PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK slovenského jazyka a literatúry Gymnázia V. B. N.

slovenského jazyka a literatúry

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

Aktivity

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 26. 11. 2019 sa konalo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa zapojilo 17 študentov, ktorí absolvovali vedomostný test, písomnú časť a ústnu (rétorickú) časť.

Porota v zložení Mgr. Mikušová, Mgr. Košecká a Mgr. Páleš napokon stanovila nasledovné poradie:
A kategória
1. Patrícia Midliková, 4. F
2. Rebeka Morvaiová, 3. B
3. Natália Benková, 4. B

B kategória
1. Michal Líška, VI b
2. Andrej Ambróz, 2. D
3. Sára Mokrá, VI b

Všetkým zúčastneným študentom patrí veľká vďaka a obdiv a víťazom oboch kategórií želáme veľa zdaru v krajskom kole, ktoré sa bude konať vo februári 2020.

Jozef Páleš

Literárna exkurzia Mošovce – Hrad Blatnica

Žiaci tercie a kvinty nášho gymnázia sa 10. 10. 2019 spolu so svojimi triednymi učiteľkami vybrali do rodiska klasicistického básnika, politika, jazykovedca, archeológa a evanjelického kňaza Jána Kollára – do Mošoviec. Navštívili expozíciu Múzea Jána Kollára a Múzea mošovských remesiel v Révaiovskej kaplnke. Na Kollárovom námestí súťažili v kvíze, ktorý si vopred pripravili. Po presune do Gaderskej doliny spolu vystúpili na Hrad Blatnica, kde si priblížili históriu hradu a jeho okolia.

PhDr. Ľudmila Kupková

Fotogaléria

VZÁCNA NÁVŠTEVA

V stredu 02.10.2019 malo Gymnázium V. B. Nedožerského mimoriadneho hosťa: náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky – generála Daniela Zmeka.

Do našej školy prišiel v súvislosti s oslavami stého výročia založenia Gymnázia, čím nadviazal na vzájomné kontakty medzi OS SR a GVBN PD. Prejavil záujem diskutovať so študentmi o aktuálnych otázkach (nielen vojenských).

Besedy sa zúčastnili študenti tretieho ročníka spolu so svojimi triednymi profesormi a po úvodných prezentačných filmoch nasledovala krátka prednáška o fungovaní a špecifikách vojenského života. Priestor na otázky zo strany žiakov nezostal nevyužitý a hosť sa musel vysporiadať aj s otázkami „priamo na telo“. Okrem iného zaujímali žiakov požiadavky na osobnosť vojaka v súčasnosti, jeho životný štýl, vojenské školstvo, postavenie žien v ozbrojených silách, komunikácia s verejnými médiami.

Na záver zaznelo obojstranné želanie, že takéto stretnutie nebolo posledné.

Bohdan Cagáň

Fotogaléria

CHVÍĽA PRE SLOVO

V stredu 20. marca 2019 sa v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi uskutočnila ďalšia z aktivít venovaných stému výročiu založenia našej školy.

Jej cieľom bolo čítaním úryvkov diel predstaviť tvorbu autorov, ktorí na prievidzskom gymnáziu pôsobili ako pedagógovia alebo na ňom študovali. Diváci sa tak mohli tešiť zo žánrovo rôznorodých diel Vladimíra Reisela, Ondreja Čiliaka, Jána Červeňa, Jaroslava Perniša, Miroslavy Ábelovej – a zaspievali si zhudobnený poptext Daniela Heviera.

Podujatie moderoval študent Patrik Stano z triedy 2.A a úryvky okrem profesoriek a študentov predniesla aj riaditeľka školy. Aktérom aj divákom ďakujeme za vytvorenie príjemnej komornej atmosféry!

Fotogaléria

Olympiáda zo slovenského jazyka

Dňa 20.11.2018 sa uskutočnila olympiáda zo slovenského jazyka, do ktorej sa zapojilo 18 študentov školy. Súťažiaci v kategóriách A a B museli zvládnuť vedomostný test, transformáciu textu a tí najlepší aj rétorickú časť.

Porota v zložení Mgr. Vašková, PaedDr. Cagáň a Mgr. Páleš po sčítaní bodov napokon stanovila nasledovné poradie:
A kategória
1. Melisa Šnircová (3. A)
2. Frederika Nikmonová (3. B)
3. Martin Brokeš (3. A)

B kategória
1. Sára Mokrá (kvinta B)
2. Rebeka Morvaiová (2. B)
3. Paulína Chlpeková (2. F)

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom budeme držať palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári 2019 v Novom Meste nad Váhom.

Mgr. Jozef Páleš, za PK slovenského jazyka

Literárna exkurzia Dolný Kubín – Vyšný Kubín – Jasenová

O Hviezdoslavovi a Kukučínovi sa dá učiť aj zábavnejšie než v školských laviciach, o čom sa presvedčili aj sekundáni a kvartáni nášho gymnázia, ktorí sa v krásny októbrový deň 11. 10. 2018 vybrali spolu so svojimi triednymi učiteľkami na literárnu exkurziu do ich rodného kraja. Navštívili Literárnu expozíciu P. O. Hviezdoslava a historickú Čaplovičovu knižnicu a Historický cintorín v Dolnom Kubíne, kde si uctili pamiatku nielen Hviezdoslava, ale pripomenuli si aj Janka Matušku a Ladislava Nádaši – Jégého. Vo Vyšnom Kubíne sa pristavili pri pamätníku rodného domu Hviezdoslava a Margity Figuli, prešli sa okolo domu, v ktorom táto spisovateľka, autorka novely Tri gaštanové kone vyrastala, položili kvety k pamätníku Hviezdoslavovej matky s bronzovým reliéfom priadky, ktorý sa vyníma na pozadí Ostrej skaly a Chočských vrchov oproti Kubínyiovskému kaštieľu. Odtiaľ už zamierili do susednej Jasenovej, kde sa do richtárskej rodiny narodil v roku 1860 Matej Bencúr. V rodnom dome Martina Kukučína sme pochopili mnoho súvislostí jeho života so životom jeho priateľa Hviezdoslava.

Po krásnom slnečnom dni plnom pozitívnych zážitkov sme sa dohodli, že sa do tohto kraja čoskoro vrátime spoznať horáreň pod Babou horou, Oravský hrad, či Artikulárny kostol v Leštinách, ktorý je jednou z pamiatok UNESCO.

Fotogaléria

Mimoriadny úspech v Literárnom Kežmarku

V dňoch 7. - 8. 6. 2018 sme sa spolu so študentkou 2. F Patríciou Midlikovou zúčastnili vyhodnotenia súťaže Literárny Kežmarok, ktorého 53. ročník sa uskutočnil v tomto malebnom podtatranskom mestečku.

Patrícia súťažila v 3. kategórii – próza so svojimi poviedkami. V pozvánke sme mali uvedené, že obsadila jedno z popredných miest. To, že z toho bude nakoniec 1. miesto, nečakala ani samotná Patrícia, nakoľko to bola jej prvá súťažná autorská skúsenosť. O to viac sme si mohli užiť aj iné sprievodné akcie podujatia – prehliadku historických pamiatok mesta, komédiu Čaj u pána senátora v podaní miestnych ochotníkov, nočný lampiónový sprievod...

Dôležitou aktivitou bolo stretnutie víťazov s odbornou porotou, ktorá všetkým adresovala určité postrehy i konkrétne rady, ako napredovať v ďalšej tvorbe.

Ďakujeme Patrícii za vzornú reprezentáciu školy a želáme do budúcnosti veľa autorských úspechov.

Fotogaléria

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza