PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK geografie Gymnázia V. B. N.

geografie

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk


Maturitné zadania 2023

Maturitné zadania GEOGRAFIA

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza