PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK fyziky Gymnázia V. B. N.

fyziky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


AKTIVITY ŽIAKOV

Kalkulačka čiernej diery

Kalkulačku čiernej diery

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza