PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK románskych jazykov Gymnázia V. B. N.

románskych jazykov

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


Maturitné zadania 2024

Budú zverejnené sedem dní pred maturitnou skúškou.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza