EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

2% dane

V tomto roku nie sme prijímateľmi 2% dane z príjmu.

Jeden riaditeľ školy v Singapure napísal rodičom svojich žiakov list, ktorý vyvolal na internete veľké vzrušenie. V tomto liste načrtol niektoré veľmi dôležité pravdy, ktoré by nemali zostať bez povšimnutia ani zo strany veľmi tvrdohlavých rodičov.

O tieto pravdivé a múdre slová by sme sa s vami radi podelili.

„Milí rodičia, vašim deťom čoskoro začnú skúšky. A ja viem, že budete silne znepokojení nad otázkou, či vaše deti v týchto skúškach uspejú.

Majte ale na pamäti toto: medzi žiakmi, ktorí budú v tejto dobe robiť skúšku, bude umelec, pre ktorého jedinou nutnosťou v živote nebude dokonalé ovládanie matematiky. Bude medzi nimi tiež podnikateľ, pre ktorého prácu dejepis alebo francúzska literatúra nebudú mať prvoradý význam. Bude tam tiež hudobník, ktorý nebude potrebovať chémiu. Alebo športovec, pre ktorého budúcnosť bude mať telovýchova resp. šport väčší význam ako fyzika.

Bude veľmi dobré, pokiaľ vaše deti absolvujú skúšky s dobrými výsledkami. Pokiaľ sa to ale nepodarí, nechovajte sa tak, aby ste ich zbavili sebadôvery.

Povedzte im, že je to normálne, že je to jednoducho skúška. A že sa im môžu v živote podariť veci, ktoré budú znamenať oveľa viac. A tiež by im bolo dobre povedať, že ich budete mať radi a nebudete ich súdiť bez ohľadu na to, aké výsledky v skúškach dosiahnu. Dôležité je len to, aby k nim pristúpili zodpovedne a s plnou vážnosťou.

Buďte tak láskaví a urobte to a potom jednoducho pozorujte, ako budú dobývať svet. Jedna nevydarená skúška alebo horšia známka im nevezme ich sny ani ich nadanie.

A tiež vás prosím: lekárov a inžinierov nepovažujete za jediných šťastných ľudí na zemeguli.“

Želám im aj vám veľa šťastia a úspechov.

PaedDr.Eleonóra Porubcová, riaditeľka školy

16. 3. 2017

Deň otvvorených dverí

Fotky z akcie

16. 3. 2017

Skvelí naši chemici

V dňoch 8. - 11. marca 2017 sa uskutočnilo celoslovenské finále 53. ročníka Chemickej olympiády v kategóriách A, EF. Súťaž sa konala na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Medzi 30 najlepších chemikov v najvyššej kategórii A (pre gymnázia) postúpilo na základe výsledkov Krajského kolo CHO-A až sedem našich študentov a síce: Samuel Andrejčák (IV.A), Kristián Kapusta (IV.B), Peter Žilák (III.A), Peter Gonda (III.F), Peter Kavka, Lenka Minichová a Michal Chovanec (všetci II.A). Samotná súťaž pozostávala z 5-hodinovej praktickej časti a 5-hodinovej teoretickej časti. V praktickej časti riešili súťažiaci súbežne úlohy z odmernej analýzy a organickej syntézy, v teoretickej časti to boli úlohy z anorganickej a analytickej chémie, organickej chémie, fyzikálnej chémie a biochémie.

Úspešnými riešiteľmi celoštátneho kola sa stali:
Samuel Andrejčák – 2. miesto,
Michal Chovanec – 4. miesto,
Peter Kavka – 7. miesto,
Kristián Kapusta – 11. miesto,
Peter Gonda – 17. miesto,
Lenka Minichová – 26. miesto.

Najlepších 11 študentov postúpilo do 1. prípravného výberového sústredenia (9. – 15. 4. 2017) s možnosťou dostať sa do 4-členného družstva, ktoré bude Slovenskú republiku reprezentovať na 49. Medzinárodnej chemickej olympiáde (Nakhon Pathom, Thajsko, 6. – 15.7. 2017). Reprezentanti Slovenska musia úspešne absolvovať všetky 3 prípravné a zároveň vyraďovacie sústredenia (2. sústredenie sa uskutoční v dňoch 23. – 29. 4. a 3. sústredenie 10. – 13. 5. 2017 v Bratislave).

Na záver ešte jedna vynikajúca správa. Michal Chovanec vybojoval postup za chémiu do európskej súťaže 3-členných družstiev EUSO (European Union Science Olympiad), ktorej už 15. ročník sa uskutoční v máji v Kodani 7. – 14.mája 2017). Súťaž je určená pre mladých študentov, v tomto roku je to ročník narodenia 2000. Do tejto celoeurópskej súťaže sa študent z našej školy prebojoval vôbec po 1. krát.

Poznámka: EUSO je medzinárodná súťaž organizovaná pre trojčlenné družstvá mladých študentov z odborností – chémia, fyzika, biológia. Súťažné úlohy, zamerané na uvedené oblasti, majú prevažne experimentálny charakter. Výber účastníkov sa uskutočňuje na základe hodnotenia ich úspešnosti v jednotlivých predmetových olympiádach a výberových sústredeniach pred medzinárodnými súťažami.

Uvedeným študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa zdaru v ich ďalšom snažení a napredovaní.

PaedDr. Miroslav Kozák, vedúci PK chémie

16. 3. 2017

Študentská kvapka krvi

23. 2. 2017

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 16. februára 2017 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž sa pre mladších žiakov konala v Základnej škole v Trenčianskej Teplej. Martin Gros z IIIa reprezentoval naše gymnázium v kategórii 1B a umiestnil sa na 4. mieste. Starší žiaci z celého kraja súťažili vo svojich kategóriách na našej škole. Andreas Lukas z II. D v kategórii 2A obsadil 2. miesto.

Žiakom blahoželáme k umiestneniu, ďakujeme im za reprezentáciu školy a želáme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

23. 2. 2017

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

V stredu, dňa 15.februára 2017 sa v Trenčíne konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali žiaci v troch kategóriách a umiestnili sa nasledovne:
v kategórii 2B sa Nina Kminiaková z 3.F umiestnila na 3. mieste;
v kategórii 2C2 sa Natália Lienerová zo 4.D umiestnila na 4. mieste;
v kategórii 2C1 zvíťazil Martin Kadaši zo septimy a postupuje do celoslovenského kola.

Študentom srdečne blahoželáme a Martinovi držíme palce v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 28. - 29. marca 2017 v Bratislave.

23. 2. 2017

Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

Dňa 10. februára 2017 sa v Základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom uskutočnilo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku.

Žiaci našu školu reprezentovali v troch kategóriách.

V kategórii B1 sa Róbert Ondrejovič z II. A umiestnil na 3. mieste. V tej istej kategórii získala Magdaléna Borková z III. F 4. miesto.

Monika Pokusová zo IV. D v kategórii B2 obsadila 3. miesto.

Ľudmila Peterková z VIII sa v kategórii B3 umiestnila na 1. mieste a postúpila do celoštátneho kola. V tejto kategórii nás reprezentovala aj Kateryna Zasidkovych z II. F a získala 2. miesto.

Žiakom blahoželáme k výborným výsledkom, ďakujeme im za reprezentáciu školy a Ľudmile držíme palce v celoštátnom kole, ktoré sa bude konať 11. – 12. apríla 2017 v Bratislave.

23. 2. 2017

ZBIERKA PRE DETI Z DETSKÉHO DOMOVA V HRIŇOVEJ

Od začiatku školského roka 2016/17 prebiehala v triede sekunda zbierka pre deti z detského domova v Hriňovej. Naši žiaci sa dohodli, že nie je zlý nápad posunúť ďalej nepoužívané hračky a oblečenie, aby mal z nich radosť aj niekto iný. Veď predsa tak ako všetky deti, aj tie z detských domovov sa chcú hrať. Preto žiaci postupne nosili z domu nepoužívané hračky a oblečenie, z ktorého už vyrástli. Zbierka mala veľký úspech. Pomaly ale isto sa začali napĺňať igelitové vrecia vecami a hračkami, ktoré predtým iba stáli na policiach a padal na ne prach. Zapojili sa všetci a ako jeden kolektív dokázali vyzbierať štyri veľké vrecia s hračkami a štyri rovnako veľké vrecia plné oblečenia. Darované veci sú už v Hriňovej a všetky deti sa z nich tešia.

A čo z toho majú sekundáni? Vraj najlepší na tom všetkom je pocit, že mohli a dokázali niekomu nezištne pomôcť a vyčariť mu úsmev na perách…

Sára Schmidtová

23. 2. 2017

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ŠPANIELSKOM JAZYKU

Dňa 13. februára 2017 sa v Novom Meste nad Váhom konalo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku. Naše gymnázium reprezentovali žiaci v troch kategóriách a vo všetkých z nich sa nám podarilo získať 1. miesto a zabezpečiť si tak postup do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 21.- 22. marca v Bratislave.

Výsledky: Kategória A – 1. miesto – Lucia Hoosová (2.C), 4. miesto – Alexandra Gunišová (2. C); Kategória B – 1. miesto – Monika Bernátová (2. F);
Kategória C – 1. miesto – Alexandra Duškevičová (4. B), 4. miesto – Andrej Skok (4. F).

Všetkým žiakom srdečne gratulujeme a postupujúcim želáme veľa šťastia v celoštátnom kole!

PhDr. Ľ. Kupková

13. 2. 2017

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

Dňa 6. februára 2017 sa na Gymnáziu Ľ. Štúra konalo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Našu školu reprezentovali žiaci v štyroch kategóriách:
Viktória Šrokvanová zo sekundy obsadila 2.miesto v kategórii 1A,
Dominika Hajdáková z kvarty obsadila 2.miesto v kategórii 1B,
Slávka Čulíková zo sexty obsadila 2.miesto v kategórii 2A
a Martin Kadaši zo septimy obsadil 4.miesto v kategórii 2B.

Žiakom srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich výsledkov.

13. 2. 2017

Francúzske certifikáty

13. 2. 2017

Robotiáda 2017 Brno

Asi ste to už počuli: Je potrebné podporovať technické vzdelávanie a zručnosti na školách!

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, ktorého členovia sú Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita, Jihomoravský kraj, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno o technike a programovaní nielen hovorí.

Dňa 10.2.2017 vo VIDA! Science centre v Brne zorganizovalo 4. ročník súťaže v stavbe robotov Robotiáda 2017. Žiaci základných a stredných škôl si tu mohli vyskúšať svoje stavebné a programovacie zručnosti. Zo súťaže sa postupne stalo medzinárodné podujatie s asi 250 súťažiacimi – tento rok bolo počuť nielen češtinu a slovenčinu, ale aj maďarčinu. Tímy z Prahy, Ostravy, Brna, Uherského Hradišťa, či Jihlavy súťažili s početne menšími tímami z Martina, Banskej Štiavnice, Tvrdošína, či Galanty.

Prievidzu a vlastne aj Trenčiansky kraj zastupoval zmiešaný tím č. 39: Mazúr company. Matej Mazúr z 8.A ZŠ Mariánska spolu s bratom Jakubom Mazúrom z 1.C Gymnázia V.B. Nedožerského boli na Robotiáde tretíkrát. Do Brna postavili robotov z Lego Mindstorms pre štyri z piatich kategórií. Napriek počiatočným nezdarom sa nakoniec v kategórii Diaľkový medveď s 5. najlepším časom posunuli do štvrťfinále. Ďalej to už chcelo len trošičku pevnejšie nervy – tí čo ste nezažili, asi nepochopíte, aké napätie je v sále! No a vo Freestyle ich robot BB8 z Hviezdnych vojen s nakresleným kamarátom zaujal a získal 3. miesto. Na Robotiáde si našiel každ&yacut e; niečo: divadielko s robotickými 3 prasiatkami, R2D2 z Hviezdnych vojen, či tanečné kreácie Harlem shake. A ak si myslíte, že robotika nie je nič pre Vás, z omylu vás mohli vyviesť najmladší účastníci: 4 a 5 roční Maťko a Kubko z Martina!

10. 2. 2017

Vedomostná súťaž EXPERT geniality show

Dňa 1. decembra 2016 sa uskutočnilo súťažné kolo celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show, ktorého sa zúčastnili 17 žiaci primy a IV.A triedy. Na výber boli 2 témy v danej kategórii: mozgolamy, dejiny/udalosti/umenie, svetobežník, Do you speak English?, tajomstvá prírody, góly/body/sekundy. Z celého Slovenska sa súťaže zúčastnilo 9384 žiakov zo 435 škôl. V kategórii primy (EXPERT 6) súťažilo 1151 žiakov a v kategórii štvrtákov (EXPERT G34) súťažilo 775 žiakov.

Naši žiaci dosiahli pekné umiestnenie, získali spolu 14 diplomov. Za danú tému za umiestnenie v prvej štvrtine, diplom TOP Expert obdržali umiestnení v celkovom poradí do miesta 100. Vyhodnotenie prebehlo v januári 2017. Víťazom blahoželáme:

Michal Kukaň, I: Mozgolamy, Dejiny, udalosti, umenie, TOP Expert
Rastislav Lauko, I: Mozgolamy
Adam Hagara, IV.A: Svetobežník, Mozgolamy, TOP Expert
Pavol Hepner, IV.A: Mozgolamy
Ivan Plachý, IV.A: Do you speak English?
Ladislav Ferov, IV.A: Svetobežník, Mozgolamy, TOP Expert
Pavel Podlužanský, IV.A: Góly, body, sekundy
Pavol Šimko, IV.A: Mozgolamy

PhDr. Monika Siváková, školská koordinátorka

7. 2. 2017

Sociálne štipendiá

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

30. 1. 2017

Noc v škole

Fotky z akcie

3. 12. 2016

Ibobor

V dňoch 7. – 15. 11. 2016 prebiehala medzinárodná súťaž v informatike pod názvom iBobor. Tento rok prebehol už 10. ročník. Spolu v ročníku 2016/17 súťažilo 62 981 účastníkov z 921 škôl. Kompletné štatistické vyhodnotenie si môžete pozrieť na http://ibobor.sk/vyhodnotenie2016.php. Z našej školy sa do nej zapojili študenti 1.A, 1.B, 1.D, sexty, 3.A, septimy, kvarty, tercie a, tercie B, sekundy, prímy a seminaristi 3. ročníka Seminár z programovania. V každej kategórii sme mali úspešných riešiteľov – ich zoznam je priložený aj s umiestnením v rámci Slovenska. Top súťažiaci, ktorí dosiahli plný počet bodov boli: Jakub Kiaba z prímy, Viera Glevitzká zo sekundy a Samuel Hilkovič z 2.A. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a dostanú diplom.

23. 11. 2016

Výsledok kontroly

Výsledok kontroly Úradu pre verejné obstarávanie vo veci postupov Gymnázia pri uzatváraní Zmluvy o zabezpečení stravovania pre zamestnancov a žiakov Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza č. 7/08 z 3. 11. 2008 vrátane dodatkov č. 1 - č.9.

11. 11. 2016

Multifunkčné ihrisko

Od októbra 2016 Gymnázium V. B. Nedožerského dáva k dispozícii multifunkčné ihrisko na športové aktivity. S Prevádzkovým poriadkom multifunkčného ihriska sa môžte oboznámiť v prílohe.

21. 10. 2016

Projekt Erasmus

Naša škola začala od septembra 2016 pracovať na medzinárodnom projekte Erasmus+. Projekt bude trvať od septembra 2016 do júna 2018.

Cieľom Erasmus+ je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby na školách v celej Európe.

Poskytuje príležitosti pre ľudí v školách, aby mohli rozvíjať svoje odborné schopnosti a spolupracovať s partnermi v Európe. Aktivity podporia výmenu postupov a riešenia spoločných problémov, ktoré majú študenti a pedagógovia z rôznych končín Európy. Realizované aktivity ďalej môžu posilniť väzby so svetom mimo školy, ďalšími krajinami, školami a študentmi v zahraničí.

Náš projekt znamená spoluprácu so šiestimi ďalšími školami po celej Európe. Naša škola je hlavným koordinátorom projektu, vypracovala prihlášku na projekt a naplánovala jednotlivé aktivity. Táto prihláška prešla schvaľovacou procedúrou a bola schválená v júli 2016 Národnou agentúrou Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V roku 2016 bolo schválených len 30% z celého počtu prihlásených projektov na Slovensku, preto môžeme povedať, že sme boli úspešní. Žiaci budú komunikovať so svojimi zahraničnými partnermi elektronickou formou, bude vytvorená webová stránka projektu a uskutoční sa niekoľko výmenných zahraničných stretnutí, kde sa predstavitelia z jednotlivých škôl (pedagógovia a študenti) bližšie spoznajú a nadviažu hlbšie kontakty.

26. 9. 2016

Školská jedáleň - diétna strava

Prihláška na diétne stravovanie, ktoré bude možné využiť od 1. 10. 2016

14. 9. 2016

Školská psychologička PhDr. Zuzana Klačanská

Bude prítomná:

 • v stredu od 10.00 - 16.00 hod. (t.j. 28.9., 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12., 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 22. 2., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 31. 5., 7. 6., 21. 6.)
 • počas rodičovského združenia od 15.00 - 18.00 hod. (t.j. 22. 9., 20. 10., 8. 12., 6. 4.)
 • počas klasifikačnej porady od 12.00 - 17.00 hod. (t.j. 7. 11., 30. 1., 10. 4., 26. 6.)
 • ďalšie termíny podľa potreby

Žiaci aj rodičia ju môžu kontaktovať na e-mailovej adrese klacanz@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle školy 046/5423367 (nechať odkaz u p. tajomníčky)

31. 8. 2016

Výsledky obchodnej verejnej súťaže

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza vyhlasuje výsledky obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na umiestnenie a prevádzkovanie 1 nápojového automatu a 1 automatu na teplé nápoje.
Do obchodnej verejnej súťaže bol predložený 1 súťažný návrh. Predložený návrh splnil všetky podmienky súťaže a preto ho komisia, ktorá zasadala 31.8.2016 vyhodnotila ako víťazný.
Išlo o návrh firmy Vladimír Borko T 613, Veľkonecpalská 148, Prievidza.

1. 7. 2016

Prihláška na stravovanie

Prihláška na stravovanie na školský rok 2016/2017

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza