PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK románskych jazykov Gymnázia V. B. N.

románskych jazykov

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

AKTUALITY

3. 5. 2024

BESEDA O ŠTUDIJNÝCH POBYTOCH V ŠPANIELSKU

V piatok 3. mája 2024 sme v našej škole privítali p. Dávida Tomečka zo spoločnosti EEA (Educación Experiencia Aventura) so sídlom v Prahe. Porozprával našim študentom o jazykových pobytoch aj pobytoch na stredných školách v Španielsku. Dozvedeli sme sa o spolupráci spoločnosti EEA s Veľvyslanectvom Španielska na Slovensku aj v Česku a o jej podpore celoštátneho kola súťaže Olympiáda v španielskom jazyku. P. Tomečko nám tiež priblížil španielsky školský systém, známkovanie, vyučovacie predmety a porozprával o hostiteľských rodinách. Besedu ozvláštnilo aj veľmi užitočné online spojenie s tútorkou Palomou, ktorá má priamo v Španielsku na starosti komunikáciu s domácimi rodinami a študentmi zo Slovenska a Česka. Vyzdvihla vedomostné predpoklady našich žiakov, ktorí majú v porovnaní so španielskymi rovesníkmi (napriek počiatočnej jazykovej bariére) vynikajúce výsledky vo všetkých predmetoch a ľahkosť pri učení sa cudzích jazykov.
Veríme, že naši žiaci využijú mnoho cenných informácií, ktoré si dnes vypočuli. Niektoré z nich možno aj na maturite zo španielskeho jazyka.

PhDr. Ľudmila Kupková

Video

25. 4. 2024

BESEDY O GALAPÁGOCH A O INKOCH

Aj tohtoročným tretiakom spríjemnil aprílové hodiny španielčiny svojím pútavým rozprávaním PaedDr. Bohdan Cagáň. Sprostredkoval im svoje zážitky a skúsenosti z cesty po Galapágoch, Chile a Peru. Na fotografiách videli rôznorodú krajinu, živočíchy, predkolumbovské stavby, ľudí – potomkov Inkov. Oboznámili sa s ich zvykmi a pracovnými postupmi.
Samozrejme, študenti mali aj veľa otázok, na ktoré im p. Cagáň rád odpovedal.

Ľudmila Kupková

24. 4. 2024

Dni hispánskej kultúry 2024

V stredu 24. apríla 2024 sme sa zúčastnili XV. ročníka krásneho podujatia Dni hispánskej kultúry, ktoré organizuje Katedra romanistiky a germanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Náš program otvorili a na akademickej pôde nás privítali prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj PhDr. Daša Nováčiková, PhD. a Mgr. Paula Píšová.
Nasledovalo divadlo, ktoré si pre nás pripravili študenti španielskeho jazyka so svojím lektorom dr. Eduardom Manuelom Bravom Tenom. Predviedli nám vlastnú dramatizáciu súťaže o najlepšiu zo 4 španielskych básní o láske. Po skončení predstavenia sme my, diváci, zvolili tú najkrajšiu.
Neskôr nás čakal tvorivý ateliér. V prvej časti sme sa naučili slovnú zásobu na tému emócie a vyjadrili sme ich aj prostredníctvom vlastných malieb. Všetko sme si zopakovali v kahootovom kvíze. V druhej časti nás mladá Kolumbijčanka Karen naučila niekoľko krokov salsy a my sme si z nich pripravili vlastné choreografie.
Spoznali sme nových španielsky píšucich autorov, rozšírili si slovnú zásobu, stretli sa s novými ľuďmi a potvrdili sme si, že sa učiť dá aj zábavnou formou.

Ľudmila Kupková

Video
Video

18. 4. 2024

Krajské kolo súťaže Jazykový kvet 2024

Jazykový kvet je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež v prednese, dramatizácii, poviedkovej tvorbe, hrách a veršoch v rôznych jazykoch. Krajské kolo tejto súťaže sa konalo 18. apríla 2024 v mestskej knižnici v Trenčíne. Našu školu reprezentovali žiaci vo francúzskom, nemeckom a španielskom jazyku.
Vo francúzskom jazyku v kategórii poézia a próza súťažili Simona Mokrá z 3. D, Lucia Kráľová a Matúš Závadský z kvinty. Matúšovi Závadskému porota udelila 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola. Žiaci tercie sa porote predstavili s dramatizovanou rozprávkou, ktorú si pripravovali počas hodín francúzštiny. V kategórii monodráma excelovala a do celoslovenského kola postupuje Zoe Cipovová z oktávy.
Viktória Boronkayová z tercie vyhrala 1.miesto v kategórii poézia a próza v nemeckom jazyku.
Žiaci španielskeho jazyka – Veronika Duvačová, Nina Mária Klementovičová, Alexandra Cvopová a Ema Vážanová z 2. A a Simeon Turic z 1. B podali vynikajúci výkon v kategórii dráma - vlastná tvorba a postupujú do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 14. júna v Nitre.
Súťaž bola veľmi zaujímavá a určite prehĺbila vzťah žiakov k literatúre a štúdiu cudzích jazykov. Po súťaži sme si mali čas pozrieť aj niektoré pamiatky centra mesta. Na námestí s výhľadom na hrad sme si urobili pekné fotky.

Erika Vargová, Ľudmila Kupková

Video
Diplom
Diplom
Diplom
Diplom
Diplom

12. 2. 2024

Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku

Dňa 12. februára 2024 sa konalo Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku na Bilingválnom slovensko-španielskom gymnáziu v Novom Meste nad Váhom.


Našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci:
kategória A – Gréta Ulická (2.A) 2. miesto, Monika Sányová (2.C) 5. miesto,
kategória B – Aneta Pekárová (3.A) 3. miesto,
kategória C – Adrián Šiller (4.C) 3. miesto, Soňa Banašová (4.C) 5. miesto.
¡Enhorabuena! Všetkým trom želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu španielčiny!

Ľudmila Kupková

Diplom
Diplom
Diplom

9. 2. 2024

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 9.februára 2024 sa konalo Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne.


Našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci:
kategória 1A: Hanka Šriniarová (sekunda) 2.miesto,
kategória 1B: Hanka Žuborová (tercia) 1.miesto,
kategória 1C : Noemi Cipovová ( kvarta) 1.miesto,
kategória 2A: Tereza Radosová (sexta) 3.miesto,
kategória 2B : Daniel Belis (4.C), 6.miesto.
Félicitations! Postupujúcim želáme veľa úspechov na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v Bratislave!

Ľudmila Zaujecová

30. 6. 2023

MINIKURZ ŠPANIELSKEHO JAZYKA

V poslednom týždni školského roka sa 3 naši španielčinári z 1. - 3. ročníka zúčastnili minikurzu španielskeho jazyka „El palíndromo amor“. Získali ho od jazykovej školy La vida es zo Seville, ako odmenu za víťazstvo v kvíze ku Dňom hispánskej kultúry, organizovaným PF UKF v Nitre. Takto ho zhodnotila Grétka Ulická z 1. A:

„Kurz mi rozhodne dodal viac sebavedomia v rozprávaní po španielsky a naučila som sa veľmi veľa nových slovíčok a fráz na tému kuchyňa, ale aj také, ktoré znejú po slovensky aj po španielsky rovnako, ale majú úplne iný význam. Dokonca som sa naučila, ako si urobiť gazpacho! Spoznala som nové slovesá, zopakovala si, ako opísať výzor osoby. Pracovali sme s animovanými videami, receptom, pesničkou, dokonca aj so scenárom pre dabing. Celý minikurz hodnotím veľmi dobre, užila som si každú hodinu a španielske lektorky Cristina a Carmen boli tiež zhovievavé, milé a vždy mi pomohli. Na konci kurzu nám poslali link na spoločné poznámky z celého týždňa, spomienkové video a certifikáty.“

Link na spomienkové video

26. 6. 2023

Posledná hodina španielčiny

Poslednú hodinu španielčiny v tomto školskom roku sme sa rozhodli stráviť na španielsky spôsob. Vyskúšali sme sladké churros con chocolate. V street foode Mercado sme si nielen výborne pochutili a cítili sa ako na terase španielskej churreríe, ale sme si aj zopakovali konverzáciu na tému v reštaurácii. Takto príjemne sme sa rozlúčili so školským rokom 2022/2023.

PhDr. Ľudmila Kupková

26. 6. 2023

Španielčina v ZOO

Žiaci tretieho ročníka sa nachvíľu stali sprievodcami v španielskom jazyku po národnej ZOO Bojnice. Zopakovali si slovnú zásobu (živočíšne druhy, výskyt, stavba tela, strava, vlastnosti...) aj gramatiku (prítomný priebehový čas - čo práve teraz robia zvieratá). Okrem toho, že takto preverili svoje jazykové zručnosti v praxi, zažili spolu veľa zábavy a nečakané prekvapenia. V záverečnom kvíze mohli ako bonus získať jednotku.

PhDr. Ľudmila Kupková

26. 6. 2023

JAZYKOVÝ KVET 2023

Keď sa našim študentom Lívii Stredákovej (4. A), Richardovi Miroslavovi Piterkovi (3. E) a Laure Popadič Alvarado (2. A) podarilo koncom apríla získať v recitácii v španielskom jazyku medailové umiestnenia na krajskom finále súťaže Jazykový kvet 2023 v Trenčíne, vedeli sme, že na výsledky celoslovenského finále si budeme musieť počkať do konca júna. O to viac nás teraz potešili:

Laura Popadič Alvarado – 1. miesto v kategórii III. ŠPJ - próza – vl. tvorba + biling.,

Lívia Stredáková – 2. miesto v kategórii III. ŠPJ – poézia – prevzatá tvorba.

Obom dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

PhDr. Ľudmila Kupková

8. 5. 2023

Exkurzia do Paríža

V dňoch 18. - 22. apríla 2023 sme sa my, žiaci Gymnázia V. B. Nedožerského, zúčastnili exkurzie do hlavného mesta Francúzska, Paríža (la ville de lumière).

Najprv nás čakala dlhá cesta, ktorá trvala aj počas noci, takže mierne nevyspatí sme sa pripravili na spoznávanie mesta, na ktoré sme všetci už nedočkavo čakali.

Vystúpili sme pri Pantheóne, odkiaľ sme sa následne premiestnili do Luxemburských záhrad na zaslúžený oddych po dlhej ceste. Oddýchnutí a plní energie sme sa vydali na poznávaciu plavbu po rieke Seine, odkiaľ sme mohli prvýkrát zazrieť Eiffelovu vežu. Vidieť mesto z paluby lode bol úžasný zážitok. Následne sme spoznávali ulice Paríža. Zastavili sme sa aj pri katedrále Notre Dame, na ktorej stále prebieha rekonštrukcia po zničujúcom požiari. Naša ďalšia a v ten deň posledná zastávka bola Sainte Chapelle s nádhernými vitrážovými oknami.

Ďalší deň sme navštívili rozsiahly zámok Versailles a priľahlé kráľovské záhrady. Boli sme aj v mestskej štvrti Montmartre s bazilikou Sacré-Cœur. V závere dňa sme pozorovali západ Slnka z vrcholu Eiffelovej veže.

Posledný deň nás čakalo monumentálne miesto v samom srdci Paríža, Musée du Louvre, kde sme obdivovali obrazy, sochy, nábytok a vybavenie zo všetkých období ľudskej histórie. Zlatý klinec nášho výletu bola avenue Les Champs-Élysées a Arc de Triomphe, po slovensky Víťazný oblúk.

Aby sme to na záver zhrnuli, v Paríži nám bolo veľmi dobre, ale krátko. Mali sme možnosť spoznať nových a jedinečných ľudí, nechať sa inšpirovať umením a inou kultúrou, využiť francúzštinu v praxi a zážitky, ktoré máme, nám zostanú navždy.

Ďakujeme pani profesorke E. Vargovej, Ľ. Zaujecovej a M. Sivákovej za jej organizáciu.

Žiaci 2. E triedy

5. 5. 2023

DNI HISPÁNSKEJ KULTÚRY

Naši španielčinári z 1., 2. a 3. ročníka sa 2. mája 2023 opäť zábavnou formou naučili niečo nové. Vďaka PF UKF v Nitre, ktorá nás už tretíkrát zapojila do podujatia Dni hispánskej kultúry, sa zoznámili s Cristinou a s Carmen, ktoré majú v Sevilli (Španielsko) jazykovú školu La vida es. Obe poznajú Slovensko veľmi dobre, preto bolo pre ne potešením pripraviť si pre našich žiakov zábavné úlohy k piesni BZRP Music Sessions, Vol. 53 od Shakiry. Neskôr nám pútavou prezentáciou predstavili svoje rodné mesto - Sevillu. V najbližších dňoch pre našich žiakov pripravia dotazník s otázkami a najšikovnejšieho odmenia 10-hodinovým kurzom španielčiny online s jednou z nich.

14. 4. 2023

CHILE OČAMI EXPEDIČNEJ KAMERY

V uplynulom týždni si naši španielčinári v rámci programu RKC v Prievidzi Expedičná kamera 2023 pozreli zaujímavý cestovateľský film Guardián del valle – Volcán Tupungato. Dokument o 7-dňovom výstupe piatich mladých mužov s bicyklami na chilskú sopku Tupungato, strážcu údolia vysokého 6570 m n. m., nám priblížil dychvyrážajúce dobrodružstvo, pri ktorom si všetci siahli na dno svojich síl, čelili teplote takmer -50°C a rozhodnutiu riskovať svoje zdravie pre dosiahnutie vytúženého vrcholu sopky. Popri prekrásnej čilskej vysokohorskej krajine sme sa oboznámili tiež s latinskoamerickými odlišnosťami španielčiny, ktorá je chilským úradným jazykom. Film mal pre nás aj iný rozmer. Ukázal nám, aká dôležitá je solidarita a že je ľudské priznať si, ak je niečo nad naše sily. Že svojho sna sa preto nemusíme vzdať. Môžeme si ho splniť, ak zmeníme podmienky tak, aby bol pre nás dosiahnuteľný.
Oficiálny trailer k filmu
PhDr. Ľudmila Kupková

13. 2. 2023

SVIATOČNÉ HODINY ŠPANIELSKEHO JAZYKA

Španielčinári v našom gymnáziu mali od začiatku roka každý mesiac na hodinách čo oslavovať.

Na konci septembra
to bol Európsky deň jazykov (26. 9.), keď sme sa rozprávali o potrebe učiť sa cudzie jazyky v každom veku a aj o tom, že španielčina je druhým najštudovanejším jazykom. Niektorí žiaci pri tej príležitosti nahrali krátke videá s ľuďmi, ktorí sa učia španielčinu. Iní vyrobili zaujímavé plagáty.

V októbri
sme si pripomenuli Deň hispánskych národov (12. 10.) spojený s objavením Ameriky Krištofom Kolumbom a rozšírením španielčiny do Nového sveta. Pozreli sme si aj niekoľko krásnych prezentácií na túto tému. Koniec mesiaca patril oslavám mexického sviatku Día de Muertos (1. a 2. 11.). Priblížili sme si zvyky týchto dní. Tematicky oblečeným sa nám tváre menili pod štetcami dvoch šikovných dám (L. Boliešiková a B. Bartošová) na masky z mexických sprievodov. Krásne farebné obrázky z tohto výnimočného dňa už spolu v reťazi zdobia našu učebňu.

V novembri
sme sa rozprávali o spravodlivom obchode Comercio Justo a žiaci 3. E na hodine vyrobili jedinečný plagát na túto tému.

Vo februári
počas Noci v škole sa v našej telocvični odohral turnaj Copa de GVBN plný napätia na strane 3-členných futbalových tímov a vášne na strane fanúšikov jednotlivých mužstiev. Všetkým zúčastneným ďakujeme za vytvorenie neopakovateľnej atmosféry a víťazom gratulujeme k parádnym výkonom.
1. miesto – ELCHE CF (chlapci zo 4. D, ich tréner a fanklub)
2. miesto – Deportivo La Coruña (chlapci z 3. D a fanklub)
3. miesto – Real Madrid (chlapci z 2. E)
Neskôr sme nacvičovali choreografiu Vivir mi vida na pieseň Marca Anthonyho, ktorá poslúži ako jedno z čísel programu PK románskych jazykov tohtoročného Dňa otvorených dverí.
Besedu o Galapágoch absolvovali žiaci 3. ročníka. U PaedDr. Bohdana Cagáňa si mohli overiť informácie, ktoré sa naučili o tomto vzdialenom súostroví patriacom španielsky hovoriacemu Ekvádoru. Zároveň si vypočuli príbehy z jeho cesty na Galapágy.
Z učenia majú takto radosť nielen žiaci, ale aj my učitelia.☺

Pripravujeme pre Vás nápaditý a veselý program na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční už 18. februára 2023. Všetkých Vás srdečne pozývame o 10.00 a o 11.30 na chodbe pri učebni č. 93!

U NÁS A S NAMI SA NEBUDETE NUDIŤ!

PRÍĎTE SA O TOM PRESVEDČIŤ NA VLASTNÉ OČI NA NÁŠ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ!

PhDr. Ľudmila Kupková

Beseda o Galapágoch Noc v škole Comercio Justo Día de Muertos EDL a Deň hispánskych národov

29. 9. 2022

Carmen

V stredu 28. 9. 2022 sme sa so 160 žiakmi vybrali na exkurziu do Opery SND v Bratislave. Na predpremiére opery Carmen sme sa stretli s krásnym prepojením španielskej kultúry vo francúzskom spracovaní. V tejto strhujúcej hudobnej dráme plnej španielskej vášne odohrávajúcej sa v španielskom meste Sevilla sme sa zoznámili s andalúzskou Cigánkou Carmen, prelietavou, sebavedomou a slobodnou, do ktorej sa zamiluje vojak a desiatnik Don José. Okrem krčmy Lillasa Pastillu, v ktorej sa tancuje flamenco, nás opera preniesla aj do býčej arény a ozrejmila nám spoločenské postavenie toreadora v postave Escamilla. Prekrásne melódie spievané vo francúzštine si získali nás všetkých.
Po skončení opery sme strávili čas v krásnom okolí SND, kde na nábreží Dunaja študenti oslovili okoloidúcich ľudí, aby zistili, koľkými jazykmi hovoria, či hovoria španielsky alebo francúzsky. Takto sme oslávili Európsky deň cudzích jazykov (26. 9.), ktorého cieľom je aj poukázať na potrebu štúdia a zdokonaľovania sa v cudzích jazykoch, lebo s jazykovými znalosťami ľahšie prenikneme do rozmanitého kultúrneho bohatstva Európy.
PhDr. Ľudmila Kupková

4. 7. 2022

Slávnostné odovzdávanie medzinárodných certifikátov z francúzskeho jazyka

Dňa 24. júna 2022 pani riaditeľka Eleonóra Porubcová odovzdala medzinárodné certifikáty z francúzskeho jazyka DELF A2, B1 žiakom našej školy. Žiaci oktávy a sexty úspešne absolvovali skúšky na pôde našej školy. Tento certifikát žiakom umožnil preveriť si ich jazykové zručnosti, ale zároveň potvrdzuje ich jazykovú úroveň na celom svete.

4. 7. 2022

Pétanque namiesto učenia


V jedno piatkové popoludnie sme sa namiesto 6. hodiny a učenia francúzštiny v škole, vydali smerom do mestského parku. Išli sme sa bližšie zoznámiť s francúzskou národnou hrou Pétanque, ktorá sa hrá s ťažkými oceľovými guľami. Pani učiteľka Zaujecová išla v čele a za ňou sme kráčali jedenásti kvartáni. Nakreslili sme si rozpis zápasov a turnaj sa začal. Rad radom sme vypadávali, až sa do finále dostali traja žiaci. Posledný hod guľou rozhodol o víťazstve. Lorraine vyhrala náš turnaj a šťastná si prebrala výhru. Balík cukríkov.
Júlia Hilkovičová, kvarta

13. 5. 2022

DELF – diplome d´études de la langue française


Žiaci nášho gymnázia nabrali odvahu potvrdiť (zveľadiť) svoje vedomosti vo francúzštine a rozhodli sa vo februári podstúpiť skúšku DELF v kategóriách: A2, B1, B2. Aj napriek veľkému tlaku a obáv z neúspechu sa žiakom podarilo úspešne zdolať tuto skúšku.
DELF A2:
žiaci sexty: Kiabová Alexandra, Gondárová Barbora, Lackovič Andrej, Suchoň Peter
žiaci oktávy A: Ficelová Karolína, Kupec Roman, Puškárová Lenka, Satrapová Anna Kristýna
DELF B1:
Cipovová Zoe z triedy sexta, Kozielová Karolína z triedy oktáva A
DELF B2:
Košťálová Natália Laura
Tým, že sa v dnešnej dobe kladie dôraz na multikultúrnosť, znalosť viacerých jazykov je nevyhnutná na presadenie sa vo svete. Tento diplom Vám otvorí brány do frankofónnych krajín a ponúkne lepšie príležitosti nielen vo svete práce, ale aj nové priateľstvá.
Preto neváhajte a zahláste sa aj vy na DELF diplom!
Karolína Kozielová, Natália Laura Košťálová, trieda oktáva A
Blahoželáme všetkým zúčastneným žiakom francúzskeho jazyka, Zaujecová, Vargová, Bohušová☺

9. 5. 2022

Zážitok s francúzštinou

Dňa 22. 4.2022 sa v Slovenskom inštitúte mládeže IUVENTA v Bratislave konala slávnosť pri príležitosti oceňovania žiakov. Celoštátne kolo 31. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku sa konalo pod záštitou pána Emmanuel Samsona, riaditeľa Regionálneho centra frankofónie pre východnú a strednú Európu Medzinárodnej organizácie pre frankofóniu. Keďže sme sa zúčastnili celoštátneho kola olympiády z francúzskeho jazyka, na tomto vyhodnotení sme nechýbali ani my. Samotné vyhodnotenie sa konalo v divadle IUVENTY. Každý súťažiaci musel prísť v sprievode dospelej osoby, v našom prípade to boli rodinní príslušníci. Obidve sme sa veľmi tešili, ale na mieste sme začali pociťovať aj stres.
„Odkedy som sa dozvedela, že postupujem do celoštátneho kola bola, som veľmi nadšená. Stres sa začal prejavovať až v deň odovzdávania výsledkov. Pokiaľ som nevedela, ako som sa umiestnila, bola som viac v strese ako v nadšení,“ opísala svoje pocity Noemi.
„Keď som sa dozvedala, že sa zúčastním vyhodnotenia CKFJ v IUVENTE prezenčne, tak som sa veľmi potešila. Nervozita však prišla pri vyhlasovaní mojej kategórie už v samotnom divadle,“ neskrývala svoju radosť Adela.
Pri vstupe nás privítala tajomníčka OFJ, ktorá nás oboznámila s programom. Následne sme vyšli schodiskom do divadla, kde sme počkali na ostatných hostí. Zazneli krásne francúzske piesne v podaní slovenskej speváčky. Úvodné slová a privítanie z úst predsedníčky CKFJ a riaditeľa IUVENTY sme ani nevnímali, celé nedočkavé sme čakali, kedy zaznejú naše mená. A dočkali sme sa! Treba spomenúť, že naše gymnázium úspešne reprezentovala aj ďalšia študentka.
Takže takto sme sa umiestnili:
Adela Kratková, kat. 1A – 6. miesto,
Noemi Cipovová, kat. 1C – 6. miesto,
Tereza Radosová, kat. 1B (kvarta) – 6. miesto.
Na záver slávnostného vyhodnotenia nechýbalo chutné občerstvenie a potom nás čakala už len cesta domov, ale tentoraz s neopísateľnou radosťou. Na ten to zážitok nikdy nezabudneme a rady by sme si ho zopakovali aj budúci rok.
Noemi Cipovová, Adela Kratková, sekunda

1. 4. 2022

Návšteva filmového festivalu Crème de la Crème


Film FRANCE
Aj tento rok sa počas Mesiaca frankofónie konal festival francúzskeho filmu, kde počas jedného týždňa bolo predstavené to najlepšie z francúzskeho 7ème Art - filmového umenia. Bolo vybratých 8 filmov, ktoré mali predstaviť francúzsku kultúru slovenskému publiku a poukázať na aktuálne témy - či už vo Francúzsku alebo vo svete.
Žiaci nášho gymnázia mali možnosť vidieť film France, ktorý opisoval život ambicióznej novinárky. Film v študentoch zanechal zmiešané pocity - niektorým tento film prišiel nezaujímavý až nudný a nezaradili by ho medzi crème de la crème, niekomu sa, naopak, zapáčil svojou nepriamosťou a symbolikou. Dá sa ale povedať, že u všetkých zanechal film nejaké pocity, čo sa nie každému filmu podarí. Táto komediálna dráma poukazovala na moderne praktiky médií - čo najviac zdramatizovať obsah, čo najviac zaujať, aj keď to môže mať katastrofálne následky. Na úplne pochopenie alegórii vo filme je však potrebné si pozrieť film aj zo párkrát, lebo určité symboly, ktoré nám pomôžu k lepšiemu pochopeniu autorovmu zámeru, sme si nemuseli na prvýkrát všimnúť. Počas filmu sme mali možnosť vidieť dve tváre hlavnej hrdinky France. Zo začiatku ambiciózna a bezohľadná novinárka, ktorá ale plynutím času ukázala aj svoju ľudskú tvar v dôsledku spôsobenia nehody, no ku koncu filmu sa vrátila k jej pôvodnému novinárstvu s prifarbenou pravdou - ale už aj so svedomím.
Film asi nebol určený pre mladšie generácie, čo usudzujem z nespokojnosti a odsudzovania takého nezvyčajného typu režírovania, ale pevne dúfam, že aspoň niekto našiel skryté posolstvo, ktoré chcel režisér sprostredkovať.
Vďaka tomuto každoročnému filmovému festivalu mame možnosť spoznať inú kultúru - francúzsku kultúru- trochu hlbšie, a dostať sa do kontaktu s iným spôsobom života a myslenia. Dúfam, že táto tradícia bude na Slovensku ešte dlho pretrvávať a budeme viac chápavý a tolerantný voči iným kultúram.
Kozielová Karolína, Oktáva A

Španielčina nás baví!

Prečo? Pretože na hodinách španielčiny sa stále niečo deje.
V decembri sa študenti tohto krásneho románskeho jazyka spoločne zabávali na tanečných online hodinách. Pesnička, na ktorej si predtým precvičovali novú slovnú zásobu, im poskytla tanečnú kulisu pre veselú latino choreografiu.
V januári sme si všetci videami a koledami pripomenuli oslavy vianočných sviatkov v Španielsku a rekapitulovali sme rozdiely v španielskej a našej kultúre.
Kým nás vo februári a v marci na krajskom a celoštátnom kole olympiády zo španielskeho jazyka reprezentovali naši šikovní žiaci, druháci sa naučili variť jednoduchšie aj zložitejšie španielske jedlá a pripravovať chutné tapas. Tretiaci zase na online besedách o Galapágoch, v apríli aj o Inkoch, privítali PaedDr. Bohdana Cagáňa.
V máji sme sa zúčastnili Dní hispánskej kultúry, tradične organizovaných Katedrou romanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Jej študenti si pre nás pripravili prezentáciu o španielskej gastronómii s online kvízom, v ktorom traja naši žiaci (každý z iného ročníka) vyhrali 10-hodinový online kurz španielskeho jazyka. V popoludňajších hodinách sme mali možnosť konverzovať s Mexičankou Montserrat Legorreta. Odvážni prváci to aj vyskúšali a nemali sa vôbec za čo hanbiť ☺.
Všetkým žiakom sa touto cestou chceme poďakovať za to, ako úžasne sme spolu zvládli dištančné vyučovanie ☺.
PhDr. Ľudmila Kupková a Mgr. Daria Balážová
Vyučujúce španielskeho jazyka

OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU, KRAJSKÉ KOLO

Dňa 10. februára 2020 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili krajského kola olympiády v španielskom jazyku v Novom Meste nad Váhom. Našu školu reprezentovali študenti druhého, tretieho a štvrtého ročníka v zložení Petra Gregorová, a Andrea Šindlerová, žiačky II.F triedy (Kategória A), Miriam Mihalovičová a Maxim Petrovský, žiaci III.C triedy (Kategória B) a Patrícia Midlíková, IV.F a Sofia Mária Štetiarová, IV.C (Kategória C). Študenti vzorne reprezentovali našu školu a umiestnili sa na popredných priečkach. Absolútne víťazstvo nám bohužiaľ tento rok uniklo, ale aj napriek tomu sa nám podarilo získať 1x2. miesto, 3x3. miesto a 2x4. miesto.

2. miesto v kategórii A - Andrea Šindlerová
3. miesto v kategórii A - Petra Gregorová
3. miesto v kategórii B - Maxim Petrovský
3. miesto v kategórii C - Patrícia Midlíková

BESEDA O GALAPÁGOCH

Študenti španielskeho jazyka našej školy mali 6. 2. 2020 opäť príležitosť porozprávať sa s človekom, ktorý na vlastnej koži zažil veci, o ktorých v škole čítajú v učebniciach. Na hodinách španielčiny sa tretiaci učia o endemických druhoch zvierat žijúcich na Galapágoch, ktoré sú politicky súčasťou Ekvádoru, aj keď geograficky sú od neho vzdialené viac než tisíc kilometrov na západ v Tichom oceáne. O tomto jedinečnom súostroví sopečného pôvodu na rovníku nám prišiel pútavo porozprávať PaedDr. Bohdan Cagáň. Hovoril o prísnej kontrole a regulovaní pohybu turistov, zákaze dovozu potravín a rastlín. Podelil sa s nami aj o fotografie, ktoré dokázali, že učebnica neklamala, keď sme v nej čítali o obrovských korytnačkách, morských leguánoch, uškatcoch a delfínoch. Učarovali mu aj prírodné scenérie a symbióza, v ktorej žijú živočíchy na týchto ostrovoch.
Ďakujeme!
PhDr. Ľudmila Kupková

Beseda o Španielsku

V stredu a vo štvrtok 29. a 30. 1. 2020 sme v našej škole privítali pána Antonia Masu Tornera. Narodil sa v španielskom mestečku Miajadas v Extremadure, niekoľko rokov žil na pobreží Stredozemného mora vo Valencii, až sa napokon oženil a usadil v Prievidzi. Žiakom druhého a tretieho ročníka španielskeho jazyka prišiel porozprávať o Španielsku, úradných jazykoch a jedlách typických pre jednotlivé španielske regióny, ale aj o tom, čo má rád na Slovensku.
Touto cestou mu ešte raz ďakujeme za pútavé rozprávanie.

Letecká exkurzia do Barcelony

Žiaci nášho gymnázia so svojou španielčinárkou PhDr. Ľ. Kupkovou sa vybrali 15. – 18. 11. 2019 spoznávať Barcelonu, druhé najväčšie mesto Španielska a hlavné mesto Katalánska. Počas svojho pobytu videli jej historickú, kultúrnu, politickú, umeleckú, športovú, dopravnú aj kulinársku tvár. Atrakciou prvého dňa bola Čarovná fontána hrajúca farbami za zvukov piesne Barcelona. Druhý deň sa poprechádzali Gaudího parkom Güell, navštívili Gotickú štvrť s Katedrálou sv. Eulálie a najznámejšiu stavbu Antonia Gaudího – Sagrada Familia. Tretí deň sa odviezli lanovkou z prístavu na vrch Mont Juic a oboznámili sa s dejiskom letnej olympiády v roku 1992, pri návšteve skanzenu Pueblo Espaňol sa preniesli do rôznych kútov Španielska a mohli vidieť rôznorodú architektúru. Posledný deň patril fanúšikom FC Barcelona, pre ktorých bolo určite nezabudnuteľné prechádzať sa po štadióne Camp Nou a vidieť všetky trofeje, ktoré tento klub a jeho hráči získali. Španielske a Katalánske námestie spolu s bulvárom La Rambla im obrovským počtom turistov dokázali, že Barcelona je jedným z najnavštevovanejších európskych miest.
PhDr. Ľudmila Kupková

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2019

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26. 9.) sa žiaci španielskeho jazyka všetkých ročníkov zúčastnili tradičného premietania španielskeho filmu v pôvodnom znení v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, ktoré nám každoročne zabezpečuje tie najlepšie „klubové“ filmy. Tentokrát si naši študenti mohli pozrieť film Abrakadabra, v ktorom sa na komediálnom pozadí španielskych stereotypov oboznámili s problematikou schizofrénie.
PhDr. Ľudmila Kupková

LEÓN - ERASMUS+

Tento rok dostali siedmi žiaci prvého a druhého ročníka španielskeho jazyka možnosť zúčastniť sa letného Erasmus+ projektu v španielskom meste León. Na našu spoločnú cestu sme sa vydali 21.augusta. Z viedenského letiska sme pricestovali do hlavného mesta Španielska, kde sme sa stretli s kamarátmi, ktorých sme spoznali počas júnovej návštevy nášho mesta spolu s lídrom Isaacom Álvarezom Casasolom vďaka programu INTERRAIL. V Madride nám chceli opätovať pohostinnosť, ktorá ich u nás príjemne prekvapila. Celý deň nám boli milými sprievodcami po pamiatkach, ukázali nám svoju typickú pochúťku, bagetu s kalamármi, pripravili nám bohatú večeru s množstvom španielskych jedál a ponúkli nám svoje domovy, v ktorých sme prespali do odchodu nášho ranného autobusu. Po príchode do hornatej oblasti regiónu Castilla y León, do malej dedinky La Vecilla, kde sa uskutočnil projekt na tému Primitívne technológie, začalo pre nás skutočné dobrodružstvo. Spoznali sme zaujímavých ľudí z Grécka, Španielska, Fínska, Česka, Chorvátska a Talianska, vystúpili sme na vrcholy pohoria Cordillera cantábrica, zostúpili sme do neprebádanej jaskyne, kúpali sme sa v priezračnej rieke, navštívili sme bláznivé miestne preteky vlastnoručne vyrobených vozidiel, spúšťali sa na lanovej dráhe, pomocou logických indícií sme pátrali po poklade ukrytom v centre dedinky, navštívili sme historické mesto León založené v r. 79 p. n. l. ako tábor rímskej légie. Pri jeho prehliadke sme sa sledujúc značenie pre pútnikov idúcich do Santiaga de Compostela dostali až k jeho dominantám - gotickej katedrále a románskej bazilike sv. Izidora. Hlad sme v uličkách mesta zaháňali tradičnými tapas rôznych druhov. Pri večernej prezentácii Slovenska, slovenského jedla a kultúry nás svojimi vedomosťami ohromil grécky tím, ktorý do svojej prípravy zahrnul aj rozlohu Spišského hradu či rok návštevy anglickej kráľovnej na Slovensku, a nakoniec aj jednoznačne zvíťazil v súťaži pozostávajúcej z pexesa tatranských živočíchov, kvízu, hry na hádanie slovenských vynálezov, spoznávania slovenských športovcov, slovenského folklóru a spievania v slovenčine.
Domov sme sa vrátili 1. septembra plní zážitkov, skúseností a s vedomím, že sa vyrovnáme iným národom Európy a že by sme mali byť hrdí na to odkiaľ sme a akí sme.
PhDr. Ľudmila Kupková
Vedúca PK románskych jazykov

JAZYKOVÝ KVET – FLOR DE IDIOMAS

Po niekoľkoročnej pauze sme sa rozhodli zapojiť žiakov španielskeho jazyka našej školy opäť do každoročnej súťaže v recitácii v cudzích jazykoch – Jazykový kvet. Už vo februári tri prihlásené dievčatá z 1. C triedy Adriana Brázdovičová, Soňa Brezániová a Rebeka Drozdová, ktoré sa na súťaž pripravovali pod vedením PhDr. Ľudmily Kupkovej, podľa nových pravidiel súťaže nahrali svoje súťažné videá s recitáciou poézie v španielčine. Odborná porota ich po regionálnom kole posunula všetky tri do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 12. 4. 2019 v Trenčíne. Zúčastnili sa ho iba dve z nich a v kategórii III ŠPJ P-P PT sa umiestnili nasledovne: 1. miesto – Rebeka Drozdová , 2. miesto – Soňa Brezániová . Obe dievčatá, učiace sa španielčinu prvý rok, porota pochválila za výslovnosť.
Víťazka Rebeka Drozdová zároveň postúpila na celoštátne kolo súťaže do Nitry, kde 14. 6. 2019 obsadila úžasné 2. miesto.
Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu!
Vedúca PK románskych jazykov

ERASMUS+ GRAN CANARIA 2019

V rámci projektu Erasmus + som sa spolu so svojimi 3 spolužiakmi kultúrne a jazykovo obohatila v dňoch od 12. mája do 23. mája 2019 na Kanárskych ostrovoch (patria do Španielskeho kráľovstva) pod vedením Zuzany Morávkovej a JuanFrana Rodrigueza v hlavnom meste ostrova Gran Canaria, Las Palmas, kde sme aj bývali. Cestou tam sme sa zastavili a spoznali aj ostrovy Lanzarote a Fuerteventura. Projektu sa zúčastnili okrem Slovákov a Španielov aj Rumuni, Bulhari, Poliaci a Holanďania. Každý deň jedna z národností pripravila workshop alebo hru. Zistili sme, že Španieli sú naozaj iní, sú veľmi priateľskí a komunikatívni. Okrem hlavného mesta sme navštívili Maspalomas s obrovskými dunami a morom, niektorí aj Teror a iné mestá. Cestou späť sme leteli na sever Španielska, kde sme navštívili galícijské mestá Santiago de Compostela a La Coruña. Domov sme leteli z majestátneho Madridu. Nikto z nás by tento zážitok nevymenil za nič na svete.
Patrícia Midliková (3.F)

Umenie a francúzština ...ideálna kombinácia

Sme veľmi potešení, že našim študentom sa darí nielen na poli jazykových certifikátov, vedomostných súťaží, ale aj v iných oblastiach. Toho dôkazom je aj náš žiak Maxim Petrovský z 2.C triedy, ktorí sa zapojil do súťaže Spievam po francúzsky. Súťaž je organizovaná Francúzskym inštitútom v spolupráci s francúzskymi alianciami a SAUF na Slovensku. Cieľom súťaže je šírenie francúzskej kultúry za hranice Francúzska. V Maximovom podaní sa pieseň On brûlera (pôvodná francúzska interprétka Pomme) dostala pod kožu nielen nám, vďačnému publiku, ale aj odbornej porote. Po postupe z regionálneho kola, získal Maxim 3.miesto na národnom finále, ktoré sa konalo 4.mája 2019 v Banskej Bystrici. Maximov spevácky výkon bol sprevádzaný vynikajúcou hrou na gitare v podaní Olivera Hrdého (VI). Za prípravu po umeleckej stránke ďakujeme pani profesorke Zuzane Laluhovej. Sme radi, že sa nám darí vytvárať úspešné spojenie milovníkov Francúzska na úrovni medzipredmetových vzťahov.
Mgr. Ľudmila Zaujecová
Maxim Petrovský (2.C), Oliver Hrdý (VI), zdroj foto: www.bystricoviny.sk

Výmenný pobyt – Francúzski žiaci z Gymnázia Jean de la Mennais v Prievidzi

Konečne nastal ten deň D, na ktorý sme tak dlho čakali. Podvečer okolo 21.00 sme plní nadšenia, entuziazmu a adrenalínu čakali na príchod autobusu našich francúzskych parťákov, ktorými sme sa spriatelili počas nášho pobytu vo Francúzsku v októbri 2018. Ako náhle dorazili na miesto určenia pri Zimnom štadióne, nasledovalo vrúcne privítanie a slzy radosti. Postupne sa všetci rozišli domov a na francúzskych študentov čakal týždeň plný zaujímavých zážitkov.
V nasledujúci deň (piatok) bola prvá zastávka Topoľčianky, kde mohli vidieť slovenské zubry a nakŕmiť ich. Taktiež navštívili historické centrum Banskej Štiavnice.
Cez víkend mali v rodinách voľný program a väčšina z nich ho strávila návštevou Bojníc a to napríklad prehliadkou Bojnického zámku, návštevou ZOO, vyhliadkovej veže Čajka v oblakoch, ...
Niektorí z nich zašli aj na potulky po Slovensku a mali tak možnosť bližšie spoznať našu krajinu a jej kultúru. Večer strávili buď v kruhu slovenských a francúzskych priateľov na spoločnej grilovačke alebo v spoločnosti ich slovenskej rodiny.
Pondelok aj napriek tomu, že im počasie neprialo, navštívili Štrbské pleso a videli nádhernú tatranskú prírodu. Svoj deň zakončili relaxom v aquaparku Gino Paradise v Bešeňovej, kde sa mohli do sýtosti vyblázniť.
Utorok ich zavialo na sever Slovenska, konkrétne na Oravu. Po prehliadke Oravského hradu ich čakali v Zuberci v Múzeu oravskej dediny ľudové workshopy, kde mali možnosť vyskúšať si staré remeslá, ako napríklad hrnčiarstvo. Mohli si svoje výrobky zobrať na pamiatku.
Ďalší deň spoznávali naši korešpondenti hlavné mesto Slovenskej republiky. Ráno sa plavili loďou po Dunaji smerom na Devín, kde mali aj možnosť prehliadky. Odniesli si úžasné zážitky nielen z plavby, ale aj z Bratislavy, kde sa im najviac páčila historická časť - Staré mesto.
Posledný deň ich pobytu strávili na našej škole. Zúčastnili sa na prvých štyroch vyučovacích hodinách, kde mali možnosť vidieť ako prebieha naše vyučovanie. Ich účasť bola hlavne na hodinách anglického a francúzskeho jazyka. Po vyučovaní sme si pre nich pripravili program v podobe speváckych vystúpení školského speváckeho zboru Vavrinec a hry na heligónku a spevu slovenských ľudových piesní v podaní Adama Jariabku. Na záver nechýbalo ani vystúpenie Maxima Petrovského, ktorý zaspieval francúzsku pieseň On brûlera od Pomme. Na obed sme mali pravý slovenský guláš, ktorý pripravila pani profesorka Laluhová a vybraní študenti. Väčšina z nás deň zavŕšila nákupmi v obchodnom centre. Z tohto dňa sme sa všetci snažili vyťažiť čo najviac zážitkov, pretože to bol náš posledný spoločný deň.
Vo veľmi skorých hodinách upršaného piatkového rána sme sa opäť všetci zišli pred Zimným štadiónom. Nastal ten obávaný čas lúčenia, ktorý sme sa snažili tak veľmi oddialiť. Ani jedno oko nezostalo suché a každá tvár bola zmáčaná slzami. Bolo to naozaj dojemné lúčenie po výbornom týždni plnom nádherných zážitkov. Kus nášho srdca odišiel spolu s nimi, ale veríme, že sa nelúčime navždy a znova sa s nimi stretneme.
Veľké poďakovanie patrí profesorke Mgr. Ľudmile Zaujecovej, profesorke Mgr. Zuzane Laluhovej PhD. a profesorovi Mgr. Bc. Petrovi Markovi, ktorí stáli za realizáciou tohto projektu. Ďakujeme aj profesorom z francúzskej školy Lycée Jean-Marie de la Mennais. Bola to naozaj úžasná skúsenosť a nikdy na ňu nezabudneme.
Natália Ottová VI, Karolína Kašubová VII

NECH ŽIJE PICASSO

Predmetová komisia románskych jazykov v spolupráci s Predmetovou komisiou umenia a kultúry usporiadali 17. 4. 2019 exkurziu do Bratislavy na výstavu QUE VIVA PICASSO. Výstava prebiehajúca v Mirbachovom paláci predstavovala 123 grafických listov španielskeho maliara Pabla Ruiza Picassa zo zbierky Thomasa Emmerlinga. Jej snahou bolo umožniť divákom nahliadnuť do umelcovej tvorivosti a oboznámiť sa s jeho grafickou tvorbou po roku 1945. Práve v nej sa totiž najviac odráža jeho obrovská vitalita, vyžarujúca predovšetkým z prác z neskoršieho obdobia. Slovami samotného majstra: „Trvá to roky stať sa mladým.“ Picasso počas svojho života ilustroval viac než 130 kníh.
PhDr. Ľudmila Kupková

BESEDY O GALAPÁGOCH, INKOCH A MACHU PICCHU

Študenti španielskeho jazyka 3. ročníka našej školy mali v marci 2019 niekoľko príležitostí vypočuť si príbehy a zážitky PaedDr. Bohdana Cagáňa zo spoznávania Galapág, Ekvádoru a Peru. Na hodinách španielčiny sa tretiaci dočítajú v učebniciach o endemických druhoch zvierat žijúcich na Galapágoch, súostroví sopečného pôvodu v Tichom oceáne, vzdialených viac než tisíc kilometrov od pevniny. Práve preto tu žije mnoho endemických druhov zvierat, napr. obrovské korytnačky slonie, morské leguány, lávové kraby a jašterice, ale aj uškatce a delfíny, s ktorými si môžete zaplávať v mori a ktoré sa vôbec neboja ľudí.
Veľmi zaujímavé pre žiakov bývajú aj informácie o inkskej civilizácii. Rozprávanie PaedDr. B. Cagáňa o jej hlavnom meste Cuzcu a ruinách „Strateného mesta Inkov“ Machu Picchu v husto porastených peruánskych Andách vo výške 2 430 m n. m., ktoré tiež navštívil, obohatili fascinujúce fotografie týchto tajuplných a nádherných horských miest s premyslenou sieťou terás na pestovanie plodín a kanálov určených na zavlažovanie a rozvod pitnej vody.
PaedDr. Cagáňovi ešte raz ďakujeme!
PhDr. Ľudmila Kupková

Diplomy DELF

Dňa 26.februára sa konalo na našej škole slávnostné odovzdávanie medzinárodných certifikátov z francúzskeho jazyka DELF A1 a A2. Podporu žiakom prišla vyjadriť aj pani riaditeľka, ktorá oceňuje snahu žiakov zdokonaľovať sa v druhom cudzom jazyku. Poďakovanie patrí speváckemu zboru Vavrinec a Zoe Cipovovej (tercia), ktorí nám umelecky obohatili spoločné popoludnie.
Mgr. Ľudmila Zaujecová

EXKURZIA MADRID 2019

V tomto školskom roku sa nám podarilo v spolupráci s cestovnou kanceláriou We-Do travel zorganizovať leteckú exkurziu do Madridu. Počas štyroch krásnych a na tento čas mimoriadne teplých dní od 22. 2. do 25. 2. 2019 žiaci spoznali najznámejšie miesta aj menej známe zákutia hlavného mesta Španielska. Program exkurzie nám ponúkol rôznorodé vyžitie. Fanúšikov Realu Madrid potešila návšteva futbalového štadióna Santiaga Bernabeu, Kráľovský palác v Madride nám zase priblížil, aký veľký bol kráľovský dvor v časoch jeho najväčšej slávy. Pri prehliadke múzeí Prado a Reina Sofia sme na vlastné oči mohli vidieť obrazy slávnych španielskych maliarov dávnych čias (Velázquez, Goya, El Greco...) aj minulého storočia (Picasso, Dalí, Miró...). Prechádzajúc útrobami býčej arény po piesku, ktorý za výkrikov davu tisíckrát zmáčala krv porazeného býka a iba niekoľkokrát aj toreadora, nad ktorého umením triumfoval tento majestátny tvor, sme prenikli hlbšie do umenia, zmyslu a významu býčích zápasov (koridy) pre Španielov a pochopili sme ich miesto v španielskej kultúre. Najviac však na nás zapôsobila večerná atmosféra námestia Puerta del Sol, kde vedľa seba vystupovali pouliční umelci, demonštrovali a žiadali o humanitárnu pomoc pre svoju krajinu venezuelskí vysťahovalci, rozprávali sa mladí ľudia a neustále sa hýbali stovky domácich i turistov, ktorých strhol vír tohto spoločenského aj dopravného uzla. Madrid sme opúšťali s predsavzatím, že sa sem opäť vrátime.

PhDr. Ľudmila Kupková

19. 2. 2019

Krajské kolo súťaže Olympiáda v španielskom jazyku

11. februára 2019 sa v Novom Meste nad Váhom konalo krajské kolo súťaže Olympiáda v španielskom jazyku.
Umiestnenie:
Kategória A: 1. miesto – Miriam Mihalovičová, 2.C
Kategória B: 1. miesto – Patrícia Midlíková, 3.F
Kategória C: 3. miesto – Katarína Kotríková, 4.C

Víťazkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoslovenskom kole!

Mgr. Daria Balážová

Výmenný pobyt vo Francúzsku – október 2018

Tak ako pred dvoma rokmi, i tento školský rok sa naša škola zapojila do projektu výmenného pobytu študentov s francúzskou školou Lycée Jean-Marie de la Mennais. A vďaka profesorke Zaujecovej, profesorke Laluhovej a profesorovi Markovi, ktorí stáli za realizáciou tohto projektu, sme mali príležitosť spoznať (nielen) Francúzsko a jeho krásy.
Náš výlet začal dňa 12. októbra cestou cez Čechy a Nemecko. Pred nami bolo 21 hodín cesty, a tak sme si jazdu skrátili pozeraním filmov francúzskej produkcie. V nočných hodinách sme prekročili hranice Francúzska a nadránom sme dosiahli prvý bod v našom bohatom programe – Paríž.
Okolo siedmej hodiny ráno sme vystúpili z autobusu pred Panteónom a po krátkej fotozastávke sme sa vybrali do ľudoprázdnych ulíc hlavného mesta Francúzska. Naše kroky mierili na bulvár Saint Michel, presnejšie k univerzite Sorbonne, pri ktorej sme dostali rozchod na raňajky podľa nášho vlastného výberu. Po rozchode sme sa ešte raz všetci spoločne prešli po bulvári, až k soche svätého Michala, postavenej na pamiatku padlých vojakov piateho a šiesteho okrsku. Nasledovala prehliadka Luxemburských záhrad a katedrály Notre Dame, kde sme mali aj možnosť vstupu do interiéru. Našim ďalším cieľom bol Louvre, kde sme dostali priestor pozrieť si exponáty, ktoré sme túžili vidieť. Samozrejme, kroky mnohých z nás smerovali snáď k najznámejšiemu obrazu tohto múzea – k Mone Lise. Po dokončení prehliadky sme sa pobrali na prehliadku avenue Champs-Élysées. Putovanie po Paríži sme zakončili na Eiffelovej veži. Z úplného vrchu sme mali celé mesto ako na dlani a západ slnka bola len čerešnička na torte tohto dňa. Unavení, no plní zážitkov sme prišli na hotel.
Druhý deň ráno sme išli do sídla francúzskych kráľov, do Versailles a na vlastné oči sme uzreli impozantnosť tejto stavby. No ani palác so všetkými svojimi krásami sa nevyrovnal záhradám nachádzajúcim sa hneď za ním. Keďže bol slnečný deň, prechádzalo sa nám cez ne ešte radostnejšie.
V pondelok 15. októbra sme sa po noci v našich rodinách opäť všetci zišli na parkovisku pred školou Lycée Jean-Marie de la Mennais a vyrazili sme na prílivový ostrov Mont Saint-Michel. Najprv sme si spravili menšiu pešiu prehliadku (s možnosťou nákupu suvenírov) a potom na nás čakala najzaujímavejšia časť dňa – prechod pešo cez piesok a more okolo celého ostrova. Okamžite sme sa stali atrakciou pre ostatných návštevníkov mesta – predsa len nie každý deň vidíte skupinu ľudí v kraťasoch a vetrovkách prechádzať sa v chladnom októbrovom vzduchu. Napriek prvotnej nervozite sme si chvíľu na to všetci užívali celý pochod - cez pohyblivé piesky až po prechod cez more. Naspäť do mesta sme všetci dorazili živí a zdraví (i keď pár z nás prišlo trocha viac špinavých od piesku). Po tomto úžasnom zážitku sme sa vrátili naspäť do školy, kde na nás čakalo prekvapenie v podobe koláčov a rôznych iných dobrôt od našich korešpondentov.
Nasledujúci deň sme navštívili mestá Dinard a Saint-Malo. V Dinarde sme mali možnosť vidieť pobrežie a tradičný francúzsky trh. Do Saint-Malo sme sa za ani nie 10 minút priplavili trajektom. V Saint-Malo nás privítalo daždivé počasie, ktoré nás zahnalo do kaviarní a palacinkární. Našťastie sa nám neskôr vyčasilo a my sme prešli na pobrežie, kde nás čakali športové aktivity v podobe car surfingu. Po počiatočnom maturovaní nad tým ako si máme pripevniť plachtu k našim autíčkam sme sa postavili do rady a „preteky“ mohli začať.
V stredu sme sa vybrali do hlavného mesta Bretónska Rennes. Tam sme mali krátku prehliadku mesta a jeho pamiatok. Videli sme historické centrum mesta s jeho budovami stredovekého štýlu, bretónsky parlament, baziliku Saint Sauveur.
Ďalší deň (18. októbra) sme vyrážali skoro ráno, pretože nás čakali tri hodiny cesty autobusom do zámku Chenonceau, ktorý je jedným zo slávnych zámkov na rieke Loire. V areáli zámku sme dostali rozchod a mohli sme sa rozhodnúť, či si chceme spraviť aj prehliadku vnútra alebo stráviť pekný slnečný deň v záhradách. Asi najväčšou atrakciou bol labyrint tvorený z kríkov. Po návšteve Chenonceau sme sa presunuli do mesta Ambroise, kde sme mali objednanú prehliadku domu, v ktorom strávil Leonardo Da Vinci posledné roky svojho života – Clos Lucé. Súčasťou komplexu boli aj záhrady, v ktorých sa nachádzali repliky Da Vinciho vynálezov a zaujímavou formou vystavené ukážky jeho maliarskej tvorby.
Piatok sme strávili v škole a zúčastnili sme sa aj vyučovania. Čo bol rozdiel oproti vyučovaniu na Slovensku, hodiny tam trvali podstatne dlhšie a nebolo nezvyčajné, že školský deň končili o piatej hodine večer. Po obede strávenom vonku na nás čakali aktivity, ktoré si pre nás naši francúzski priatelia pripravili – medzi ne patrili aj hry ako napríklad čínsky portrét, blind test, či hra menom 21. Potom sme sa všetci zišli v hale školy, navzájom sa lúčiac a ďakujúc za úžasný týždeň, pretože pred nami bol už len posledný deň strávený v rodinách a potom opätovný návrat na Slovensko.
Sobotňajší večer sme sa všetci poslednýkrát zišli na parkovisku pred Lycée Jean-Marie de la Mennais. Lúčenie sa neobišlo bez sĺz a bez viet, že nikam nejdeme a ostávame ešte ďalší týždeň v Bretónsku. Napokon sme ale nastúpili do autobusu v plnom počte a so smútkom v našich tvárach sme mávali našim priateľom na rozlúčku.
Predtým ako sme definitívne dorazili späť na Slovensko sme sa strávili nedeľu 21. októbra v Štrasburgu. Vďaka slnečnému počasiu prehliadka historickej časti Petit France, gotickej katedrály a parku Orangerie bola veľmi príjemná a našu cestu sme ukončili spoločnou fotkou pred Radou Európy.
Do Prievidze sme prišli v skorých ranných hodinách unavení a trochu zarmútení z toho, že náš výlet do Francúzska sa už skončil. No predsa sa nelúčime s tým všetkým navždy – čaká na nás ešte týždeň plný zážitkov, keď naši korešpondenti zavítajú na Slovensko. A my sa ich už nevieme dočkať.
Na záver sa chceme všetci poďakovať mestu Prievidza, ktoré nám prispelo na tento výmenný pobyt sumou 500,- €.
Karolína Kašubová, trieda sexta

2. 3. 2018

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

V piatok 16. februára 2018 sme aj my, priatelia francúzskeho jazyka, zorganizovali školské kolo olympiády v tomto vznešenom a krásnom jazyku. Úlohy neboli jednoduché, žiaci museli preukázať nielen teoretické vedomosti, ale aj schopnosť zareagovať na podnety v každodennom živote. Napokon sme našli tých najlepších, ktorí nás budú reprezentovať v krajskom kole:
Michaela Fleischerová zo sekundy v kategórii 1A;
Karolína Kozielová z kvaty A v kategórii 1B;
Kristína Slobodníková z kvinty v kategórii 2A;
Slavomíra Čulíková zo septimy v kategórii 2B.

Víťazkám srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole 19. marca 2018 v Trenčíne!

Prednáška

Dňa 14. februára 2018 sa v klubovni našej školy konala prednáška na tému - Možnosti štúdia vo Francúzsku a ponuka štipendií francúzskej vlády. Našim žiakom francúzskeho jazyka 3. a 4. ročníka túto tému odprezentovali Adèle Picquet a Martina Saganová z Francúzskeho veľvyslanectva z Oddelenia pre spoluprácu a kultúrnu činnosť.
Naši študenti sa dozvedeli veľa konkrétnych informácií o možnostiach štúdia na francúzskych vysokých školách a agentúre Campus France, ktorá ponúka kompletný informačný materiál týkajúci sa štúdia v tejto krajine. Dôležitou informáciou pre žiakov bol fakt, že zápisné na univerzity a verejné vysoké školy je vo Francúzsku jedno z najnižších na svete a rovnaké pre zahraničných a francúzskych študentov. Ísť študovať do Francúzska je samozrejme podmienené dobrou znalosťou francúzštiny / úroveň B2 /, ale aj chuťou na sebe pracovať a byť aktívny. Aby štúdium v tejto krajine nebolo určené len pre najbohatších, ale naozaj najlepších, francúzska vláda poskytuje štipendium približne 10 slovenským študentom ročne.
Keďže nie všetci absolventi gymnázií si hneď po strednej škole trúfnu ísť študovať do zahraničia, v súčasnosti je čoraz viac vysokých škôl na Slovensku, ktoré ponúkajú možnosť absolvovať niekoľko semestrov a aj získať vysokoškolský diplom v tejto krajine. Aj tieto informácie sa žiaci dozvedeli počas prednášky, na záver ktorej vystúpila Dominika Múdra z frankofónnej asociácie Efpolit, ktorá pôsobí pri Fakulte medzinárodných vzťahov UMB.
Prednáška bola veľmi zaujímavá a určite pootvorila dvere možností štúdia a štipendií pre našich študentov v tak krásnej krajine akou je Francúzsko.
Mgr. Erika Vargová

27. 2. 2018

Dobré správy z krajského kola Olympiády v španielskom jazyku.

Dňa 12. 2. 2018 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v Novom Meste nad Váhom za účasti našich študentov v troch kategóriách. Boli veľmi úspešní a obsadili víťazné miesta:
Kategória A
1. miesto - Patrícia Midliková 2.F
2. miesto - Sofia Mária Štetiarová 2.C
Kategória B
1. miesto - Lucia Hoosová 3.C
2. miesto Katarína Kotríková 3.C
Kategória C
2. miesto - Monika Bernátová 4.F
3. miesto Barbora Ševčíková 4.C

Patrícia Midliková a Lucia Hoosová postúpili do celoštátneho kola a budú reprezentovať Trenčiansky kraj v marci v Bratislave. Držíme im palce a prajeme veľa úspechov!

CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA

Celoštátne kolo olympiády zo španielskeho jazyka sa uskutočnilo v Bratislave 21. a 22. marca 2017. V utorok podvečer sa naše žiačky spolu so svojimi vyučujúcimi zúčastnili aktivít pod vedením Luisa Ángela Macías Amiga zo Cervantesovho inštitútu vo Viedni a Isabel Iglesias Blanco z Bratislavy. Na druhý deň si už merali sily spolu s najlepšími španielčinármi ostatných samosprávnych krajov. V silnej konkurencii sa im podarilo získať nasledovné umiestnenie:
kategória A – 4. miesto – Lucia Hoosová (2.C),
kategória B – 5. miesto – Monika Bernátová (3.F),
kategória C – 2. miesto – Alexandra Duškevičová (4.B).
Dievčatám gratulujeme a želáme veľa chuti do ďalšieho štúdia.
PhDr. Ľudmila Kupková
vedúca PK románskych jazykov

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ŠPANIELSKOM JAZYKU

Dňa 13. februára 2017 sa v Novom Meste nad Váhom konalo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku. Naše gymnázium reprezentovali žiaci v troch kategóriách a vo všetkých z nich sa nám podarilo získať 1. miesto a zabezpečiť si tak postup do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 21.- 22. marca v Bratislave.
Výsledky:
Kategória A – 1. miesto – Lucia Hoosová (2.C), 4. miesto – Alexandra Gunišová (2. C);
Kategória B – 1. miesto – Monika Bernátová (2. F);
Kategória C – 1. miesto – Alexandra Duškevičová (4. B), 4. miesto – Andrej Skok (4. F).
Všetkým žiakom srdečne gratulujeme a postupujúcim želáme veľa šťastia v celoštátnom kole!
PhDr. Ľ. Kupková

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

Dňa 6. februára 2017 sa na Gymnáziu Ľ. Štúra konalo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Našu školu reprezentovali žiaci v štyroch kategóriách:
Viktória Šrokvanová zo sekundy obsadila 2.miesto v kategórii 1A,
Dominika Hajdáková z kvarty obsadila 2.miesto v kategórii 1B,
Slávka Čulíková zo sexty obsadila 2.miesto v kategórii 2A
Martin Kadaši zo septimy obsadil 4.miesto v kategórii 2B.
Žiakom srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich výsledkov.

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

A opäť je to tu! Priatelia francúzskeho jazyka si zmerali svoje jazykové schopnosti v jeden predvianočný deň. Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku sme usporiadali ešte pred prázdninami dňa 19. 12. 2016. Umiestnili sa nasledovne:
Kategória 1B:
1. miesto: Dominika Hajdáková (IV)
2. miesto: Karolína Kozielová (IIIa)
3. miesto: Kristína Slobodníková (IV)
Kategória 2A:
1. miesto: Slavomíra Čulíková (VI)
2. miesto: Annamária Kurbelová (VI)
3. miesto: Rebeka Kubovičová (VI)
Kategória 2B:
1. miesto: Martin Kadaši (VII)
2. miesto: Karin Balagová (4.E)
3. miesto: Peter Trubač (4.E)
Gratulujeme a súťažiacim želáme veľa šťastia na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 6. februára 2017 v Trenčíne.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza