PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK občianskej náuky Gymnázia V. B. N.

občianskej náuky

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

Aktivity

Exkurzia do NR SR

Dňa 26. novembra 2019 sa študenti 3. a 4. ročníka, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár, zúčastnili exkurzie do NR SR. Stretli sme sa ráno o 6:00 hodine a cestovali sme spolu s pani profesorkou K. Rajcigelovou a E. Vargovou. Cesta trvala cca 3 hodiny, ktoré sa samozrejme nezaobišli bez menších kolón pred Bratislavou. Prvý bod nášho programu bola návšteva firmy Sygic, Mlynské Nivy. Je to slovenská spoločnosť, ktorá vyvíja navigačný systém pre mobilné zariadenia, známy pod skratkou GPS. Okamžite po vstupe do budovy sme pochopili, že ide o modernú firmu. Privítala nás veľmi príjemná asistentka, ktorej úlohou, ako sme neskôr zistili, je spríjemňovať prostredie a podmienky práce svojim kolegom. S prezentáciou firmy jej pomáhal kolega, ktorý bol jeden z IT technikov. Ten nám odpovedal na všetky naše otázky po odbornej stránke a spolu nás previedli celým pracoviskom. Prostredie bolo veľmi príjemne zariadené. Veľa dreva, skla a tuli vakov dodávalo celému priestoru domovskú atmosféru. Nechýbala relaxačná zóna s pódiom, s klávesami a gitarou pre rôzne akcie. Čo nás však veľmi milo prekvapilo, bolo to, že všetci sa správali tak, akoby boli doma. Takú pracovnú klímu by sme radi zažili aj my na našich budúcich pracoviskách.

Po rozlúčke so Sygicom sme sa presunuli k Bratislavskému hradu, kde sme si porozprávali o jeho histórii a o sochách na nádvorí. Dostali sme na chvíľku rozchod, ktorý každý využil inak.

Potom nasledovala návšteva Národnej rady Slovenskej republiky. Mysleli sme si, že to bude nudná prehliadka, avšak opak bol pravdou. Pri vstupe nás skontrolovala ochranka. Vo vstupnej hale sa nás ujala veľmi milá pani, ktorá nás sprevádzala po celej budove. Rozprávala nám o histórii SR. Spomínala hlavne osobnosti, ktoré sa podieľali na vzniku nášho štátu, a bez ktorých by sme nemali ani písmo, ani naše práva ako občania. Rozprávala veľmi zaujímavo. A myslím si, že viacerí moji spolužiaci ocenili to, že nás vedela zaujať. Keď svoj výklad skončila, presunuli sme sa na balkón v rokovacej sále, kde sme sa mali možnosť sledovať zasadnutie Národnej rady.

Keďže celá budova bola postavená za vlády komunistov, nikto nepredpokladal, že by o zasadnutia Národnej rady bol veľký záujem. Balkón pre návštevy je veľmi malý, v súčasnosti by potreboval viac miest. Preto sme sa tam naraz všetci nezmestili. Na dvakrát sme sa vystriedali, aby si každý zažil tú povestnú ,,horúcu” atmosféru. Potom sme sa presunuli do kinosály pod rokovacou sálou NR SR, kde sa nám venovali dvaja poslanci, pán Karol Galek a Marián Viskupič. Porozprávali nám o fungovaní NR SR. Objasnili nám celý proces schvaľovania zákonov i to, akú dôležitú úlohu zohrávajú v štáte hlasy občanov vo voľbách. Zdôraznili, že nie je jedno, kto našu krajinu bude spravovať a riadiť. Dali nám aj priestor na otázky, ktorý sme samozrejme využili. Pri odchode z NR SR sme sa poďakovali príjemnej pani sprievodkyni, ktorá nás pochválila za sústredenosť počas jej výkladu. Niektorým z nás darovala Ústavu SR.

Pokračovali sme v našom programe, ktorým bola návšteva vianočných trhov, kde si určite každý (samozrejme aj ja) prišiel na svoje. Či už horúcim čajom, alebo lokšou sme si spríjemnili prechádzku medzi stánkami s vianočnou výzdobou. Práve vianočné trhy boli pekná bodka na konci celého dňa. A môžem povedať, že to bola ďalšia vydarená exkurzia, ktorú si, dúfam, niekedy zopakujeme.

Dominika Dobišová, septima

Fotogaléria

Simulované voľby do Európskeho parlamentu

Dňa 02.mája 2019 sme v škole zorganizovali simuláciu volieb do EP. Našim cieľom bolo prostredníctvom miery účasti zistiť záujem našich študentov o veci verejné . Aj napriek tomu, že naši študenti prevažne kladne hodnotia účasť Slovenska v EÚ, volebná účasť bola nízka. S aktivitami podporujúcimi občiansku zapojenosť a angažovanosť preto budeme pokračovať aj v budúcnosti. Za pomoc pri realizácii ďakujem študentom oktávy: Tomášovi, Emme, Aničke a Rebeke.

Výsledky (volebná účasť - 17,5%)
strany sú uvádzané v poradí na hlasovacom lístku
Európska ľudová strana3,49%
Európski socialisti a demokrati12,58%
Liberáli a demokrati za Európu32,86%
Zelení22,37%
Európski reformisti4,19%
Konfederatívna ľavica3,49%
Európa priamej demokracie3,49%
Európa národov6,29%

Mgr. Zuzana Laluhová, PhD.

Fotogaléria

Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv

V dňoch 10.-12.4.2019 sa Tomáš Štrba (VIII) zúčastnil po získaní 1. miesta v krajskom kole celoštátneho kola Olympiády ľudských práv. Zo 64 súťažiacich sa po dvoch súťažných kolách (obhajoba eseje a riešenie aktuálnych modelových situácií) prebojoval do finálovej dvanástky a nakoniec obsadil 7. miesto. Za najväčší úspech však považujeme, že jeden z garantov súťaže - Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdii ( BISLA) vyhodnotila spomedzi všetkých súťažných prác za najlepšiu práve esej nášho študenta a udelila mu špeciálnu cenu = štipendium pre štúdium na tejto škole, ktoré sa nakoniec rozhodol aj využiť.

Garantom tejto súťaže bola aj Kancelária prezidenta SR. Preto dvanásť finalistov bolo tiež ocenených návštevou prezidentského paláca a osobným stretnutím s prezidentom Slovenskej republiky pánom Andrejom Kiskom. K dosiahnutému úspechu Tomášovi gratulujeme.

Mgr. Zuzana Laluhová, PhD.

Fotogaléria

Z činnosti PK OBN

Uplynulé obdobie bolo pre PK OBN veľmi plodné.

14. decembra 2018 sme sa spolu so siedmimi študentmi štvrtého ročníka vybrali do Štrasburgu. Mali sme možnosť zúčastniť sa Euroscola Day. Študenti si na vlastnej koži vyskúšali prácu europoslancov a spolu so svojimi kolegami z celej Európy sa aktívne pokúšali diskutovať, hľadať návrhy riešení a názorové kompromisy, hlasovať a prijímať zákony a rezolúcie. Neobyčajná skúsenosť bola aj príjemným predvianočným výletom. Okrem Štrasburgu sme navštívili aj vianočné trhy v Norimbergu a naladili sa tak na záver roka.

Január sme obohatili o tri akcie. 22.januára 2019 sa dve tretiacke triedy stretli so zaujímavými hosťami. Trieda 3.B mala na programe workshop zameraný na odbúravanie predsudkov a internáboženský dialóg. Cieľom stretnutia, ktoré nieslo názov Stretnú sa kresťan, moslim a žid… bolo stretnutie ľudí rôzneho náboženského vyznania a hľadanie prienikov v ich hodnotovej orientácii.

Trieda 3.F sa zúčastnila besedy na tému Slovensko, Afrika a migrácia. Diskutovali o skutočných podmienkach a možnostiach afrického študenta na Slovensku.

Študenti štvrtého ročníka, ktorí navštevujú spoločenskovedný či dejepisný seminár, sa stretli s významným slovenským politológom Grigorijom Mesežnikovom. Téma bola rámcovaná ako Občianska spoločnosť a demokracia na Slovensku. V diskusii sa však diskutujúci dotkli aj iných aktuálne zaujímavých a pre mladých ľudí dôležitých tém.

7. februára 2019 naša škola po prvýkrát hostila krajské kolo olympiády ľudských práv. Bolo pre nás potešením privítať víťazov školských kôl z celého kraja. Rovnako sme verili v úspech nášho reprezentanta Tomáša Štrbu (VIII.) pod vedením p. profesorky K. Rajcigelovej. Celý deň sa niesol v duchu príjemnej atmosféry a veríme, že aj to prispelo k výborným výkonom súťažiacich študentov. O to viac nás teší, že Tomáš obsadil prvé miesto a čaká ho účasť na celoslovenskom kole. Veríme, že svoju neobyčajnú angažovanosť a vedomosti zúročí aj tam.

Mgr. Zuzana Laluhová, PhD.

Fotogaléria

Vedecká čajovňa v Prievidzi

Dňa 22.11.2018 sa naša škola spolupodieľala na organizácii podujatia Vedecká čajovňa. Kreatívne prostredie Artpointu v Prievidzi počas nej hostilo študentov z celého Trenčianskeho kraja. Program bol venovaný otázkam sociálnych vied a bol naozaj atraktívny. S radosťou sme privítali Dr. Alexandru Matejková a Dr. Máriu Suríkovú (Sociologický ústav SAV), ktoré prezentovali časť celoeurópskeho výskumu hodnôt venovanú zmenám v súčasnej rodine. Rovnako výborné boli vystúpenia a workshopy Mareka Šimona (náš absolvent), ktorý prezentoval svoje skúsenosti z oblasti ochrany práv a rovnosti.

Ďakujeme Helsinskému výboru pre ľudské práva za možnosť usporiadať stretnutie, ktoré prinieslo príjemnú atmosféru aj bohatý obsah.

Dr. Zuzana Laluhová, hlavná organizátorka Vedeckej čajovne

Pozvánka

Fotogaléria

Vedecká čajovňa

Pozývame vás na VEDECKÚ ČAJOVŇU, venovanú otázkam demokracie, liberalizmu a ľudských práv.

Viac informácií

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza