PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK dejepisu Gymnázia V. B. N.

dejepisu

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

PRÁCE ŠTUDENTOV

Súpis súťažných prác žiakov školy z premetu dejepis

Predkladáme zoznam súťažných prác, ktoré za posledné roky vypracovali žiaci našej školy a s ktorými sa prezentovali pred odbornými komisiami na školských, obvodných, krajských i celoslovenských kolách. Zoznam slúži ako pomôcka pre tých, ktorí by dané témy chceli skúmať ďalej, ako i pre tých, ktorí sa chcú o našich dejinách dozvedieť viac. Práce sú k dispozícii v priestoroch učebne dejepisu a sú k nahliadnutiu po konzultácii so správkyňou knižnice dejepisu (PhDr. Monika Siváková, monicca.sivakova@gmail.com). Sme hrdí na každé dielo, ktorým naši žiaci urobili krok k hlbšiemu poznaniu našej minulosti.

Použité skratky: DOL = Dejepisná olympiáda; SOČ = Stredoškolská odborná činnosť, Kat. = kategória.

Súťaž Školský rok Kat. Priezvisko Meno Trieda/ročník Názov práce
DOL 2008/2009 A Čechová Katarína Románsky kostol v Diviakoch nad Nitricou
DOL 2008/2009 A Prekopová Kristína III.E Pátranie po predkoch
DOL 2008/2009 B Gajdošová Eleonóra Slovensko v európskych súvislostiach: Dejiny Veľkej Moravy
DOL 2009/2010 A Vaňová Iveta IV.D Dejiny prievidzských škôl
DOL 2009/2010 A Pračková Zuzana IV.F Životný príbeh Marty Lihotskej
DOL 2009/2010 A Šramatyová Ema Kvinta Sakrálne pamätihodnosti mesta Prievidza a Bojnice
DOL 2011/2012 A Pračková Dominika II.G František Madva
DOL 2011/2012 B Bolibruch Tomáš III.D Karpatskí Nemci a ich pôsobenie na Slovensku a Hauerlande
DOL 2011/2012 B Pálesch Jozef Sporné Tešínsko
DOL 2012/2013 A Matiaško Jozef Mário II.F Malá Čausa - dejinný prierez od najstarších čias po 19. storočie
DOL 2012/2013 A Pálesch Jozef III.D Chrenovská knižnica
DOL 2012/2013 B Rosáková Miroslava II.F Vplyv Živeny na každodenný život Slovákov na hornej Nitre po II. svetovej vojne
DOL 2012/2013 B Divékyová Silvia III.G Pracovné tábory
DOL 2014/2015 A Hrdý Tomáš II.B Druhá svetová vojna - druhá strana mince
DOL 2014/2015 B Mináriková Marcela II.F M. R. Štefánik a jeho cesty
DOL 2015/2016 A Šubík Samuel II.F Mgr. Albert Priehoda (1932-2006) "Zlý" komunista?
DOL 2015/2016 B Vysočániová Michaela III.F Premeny prievidzského námestia a hospodársky život mesta
DOL 2016/2017 A Vlčko Tomáš II.F Zo spomienok starých Bojničanov
DOL 2016/2017 B Šubík Samuel III.F Matica slovenská v okrese Prievidza v rokoch 1968-1970
DOL 2017/2018 A Šubík Samuel IV.F PhDr. Marta Remiašová
DOL 2017/2018 A Vlčko Tomáš III.F Ladislav Mikláš a jeho doba
DOL 2017/2018 B Hunková Emma II.C Projekt Légiovlak
DOL 2018/2019 A Vlčko Tomáš IV.F Vojenské zdravotníctvo v Československu
DOL 2018/2019 B Hunková Emma III.C Vitajte na mojom panstve!
DOL 2019/2020 A Líška Michal Sexta B Skrytá cirkev v Prievidzi 1960-1989
DOL 2019/2020 B Gašparovič Peter III.E M. R. Štefánik – známy neznámy
DOL 2020/2021 A Krebesová Michaela II.C Mená a priezviská vybraných obcí hornej Nitry v 17. – 21. storočí
DOL 2020/2021 B Balážová Lucia II.C Osmanská ríša a horná Nitra v 16. – 17. storočí
DOL 2021/2022 B Grácová Viktória II.B Bojnické lipy ako oázy relaxu
DOL 2022/2023 B Grácová Viktória III.B Rekreačné stredisko Remata pri Ráztočne
DOL 2023/2024 A Vlk Alexander VIIAugust 1968, ľudské práva a Prievidza
DOL 2023/2024 A Borák Adam IV.D Život cirkevného zboru ECAV Zemianske Kostoľany od Nežnej revolúcie po súčasnosť
DOL 2023/2024 B Steinhübl Samuel V Osudy Nemcov a Slovákov západnej časti Hauerlandu od polovice 20. storočia
DOL 2023/2024 B Grácová Viktória IV.B Vysídlenie obyvateľov obce Koš do Kanianky v 80. rokoch 20. storočia
DOL A Moráviková Patrícia Kostoly - Klenoty Prievidze
DOL A Dunčková Dominika III.D Nástup fašizmu v regióne horná Nitra
DOL B Zvalo Marek III.G Naše najstaršie dejiny
DOL B Perniš Miloš II.B Blatenské kniežatstvo
SOČ 2008/2009 Grom Michal III. Socialistické Československo
SOČ 2008/2009 Pračková Zuzana III.F Vojna, Tragédie, Spomienky
SOČ 2013/2014 Danková Lucia III.F Proces s Miladou Horákovou
SOČ 2013/2014 Svitok Anton III.F Partizánsky oddiel Major v Cigli
SOČ 2013/2014 Rosáková Miroslava III.F Dejiny ľudového odievania, na hornej Nitre v 19. a 20. stor.
SOČ 2013/2014 Sevastyanova Anastasia III.F Černošská hudba v 20. storočí a jej dopad vo svete
SOČ 2015/2016 Skok Andrej III.F Po stopách civilizácií Máyov v Strednej Amerike
SOČ 2016/2017 Miklošová Alžbeta II.F Ľudový liečiteľ František Madva
SOČ 2017/2018 Kurbel Jozef III.D Československo a železná opona
SOČ 2018/2019 Štetiarová Sofia Mária III.C Dynastia Romanovcov - minulosť a prítomnosť
SOČ 2019/2020 Gažo René I.A História a jej výskyt v počítačových hrách
SOČ 2019/2020 Gubov Erik Sexta B Príspevok k dejinám motocyklov – historická rekonštrukcia Jawy 555
SOČ 2020/2021 Kudláč Alex I.C Svetové konflikty, o ktorých sa v škole neučí
SOČ 2020/2021 Gažo René II.A Zbrane odpradávna podnes – učebná pomôcka plagát a metodická príručka pre dejepis gymnázií
SOČ 2020/2021 Mazán Marco Oktáva Slovania včera, dnes a zajtra
SOČ 2021/2022 Kudláč Alex II.C Sengoku Jidai - epocha mnohých tvárí
SOČ 2021/2022 Budd David Richard IV.D Vojna v Tichomorí: USA a Japonsko 1941-1945 (Príbeh námorníka R. C. Budd, Sr.)
SOČ 2021/2022 Baloghová Lucia Sexta Výskum na hradisku vo Svätom Jure očami amatérskej archeologičky
SOČ 2023/2024 Briatková Simona III.C Žiaci mestu (projekt gymnázia a mesta Prievidza)
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza