PREDMETOVÁ KOMISIA

Logo PK telesnej a športovej výchovy Gymnázia V. B. N.

telesnej a športovej výchovy

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza    Telefón: (421)046/542 33 67    E-mail: skola@gympd.sk

Výsledky v súťažiach v školskom roku 2018/2019

VÝSLEDKY V SÚŤAŽIACH V ŠKOLSKOM ROKU 2018/ 2019

BASKETBAL

Dievčatá:

1. miesto okresné kolo / Mgr. Ľudmila Husárová /

2. miesto regionálne kolo

Chlapci:

1. miesto obvodné kolo / Mgr. Jaroslav Uhrín /

1. miesto okresné kolo

1. miesto regionálne kolo

2. miesto krajské kolo – Považská Bystrica


BEDMINTON / Mgr. Ľudmila Husárová /

Dievčatá:

2. miesto regionálne kolo

Patrícia Mikušová 3.D, Petra Rybáriková 2.F

Chlapci:

2. miesto regionálne kolo

Samuel Bakus 4.E, Ľuboš Priehoda 3.D


FLORBAL

Dievčatá:

1. miesto okresné kolo / Mgr. Tibor Mlynárik /

2. miesto regionálne kolo

Chlapci:

2. miesto okresné kolo / Mgr. Ján Opálený /


FUTBAL / Mgr. Jaroslav Uhrín /

Malý futbal starších žiakov – 8 ročné gymnázium ( Kvarta )

2. miesto obvodné kolo

Veľký futbal stredných škôl

2. miesto okresné kolo


FUTSAL / Mgr. Jaroslav Uhrín /

1. obvodné kolo

1. miesto okresné kolo

1. miesto regionálne kolo Bánovce nad Bebravou

1. miesto krajské kolo – Považská Bystrica

7. miesto celoštátne kolo – Trnava


FRISBEE

1.miesto okresné kolo stredoškolskej ligy / Mgr. Ľudmila Husárová /

Regionálne kolo Krupina / Mgr. Eva Urbanová / - účasť

Celoslovenské finále Trnava / Mgr. Marta Lančaričová / - účasť


HÁDZANÁ

Dievčatá:

1. miesto okresné kolo

/ Mgr. Vlasta Dobrotková a Mgr. Marcela Faráriková /

3. miesto regionálne kolo- Bánovce nad Bebravou

Chlapci:

1. miesto okresné kolo / Mgr. Ján Opálený /

1.miesto regionálne kolo- Bánovce nad Bebravou

2.miesto krajské kolo- Považská Bystrica


STOLNÝ TENIS / Mgr. Tibor Mlynárik /

Dievčatá:

1. miesto okresné kolo

2. miesto regionálne kolo- Veľké Uherce

Chlapci:

2. miesto okresné kolo


VOLEJBAL / PaedDr. Juraj Tasch/

Dievčatá:

1.miesto okresné kolo

1. miesto regionálne kolo- Partizánske

2. miesto krajské kolo- Považská Bystrica

Chlapci:

1.miesto okresné kolo

1. miesto regionálne kolo

2. miesto krajské kolo- Trenčín

V celkovom súčte bodov za umiestnenie v športových súťažiach sme sa umiestnili na 1. mieste zo všetkých stredných škôl Trenčianskeho kraja.

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza