PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK geografie Gymnázia V. B. N.

geografie

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

Činnosť PK

Po stopách M.R. Štefánika a Skalického trdelníka

Aj tento školský rok sa mohli žiaci tretieho ročníka vďaka finančnej podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja zúčastniť projektu Zážitkové učenie.
Dňa 29.septembra 2023 navštívili rodný dom M.R. Štefánika, v ktorom si vypočuli prednášku o M.R. Štefánikovi a pozreli si exponáty, ktoré dokumentujú politický a súkromný život tejto výnimočnej osobnosti. Pri Mohyle na Bradle, kde je pochovaný si uctili jeho pamiatku. V meste Skalica sa oboznámili s tradičnou výrobou trdelníka, spojenú s jeho ochutnávkou a s turistickým sprievodcom navštívili najvýznamnejšie historické pamiatky.

Fotogaléria

Geografická olympiáda

V školskom roku 2022/2023 sa konal 51. ročník Geografickej olympiády, v ktorej naši žiaci dosiahli nasledujúce výsledky.
Okresné kolo – Prievidza
kategória F: Anton Krchňavý (sekunda) - 3. miesto
kategória E: Patrik Šál (tercia) - 3. miesto

Krajské kolo – Nové Mesto nad Váhom
kategória F: Anton Krchňavý (sekunda) - 2. miesto
kategória E: Patrik Šál (tercia) - 5. miesto

Fotogaléria

Geografická exkurzia po Slovensku

V dňoch 6. a 7. októbra 2022 sa študenti 3. ročníka zúčastnili geografickej exkurzie, ktorej cieľom bolo oboznámenie sa s priemyselnou výrobou na Slovensku a spoznávanie kultúrnych pamiatok. V Topoľčiankach sme navštívili Národný žrebčín a vinárske závody. V meste Pezinok sme si pozreli proces vzniku majoliky a niektorí študenti mali možnosť na hrnčiarskom kruhu vyskúšať si jej výrobu. V Bratislave študenti videli najvýznamnejšie dominanty mesta, prešli cez Lužný most a navštívili zážitkové centrum vedy – Aurelium.
Roman Steinhubl

Fotogaléria

GEOGRAFICKÁ EXKURZIA DO SKALICE A MOHYLU M.R. ŠTEFÁNIKA

Dňa 5. mája 2022 sa triedy III.B a kvarta zúčastnili geografickej exkurzie, ktorá začala spoznávaním najvýznamnejších historických pamiatok Skalice a oboznámením sa s tradičnou výrobou skalického trdelníka, spojenú s jeho ochutnávkou. Záver exkurzie patril osobnosti M. R. Štefánika, navštívili sme Mohylu na Bradle a absolvovali prehliadku múzea v jeho rodnom dome v Košariskách.
Roman Steinhubl

Fotogaléria

CELOŠTÁTNE KOLO GEOGRAFICKEJ ONLINE OLYMPIÁDY 2021

Dňa 23. apríla 2021 sa konalo celoštátne kolo 49. ročníka GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY.
Našu školu reprezentovali študenti:
Kristián Sitár (II.C) - v kategórií B obsadil 3. miesto
David Budd (III. D) - v kategórií A obsadil 6. miesto
Študentom za dosiahnuté výsledky srdečne blahoželáme.
PK Geografie

KRAJSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ ONLINE OLYMPIÁDY 2021

Dňa 26.3. 2021 sa konalo krajské kolo 49. ročníka GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY.
Našu školu úspešne reprezentovali študenti:
Kristián Sitár (II.C) - v kategórií B obsadil 1. miesto a postup do celoštátneho kola,
David Budd (III. D) - v kategórií A obsadil 2. miesto a postup do celoštátneho kola,
Marek Smatana (III.E) - v kategórií Z obsadil 2. miesto a postup do celoštátneho kola.
Študentom srdečne blahoželáme a držíme palce v celoštátnom kole.

Klíma a život generácie 2000

Dňa 20.3. 2019 cez 5. a 6. hodinu sme sa my žiaci 3. ročníka a žiaci osemročného gymnázia zúčastnili na zaujímavej a veľmi pútavej prednáške a následnej besede na tému Klíma a život generácie 2000. Beseda bola zrealizovaná v spolupráci s filmový festivalom Jeden svet a pod záštitou pani profesorky Pekárovej. Prednášajúcim bol bývalý lekár, dnes už ekológ pán Juraj Mesík, ktorého bohaté skúsenosti a vedomosti nám umožnili nahliadnuť do tejto v súčasnosti vážnej problematiky. Z jeho rozprávania sme sa dozvedeli mnohé fakty o klimatických zmenách v minulosti a dnes. Je jasné, že tieto zmeny majú v súčasnosti oveľa rýchlejší a dramatickejší priebeh ako kedysi. Ďalej nás zaskočili mnohé problémy súvisiace s klimatickými zmenami na našej Zemi, ktoré sú pre nás čoraz citeľnejšie. Uvedomili sme si, že nástup moderných technológii nie je len prospešný, ale aj škodlivý pre ekológiu a naše životné prostredie. Čím skôr si tieto fakty uvedomíme, tým skôr môžeme danú problematiku riešiť. Posolstvom tejto prednášky bolo aj to, že naša planéta je len jedna a nie je tu len pre nás, ale aj pre budúce generácie. Preto by sme sa mali snažiť ju zachovať a vážiť si prostredie okolo seba. Pán Mesík nám dal aj niekoľko otázok na zamyslenie a niekoľko rád do budúceho života ako žiť aspoň o trochu ekologickejšie. Ak každý začne od seba, môžeme zmeniť náš svet a smer, ktorým sa uberá. Na záver už iba podotknem, že táto prednáška nám ponúkla možno trochu nepríjemný, ale zato triezvy názor na vec, ktorá sa týka nás všetkých.
Melisa Šnircová 3.A

Fotogaléria

CELOŠTÁTNE KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

V dňoch 29.4. – 1.5. 2016 sa v Banskej Bystrici konalo CELOŠTÁTNE KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY. Z krajského kola do súťaže z prvých priečok postúpili naši dvaja úspešní študenti Patrik Hanzel (4.D) a Viktória Kasperkevičová (2.A)
PATRIK HANZEL súťažil v kategórii Z . Súťaž pozostáva z vedomostného testu, multimediálneho testu, testu z anglického jazyka a praktickej časti. Vo svojej kategórii sa po druhý krát umiestnil na 1. mieste a vybojoval si účasť na výberovom sústredení, po ktorom budú vybraní štyria reprezentanti Slovenska na medzinárodnú olympiádu v čínskom Pekingu.
VIKTÓRIA KASPERKEVIČOVÁ súťažila v kategórii A. Súťaž pozostávala z obhajoby napísanej práce na tému „Antarktída – biely kontinent“, vedomostného testu a testu z anglického jazyka. Vo svojej kategórii sa ako nováčik súťaže umiestnila na vynikajúcom 4. mieste.
Obom študentom srdečne blahoželáme a Patrikovi prajeme veľa šťastia na výberovom sústredení!

KRAJSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIDY


Dňa 10.3. 2016 sa konalo Krajské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY v Dubnici nad Váhom. Našu školu reprezentovali štyria študenti Patrik Hanzel (4.D), Viktória Kasperkevičová (2.A), Patrik Kundla (4.D) a Sára Jedináková (4.D).
Prví dvaja študenti vybojovali postup do celoštátneho kola a dosiahli nasledovné vynikajúce výsledky:
Kategória A : Viktória Kasperkevičová (2.A) – 1. miesto
Kategória Z: Patrik Hanzel (4.D) – 1. miesto
Obom študentom srdečne gratulujeme a držíme palce v celoštátnom kole!

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Opäť sme vybojovali účasť na MEDZINÁRODNEJ GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDE!
V dňoch 11.-13. 5. 2015 sa dvaja študenti nášho gymnázia : Róbert Čičmanec (4.B) a Patrik Hanzel (3.D) zúčastnili výberového sústredenia v Bratislave, na ktorom sa rozhodlo o postupe na Medzinárodnú geografickú olympiádu v Moskve.
V silnej konkurencii siedmich najúspešnejších riešiteľov Celoslovenského kola GO sa podarilo vybojovať účasť a možnosť reprezentovať Slovensko na v Moskve štyrom študentom. Vo štvorici tých najlepších je aj náš študent RÓBERT ČIČMANEC!
Róbertovi srdečne gratulujeme a prajeme v Moskve veľa úspechov!

CELOŠTÁTNE KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

V dňoch 24.4.-26.4. 2015 sa v Nitre uskutočnilo Celoštátne kolo 43. ročníka Geografickej olympiády.
Našu školu reprezentovali dvaja študenti:
Patrik Hanzel (3.D) – súťažil v kategórii Z , ktorá pozostáva z vedomostného testu, multimediálneho testu a z praktickej časti. Spomedzi všetkých účastníkov dosiahol najvyšší počet bodov a umiestnil sa najlepšom 1. mieste.
Za najvyšší počet bodov vo vedomostnom teste v celej súťaži Patrik získal Cenu rektora Prírodovedeckej fakulty v Bratislave.
Róbert Čičmanec (4.B) – súťažil v kategórii A (Regionálna geografia sveta), vypracoval prácu na tému Laponsko – krajina Sámov, ktorú úspešne obhájil a spolu s výsledkami z vedomostného testu obstál v silnej konkurencii a umiestnil sa na medailovom 3. mieste.
Obaja študenti si svojimi výsledkami vybojovali účasť na výberovom sústredení V Bratislave, z ktorého štyria postúpia na Medzinárodnú olympiádu v Moskve.
Srdečne blahoželáme a držíme palce na sústredení!
PK Geografie

KRAJSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 25. 3. 2015 sa Krajského kola GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY v Dubnici nad Váhom. zúčastnili traja študenti nášho gymnázia : Róbert Čičmanec (4.B), Patrik Hanzel (3.D) a Nikola Mazáňová (2.E).
Prví dvaja študenti vybojovali postup do celoštátneho kola a dosiahli nasledovné vynikajúce výsledky:
Kategória Z : Patrik Hanzel (3.B) – 1. miesto
Kategória A : Róbert Čičmanec (4.B) – 2. miesto
K dosiahnutým výsledkom gratulujeme a držíme palce v celoštátnom kole!
PK Geografie

CELOŠTÁTNE KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

V dňoch 25.-27.4. 2014 sa konalo v Prešove CELOŠTÁTNE KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY. Z krajského kola doň postúpili naši dvaja úspešní študenti Róbečrt Čičmanec – 3.B a Patrik Hanzel – 2.D.
RÓBERT ČIČMANEC súťažil v kategórii A (Regionálna geografia sveta). Súťaž pozostávala z obhajoby napísanej práce, vedomostného testu a testu z anglického jazyka. Vo svojej kategórii sa umiestnil na vynikajúcom 4. mieste a postúpil na výberové prípravné sústredenie, z ktorého budú vybraní štyria reprezentanti Slovenska na celosvetovú olympiádu v Krakove.
PATRIK HANZEL súťažil v kategórii Z . Súťaž pozostávala z vedomostného, testu, multimediálneho testu a praktickej časti (mapovanie v teréne).Vo svojej kategórii sa ako nováčik umiestnil na výbornom 8. mieste a získal cenu dekana Prešovskej univerzity za najlepšie vyriešený vedomostný test.
Študentom gratulujeme k dosiahnutým úspechom a Róbertovi prajeme veľa šťastia v postupe na celosvetovú súťaž!
Mgr. Zuzana Cigáňová

Krajské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 26.3. 2014 sa konalo Krajské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY v Dubnici nad Váhom. Našu školu reprezentovali traja študenti Róbert Čičmanec (3.B), Patrik Hanzel (2.D) a Dominika Mihálová (2.D). Prví vaja študenti vybojovali postup do celoštátneho kola a dosiahli nasledovné vynikajúce výsledky:
Róbert Čičmanec (3.B)
- 1. miesto v kategórii A
- 3. miesto v kategórii Z
- špeciálna cena riaditeľky gymnázia v Dubnici nad Váhom za najvyšší počet bodov spomedzi všetkých súťažiacich
Patrik Hanzel (2.D) - 1. miesto v kategórii Z
Gratulujeme k dosiahnutým výsledkom, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa šťastia v celoštátnom kole.
Mgr. Z. Cigáňová

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza