili Saské Švajčiarsko, ktoré je pravdepodobne najväčším turistickým lákadlom tejto oblasti. Prešli sme sa na most Bastei, vedúci ponad rieku Labe, z ktorého sme si vychutnali výhľad na pieskovcové útvary v okolí . V popoludňajších hodinách sme sa presunuli do Drážďaň. Prehliadka mesta začala Rezidenčným palácom s klenotnicou saských kurfistov a kráľov. Ďalej naša cesta viedla do paláca Zwinger, ktorý má nádherné nádvorie a galériu. Vrcholom prehliadky bol kostol Panny Márie – Frauenkirche - ktorý je symbolom Drážďan a jednou z najvýznamnejších stavieb celého Nemecka. Po dokončení prehliadky mesta sme pokračovali do Berlína, kde sme sa ubytovali.

Druhý deň bolo síce trochu chladnejšie, avšak náš zážitok zo samotného Berlína nám to vôbec nepokazilo. Začali sme návštevou miest, kadiaľ prechádzal Berlínsky múr s autentickými pozostatkami tunelov, strážnych veží a zvyškov múra. Nasledovala prehliadka centra mesta – na Alexanderplatzi sme si obzreli známe Weltzeituhr, Humbolt Universität a na Museuminsel sme využili jedinečnú príležitosť navštíviť Pergamonmuseum s jeho neuveriteľnou zbierkou pamiatok z obdobia antiky a staroveku oblasti Blízkeho východu. Prehliadka pokračovala k miestam Bebelplatz, Gendarmenplatz a Checkpoint Charlie, ktorý je najznámejším prechodom medzi bývalou západnou a východnou časťou mesta. Trochu sme nakúpili a najedli sa v novom Mail Berlin na Potsdammerplatzi. Na záver dňa sme si boli pozrieť vysvietenú Brandenburskú bránu, ktorá nám svojou monumentalitou vyrazila dych. Po tomto zážitku sme sa presunuli do hotela.

Tretí deň našej exkurzie sme pokračovali v poznávaní mesta Berlín. Navštívili sme majestátnu budovu nemeckého parlamentu. Z presklenej kupoly sa nám naskytol pohľad na krásy ranného Berlína. Medzi návštevou parlamentu a Olympijského štadióna sme voľný čas využili na krátke zastavenie sa pri Brandenburskej bráne. Za denného svetla sme si odniesli z tohto historicky významného miesta celkom iný zážitok, ako z predošlého dňa. Možno aj kvôli demoštrantom, ktorí protestovali proti poškodzovaniu historických pamiatok – stopy farby sme videli aj na Brandenburskej bráne. Po príchode na Olympijský štadión sme sa rozdelili do troch skupín na čele so sprievodcom. Prehliadka prebiehala v nemčine, takže okrem skvelého zážitku z historického a zároveň veľmi moderného štadióna, sme mali aj možnosť sa zlepšiť v jazyku. Autobusom sme sa presunuli cez bulvár Kurfürstendamm pri Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, kde sme mali po krátkej prehliadke kostola rozchod, a teda možnosť neskorého obeda či nákupov, keďže táto štvrť je preplnená obchodnými centrami, reštauráciami a kaviarňami. Taktiež sme si tu mohli vychutnať atmosféru rušného Berlína. Tento posledný deň, pred cestou domov, sme ukončili prechádzkou pri East Side Gallery - Berlínskom múre ozvláštneného maľbami umelcov z celého sveta.

Nasledujúci deň sme ráno opustili naše hotelové izby, tentokrát aj s kuframi a presunuli sme sa autobusom do malebných záhrad Sanssouci. Ďalšou zastávkou bol Cecilienhof, kde sa konala významná Postupimská konferencia. Odtiaľ naše kroky viedli už do finálneho bodu tohto výletu, ktorým bolo mesto Postupim. Po krátkej prehliadke centra sme sa plní dojmov, ale s prázdnymi žalúdkami presunuli naobedovať, keďže nás čakala dlhá a namáhavá cesta na Slovensko. Tá nám ubehla vcelku rýchlo a ráno sme všetci v poriadku prišli do Prievidze.

Bianka Šedíková, Paulína Vicianová III.B

28. 11. 2023

Príma oslávila Deň demokracie Mojou stopou

Dňa 16. novembra 2023 prebiehali na našej škole oslavy Dňa demokracie. Trieda príma popri triednických hodinách zameraných na tému slobody a výročie Nežnej revolúcie dostala možnosť navštíviť Hornonitriansku knižnicu a zúčastniť sa na podujatí Moja stopa. Išlo o interaktívne podujatie pod vedením Mgr. Miroslavy Melicherčíkovej, v ktorom sa primáni zamysleli nad zmyslom a obsahom politiky, prijímania demokratických rozhodnutí a riadení dôležitých oblastí života.

Medzi takéto oblasti patrí aj životné prostredie. To možno chrániť tak, ak chránime našu planétu, robíme rozhodnutia o minimalizácii odpadu, recyklujeme, opätovne odpad využívame. Žiaci aktívne a sústredene pracovali s obrázkami, zapájali sa do diskusie, hľadali a nachádzali riešenia. Aj takýmto spôsobom si uvedomili zodpovednosť, ktorú sloboda so sebou prináša.

PhDr. Monika Siváková, triedna vyučujúca

28. 11. 2023

Vicemajsterkou Trenčianskeho kraja v aerobiku pre rok 2023 sa stala Diana Šinková

V mesiaci november sa v Trenčíne konali majstrovstvá kraja v aerobik maratóne. Našu školu reprezentovali Diana Šinková a Terézia Péterova (obe z 3.B) a Katarína Dvorská, Lujza Rumpliová a Timea Kupcová (všetky tri študentky zo septimy). Všetky dievčatá podali vynikajúci výkon v troch kolách súťaže a predviedli svoje umenie v tancovaní SALSATION, ZUMBY a vytrvalosti v posilňovacom cvičení.

Diana opäť potvrdila svoj talent a vynikajúcu kondíciu, keď po minuloročnom víťazstve sa tento rok umiestnila na druhom mieste.

Gratulujeme!

Mgr. Marta Lančaričová

24. 11. 2023

Exkurzia – návšteva Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku v SAV Bratislava

V piatok 10. 11. 2023 sa študenti z triedy so zameraním na informatiku - 1.D a niekoľko záujemcov z ďalších prváckych tried zúčastnilo exkurzie do Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V úvode im pracovník SAV porozprával, v čom spočíva ich práca a ukázal pracovňu, v ktorej monitorovali aktivitu počítačov. Najväčším hitom bola ukážka najväčšieho superpočítača na Slovensku s názvom DEVANA, ktorý zakúpili len minulý rok a je v prevádzke len asi 4 mesiace. Žiaci ho mohli vidieť v špeciálne upravenej miestnosti aj s jeho predchodcom, ktorý sa volal AUREL, videli ho v činnosti, aj otvorený, aj „podzemie“ s káblami, porozprávali o systéme prevádzky, chladenia, zabezpečenia a využitia. Žiaci kládli mnohé otázky a dostali zaujímavé a inšpirujúce odpovede aj materiály. Potom nás vyzdvihol vedúci múzea doc. Ing. Martin Šperka, PhD., ktorý nás v ďalšej budove sprevádzal expozíciou dejín informatiky s množstvom zaujímavých exponátov domácej aj zahraničnej výroby. Výstava bola rozdelená do 5 častí podľa etáp vývoja počítačov. Videli sme počítač, ktorý riadil elektráreň v Novákoch, počítač, na ktorom boli v USA robené prvé animované filmy, počítač, ktorý riadil let americkej vesmírnej rakety... Exponáty boli všade, na stenách aj na chodbách. Veľmi inšpiratívny výklad prepojený so zaujímavosťami z histórie s prepojením na súčasnosť ocenili všetci študenti aj učitelia.

24. 11. 2023

iBobor 2023

V tomto školskom roku sa konal už 17. ročník medzinárodnej informatickej súťaže pod názvom iBobor. Súťaž prebehla súčasne vo viacerých krajinách, do tohto ročníka sa len na Slovensku zapojilo skoro 130 000 študentov. U nás súťažilo spolu 44 žiakov, z toho 18 v kategórii Benjamín – úspešných riešiteľov bolo 8. V kategórii Kadet boli len dvaja riešitelia – obaja boli úspešní, v kategórii Junior z počtu 12 – úspešných riešiteľov bolo 6 a z 12 súťažiacich v kategórii Senior si úspech pripísali 4 riešitelia. Úspešným riešiteľom sme poslali diplomy a všetkým zúčastneným ďakujeme za aktívnu účasť.

Organizátor: PaedDr. Karin Malátová

8. 11. 2023

Projekt Krókus – pripomenutie si detských obetí holokaustu a nacizmu

S triedou kvarta (tak ako minulý školský rok) sa aj v školskom roku 2023/2024 realizuje projekt Krókus, ktorý na Slovensku zastrešuje SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. Projekt sa začal uskutočňovať v roku 2005 ako írska iniciatíva a dodnes sa rozšíril do dvanástich európskych krajín. Holocaust Education Ireland poskytuje metodické výučbové materiály aj cibuľky žltých krókusov, ktoré žiaci na jeseň vysádzajú na pamiatku jeden a pol milióna židovských detí, ktoré počas holokaustu zahynuli, a tisícov ďalších detí, ktoré sa stali obeťami nacistickej krutosti. Žlté kvety pripomínajú žlté Dávidove hviezdy. Krókusy kvitnú v čase Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. januára).

Trieda kvarta v čase vyučovacích hodín dejepisu pracuje s pracovnými listami s tematikou holokaustu, zoznamuje sa s históriou holokaustu a iných genocíd v dejinách, pracuje s pojmovým aparátom a učí sa rešpektovaniu hodnôt života, tolerancie a prijatia. 27. októbra 2023 trieda vysadila v priestoroch školského átria cibuľky krókusov. O svojich aktivitách trieda informuje na Facebookovej skupine The Crocus Club, kde sú uverejnené príspevky školských aktivít z celého sveta.

PhDr. Monika Siváková, koordinátorka projektu

1. 11. 2023

Beseda s Lucie Décosse

Vedeli ste, že s Francúzskom sa spája okrem bicyklovania aj džudo? Aj nás prekvapilo, že práve v tomto športe krajina galského kohúta dosahuje veľké úspechy. Francúzsky inštitút na Slovensku pripravil pre študentov francúzskeho jazyka na celom Slovensku besedu s džudistkou guyanského pôvodu – Lucie Décosse.

Počas online stretnutia vo štvrtok 19. októbra sme videli žiakov a učiteľov takmer zo všetkých kútov Slovenska, ktorí si túto skvelú príležitosť nenechali ujsť. My sme taktiež nemohli chýbať!

Lucie Décosse nám porozprávala o svojich športových začiatkoch, o pocitoch, ktoré zažila pri úspechu. Neváhala nám ukázať zlatú medailu z Olympijských hier 2012 v Londýne, na ktorú je právom hrdá. Veľmi trpezlivo sa snažila odpovedať na všetky otázky, ktoré prichádzali od zvedavých „nadšencov“. Zdôraznila, že pri dosiahnutí športových úspechov je dôležitá disciplína, korektnosť, pravidlá fair play. V súčasnosti sa venuje trénerstvu ženského džudistického družstva vo Francúzsku.

Ďakujeme za stretnutie!

Mgr. Petra Bohušová, Mgr. Ľudmila Zaujecová

1. 11. 2023

Október – „Mesiac úcty k starším“

Tak ako každý rok, aj tentokrát sme na pôde našej školy privítali rodičov a starých rodičov pri príležitosti mesiaca október, kedy si pripomíname úctu k starším. Pri tejto príležitosti žiaci tried Prima až Tercia a vybraní žiaci štvorročného štúdia pripravili pre svojich najbližších besiedku, ktorá sa uskutočnila dňa 20. 10. 2023. Pre rodičov a starých rodičov bol pripravený bohatý program plný piesní, poézie, hudby, tanca a dramatického umenia pod vedením vyučujúcich PaedDr. Emílie Bartošovej, PhDr. Moniky Sivákovej, Mgr. Darie Balážovej, Mgr. Petry Bohušovej a Mgr. Soni Mikušovej. Veríme, že rodičom a starým rodičom sa program páčil a strávili príjemné popoludnie so svojimi deťmi a vnúčatami. Pri tejto príležitosti želáme všetkým rodičom a starým rodičom pevné zdravie, veľa elánu a ešte veľa krásnych chvíľ strávených v kruhu svojich najbližších. Tešíme sa na spoločné stretnutie aj budúci školský rok.

3. 10. 2023

Po stopách M. R. Štefánika a Skalického trdelníka

Aj tento školský rok sa mohli žiaci tretieho ročníka vďaka finančnej podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja zúčastniť projektu Zážitkové učenie.

Dňa 29. septembra 2023 navštívili rodný dom M. R. Štefánika, v ktorom si vypočuli prednášku o M. R. Štefánikovi a pozreli si exponáty, ktoré dokumentujú politický a súkromný život tejto výnimočnej osobnosti. Pri Mohyle na Bradle, kde je pochovaný, si uctili jeho pamiatku. V meste Skalica sa oboznámili s tradičnou výrobou trdelníka, spojenú s jeho ochutnávkou a s turistickým sprievodcom navštívili najvýznamnejšie historické pamiatky.

22. 9. 2023

Zážitkové učenie

Vďaka finančnej podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zážitkové učenie, absolvovali 19. septembra 2023 žiaci tried sekunda a tercia exkurziu do Kremnice a Vyhní. V meste Kremnica sa oboznámili s históriou ťažby zlata a procesom výroby mincí v najstaršej funkčnej mincovni na svete. Vo Vyhniach sa vydali po náučnom chodníku A. Kmeťa, na ktorom videli Vyhniansky travertín a prírodnú rezervácia Kamenné more, jedno z najstarších u nás chránených území, severne nad obcou Vyhne v Štiavnických vrchoch budovaného vulkanickými horninami.

6. 9. 2023

Karty ISIC

1. Informácia pre žiakov, ktorí kartu ešte nemajú a chceli by ju mať.

Cena karty je 20€, kartu je možné kúpit/objednať cez platový terminál:
https://isic.sk/platbaskoly/
karta príde na školu a ja Vám cez EduPage pošlem o tom oznam
(mať kartu je výhodné najmä pre študentov, ktorí majú paušál od Orange, kde získajú výraznú zľavu).Viac informácií nájdete v prílohe.

2. Informácia pre žiakov, ktorí už kartu majú:

- nezabudnite si predĺžit platnosť karty na dopravu, návod nájdeš tu:
https://isic.sk/aktivacia-dopravy-pocas-prazdnin/
- nezabudnite si zakúpit známku 10 €, ktorá vam umožní využívať zľavy na nákup a paušál, vstupné do múzeí a pod.:
https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

Žiaci si známku na preukaz objednajú a zaplatia sami cez e-shop www.objednaj-preukaz.sk. Pri objednávke si žiaci zvolia spôsob doručenia – či chcú známku doručiť na školu alebo priamo domov. Pokiaľ sa rozhodnú, že známku si nechajú doručiť na školu - škola po doručení ISIC karty žiaka vyzve aby si kartu vyzdvihol. Pokiaľ sa rozhodnú, že známku si nechajú doručiť na adresu priamo domov, tak im ju doručí kuriér. V tomto prípade si budú žiaci hradiť poštovné (3€). Postup nákupu ISIC karty - v prílohe

Samozrejme, ak kartu používate len na dopravu, nemusíte zakupovať známku
a ak nepoužívate kartu na dopravu, nemusíte predlžovat kartu na dopravu.

31. 8. 2023

Inštruktáž k štipendiám

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

14. 5. 2023

Oznam

Prihlášky na stravu pre nových stravníkov pre školský rok 2023-2024 je možné si podať v budove Gymnázia V. B. Nedožerského v kancelárii školskej jedálne v nasledujúcich termínoch:
MÁJ - JÚN počas pracovných dní v čase od 7:00 do 13:30.
JÚL počas pracovných dní od 03.07.2023 do 14.07.2023 v čase od 8:00 do 10:00.
AUGUST počas pracovných dní od 21.08.2023 do 31.08.2023 od 8:00 do 10:00.
Od SEPTEMBRA 2023 počas pracovných dní od 7:00 do 13:30.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza