EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


Školská jedáleň

Prihlasovanie na stravu v školskej jedálne

Pri zaujme o stravovanie žiaka treba písomne vyplniť prihlášku na stravu.

Vypísané a podpísané tlačivo musíte osobne zaniesť do školskej jedálne, kde treba zakúpiť čipovú kartu, s ktorou žiak chodí na obed a číslo karty slúži ako variabilný symbol pri platbe. Pri každej platbe zadávať správny variabilný symbol, inak môžu vzniknúť komplikácie pri párovaní platieb v systéme.

Odporúčame tlačivo vyplniť a doručiť v čase zápisu na štúdium, čím sa vyhnete v septembri stresu.

Stratu čipovej karty treba okamžite nahlásiť v školskej jedálni, aby nedošlo k jej zneužitiu a je potrebne zakúpiť si novú, v tom prípade zmeníte variabilný symbol (číslo novej karty) pri ďalšej platbe.

Za neodhlásenú a nevyzdvihnutú stravu sa náhrada neposkytuje, preto že ju možno vyzdvihnúť, buď do vašich nádob, alebo vieme poskytnúť obaly za poplatok.

Výdaj obedov v jedálni je od 11.20 do 14.00

Pri objednávanie stravy alebo odhlasovanie je možné využiť internetovú službu na web stránke : www.strava.cz, alebo si stiahnuť do telefónu, ako mobilnú aplikáciu Strava.cz. Číslo zariadenia je 9237, Prihlasovacie meno je: priezvisko medzera meno stravníka, / s diakritikou všetky písmená malé / Heslo je: číslo Vašej čipovej karty /VS/, bez čísla v zátvorke.

Prihlášku, alebo odhlášku zo stravy môžete realizovať pracovný deň vopred do 14.00, osobne na boxe v ŠJ, cez internet pomocou služby www.strava.cz, alebo telefonicky 046/5423759

Prihláška na stravu (.pdf)

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza