PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK umenia a kultúry Gymnázia V. B. N.

umenia a kultúry

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


Aktivity

Výchovný koncert Krotenie čertov a nachádzanie krásy

V deň 30. mája 2024 sa v priestoroch Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi uskutočnil výchovný koncert pre žiakov prímy, sekundy a tercie. Organizátorom koncertu bola Spoločnosť Mariána Vargu, ktorá ponúkla hudobno-edukačný program realizovaný s podporou Fondu na podporu umenia v rámci výzvy Umenie pre školy.

Tvorba Mariána Vargu slúžila ako brána k najhodnotnejším autorom európskej hudobnej tradície – B. Bartókovi, J. S. Bachovi, J. Haydnovi, I. Stravinskému. Ich diela naživo predstavili klavirista Ivan Šiller a violončelista Jozef Lupták. Slovom, obrazom, hudobnými ukážkami a neformálnym rozhovorom vytvorili jedinečnú atmosféru, ktorú podčiarkol aj talentovaný klavirista z Prievidze Jakub Danko.

Žiaci dostali možnosť naučiť sa rytmus bulharskej piesne, byť naživo orchestrom v Stravinského Svätení jari. Hlavným odkazom koncertu bola výzva nachádzať krásu všade okolo nás, čo sa nepochybne interpretom v živých vstupoch odovzdať podarilo.

PhDr. Monika Siváková

fotogaléria

Prezentácia predmetov DEJ, OBN, TPP a HUV na Dni otvorených dverí

Dňa 10. februára 2024 mala verejnosť možnosť prísť do našej školy a prehliadnuť si priestory, ako aj dostať informácie o výučbe predmetov a organizácii školského života. Bohatú ponuku aktivít doplnili predmetové komisie dejepisu, občianskej náuky a umenia a kultúry, ktoré vo vzájomnej súčinnosti zorganizovali pre publikum sériu akcií.

Nosnou témou tohto roka bolo 20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. Preto už vopred triedy príma, kvarta, kvinta, sexta, septima, III.B, III.C a III.E pripravili 27 maľovaných plátien, každé venované jednej členskej krajine. Plátna boli umiestnené po celom interiéri školy, na steny chodieb, ešte pred zahájením Dňa otvorených dverí. Na prehliadku plátien nadväzoval kvíz, ktorý bol v anglickom jazyku, dostupný cez QR kód, úspešní riešitelia si v dejepisnej učebni mohli prísť vyzdvihnúť odmenu, ktorej súčasťou boli aj „európske modro-žlté muffiny“ a sviečky vyrobené priamo pre túto príležitosť.

QR kódy pomohli návštevníkom dostať sa k prezentáciám predmetov dejepis, hudobná výchova, tvorba a prezentácia projektov. Taktiež kódy navigovali k informáciám o speváckej skupine VAVRINEC Band, ktorá pre verejnosť predstúpila s krátkym kultúrnym programom. Speváci zaspievali 5 piesní v šiestich jazykoch, ktorými sa rozpráva dnes v krajinách Európskej únie. Osobitné poďakovanie pri vystúpení patrí gitaristom Matejovi Gablíkovi (III.B) a absolventovi Michalovi Líškovi (oktáva B/2022) a spevákom z tried príma, III.B a III.C.

V dejepisnej učebni okrem odmien za kvíz návštevníci diskutovali s vyučujúcimi a so žiakmi o vzdelávaní na gymnáziu, ponúkali sa drobným občerstvením, ktoré pripravili žiaci prímy a septimy. Návštevníci v učebni dostali aj informácie o predmete občianska náuka, prehliadali si súčasné učebnice dejepisu, odbornú literatúru, súťažné práce SOČ a Dejepisnej olympiády, lúštili dejepisné rébusy a interaktívne dejepisné hádanky. Za prezentáciu predmetu dejepis osobitná vďaka patrí Paulíne Čičmancovej (VII) a Karin Orságovej (II.F).

Návštevníkmi boli nielen budúci prváci a primáni s rodičmi, ale aj absolventi gymnázia, ktorí v tento deň prišli navštíviť svojich bývalých vyučujúcich. Predmetová komisia umenia a kultúry mala ešte osobitné prezentácie umeleckých prác žiakov v učebni UMK. Mozaiku žiackych prác dotvárali aj plagáty o gréckych bájach a povestiach a o Austrálii, ktoré v rámci viacerých predmetov zhotovili žiaci prímy.

Deň otvorených dverí podal obraz o našej škole, ktorá je pestrou zmesou vynikajúcich pedagógov a talentovaných žiakov. Je to dynamický organizmus, ktorý ide v ústrety novým technologickým výzvam, kladie dôraz na zachovanie tradícií a hodnôt, pričom rozvíja individuálny potenciál každého žiaka.

PhDr. Monika Siváková

fotogaléria

Výchovný koncert Ja a môj sused Róm

Pre triedy príma a sekunda sa pod záštitou Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi uskutočnil dňa 8. decembra 2023 hudobný workshop – výchovný koncert Ja a môj sused Róm, ktorý bol súčasťou podujatia Skladáme úlomky nádeje, jednodňového multižánrového festivalu židovskej, rómskej a ukrajinskej kultúry konaného v RKC Prievidza.

Hlavnou osobnosťou výchovného koncertu bola Mgr. art. Barbora Botošová, ktorá pôsobí ako aranžérka, hudobná lektorka a skomponovala viaceré autorské kompozície. Spolupracuje na rôznych hudobných projektoch, venuje sa rozmanitým hudobným žánrom od klasickej hudby až po world music a Ethno-Jazz. Je primáškou v skupine Barbora Botošová Band, pôsobí v sláčikovom kvartete Woman Rebels, účinkuje v rôznych komorných zoskupeniach a multižánrových kapelách.

Workshop doplnil svojimi vystúpeniami aj huslista Marek Michael Konček, ktorý aj krásne hral na klavíri a prednášal o dejinách Rómov, o rôznych pomenovaniach pre túto národnosť, o rozšírení Rómov v Európe a o rôznych kultúrnych prejavoch Rómov.

Postatou výchovného koncertu bolo zoznámiť sa s rómskou kultúrou, zažiť na vlastné oči rómske hudobné umenie a budovať v sebe zmysel pre prijímanie rozdielnosti kultúr. V živej diskusii žiaci dokázali, že podstatu výchovného koncertu sa podarilo naplniť. Vďaka patrí aj Mgr. Soni Mikušovej, vyučujúcej hudobnej výchovy, za zorganizovanie výchovného koncertu.

PhDr. Monika Siváková

fotogaléria

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza