PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK občianskej náuky Gymnázia V. B. N.

občianskej náuky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


KRÚŽKY A PROJEKTY

Študentská firma

Už viac ako desať rokov má na našej škole tradíciu spolupráca s neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko, n. o., ktorá poskytuje vzdelávacie programy pre budúcich mladých podnikateľov s cieľom naučiť mladých ľudí podnikateľsky myslieť a pohybovať sa vo sfére ekonomických termínov. Na našej škole sa vyučuje nepovinný predmet Aplikovaná ekonómia pod vedením Mgr. Moniky Sivákovej, ktorého absolventi (vybraní žiaci 3. ročníka a septimy) získavajú neoceniteľné skúsenosti z moderného vyučovania ekonómie a z praktického nácviku fungovania akciovej spoločnosti. Každoročne zakladajú študentskú spoločnosť, ktorá realizuje svoju činnosť v priestoroch školy. Študentská spoločnosť v školskom roku 2014/2015 má názov Copy4you a bližšie informácie o nej sa môžete dočítať TU.

Logo firmy Logo organizácie
© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza