EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

1. septemberZačiatok školského roku
4. septemberZačiatok vyučovania v školskom roku
18. septemberÚčelové cvičenie - 1. ročník, kvinta
19. septemberÚčelové cvičenie - 2. ročník, sexta
19. septemberImatrikulácia
20. septemberÚčelové cvičenie - príma, sekunda, tercia, kvarta
21. septemberRodičovské združenie – len pre prvý ročník a prímu – plenárne aj triedne
11. októberGAUDEAMUS AKADÉMIA - Veľtrh vysokých škôl v Bratislave - pre žiakov tretieho ročníka a septimy
19. októberRodičovské združenie pre všetky triedy + plenárne pre tretí ročník a septimu
30. - 31. októberJesenné prázdniny
2. - 3. novemberRiaditeľské voľno
7. november1. klasifikačná konferencia
16. novemberDeň demokracie
3. decemberNoc v škole
5. decemberKariérny a vedecký deň
14. decemberKonzultačné rodičovské združenie pre všetky ročníky
21. decemberVianočný bazár
23. december - 7. januárVianočné prázdniny
29. január. - 2. februárLyžiarsky a snoubordingový kurz - 1. turnus
30. január2. klasifikačná konferencia
31. januárKoniec vyučovania v prvom polroku
1. februárZačiatok vyučovania v druhom polroku
5. - 9. februárLyžiarsky a snoubordingový kurz - 2. turnus
10. februárDeň otvorených dverí
19 - 23. februárJarné prázdniny
1. marecŠtudentský ples
12. marecEČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry
12. marec - 13. marecFestival JEDEN SVET
13. marecEČ a PFIČ z cudzieho jazyka
14. marecEČ z matematiky
20. marecCeloslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka osemročných gymnázií z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra
28. marec - 2. aprílVeľkonočné prázdniny
9. aprílTestovanie žiakov 1. ročníka, 2. ročníka, kvinty a sexty zo štyroch predmetov
4. aprílNáhradný termín pre Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka osemročných gymnázií z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra
16. apríl3. klasifikačná konferencia
18. aprílKonzultačné rodičovské združenie
2. májÚčelové cvičenie - príma, sekunda, tercia, kvarta
2. máj1. termín prijímacích skúšok
6. máj2. termin prijímacích skúšok
10. máj4. klasifikačná konferencia pre 4. ročník
13. - 16. májKurz letných športov pre žiakov športovej časti 1.B a 2.B
20. - 22. májKurz na ochranu života a zdravia žiakov pre žiakov 3. ročníka a septimy
20. máj - 24. májÚstna forma internej časti maturitnej skúšky
18. júnprijímacie skúšky na nenaplnený počet miest
25. jún4. klasifikačná konferencia
26. - 27. júnTermín školských výletov
28. júnKoniec vyučovania v druhom polroku
1. júl - 1. septemberLetné prázdniny

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza