PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK nemeckého a ruského jazyka Gymnázia V. B. N.

nemeckého a ruského jazyka

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

AKTUALITY

24. 1. 2024

Projekt Meine Heimat, pokračovanie.

Približne pred 2 rokmi mi bola ponúknutá možnosť zúčastniť sa projektu Meine Heimat (Môj domov), ktorý organizoval Spolok karpatských Nemcov v Štutgarte v spolupráci so štutgartskou diecézou. Žiaci našej školy mali možnosť sa zúčastniť na stretnutí so žiakmi iných škôl zo zahraničia. Malo ísť vždy o školy, ktoré pochádzajú z miest, kde majú, resp. mali korene Nemci žijúci mimo územia Nemecka. Tam patríme aj my. V tomto projekte mali vyjadriť, čo si predstavujú pod pojmom domov, aký k nemu majú vzťah a mali ho vyjadriť aj vo vzťahu k trvalej udržateľnosti. Jedným z bodov projektu bol aj rozhovor z osobnosťou, ktorá sa zaoberá ekológiou, resp. trvalou udržateľnosťou. Naša voľba padla na p. Lenku Ilčíkovú z organizácie Priatelia Zeme. Jedným z mojich cieľov bolo, aby projekt neskončil ukončením projektu. Toto sa mi podarilo, keď jedna zo žiačok, Karin Mekýšová pokračuje v spolupráci s p.Ilčíkovou pri programe Transformácie Hornej Nitry. Okrem toho, že sa žiaci dozvedeli mnohé nové veci vo vzťahu ku svojmu okoliu a jeho minulosti, prítomnosti či budúcnosti, navštívili Nemecko, kde sa zlepšovali v nemčine a popri tom navštívili Europarlament v Štrasburgu, múzeum Jana Husa v Kostnici, či nakoniec prezentovali v nemčine výsledky svojej práce pred nemecky hovoriacim publikom. Podľa ich vlastných slov sa ich vzťah k nemčine zlepšil, čo dokazuje aj to, že počas letných prázdnin sa niektorí opakovane vrátili do Nemecka, aby sa v nemčine zdokonaľovali.

Toto sú momenty, keď mi moje učiteľské srdce poskočí, zahreje ma na duši a poviem si, že toto povolanie mi dáva zmysel. Tento pocit som opätovne zažil, keď sa správa o našom projekte objavila aj v ročenke karpatských Nemcov v Štutgarte. Prečítať si to môžete na stranách 24-28 spomínanej ročenky, ktorá je v prílohe.

A keď mi prišlo pozvanie od p.Rainera Bendela zo Štutgartu, aby sme sa opätovne zúčastniť sa projektu, je to dôkaz toho, že veci robíme dobre.

Mgr. Bc. Peter Marko
Karpatenbote

20. november 2023

Deutsches Sprachdiplom - odovzdávanie diplomov

Prievidza, 20. november 2023 – V priestoroch Galérie Vysočana sa konalo slávnostné odovzdávanie DSD diplomov žiakom osemročného gymnázia, ktorého sa zúčastnili významní hostia a predstavitelia školy. Táto udalosť bola výnimočným okamihom pre študentov a ich učiteľov, ktorí sa v priebehu školského roka venovali intenzívnej príprave na nemeckú jazykovú skúšku.

Slávnostné otvorenie podujatia patrilo zástupcovi školy PhDR.Jaroslavovi Pernišovi, ktorý privítal prítomných svojím príhovorom. Za nemeckú stranu sa slova ujal Christoph Henssen, zástupca Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) na Slovensku, ktorý zdôraznil dôležitosť medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania a podelil sa s prítomnými o svoje pocity a pohľady na význam nemeckého jazyka v dnešnej globalizovanej spoločnosti. Zásluhou odbornej garantky DSD pre našu školu, Susanny Depuydt a pedagógov, ako sú Mgr. Zuzana Orságová a Mgr. Gabriela Oršulová, dosiahli žiaci pozoruhodné výsledky.

Mgr. Gabriela Oršulová, ktorá mala na starosti prípravu žiakov, sa ujala slova a poďakovala všetkým, ktorí prispeli k úspechu študentov. Po jej prejave nasledovala slávnostná časť programu, kde spoločne s Christophom Henssenom odovzdali žiakom ich zaslúžené diplomy.

Na záver žiaci nezabudli vyjadriť vďaku za podporu a výučbu svojim učiteľom a hosťom. S kyticou kvetov v rukách vyjadrili vďaku nielen za tento veľký moment, ale aj za všetky chvíle strávené pri zdokonaľovaní svojich jazykových zručností.

Peknou spomienkou sú fotografie z tejto nezabudnuteľnej udalosti. Týmto sme uzavreli ďalší úspešný rok v jazykovom vzdelávaní našich študentov, ktorí s hrdosťou zdolali výzvu nemeckého jazykového diplomu DSD.

Mgr.Gabriela Oršulová
Fotogaléria

september 2023

Berlin, Berlin!

Tretí septembrový týždeň sme s pani profesorkami Mgr. Gabrielou Oršulovou a Mgr. Zuzanou Orságovou absolvovali exkurziu do Nemecka. V pondelok, v skorých ranných hodinách, sme vyštartovali z Prievidze. Doobeda sme navštívili Saské Švajčiarsko, ktoré je pravdepodobne najväčším turistickým lákadlom tejto oblasti. Prešli sme sa na most Bastei, vedúci ponad rieku Labe, z ktorého sme si vychutnali výhľad na pieskovcové útvary v okolí . V popoludňajších hodinách sme sa presunuli do Drážďaň. Prehliadka mesta začala Rezidenčným palácom s klenotnicou saských kurfistov a kráľov. Ďalej naša cesta viedla do paláca Zwinger, ktorý má nádherné nádvorie a galériu. Vrcholom prehliadky bol kostol Panny Márie – Frauenkirche - ktorý je symbolom Drážďan a jednou z najvýznamnejších stavieb celého Nemecka. Po dokončení prehliadky mesta sme pokračovali do Berlína, kde sme sa ubytovali .

Druhý deň bolo síce trochu chladnejšie, avšak náš zážitok zo samotného Berlína nám to vôbec nepokazilo. Začali sme návštevou miest, kadiaľ prechádzal Berlínsky múr s autentickými pozostatkami tunelov, strážnych veží a zvyškov múra. Nasledovala prehliadka centra mesta – na Alexanderplatzi sme si obzreli známe Weltzeituhr, Humbolt Universität a na Museuminsel sme využili jedinečnú príležitosť navštíviť Pergamonmuseum s jeho neuveriteľnou zbierkou pamiatok z obdobia antiky a staroveku oblasti Blízkeho východu. Prehliadka pokračovala k miestam Bebelplatz, Gendarmenplatz a Checkpoint Charlie, ktorý je najznámejším prechodom medzi bývalou západnou a východnou časťou mesta. Trochu sme nakúpili a najedli sa v novom Mail Berlin na Potsdammerplatzi. Na záver dňa sme si boli pozrieť vysvietenú Brandenburskú bránu, ktorá nám svojou monumentalitou vyrazila dych. Po tomto zážitku sme sa presunuli do hotela.

Tretí deň našej exkurzie sme pokračovali v poznávaní mesta Berlín. Navštívili sme majestátnu budovu nemeckého parlamentu. Z presklenej kupoly sa nám naskytol pohľad na krásy ranného Berlína. Medzi návštevou parlamentu a Olympijského štadióna sme voľný čas využili na krátke zastavenie sa pri Brandenburskej bráne. Za denného svetla sme si odniesli z tohto historicky významného miesta celkom iný zážitok, ako z predošlého dňa. Možno aj kvôli demoštrantom, ktorí protestovali proti poškodzovaniu historických pamiatok – stopy farby sme videli aj na Brandenburskej bráne. Po príchode na Olympijský štadión sme sa rozdelili do troch skupín na čele so sprievodcom. Prehliadka prebiehala v nemčine, takže okrem skvelého zážitku z historického a zároveň veľmi moderného štadióna, sme mali aj možnosť sa zlepšiť v jazyku. Autobusom sme sa presunuli cez bulvár Kurfürstendamm pri Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, kde sme mali po krátkej prehliadke kostola rozchod, a teda možnosť neskorého obeda či nákupov, keďže táto štvrť je preplnená obchodnými centrami, reštauráciami a kaviarňami. Taktiež sme si tu mohli vychutnať atmosféru rušného Berlína. Tento posledný deň, pred cestou domov, sme ukončili prechádzkou pri East Side Gallery - Berlínskom múre ozvláštneného maľbami umelcov z celého sveta.

Nasledujúci deň sme ráno opustili naše hotelové izby, tentokrát aj s kuframi a presunuli sme sa autobusom do malebných záhrad Sanssouci. Ďalšou zastávkou bol Cecilienhof, kde sa konala významná Postupimská konferencia. Odtiaľ naše kroky viedli už do finálneho bodu tohto výletu, ktorým bolo mesto Postupim. Po krátkej prehliadke centra sme sa plní dojmov, ale s prázdnymi žalúdkami presunuli naobedovať, keďže nás čakala dlhá a namáhavá cesta na Slovensko. Tá nám ubehla vcelku rýchlo a ráno sme všetci v poriadku prišli do Prievidze.

Bianka Šedíková, Paulína Vicianová III.B
Fotogaléria

11.6.-17.6.2023

Projekt Meine Heimat

V spolupráci so Spolkom karpatských Nemcov a so Spolkom Ackermann – združenie sudetských Nemcov v Štutgarte sme sa zúčastnili projektu „Meine Heimat“ v Nemecku. V rámci projektu 4 žiaci našej školy, Alex Cagáň z 2.A a Ema Došeková, Karin Mekýšová a Olívia Schererová z 3.C, zúčastnili prezentácie a vyhodnotenia projektu v Štutgarte. V rámci tohto projektu bol pre nás pripravený bohatý sprievodný program. Navštívili sme Štrasburg, kde sme si pozreli mesto a európsky parlament, Kostnicu s domom Jána Husa aj s prehliadkou mesta či zaujímavé múzeá v Sinnsheime s najväčším ťahákom lietadlom Concorde a v Štutgarte múzeum Mercedes-Benz, kde okrem vývoja áut a automobilky boli vysvetlené aj historické udalosti odohrávajúce sa v tom – ktorom období.

V utorok sme sa všetci zúčastnili vyučovania na gymnáziu Sv.Mainarda v Rottenburgu nad Neckarom. Celkovo sme tu strávil 6 hodín, pričom to boli rôzne hodiny. Vyučovanie na tejto škole je riadené iným konceptom, kde sú hodiny rozdelené do 90-minútových blokov, pričom vyučovanie nekončí 6., resp. 7.hodinou. Niektoré predmety sú zlúčené, ako napríklad občianska náuka, etika, geografia alebo aj dejepis, do predmetu s názvom spoločenské vedy.

Po vyučovaní sme sa vybrali na prehliadku wurmlingskej kaplnky, ktorá je v Nemecku známa. Okrem svojej polohy na kopčeku, z ktorého je výhľad do okolia je o nej zložená báseň Ludwigom Wohlandom, ktorá bývala uvedená v nemeckom šlabikári. Odtiaľ sme šli do mesta Tübingen, v ktorom bolo založené najstaršie kníhkupectvo v Nemecku a z loďky sme si pozreli mesto nad nami.

V rámci cesty tam a späť sme navštívili mestá, ktoré poznáme z učebníc nemčiny Direkt Interaktiv, Linec a Salzburg.

Veľká vďaka patrí p. Dr. Rainerovi Bendelovi, ktorý tento projekt zastrešoval a pripravil celý program. Vďaka nemu sme nielen spoznali Nemecko a jeho reálie či precvičili si nemčinu, ale máme chuť ďalej pracovať na zlepšovaní sa v tomto jazyku.

Mgr. Bc. Peter Marko
Fotogaléria

10. 4. 2023

Medzinárodné certifikáty DSD1 a DSD2

Nemčina je v Európskej únii najpoužívanejší rodný jazyk. Je to aj obchodný jazyk, keďže Nemecko má najsilnejšiu ekonomiku v Európe. A tiež oficiálny jazyk vedy, pretože Nemecko ako krajina vedie v oblasti vedy a výskumu.

Znalosť nemeckého jazyka ponúka nové kariérne príležitosti, ktoré sú častokrát nadpriemerne ohodnotené. Na Slovensku pôsobí cez 2 000 rakúskych a 600 nemeckých firiem a práve znalosť nemeckého jazyka môže byť kľúčom k vysnívanému zamestnaniu.

Na Gymnáziu V.B.Nedožerského sa v triedach 8-ročného programu majú naši žiaci možnosť venovať tomuto jazyku naozaj dôkladne a dokonca si bezplatne urobiť medzinárodné certifikáty DSD1 a DSD2. Certifikát DSD1 zvyknú žiaci robiť v sexte a certifikát DSD2 na záver štúdia v oktáve. Skúška nie je povinnosťou, ale privilégiom, nakoľko na ňu môže byť prihlásený len zdatný nemčinár, ktorý zvláda nároky tejto medzinárodnej skúšky.

Tak tomu bolo aj tento školský rok - o DSD1-certifikát zabojovala 15-členná nemčinárska skupina. Zatiaľ poznáme výsledky len ústneho kola, kde boli všetci úspešní a skúšku zvládli na úrovni B1. Písomné výsledky sa dozvieme z Nemecka až v septembri. Veríme, že aj tie nás potešia a s vervou sa chystáme na prípravu na DSD2-certifikát.

Mgr.Gabriela Oršulová

12. 12. 2022

DSDII –ústna časť

Naše gymnázium má študijný program DSD (Deutsches Sprachdiplom) zaradený do svojho vzdelávacieho programu už od roku 1998. Sme zaradení do programu celosvetovej siete „Školy — partneri pre budúcnosť“, ktorý koordinuje Spolkové ministerstvo zahraničných vecí. Cieľom iniciatívy je upevňovať vyučovanie nemčiny ako cudzieho jazyka, pripravovať mladých ľudí na štúdium v Nemecku a rozvíjať ich kompetencie pre budúcu profesiu.

Po písomnej časti skúšky DSD2 nasledovala v čarovnom predvianočnom období (9. decembra 2022) ďalšia časť skúšky, na ktorej sa hodnotil ústny prejav v prítomnosti 3-člennej komisie zloženej z predsedníčky Susanny Depuydt, skúšajúcej Mgr.Gabriely Oršulovej a prísediacej Mgr.Zuzany Orságovej. Naši oktávani si pripravili odborné prednášky s prezentáciami na náročné témy z oblasti medicíny, ochrany životného prostredia či automobilizmu.

Žiaci ústnu skúšku úspešne zvládli a to na úrovni C1! Teraz si musia ešte počkať na výsledky písomných úloh, ktoré sú centrálne opravované v Nemecku.

Veríme, že naši DSD-čkári získajú jazykový diplom, ktorý je „vstupenkou“ na vysoké školy v nemecky hovoriacich krajinách a zároveň vďaka nemu získavajú kredity pri prijímacích skúškach na vysoké školy u nás i v Česku.

Mgr.Gabriela Oršulová
Fotogaléria

22. 11. 2022

Prebieha DSDII-skúška!

22.11.2022 sa na našej škole konala písomná časť skúšky DSD II - diplomovej skúšky z nemeckého jazyka, ktorá pozostávala z troch častí. Naši oktávani preukazovali závideniahodnú znalosť nemeckého jazyka riešením úloh spojených s čítaním a počúvaním s porozumením a napísaním odbornej analýzy a argumentácie na danú témou. Čaká ich ešte ústna časť skúšky, ktorá sa bude konať 9. decembera.

Nie je ľahké absolvovať DSD II na vysokej jazykovej úrovni B2/C1, ale dúfame, že sa to našim študentom podarí.
Klobúk dole pred všetkými a držíme palce.
Fotogaléria

9. 11. 2022

Deutsches Sprachdiplom I.

V klubovni školy sa dňa 18. októbra 2022 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Sprachdiplomov DSD1, ktoré si žiaci septimy a 4. ročníka prevzali z rúk pani riaditeľky a pani profesorky Oršulovej.

Nemecký jazykový diplom I. stupňa zodpovedá úrovni A2 alebo B1 Spoločného európskeho referenčného rámca. Diplom na úrovni B1 získal žiak, ktorý zvládol všetky 4 časti skúšky na úrovni B1 — čítanie, počúvanie, písomnú komunikáciu i ústnu komunikáciu. Príprava i samotná skúška bola bezplatná. Všetky finančné náklady boli plne hradené školou a nemeckou stranou, ktorá našu školu v tomto smere podporovala i materiálne.
Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a držíme palce pri príprave na skúšky DSD2!
Fotogaléria

2. 6. 2022

Olympiáda v nemeckom jazyku

32. ročník olympiády v nemeckom jazyku sa v tomto školskom roku kvôli pandemickým opatreniam uskutočnil online formou.

26. novembra 2021 sa konalo školské kolo, v ktorom žiaci súťažili len v písomnej časti. Pozostávala z lexikálno-gramatického testu, čítania a počúvania s porozumením. Žiaci sa umiestnili nasledovne:

Kategória 2A
1. miesto – Marek Novák (sexta)
2. miesto – Radka Hagarová (sexta)
3. miesto – Maroš Kotrík (II. D)

Kategória 2B
1. miesto – Martin Gros (oktáva A)
2. miesto – Jaroslav Gebrlín (III. B)

Kategória 2C
1. miesto – Nina Križanová (I. B)

Súťažiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. a 2. mieste, postúpili do okresného kola. Uskutočnilo sa 19. januára 2022 a naši žiaci dosiahli tieto výsledky:

Kategória 2A
1. miesto – Marek Novák (sexta)
2. miesto – Radka Hagarová (sexta)

Kategória 2B
1. miesto – Martin Gros (oktáva A)

Všetci žiaci postúpili do krajského kola, v ňom si zmerali sily so súťažiacimi z iných škôl nášho kraja 16. februára 2022 v písomnej a ústnej časti.
Marek Novák sa v kategórii 2A umiestnil na prvom mieste a postúpil do celoštátneho kola. V kategórii 2B reprezentoval našu školu Martin Gros a skončil na 3. mieste.

Celoštátne kolo prebehlo online formou 22. marca 2022 a Marek Novák obsadil 4. miesto.

Mgr. Ingrid Samašová

18. 5. 2022

Exkurzia do Viedne

Po dvoch rokoch uzemnení sme sa konečne dočkali a mohli zorganizovať exkurziu do Viedne. Pôvodne plánovaná vianočná Viedeň nevyšla, tak sme naplánovali jarnú návštevu hlavného mesta Rakúska. Zorganizovali sme ju vlastne na popud študentov, ale myšlienka to bola zaujímavá, tak sme sa jej chytili. Vo štvrtok 12.5. sa 45 žiakov spolu s nemčinármi G.Oršulovou a P.Markom vydali overiť nemčinu v praxi. Po 4 hodinách cesty (z Prievidze je to naozaj ďaleko) sme dorazili do Viedne. Najprv sme len krúžili a obzerali si túto krásku po okruhu na Ringu (bývalé opevnenie) z okien autobusu. Po chvíli sme to už nevydržali a išli ochutnať túto metropolu Rakúska „hautnah“ (na vlastnej koži). Najprv sme si pozreli sochu Márie Terézie, ktorá sa nachádza medzi dvoma múzeami (Kunsthistorisches a Naturhistorisches). Od tejto propagátorky vzdelávania sme prešli cez Hofburg do centra Viedne. Tu sme sa nechali vyviezť na vežu dómu sv. Štefana do výšky 50 metrov. Hneď vedľa sa v podzemí (zastávka metra) nachádza Virgillkapelle. Je to kaplnka, ktorá bola objavená v 70-tych rokoch minulého storočia pri stavbe metra. Poslednou zastávkou bol Schönbrunn. Táto letná rezidencia Habsburgovcov nás síce privítala už rozkvitnutou kvetinovou výzdobou, ale atrakcie, ktoré sme si tu mohli pozrieť, toho dňa zatvárali nejako skoro. Prešli sme si teda záhrady, minuli posledné rakúske eurá a nasadli na autobus domov.

PS: aby to bola exkurzia, kde si žiaci preverovali svoju nemčinu, dostali úlohy s otázkami, ktorými mali zasypať domácich. Ideálne rodených Rakúšanov. A zistili, kde sa dá dobre najesť, čo sa oplatí vo Viedni navštíviť a aké sú typické rakúske slová (viď foto).
Fotogaléria

11. 4. 2022

Das Deutsche Sprachdiplom

V marci, v čase, keď maturanti skladajú prvú časť skúšky dospelosti, čakala na našich sextánov a tretiakov skúška DSD1 (Sprachdiplom).

9. marca 2022 absolvovalo 29 žiakov písomnú časť (posluch s porozumením, čítanie s porozumením a sloh) a 17. – 18. marca 2022 ústnu časť, na ktorej okrem rozhovoru so skúšobnou komisiou prezentovali tému, ktorú si sami zvolili.

Nemecký jazykový diplom DSD1 zodpovedá Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazykové znalosti na úrovni B1. Diplom je žiadaný na celom svete, pretože má neobmedzenú platnosť, a je to jediná jazyková skúška, ktorá sa môže konať len v školských podmienkach a je nemeckou stranou organizovaná úplne bezplatne.

Písomná a ústna skúška DSD2 v roku 2020

Naše gymnázium má študijný program DSD (Deutsches Sprachdiplom) zaradený do svojho vzdelávacieho programu od školského roku 1993. Je to projekt, ktorý koordinuje Spolkové ministerstvo zahraničných vecí a realizuje ho Centrála pre zahraničné školstvo. Cieľom je upevňovať vyučovanie nemčiny, pripravovať mladých ľudí na štúdium v Nemecku a rozvíjať ich kompetencie pre budúcu profesiu.

Pre absolventov programu sú každoročne ponúkané štipendiá pre štúdium v Nemecku, pričom program má dva stupne DSD1 a DSD2.
DSD 2 (B2/C1) u nás vykonávajú žiaci 4. ročníka, ktorí sa na skúšku pripravujú v rámci hodín nemeckého jazyka, semináru a krúžku k DSD2. Škola je nemeckou stranou významne materiálne podporovaná (študijné materiály, pomôcky, knižný fond a pod.) a samotná skúška je organizovaná úplne bezplatne. Tento jazykový diplom platí ako doklad o jazykových znalostiach, ktoré postačujú pre štúdium na nemeckých a rakúskych vysokých školách, a je uznávaný aj medzi zamestnávateľmi z oblasti nemeckého priemyslu.

Po náročnej dištančnej príprave absolvovalo 24. novembra 2020 za sprísnených hygienických podmienok 5 žiakov skúšku DSD 2. Čakalo na nich čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a sloh na odbornú tému. Testy budú centrálne opravované a vyhodnotené v Nemecku. Následne 18.decembra žiaci absolvovali ústnu časť skúšky DSD 2. Skúška sa skladala z 3 častí: žiaci si pripravili prednášku na zadanú tému, odprezentovali svoju odbornú prácu a následne o nej viedli diskusiu. Všetkým úspešným absolventom blahoželáme a veríme, že výsledky písomnej časti len potvrdia ich úspech v časti ústnej.
Fotogaléria

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Vo utorok, dňa 11.februára 2020 sa na našej škole konalo Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, kde si zmeralo sily 22 študentov z pätnástich škôl Trenčianskeho kraja. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, pričom naša škola mala zastúpenie v dvoch z nich.
V kategórii 2A sa študent našej školy Martin Gros zo Sexty a umiestnil na peknom 2.mieste, rovnako a ako aj Lea Krajči z 3.C v kategórii 2B.
Žiakom blahoželáme k umiestneniu, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mnoho ďalších úspechov.
Fotogaléria

Noc v škole

Na už tradičnej akcii určenej súčasným, bývalým, ale aj budúcim žiakom našej školy sme ponúkli žiakov dobrotami nemeckej a ruskej kuchyne. Žiačky 3.E varili s p.prof.Oršulovou "Rote Grütze" a p.prof.Urbanová ponúkla všetkých s "Oladami" a "Varenikami".
Zároveň sme počúvali nemecké hity, učili sa azbuku a rozprávali sa o všetkom, na čo neostáva na hodinách čas.
Fotogaléria

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Vo štvrtok, dňa 16. januára 2020 sa na našej škole konal jubilejný 30. ročník Olympiády v nemeckom jazyku, kde si zmeralo sily 10 študentov z piatich škôl nášho okresu. Súťažilo sa v troch kategóriách, pričom naša škola mala zastúpenie v dvoch z nich.
V kategórii 2A zvíťazil študent našej školy Martin Gros zo Sexty a a kategóriu 2B vyhrala Lea Krajči z 3.C.
Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa koná našej škole dňa 11. februára 2020.
Všetkým držíme palce!

Workshop pre nemčinárov

V dňoch 13.a 14.mája sa uskutočnili workshopy s docentom Jánom Jamborom, prekladateľom nemeckej literatúry a vysokoškolským pedagógom. Kreatívne zoznámil žiakov s knihou nemeckého spisovateľa Petra Stamma - Warum wir vor der Stadt wohnen. Žiaci tvorili vlastné pokračovania príbehu a zároveň získavali nové skúsenosti s používaním nemčiny.
Mgr.Gabriela Oršulová

Exkurzia: Drážďany-Berlín-Postupim/ 14.-17.4.2019 /

V apríli žiaci 2.E triedy so svojou nemčinárkou a zároveň triednou učiteľkou Mgr. Gabrielou Oršulovou strávili štyri dni cestovaním a spoznávaním niektorých častí Nemecka.
Prvý deň ráno navštívili romantický kút Saského Švajčiarska, prešli sa po vyhliadkovom moste Bastei a vychutnali si nádherný výhľad na údolie Labe a okolité pieskovcové útvary. Cesta ďalej viedla do Drážďan, kde okrem zoznámenia sa s obnoveným historickým centrom a zachránenými pamiatkami na milovníkov umenia hlboko zapôsobili veľkolepé maľby Raffaela, Boticceliho či Vermeera v Zwingeri.
Dva slnkom zaliate dni strávili zoznamovaním sa s Berlínom. Videli mnoho, tak historické centrum, ako aj moderné štvrte. Viezli sa loďou po Špréve cez Regierungsviertel, prechádzali sa pri berlínskom múre, merali cestu od Branderburger Tor po Unter den Linden až k Museumsinsel. Sedeli na VIPmiestach olympijského štadióna, nakupovali na Kurfürsten Damme aj Alexanderplatzi. V tichosti zažali sviečky v Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. V Bundestagu sa prešli podzemným tunelom do moderných priestorov parlamentu, klopali na dvere kancelárie Angely Merkelovej a špirálovým chodníkom v sklenenej kupole sa dostali nad strechy Berlína, kde sledovali západ slnka nad siluetou mesta.
Posledný deň na cestovateľov čakal Postupim. Tu sa v Cecilienhofe dozvedeli zaujímavosti z pozadia konferencie, na ktorej sa delilo v 1945 Nemecko. Priestory zámočku boli prekrásne a ešte krajšie boli okolité záhrady. Prekonali ich snáď len záhrady v okolí zámku Sanssouci, ktoré navštívili na záver.
Snáď bude táto exkurzia nielen peknou spomienkou na spoločne strávené chvíle a obohatením vedomostí, ale aj inšpiráciou k učeniu sa nemčiny.
Mgr.Gabriela Oršulová
Fotogaléria

Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku

V dňoch 16. – 17. apríla 2019 sa Kateryna Zasidkovych zo IV. F triedy zúčastnila celoštátneho kola olympiády v ruskom jazyku a v kategórii B3 sa umiestnila na 3. mieste.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.
PK NEJ a RUJ

Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

V pondelok 25. marca 2019 sa v Základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom konal 49. ročník krajského kola olympiády v ruskom jazyku.
Žiaci nás reprezentovali v troch kategóriách a umiestnili sa nasledovne: Alexander Kmeť z tercie súťažil v kategórii A3 a umiestnil sa na 4. mieste, Róbert Ondrejovič zo IV. A skončil v kategórii B2 na 4. mieste a Kateryna Zasidkovych zo IV. F zvíťazila v kategórii B3.
Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu a Kateryne prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole.
PK NEJ a RUJ

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

14. februára 2019 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci a dosiahli v ňom vynikajúce výsledky.
Mladší žiaci súťažili v kategóriách 1A, 1B a 1C v ZŠ Braneckého v Trenčianskej Teplej. Naša žiačka Andrea Klára Nosianová zo sekundy sa umiestnila na 3. mieste.
Súťažiaci v kategóriách 2A, 2B, 2C a 2D sa stretli v našej škole. V kategórii 2A sa Lea Krajči z II. C umiestnila na 2. mieste a Martin Gros z Va obsadil 4. miesto. Andreas Lukas zo IV. D triedy zvíťazil v silnej konkurencii v kategórii 2B.
Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa chuti do ďalšieho štúdia.

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Vo štvrtok dňa 17. januára 2019 sa konalo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku.
V našej škole súťažili žiaci v kategóriách 2A, 2B a 2D, žiaci základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií (kategórie 1A, 1B) v CVČ Spektrum v Prievidzi.
Andrea Klára Nosianová zo sekundy sa v kategórii 1A umiestnila na 2. mieste.
V kategórii 2A obsadila Lea Krajči 1. miesto a Martin Gros z triedy Va skončil na 2. mieste.
Andreas Lukas zo IV. D zvíťazil v kategórii 2B.
Žiakom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa bude konať 14. februára 2019.

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 13. februára 2018 sa v našej škole konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnení žiaci súťažili v štyroch kategóriách, našu školu reprezentovali žiaci v dvoch z nich. Lea Krajči z I. C triedy sa v kategórii 2A umiestnila na 2. mieste a Andreas Lukas z III. D súťažil v kategórii 2B a získal 3. miesto.
Mladší žiaci súťažili v ten istý deň na ZŠ Braneckého v Trenčianskej Teplej. Martin Gros, žiak triedy IVa, obsadil 2. miesto.
Žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme im za reprezentáciu a prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Vo štvrtok 18. januára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž pre mladších žiakov (kategórie 1A, 1B) sa konala v CVČ Spektrum v Prievidzi, pre kategórie 2A, 2B a 2D v našej škole.
Teší nás, že žiaci, ktorí nás reprezentovali, dosiahli vo svojich kategóriách vynikajúce výsledky. Martin Gros z triedy IVa sa v kategórii 1B umiestnil na 1. mieste. Lea Krajči, žiačka I. C triedy, zvíťazila v kategórii 2A a víťazom kategórie 2B sa stal Andreas Lukas z III. D.
Žiakom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a držíme im palce v krajskom kole, ktoré sa pre kategóriu 1B uskutoční 13.2.2018 na ZŠ Braneckého v Trenčianskej Teplej a pre kategórie 2A a 2B v ten istý deň v našej škole.

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 22. novembra 2017 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci súťažili v troch kategóriách a umiestnili sa nasledovne:
Kategória 1B
1. miesto – Martin Gros (IVa)
2. miesto – Filip Bakoš (III)
Kategória 2A
1. miesto – Lea Krajči (I. C)
2. miesto – Anna Mária Hepnerová (I. E)
3. miesto – Sarah Ligasová (II. C)
Kategória 2B
1. miesto – Andreas Lukas (III. D)
Všetkým žiakom ďakujeme za účasť v súťaži. Výhercom gratulujeme a budeme im držať palce v okresnom kole, ktoré sa pre kategóriu 2A a 2B uskutoční 18. januára 2018 na našej škole a pre kategóriu 1B v ten istý deň v CVČ Spektrum v Prievidzi.

Školské kolo olympiády v ruskom jazyku

Dňa 10.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Žiaci sa umiestnili nasledovne:
kategória A3
1. miesto – Alexander Kmeť (sekunda)
kategória B1
1. miesto – Róbert Ondrejovič (III. A)
2. miesto – Vanesa Nováková (I. A)
kategória B2
1. miesto – Magdaléna Borková (IV. E)
kategória B3
1. miesto – Kateryna Zasidkovych (IV. F)
Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov pri reprezentácii školy v krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 15. februára 2018 v ZŠ R. Kaufmana v Partizánskom.

Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku

11. – 12. 04. 2017 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku, v ktorom našu školu v kategórii B3 reprezentovala Ľudmila Peterková z oktávy. V prvý deň súťažiaci absolvovali písomnú časť a jednu z disciplín ústnej časti podľa vlastného výberu (napísanie slohovej práce alebo prednes umeleckého textu). Večer si prezreli historické centrum so sprievodcom v ruskom jazyku a na druhý deň pokračovali v ústnej časti.
Veľmi nás teší, že Ľudmila v silnej konkurencii dosiahla skvelý výsledok – umiestnila sa na 3. mieste.
Blahoželáme jej a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 16. februára 2017 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž sa pre mladších žiakov konala v Základnej škole v Trenčianskej Teplej. Martin Gros z IIIa reprezentoval naše gymnázium v kategórii 1B a umiestnil sa na 4. mieste. Starší žiaci z celého kraja súťažili vo svojich kategóriách na našej škole.Andreas Lukas z II. D v kategórii 2A obsadil 2. miesto.
Žiakom blahoželáme k umiestneniu, ďakujeme im za reprezentáciu školy a želáme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

Dňa 10. februára 2017 sa v Základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom uskutočnilo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku.
Žiaci našu školu reprezentovali v troch kategóriách.
V kategórii B1 sa Róbert Ondrejovič z II. A umiestnil na 3. mieste. V tej istej kategórii získala Magdaléna Borková z III. F 4. miesto.
Monika Pokusová zo IV. D v kategórii B2 obsadila 3. miesto.
Ľudmila Peterková z VIII sa v kategórii B3 umiestnila na 1. mieste a postúpila do celoštátneho kola. V tejto kategórii nás reprezentovala aj Kateryna Zasidkovych z II. F a získala 2. miesto.
Žiakom blahoželáme k výborným výsledkom, ďakujeme im za reprezentáciu školy a Ľudmile držíme palce v celoštátnom kole, ktoré sa bude konať 11. – 12. apríla 2017 v Bratislave.

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Vo štvrtok, dňa 19. januára 2017, sa u nás už tradične konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci našej školy nás reprezentovali v dvoch kategóriách. V kategórii 2A sa Andreas Lukas z II. D umiestnil na 1. mieste a postúpil do krajského kola. Adrian Farenga zo septimy súťažil v kategórii 2B a obsadil 2. miesto.
Pre žiakov prvého stupňa osemročného gymnázia sa okresné kolo uskutočnilo v ten istý deň v CVČ Spektrum v Prievidzi. Martin Gros z IIIa súťažil v kategórii 1B a získal 2. miesto.
Žiakom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a Andreasovi držíme palce v krajskom kole, ktoré sa bude konať na našej škole 16. februára 2017.

Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku

V dňoch 12. – 13. apríla 2016 sa na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici konalo celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku, kde našu školu v kategórii B3 reprezentovala Kateryna Zasidkovych, žiačka I. F triedy.
V prvý deň súťaže žiaci absolvovali písomnú časť a jednu disciplínu ústnej časti – prednes umeleckého textu alebo písanie slohovej práce. Vo večerných hodinách sa súťažiaci zúčastnili prehliadky mesta a na ďalší deň pokračovala ústna časť súťaže.
Na slávnostnom vyhlásení výsledkov vyhodnotili Kateryninu esej ako najlepšiu spomedzi všetkých účastníkov celoštátneho kola. V celkovom hodnotení sa Kateryna umiestnila na 4. mieste a keďže v súťaži dosiahla viac ako 78 bodov, získala diplom úspešného riešiteľa.
Kateryne blahoželáme k umiestneniu, ďakujeme jej za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v štúdiu.

Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V dňoch 20. – 21. 03. 2016 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Anežka Michalovičová zo IV. C triedy sa umiestnila na 4. mieste. K dosiahnutému výsledku Anežke srdečne blahoželáme a zároveň sa jej chceme poďakovať za svedomitú prípravu na jednotlivé kolá olympiády ako aj za reprezentáciu školy počas štúdia na našom gymnáziu.
Ďakujeme!

Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Dňa 11. marca 2016 sa na Obchodnej akadémii v Ilave uskutočnilo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentovali žiaci v kategóriách B1, B2, B3 a umiestnili sa nasledovne:
kategória B1 – Monika Pokusová (III. D) – 5. miesto,
kategória B2 – Nikoleta Ištvánová ( I. E) – 7. miesto,
kategória B3 – Kateryna Zasidkovych (I. F) – 1. miesto.
Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, želáme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu a Kateryne budeme držať palce v celoštátnom kole.

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Víťazi okresného kola jednotlivých kategórií sa stretli 11. 02. 2016 v krajskom kole, aby si otestovali svoje zručnosti v disciplínach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, lexikálno-gramatický test, rozhovor na danú tému a opis obrázka.
V kategórii 1A našu školu reprezentoval Martin Gros z triedy IIa a umiestnil sa na 2. mieste. Adrian Farenga zo sexty súťažil v kategórii 2A, v ktorej obsadil 4. miesto. Anežka Michalovičová, žiačka IV.C triedy, vo svojej kategórii 2B zvíťazila a postúpila do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v dňoch 20. – 21. marca 2016 v Bratislave.
Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, želáme im naďalej veľa úspechov v štúdiu a Anežke budeme držať palce v celoštátnom kole.

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V utorok, dňa 12. 01. 2016, sa víťazi školského kola Olympiády v nemeckom jazyku zúčastnili okresného kola.
Žiaci prvého stupňa osemročného gymnázia súťažili v CVČ Spektrum v Prievidzi. Martin Gros, žiak triedy II a, získal v kategórii 1A 1. miesto a zabezpečil si účasť v krajskom kole, ktorého sa zúčastní 11. 02. 2016 v ZŠ v Trenčianskej Teplej. Ema Šimurková z tercie súťažila v kategórii 1B a umiestnila sa na 4. mieste.
Starší žiaci reprezentovali našu školu v dvoch kategóriách a súťaž sa uskutočnila na našej škole. V kategórii 2A zvíťazil Adrian Farenga zo sexty, v kategórii 2B obsadila 1. miesto Anežka Michalovičová, žiačka IV. C triedy. Obaja tak postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 11. 02. 2016 na našej škole.
Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a víťazom držíme palce v krajskom kole.

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 10. 12. 2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci súťažili v kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B a umiestnili sa nasledovne:
Kategória 1A
1. miesto – Martin Gros (II a)
2. miesto – Erik Gubov (II b)
Kategória 1B
1. miesto – Ema Šimurková (III)
2. miesto – Marek Michalovič (III)
3. miesto – Zuzana Minichová (III)
Kategória 2A
1. miesto – Adrián Farenga (VI)
2. miesto – Daniel Wohland (II. B)
3. miesto – Sylvia Vlčková (I. C)
Kategória 2B
1. miesto – Anežka Michalovičová (IV. C)
Víťazom jednotlivých kategórií srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v reprezentovaní školy v obvodnom kole, ktoré sa bude konať dňa 12. 01. 2016 pre kategórie 1A a 1B v CVČ Spektrum v Prievidzi.
Pre kategórie 2A a 2B sa obvodné kolo uskutoční 12. 01. 2016 na našej škole. Ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť v školskom kole a prajeme im všetko dobré v ďalšom štúdiu.
PK NEJ a RUJ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza