PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK telesnej a športovej výchovy Gymnázia V. B. N.

telesnej a športovej výchovy

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

AKTIVITY

Noc v škole 2020

Fotogaléria

Lekcia sebaobrany pre dievčatá v roku 2019

Fotogaléria

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza