PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK fyziky Gymnázia V. B. N.

fyziky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

AKTIVITY

Exkurzia vo Hvezdárni Veľké Bielice

V dňoch 20.6. – 21.6.2023 sa študenti 1. A zúčastnili plánovanej exkurzie vo Hvezdárni Veľké Bielice. Študenti sa dozvedeli zaujímavosti o planétach slnečnej sústavy. Prednášky boli obohatené pozorovaním nočnej oblohy. ( Organizovala Mgr. Ľubomíra Šimurková a Mgr. Jana Bieliková )

Fotogaléria

Článok

Exkurzia do Prahy a Liberca

V dňoch 27.4. – 28.4. 2023 sme uskutočnili zahraničnú exkurziu do Prahy a Liberca pre študentov 3. ročníka. V Prahe sme prešli historickou časťou – Karlov most, orloj, Staromestské námestie. V Liberci sme navštívili Centrum Babylon – interaktívne múzeum a fyzikálnymi pokusmi a Planetárium.(Organizovala Mgr. Ľubomíra Šimurková a Mgr. Jana Bieliková )

Fotogaléria

Článok

Cosmos

8. 12.2022 sme zarganizovali exkurzia na výstavu Cosmos v Inchebe Bratislava. Výstava nás previedla históriou vesmírnych letov od ich počiatkov až po súčasné plánované misie. Exkurzie sa zúčastnili triedy 1.A a 2.A a 4 študenti z kvarty pod vedením Mgr. Mečiarovej, Mgr. Šimurkovej a Mgr. Bielikovej

Fotogaléria

Článok

Exkurzia z predmetu fyzika do hvezdárne Malé Bielice-18. 5. - 19. 5. 2022

Hvezdáreň Malé Bielice je umiestnená v severozápadnej časti mesta Partizánske, v Malých Bieliciach. Bola založená v roku 1988. Súčasťou hvezdárne je prednášková sála pre návštevníkov, ktorá je vybavená modernou audiovizuálnou technikou, kde sa naša trieda - 3.D zúčastnila zaujímavej astronomickej prezentácie. Dozvedeli sme sa plno nových informácii o našej slnečnej sústave a o rôznych vesmírnych telesách v nej a mimo nej. Cez deň sme sa zúčastnili denného pozorovania v kupole a aj vo vonkajšom areáli hvezdárne, v ktorom sme pozorovali slnečnú korónu. Našim ďalším cieľom bolo nočné pozorovanie hviezd. Dozvedeli sme sa veľa nových informácii o hviezdach, súhvezdiach a o mnoho ďalších zaujímavých javoch. Podarilo sa nám aj zahliadnuť medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS. Večer sprevádzala hudba, dobrá atmosféra a jedlo pri táboráku. Vďaka hvezdárni Malé Bielice a jej šikovným zamestnancom sme sa oboznámili so základnými informáciami o vesmíre a jeho jednotlivých zložkách. Sme veľmi vďační, že nám takýto zážitok umožnila naša škola – Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi, ale hlavne pani profesorka Jana Bieliková a pani profesorka Alžbeta Janesová.

kolektív 3.D

Fotogaléria

Deň otvorených dverí

7.3.2020 V laboratóriu F339 boli nachystané pomôcky s tematikou: mechanika, geometrická optika, molekulová fyzika, elektrina a magnetizmus, spektrá látok, elektrostatika, hydrostatika, prenos zvuku a pod. Naši nádejní študenti a aj rodičia si mohli vyskúšať pod vedením Mgr. Jany Bielikovej, Mgr. Ľubomíry Šimurkovej a Mgr. Róberta Kleina zaujímavé a efektné experimenty.
Jana Bieliková PK FYZ

Noc v škole

24.1.2020 v učebni 335 a v učebni 339 bola pre študentov pripravená súťaž „ Fyzikálno- matematický náboj“. Súťažili trojčlenné družstvá. Cieľom súťaže bolo za 60 minút vypočítať čo najviac zaujímavých príkladov z fyziky a matematiky. Súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev. Najviac úloh vypočítali Ján Plachý (2.A) a Adam Benjamín Plšek (V). Najlepšie družstvá boli odmenené.
Jana Bieliková PK FYZ

Turnaj Mladých Fyzikov

V dňoch 11. – 13. 11. 2019 sa štyria študenti (Rebeka Kohútová, Rebeka Morvaiová, Patrik Stano, Ján Húska) zúčastnili sústredenia Turnaja Mladých Fyzikov v Bratislave. Každý deň sa na niekoľko hodín presunuli do Slovenskej Akadémie Vied na prednášky týkajúce sa fyziky. Každá prezentácia mala svoju vlastnú tému, od elektrického prúdu až po návod na zostrojenie vlastného motora. Získané vedomosti im pomôžu pri experimentovaní a riešení súťažných úloh.

Newtonove zákony (t./h.: Nikola Belková/Michal Líška, kvinta B), 2018/2019


Všetci už to poznáme,
Newtonove zákony,
keď nie, tak ich spoznáme
a budeme podávať výkony.

Prvý znie, že:
Hmotný bod, zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe,
(aj keby nám nie je po vôli)
kým nie je nútený vonkajšími silami tento stav zmeniť.
(Musíme sa s tým len zmieriť.)

Fyzika je ťažká veda,
nabifliť sa ju netreba,
musíme ju pochopiť,
myšlienky ňou znásobiť,

kto ju nevie, smolu má,
ale nič to neznamená.
Každý v niečom inom dobrý sme,
ale ďalší zákon si pripomeňme:


Dva hmotné body na seba pôsobia
(obrovský mišung v hlave nám spôsobia)
rovnako veľkými silami opačného smeru,
(už sa v tomto strácam, veru)
ktoré súčasne vznikajú a zanikajú.
(A hlavu nám celú pomotajú.)

Fyzika je ťažká veda,
nabifliť sa ju netreba,
musíme ju pochopiť,
myšlienky ňou znásobiť,

kto ju nevie, smolu má,
ale nič to neznamená.
Každý v niečom inom dobrý sme,
ale ďalší zákon si pripomeňme:


V inerciálnej vzťažnej sústave, sa vyslaná sila
(nie je to naša vina)
pôsobiaca na hmotný bod rovná prvej derivácii hybnosťou hmotného bodu podľa času.
(Pane Bože, daj nám spásu.)
Pomer zmeny hybnosti a času, za ktorý nastala, je priamo úmerný pôsobiacej sile.
A takto to zostane bez zmeny, ďalšie roky, bez inej verzie.

Fyzika je ťažká veda,
nabifliť sa ju netreba,
musíme ju pochopiť,
myšlienky ňou znásobiť,

kto ju nevie, smolu má,
ale nič to neznamená.
Každý v niečom inom dobrý sme,
keď nie vo fyzike, v niečom inom sa nájdeme.


Video

EXKURZIA CERN2

1. mája sa študenti tried .... spolu s pani profesorkami Bielikovou a Šimurkovou boli pozrieť na miesta, ktoré sú európskymi, ba aj svetovými centrami fyziky, no po ceste sme toho zažili omnoho viac. Prvou zastávkou bol Winterthur. Ide o švajčiarske mesto známe najmä kvôli vedeckému múzeu Technorama, ktoré bolo aj naším cieľom. Tu sme si mali možnosť vyskúšať fyzikálne pokusy na vlastnej koži a celodennej prehliadke naša cesta pokračovala smerom k nášmu ubytovaniu v blízkosti Ženevy. Hlavným bodom programu tretieho dňa bol CERN. Ide o multikultúrnu sústavu laboratórií, ktorých základom je urýchľovač častíc ukrytý približne 50 metrov pod zemou. Prehliadka začala krátkym úvodom od slovenskej vedkyne a pokračovala prehliadkou riadiaceho centra a prednáškou o urýchľovači. Po obede s vedcami sme si mali možnosť vyskúšať konštrukciu hmlovej komory, kde sme na vlastné oči pozorovali detekciu častíc. Keď sme prácu ukončili, poupratovali po sebe a za všetko poďakovali, presunuli sme sa do centra Ženevy, kde už opraty prevzal náš sprievodca Eduard. Pod jeho vedením sme absolvovali rýchlu prehliadku historického centra systémom nestíhaš, nečakám. Eduardov výklad bol ale veľmi pútavý pre tých pár ľudí, čo s ním stíhali. Pri múre reformátorov Eduarda a tých pár vyvolených dobehla pani profesorka Bieliková a opýtala sa, či by sme sa mohli presunúť niekam, kde by sme si mohli nakúpiť suveníry. Eduard uštipačne odvetil: ,,Tak bude tak, počuli ste, pani profesorka rozhodla.". Kamarátovi som povedal, že sa mi zdá podráždený, na čo mi ale odvetil, že to bolo skôr z vtipu. Eduard teda na čele skupiny zmenil kurz a ja som sa s ním pokúšal držať krok, nuž a vtedy to prišlo. ,, Nič, čo spravím, nie je dobre. Veď som vám chcel ukázať len úplné základy, čo by mal vidieť každý, kto sem príde...". Bol som zaskočený a nevedel som, ako reagovať. V tom momente mi ho prišlo veľmi ľúto. Mne sa jeho prístup páčil, chcel nám toho ukázať čo najviac za čas, ktorý mal a celé to bolo len jedno veľké nedorozumenie. Zvyšok cesty k pobrežiu mi rozprával o jeho živote, cestách, ale aj o nedostatku darcov orgánov a jeho obľúbených autách. Ale Eduard nebol skvelý len v tom, ako sa dokázal otvoriť relatívne neznámemu človeku, bol aj skvelý poslucháč a názor iných ho úprimne zaujímal, preto si aj zle vyložil to, keď sa ho pani profesorka Bieliková spýtala na zmenu programu. Na Eduardovi bolo vidieť, že jeho nálada sa neporovnateľne zlepšila, keď videl, že jeho snaha nevyšla nazmar. Ako symbol tejto zmeny sa dokonca vyčasilo a pred naším odchodom sa spustil aj gejzír. Sobotňajším programom bola návšteva syrárne a neskôr čokoládovne. Tu sme sa dozvedeli mnoho informácií o histórií a výrobe týchto pochutín a samozrejme sme mali tiež možnosť ochutnať a niečo si odniesť domov. Eduard si ale nič nekúpil. ,,Nepoznám nikoho, kto by stál za 20 frankov," poznamenal so smiechom. Na záver ma ešte požiadal, aby som mu, ako bútľavej vŕbe, úprimne povedal, čo sa mi na exkurzií páčilo a nepáčilo, pretože preňho bolo dôležité zlepšovať sa, čo si veľmi vážim. Na poslednú chvíľu sme si ešte na pamiatku spravili fotku, ktorú nezverejním, pretože by si to neprial, ale ak sa ma na ňu spýtate, rád vám ju ukážem. Nezabudol som mu povedať, že som ho rád spoznal a rozlúčili sme sa. V nedeľu, v ranných hodinách sme dorazili do Prievidze. Všetci sa už tešili domov na vlastnú posteľ, no každý si zo Švajčiarska priniesol nespočetne veľa zážitkov. Ja som si odniesol spomienku na jedného neuveriteľného človeka, ktorý mi dal skúsenosti na ktoré nikdy nezabudnem. Bol som s Eduardom len 5 dní, no znamená pre mňa veľa a dúfam, že ani ja som mu nebol ľahostajný.

EXKURZIA CERN, ŠVAJČIARSKO

V dňoch 1.5.-5.5.2019 sa študenti Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi zúčastnili exkurzie do Švajčiarska, ktorej hlavným programom bola návšteva Európskej organizácie pre jadrový výskum - CERN. Exkurzie sa s nami zúčastnili pani profesorky Bieliková a Šimurková.

Streda 1.5. bola klasickým dňom - až do večera, kedy sme sa konečne vydali na cestu čakajúc pravý fyzikálny zážitok. Prvá nezabudnuteľná príhoda prišla už na ceste do Bratislavy, kedy sa otázka "Kto si so sebou zobral rezne?" v autobuse postupne začala meniť na "Dobre, kto si ich nezobral?".

Cesta samotná bola pokojná a aj napriek deficitu spánku sme už ráno stáli s množstvom energie vo Winterthure pred Technoramou. Tá je rajom pre každého praktického fyzika, keďže sa tu nachádzajú experimenty, ktorých sa môžete dotknúť a doslova ich zažiť na vlastnej koži. Hovorí sa, že je za jeden deň nemožné pozrieť si všetky pokusy, ktoré sa tu nachádzajú. My sme však nemožné dokázali a za 8 hodín sme si pozreli každý jeden z nich - vrátane optiky, mechaniky, elektriny či kvapalín, ale aj výstavy vláčikov.

Z Winterthuru sme sa presunuli do Thonon-les-Bains na pobreží Ženevského jazera, kde sme mali nasledujúce noci stráviť v hoteli F1. Ráno sme si tu dopriali sladké raňajky a oddýchnutí sa pripravili na zlatý bod programu - CERN.

Priestory CERN-u, alebo Európskej organizácie pre jadrový výskum, nás uchvátili ihneď pri vstupe, kedy sa nás ujala aj milá Slovenka, ktorá tu niekoľko rokov pracuje. Program sa začínal krátkou prednáškou o organizácii, ktorá sa konala na rovnakom mieste, kde bola prvýkrát predstavená existencia Higgsovho bozónu. Počas nej sme sa mohli pýtať na čokoľvek, čo nás o ich výskume zaujímalo. Neminuli nás tak novinky o antihmote, krátky úvod do kvantovej mechaniky, ale aj o ich práci, ktorá sa skladá z hľadania hviezd z antihmoty, skúmania jej správania, či snaha nájsť gravitóny. Nasledoval presun do zariadení CERNU, kedy sme sa rozdelili na dve skupiny. Prvá mala na programe na riadiacu centrálu LHC, Veľkého hadrónového urýchľovača, zatiaľ čo druhá zisťovala, ako spolupracuje CERN spolu s NASA na detekcii častíc priamo na ISS - kde sme sa dozvedeli napríklad to, ako v takomto detektore častice reagujú a ako sa určuje, o aké častice ide.

Nasledovala prehliadka zariadení, ktoré sa v urýchľovači používajú. Samotný urýchľovač sa nachádza 100 metrov pod zemou a jeho dĺžka je pôsobivých 27 kilometrov. CERN zvažuje do budúcna niekoľko návrhov ako rozšíriť výskum a jedným z návrhov je urýchľovač, ktorý bude mať neuveriteľných 100 kilometrov. V zariadení sa používajú napríklad urýchľovače, ktoré využívajú silné elektromagnety na urýchlenie atómov, či vychyľovače, ktoré umožňujú kruhový pohyb atómov po urýchľovači. Zaujímavosťou je, že je tento elektromagnet rozdelený na dve časti - vnútornú a vonkajšiu. Vnútorná obsahuje samotné elektromagnety vychyľujúce častice a chladí sa až na -270°C, zatiaľ čo vonkajšia časť dosahuje teplotu 22°C. Tento rozdiel je možný vďaka vákuu, ktoré sa medzi nimi udržiava.

Poslednou časťou prehliadky CERN-u bol workshop S'Cool LAB, kde sme si vyrobili vlastnú hmlovú komoru. Tu sme mohli pozorovať častice prechádzajúce atmosférou, ako aj nami samými, akými sú elektróny, pozitróny, protóny či mióny. Práve tie posledné boli najzaujímavejšie. Vznikajú pri interakciách v zemskej atmosfére a polčas ich rozpadu je 25x menší, než čas, kým preletia až k nám k povrchu Zeme. Sú potvrdením teórie relativity, a to konkrétne dilatácie času. Nakoniec sme navštívili aj tematické výstavy Microcosmos a Globe.

Záver dňa sme využili na návštevu Ženevy, kde nás zaujali pamiatky ako múr reformátorov, 130-metrový ženevský gejzír, kvetinové hodiny alebo aj socha venovaná pamiatke cisárovnej Sisi.

Posledný deň vo Švajčiarsku sme si užili návštevou syrárne Gruyére a čokoládovne Cailler. Najprv sme si vychutnávali vôňu syrárne. Hneď na začiatku sme dostali obal s tromi druhmi syra, pričom každý bol inej zrelosti. Dozvedeli sme sa, že výrobky Gruyére obsahujú až 80 rôznych druhov vôní byliniek, ale aj ako sa samotný syr vyrába, ako sa skladuje, či ako dlho zrie, aby získal svoju špecifickú konzistenciu a vôňu. Nasledovala čokoládovňa Cailler, ktorá bola ako z filmu Továreň na čokoládu. Čakala nás interaktívna prehliadka, ktorá nám predstavila nie len celú históriu podniku, ale aj samotnej čokolády - a to od začiatku používania plodov kakaovníka na Yukatáne, cez jej obľubu u elity vo Versailles, až po tradíciu čokolády vo Švajčiarsku. Po tejto prehliadke nás čakala ešte ochutnávka takmer všetkých druhov čokolády, ktoré v čokoládovni vyrábajú.

Po všetkých zážitkoch nás čakala cesta domov. Počas nej nás ešte prekvapil sneh v Nemecku, ale to je príbeh sám o sebe. Zážitky z tohto výletu pre nás budú do smrti nezabudnuteľné, pre vedomosti ktoré sme získali, nezabudnuteľné príhody ako aj kopec zábavy, ktorej sme si spolu užili. Ďakujeme.

Denis Anovčin, 3.A

Fotogaléria

„Nebo nad hlavou"

V rámci 100. výročia školy členovia PK fyziky – Mgr. Jana Mečiarová a Mgr. Róbert Klein zorganizovali 12.4.2019 akciu „ Nebo nad hlavou“ . Počas celého dňa prebiehali pozorovania nočnej oblohy v digitálnom prenosnom laboratóriu, ktorú zabezpečila firma ASTRONYX. Počas hodinových predstavení sa dopoludnia vystriedalo 6 x 45 žiakov a podvečer 3 x 45 hostí. Večer sa konala beseda o zaujímavostiach vesmíru s bývalým p. profesorom nášho gymnázia RNDr. Pavlom Škrinárom a pre záujemcov sa konal kvíz na tému vesmír – ZÁHADY VESMÍRU A NAŠEJ ŠKOLY. Zúčastnilo sa 21 tímov ( 85 žiakov) a pomáhali študenti kvarty. Počas letnej školy v dňoch 20. 6. a 22. 6. 2018 Mgr. Ľubomíra Šimurková zabezpečila pre účastníkov akcie zaujímavé pokusy a úlohy z fyziky.

Deň otvorených dverí 23.3.2019

Fyzika sa prezentovala v dvoch učebniach. V laboratóriu F339 boli nachystané pomôcky s tematikou: mechanika, geometrická optika, molekulová fyzika, elektrina a magnetizmus, spektrá látok, elektrostatika, hydrostatika, prenos zvuku a pod. Naši nádejní študenti a aj rodičia si mohli vyskúšať pod vedením Mgr. Jany Bielikovej, Mgr. Ľubomíry Šimurkovej, Mgr. Jany Mečiarovej a Mgr. Róberta Kleina zaujímavé a efektné experimenty. V učebni F335 prebiehala prezentácia z CERNu, ktorú vypracovala Mgr. Ľubomíra Šimurková.

Noc v škole

22.2.2019 v učebni 335 a v učebni 339 pre študentov bola pripravená súťaž „ Fyzikálno- matematický náboj“. Súťažili trojčlenné družstvá. Cieľom súťaže bolo vypočítať čo najviac zaujímavých príkladov z fyziky a matematiky za 60 minút. Najlepšie družstvá boli odmenené. Zodpovední : Mgr. Jana Bieliková, Mgr. Ľubomíra Šimurková

Študentská formula

7. 11. 2018 študenti 4. roč. zo skupín FYM ( vyučujúce Šimurková a Bieliková ) navštívili závod BROSE. Programom návštevy bolo : prehliadka závodu, predstavenie nového programu Profesijný bakalár v spolupráci s STU v BA, možnosť odviezť sa na študentskej formule, súťaž so STUBA Green Team.

Spolupráca našej školy a 4 významných univerzít

Cieľom spolupráce predmetovej komisie fyziky a Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Žilinskej univerzity a Zvolenskej univerzity bolo podporiť prírodovedné vzdelávanie, zvýšiť popularitu prírodovedných predmetov u študentov a uľahčiť a zefektívniť prácu učiteľa. V piatok 8. júna 2018 študenti I. F triedy vyskúšali v počítačovej miestnosti didaktickú pomôcku, tzv. konceptuálny test pre zistenie predstáv študentov z mechaniky. Tento celosvetovo používaný test má doposiaľ 32 jazykových verzií. Formálne sa jednalo o didaktický test pozostávajúci z 30 kvalitatívnych otázok s výberom odpovedí, ktoré sa venovali 6 oblastiam (dimenziám) súvisiacim s pojmom sila a pohyb. Otázky boli zasadené do kontextu situácií z reálneho života. Test bol vyvinutý v rokoch 1982 až 1995 významnými didaktikmi z Arizonskej univerzity v USA.

Akadémia Trojstenu

Dňa 8.12.2017 sa študenti III.A triedy Simona Barcíková, Štefánia Glevitzká, Róberta Juríková, Klára Laginová, Lenka Minichová, Lenka Michálková, Erik Mazánik, Jakub Puha a Lukáš Vavrinec zúčastnili Akadémie Trojstenu. Akadémia Trojstenu je séria prednášok určená študentom a učiteľom stredných škôl so záujmom o matematiku, fyziku alebo informatiku. Vysokoškolskí pedagógovia a odborníci populárnym a pochopiteľným spôsobom priblížili zaujímavé témy daných vedných disciplín. Prednášky , ktoré sme absolvovali:

Jakub Krchňavý: O extrémoch pri náhodnom výbere
Kedy treba prestať skúšať nové reštaurácie a vybrať si obľúbenú? Dá sa rovnaký postup aplikovať na výber životného partnera? Spýtame sa na odpovede na tieto otázky štatistiky a pomôžeme si aj trošku počítačmi.

prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.: Nekonečno v teológii, filozofii a matematike
Fascinácia nekonečnom, ako niečím, čo nás priamo zo svojej podstaty zásadne presahuje a vymyká sa možnostiam zmyslového vnímania aj myšlienkového chápania, sprevádza ľudstvo od počiatkov jeho kultúrnych dejín až po dnešok. Vo vedeckej diskusii budeme hovoriť o vplyve niektorých náboženských predstáv na vývoj predstáv o nekonečne, no taktiež na vznik a vývoj vedeckého pohľadu na svet a novovekej európskej vedy ako celku. Ďalej budeme diskutovať o jave obzoru a s ním súvisiacou podobou nekonečna, ktoré nazývame prirodzeným nekonečnom, na rozdiel od absolútneho nekonečna, čerpajúceho svoje oprávnenie z istých teologických výkladov. Taktiež sa pokúsime o rozlíšenie tzv. potenciálneho a aktuálneho nekonečna a poukážeme na niektoré paradoxy a logické spory, ku ktorým v matematike vedie snaha vykladať si nekonečno ako zavŕšené (t. j. aktuálne). Napokon naznačíme základné myšlienky Bolzanovho a Cantorovho prístupu k nekonečným množinám, ako aj spôsob, akým sa axiomatická teória množín spomínaným sporom vyhýba.

Doc. Martin Plesch, PhD. : Náhodnosť okolo nás
Kde sme a kam smerujeme? Ešte pred približne 100 rokmi sme predpokladali, že odpovede na tieto dve otázky a detailná znalosť okolia nám umožní presne určiť, kedy a kam prídeme. Príchod kvantovej teórie priniesol iný pohľad na náhodu - nie je len výsledkom našej neschopnosti predpovedať let mince, pád kocky či pohyb ruletovej guľôčky, ale základnou súčasťou našich životov. Dnes vieme, že ani najdokonalejšie plánovanie a príprava nedokážu zabrániť náhodným udalostiam. V istých situáciách, napríklad, ak sa bránime virtuálnym či reálnym útokom, však môže hrať náhoda v náš prospech- ak útočník ani pri znalosti všetkých okolností nedokáže predpovedať naše rozhodnutia, je útok preňho ťažší. Kvantová fyzika nám umožňuje vyrábať náhodnosť, u ktorej máme istotu, že ju nikto okrem nás nepozná. Na prednáške sa veľmi stručne zoznámime s pravidlami kvantového sveta, ukážeme základný princíp produkcie náhodnosti a tiež sofistikovaný postup, ako zabezpečiť kvalitnú náhodnosť aj od zariadenia, ktorému neveríme.


fotogaléria

Výstava Cosmos Discovery

Tajomstvá vesmíru lákajú každého, čo bol aj dôvod prečo sme sa dňa 14.12.2016 vybrali na svetovú výstavu o kozmonautike - Cosmos Discovery - do Bratislavy. Čakali na nás stovky zaujímavých exponátov. Pohltili nás príbehy hrdinov, ktorí išli do neznáma, aby objavili nepoznané, ale i podrobne sme si mohli pozrieť ako vyzerá riadiaca kabína raketoplánu či kozmická loď. Celá výstava bola sprevádzaná reálnymi záznamami z misie Apollo 11 a rôznymi inými zaujímavými videami. Takisto sme si mohli pozrieť ako astronauti vo vesmíre jedia a pijú a ako vyzerá ich jedlo alebo ich skafander. Táto výstava bola neobyčajne zaujímavá a odchádzali sme z nej uchvátení a plní nových vedomostí. Za tento pekne strávený deň ďakujeme pani profesorke Pastierikovej a pani profesorke Šimurkovej, ktoré nás sprevádzali.
fotogaléria

VEDECKÁ ROADSHOW „Čak Vednýodboris a jeho crew“

Dňa 22. októbra 2015 sa študenti prírodovedných tried nášho gymnázia zúčastnili série prednášok z fyziky, chémie a biológie, ktoré im priblížili fascinujúci svet vedy a techniky z celkom iného uhla pohľadu. Odborným garantom a lektorom projektu bol prof. RNDr. Karol Šafařík, CSc. Už vyše 20 rokov pracuje na jednom z najdrahších a najvýznamnejších vedeckých projektov ľudstva – veľkom hadrónovom urýchľovači častíc LHC (Large Hadron Collider) v CERNe vo Švajčiarsku, kde patrí medzi najváženejšie vedecké kapacity.

Všetky prezentácie (aj tie, ktoré v Prievidzi neodzneli) a fotodokumentáciu z akcie si môžete pozrieť na adrese http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedecka-roadshow

Mgr. Ľubomíra Šimurková

Pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka

V piatok 20. marca 2015 mohli študenti našej školy pozorovať veľmi ojedinelý prírodný úkaz – čiastočné zatmenie Slnka. Naposledy sme ho na Slovensku mohli vidieť 4. januára 2011 (na 72 %), to nasledujúce bude 10. júna 2021 (4%). Zo Slovenska bolo úplné zatmenie Slnka viditeľné 8. 7. 1842 a najbližšie bude až 7. 10. 2135.
Na školskom dvore boli nainštalované dva ďalekohľady. Jedným z nich bolo možné tento úkaz pozorovať v projekcii a druhým priamo cez objektív. Pozorovanie zorganizovala predmetová komisia fyziky pod odborným dohľadom bývalého kolegu p. profesora Škrinára. Vďaka jeho pútavému rozprávaniu o pohybe nebeských telies sa študenti dozvedeli mnoho nových poznatkov z astronómie.
Touto cestou chceme poďakovať p. profesorovi Škrinárovi za jeho ochotu podeliť sa o svoje vedomosti a veríme, že sa spolu stretneme pri ďalších zaujímavých akciách.
Mgr. Ľubomíra Šimurková
fotogaléria

PROJEKT

Fyzika je zapojená do Národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety. Cieľom projektu je inovácia obsahu a metód výučby, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. Spolu s Planétou vedomostí a ďalšími projektmi je súčasťou programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR DIGIPEDIA2020, ktorý bol spustený za účelom modernizácie rezortu školstva v oblasti informatizácie a digitalizácie.

11. ročník International Masterclasses

Študenti našej školy (Dávid Gross, Martin Kaplán, Marián Grác, Adam Hlaváč, Tomáš Čavojský , Marek Kotian, Nikolas Klementovič a Martin Kavka) sa na jeden deň stali členmi vedeckého kolektívu fyzikov a zoznámili sa s riešením najaktuálnejších problémov svetového výskumu.
Príležitosť im ponúkla Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre popularizáciu jadrovej fyziky a Európskou organizáciou pre jadrový výskum.
V piatok 6. marca mohli naši študenti v priestoroch TnUAD spolu s fyzikmi z CERN-u objavovať a skúmať elementárne častice za pomoci veľkého hadrónového urýchľovača. Súčasťou podujatia boli prednášky o vlastnostiach mikrosveta a záhadách jednej zo štyroch základných síl vesmíru slabej interakcie a jej nosičov tzv. W bozónov. Zoznámili sa aj s Higgsovými bozónmi, ktoré vedci objavili len nedávno. Následne si vyskúšali prácu vedcov a výsledky výskumu vyhodnocovali na detektore hadrónového urýchľovača.
Účelom podujatia je bol rozvoj prírodovedných a technických kompetencií žiakov stredných škôl pod záštitou IPPOG, Technickej univerzity v Drážďanoch a CERN-u.
fotogaléria

Fyzikálna exkurzia

V dňoch 22. až 26. 10. 2014 sa zúčastnili študenti Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi z tried: II.A, II.B, sexta, septima, oktáva, III.A, IV.E fyzikálnej exkurzie vo Švajčiarsku. Exkurziu s nimi absolvovali pani profesorky Šimurková a Pastieriková.
V stredu 22. 10. večer sa vydali na dlhú cestu autobusom do spomínaného Švajčiarska. Na druhý deň v skorých ranných hodinách dorazili do mesta Winterthur, kde ... viac
fotogaléria

Noc v znamení hviezd

„Z hviezd pochádza múdrosť,“ hovorí jeden starý latinský výrok. V každom z nás je túžba po poznaní. A čo tak skúsiť trochu spoznať niečo také tajomné, veľké a neprebádané, ako je vesmír? Skúsiť spoznať niečo, čoho je každý z nás súčasťou. Spoznať veľký priestor, v ktorom si aj ľudia, ktorí sa robia veľkými, môžu uvedomiť, akí sú v skutočnosti malí. Na pozorovaní oblohy je zaujímavé, že nech ste na akomkoľvek mieste na Zemi, z každého miesta sa vám javí ináč.
Svoje bohaté poznatky a vedomosti o astronómii nám na strechu Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi prišiel odovzdať bývalý pán profesor Pavol Škrinár. Akcia, ktorú viedli pani profesorky Ľubomíra Šimurková a Jana Pastieriková, sa uskutočnila v piatok 21. 03. 2014 na spomínanom mieste. Zažiť noc v znamení hviezd a celej nočnej oblohy prišlo v čase od 18:00 do 22:00 vyše 70 žiakov, rodičov a profesorov. Keď už boli oba ďalekohľady, pomocou ktorých sme mali pozorovať vesmírne telesá, pripravené, nevedeli sme sa dočkať prvej hviezdy na oblohe. Dobu čakania sme si skrátili pozorovaním pozemských vecí cez astronomický ďalekohľad, niektorí z nás to skúšali po prvýkrát. Výsledok bol zaujímavý, i keď dvojkríž na vrchole veže sme videli dolu hlavou.
O pár minút to prišlo. Na ešte stále modrej oblohe prechádzajúcej pri vrcholoch hôr do pomarančovo oranžovej farby sa zjavila hviezda. Stačí už len nasmerovať pripravený ďalekohľad na nami dlho očakávané teleso a prezrieť si jeho krásu z o niečo kratšej vzdialenosti. A prišlo prekvapenie: zistili sme, že hviezda, ktorú sme zbadali, nebola hviezdou, ako sme si mysleli, ale že to bola jedna z planét obežnej sústavy. Uvideli sme Jupiter. Malá oranžová bodka v okulári ďalekohľadu bola ten večer prvé pozorované vesmírne teleso. Pán Škrinár nastavil ďalekohľad tak, že sme videli aj štyri najväčšie mesiace Jupitera: Ganymedes, Kalisto, Io a Európu (objavené v roku 1610 Galileom Galileim). Io je celý pokrytý sopkami, z ktorých vystreľujú prúdy tekutej síry. Ganymedes je najväčší mesiac v celej slnečnej sústave a Európa je celá pokrytá ľadom. Tieto a mnohé ďalšie informácie sme sa mohli dozvedieť z výkladu pána Škrinára.
Po Jupiteri sa na oblohe dlho neukazovalo väčšie množstvo hviezd, a tak sme si mysleli, že obloha sa nad nami v ten večer nezľutuje a neukáže nám svoju plnú večernú krásu. No napokon sa tak nestalo a o niekoľko minút neskôr sme pozorovali súhvezdie Orión predstavujúce mytologického lovca. Znázorňuje sa s kyjakom v jednej ruke a v druhej drží štít, ktorým sa bráni pred útočiacim Býkom, ktorého hviezdy sú hneď vedľa neho. Dve jeho najjasnejšie hviezdy (Betelgeuze a Rigel) patria medzi desať najjasnejších hviezd oblohy. Dobre viditeľný je Oriónov pás pozostávajúci z troch hviezd: Alnitak, Alnilam a Mintaka. V opasku je hmlovina, ktorá je miestom pre vznik nových hviezd. Ďalej sme pozorovali aj súhvezdie Býk a jeho súčasť – hviezdokopu Plejády. Sú to kuriatka, ktoré sedia na jeho chrbte.
Najznámejšími súhvezdiami na severnej pologuli sú Malý voz a Veľký voz. Na zadnom kolese Veľkého voza sa nachádza najjasnejšia hviezda súhvezdia – Dubhe. Tá spolu s hviezdou Merak ukazuje smer k Polárke – najjasnejšej hviezde Malého voza – a takmer presne ukazuje polohu severného svetového pólu. Tieto pozorovania sme robili už v čase, keď bola celá obloha zahalená do tmavomodrej až čiernej farby. Tma na streche by sa dala aj krájať, no ani tá spolu s chladným nočným vetrom nás neodtrhla od sledovania krásy oblohy. Spolu s výkladom pána Pavla Škrinára sa stala takisto silným zážitkom a nezabudnuteľnou hodinou astronómie.
Tomáš Hrdý 1.B
fotogaléria

Exkurzia v Martine

Dňa 12.11.2013 sa trieda I.B a vybraní študenti II.A zúčastnili fyzikálnej exkurzie. Navštívili sme Centrum popularizácie fyziky v Martine. Študenti videli množstvo zaujímavých experimentov zo všetkých oblastí fyziky. 25.11.2013 sme sa do Martina vrátili s I.E a sextou.
fotogaléria

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza