EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

25. 4. 2017

Exkurzia Londýn 2017

Sen mnohých z nás. Pre niektorých už známy, ale pre niektorých ešte stále neobjavený.

Londýn je naozaj veľmi veľký, ale aj napriek pár dňom, ktoré sme tam boli, sme zistili, že je tu miesto pre všetkých. Z oblakov sme prileteli do úplne iného sveta, v ktorom sa od toho nášho odlišovalo úplne všetko. Jazda autobusom naľavo, metro, chodníky bez „zebry“, pre nás úplne nová gastronómia a spôsob života. Mám pocit, že ak by sme tam nešli, bola by to naša vynechaná kapitola... už by nám niečo chýbalo.

Kráľovná si síce na nás čas neurobila, ale napriek tomu sme mali naozaj jedinečné a pestré zážitky. Vzrušujúca prehliadka mesta v London Eye nám ukázala veľmi peknú časť Londýna. Z obrovskej výšky sme videli Buckinghamský palác, kúsok od neho Big Ben a všetko sme mali ako na dlani. Veľmi prekvapilo nie len mňa, ale nás všetkých krásne zelená príroda okolo. Áno, je to metropola, v ktorej sa život nikdy nezastaví...ani v noci, ale každý z nás si tak mohol nájsť niečo, čo ho prekvapilo, páčilo sa mu a tak z tohto zážitku môžeme čerpať samé endorfíny ešte na veľmi dlho. Spoznali sme tak pravú tvár miesta, v ktorom neprší a nie je stále zamračené, ako sme si donedávna mysleli. O Londýne sme ešte dávno pred našou cestou čítali, pozerali filmy a mysleli na to, aké by to bolo, keby sme tam mohli byť a vedieť, aký vzduch tam je... tá predstava bola vzrušujúca, no o to viac bol pocit, ktorý sme mali, keď sme si uvedomili, že sme tam...

Som rada, že som vďaka tejto ceste spoznala nových kamarátov a ľudí, vďaka ktorým som si naše dobrodružstvo mohla užiť. Boli sme spolu, ako jedna veľká študentská rodina, smiali sme sa, a tak sme sa mohli lepšie spoznať. Určite môžem tieto slová povedať, či napísať za nás, všetkých.

Veľmi ďakujeme našej pani profesorke Dobišovej, ktorá s nami bola stále a že vôbec vďaka nej sme si mohli splniť náš sen a ísť tam. Určite to zmenilo všetkých... nie len v tom, že sme si našli naše priority a plány v živote, ale aj to, že sme zistili, akí ľudia chceme byť. Londýn nám síce chýba, ale nikto nám z mobilu a zo srdca nemôže zobrať momenty, vďaka ktorým sme mali jamky na líci. Ďakujeme!:).

F. Nikmonová (I.B), D. Dobišová (IV), S. Dobríková (V)

20. 4. 2017

Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku

11. – 12. 4. 2017 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku, v ktorom našu školu v kategórii B3 reprezentovala Ľudmila Peterková z oktávy. V prvý deň súťažiaci absolvovali písomnú časť a jednu z disciplín ústnej časti podľa vlastného výberu (napísanie slohovej práce alebo prednes umeleckého textu). Večer si prezreli historické centrum so sprievodcom v ruskom jazyku a na druhý deň pokračovali v ústnej časti.

Veľmi nás teší, že Ľudmila v silnej konkurencii dosiahla skvelý výsledok – umiestnila sa na 3. mieste.

Blahoželáme jej a ďakujeme za reprezentáciu školy.

20. 4. 2017

Exkurzia do Kremnice

Najvýznamnejšie pamiatky Kremnice si počas prvého dňa veľkonočných prázdnin pozreli niektorí žiaci prvého ročníka v rámci rozširujúceho vyučovania dejepisu. Absolvovali prehliadku mincovne, mestského opevnenia a mestského hradu s kostolom sv. Kataríny.

10. 4. 2017

Prievidzské karatistky opäť zažiarili

5. 4. 2017

Ocenení učitelia v Trenčíne

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť bolo predsedom TSK Jaroslavom Baškom a prednostom Okresného úradu v Trenčíne Jozefom Stopkom ocenených 21 pedagógov kraja plaketou Jána Amosa Komenského.

28. 3. 2017

Prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018

Podmienky prijímacieho konania
Organizácia prijímacieho konania

Termíny prijímacieho konania

Prvé kolo prijímacieho konania (štvorročné aj osemročné štúdium):
prvý termín – 9. 5. 2017 (utorok)
druhý termín – 11.5. 2017 (štvrtok)

Termín prijímacieho konania treba dôsledne zapísať na prihlášku, je záväzný. Nezabudnite uviesť telefónne číslo, aby sme vás mohli v prípade potreby včas kontaktovať.

2% dane

V tomto roku nie sme prijímateľmi 2% dane z príjmu.

 

Jeden riaditeľ školy v Singapure napísal rodičom svojich žiakov list, ktorý vyvolal na internete veľké vzrušenie. V tomto liste načrtol niektoré veľmi dôležité pravdy, ktoré by nemali zostať bez povšimnutia ani zo strany veľmi tvrdohlavých rodičov.

O tieto pravdivé a múdre slová by sme sa s vami radi podelili.

„Milí rodičia, vašim deťom čoskoro začnú skúšky. A ja viem, že budete silne znepokojení nad otázkou, či vaše deti v týchto skúškach uspejú.

Majte ale na pamäti toto: medzi žiakmi, ktorí budú v tejto dobe robiť skúšku, bude umelec, pre ktorého jedinou nutnosťou v živote nebude dokonalé ovládanie matematiky. Bude medzi nimi tiež podnikateľ, pre ktorého prácu dejepis alebo francúzska literatúra nebudú mať prvoradý význam. Bude tam tiež hudobník, ktorý nebude potrebovať chémiu. Alebo športovec, pre ktorého budúcnosť bude mať telovýchova resp. šport väčší význam ako fyzika.

Bude veľmi dobré, pokiaľ vaše deti absolvujú skúšky s dobrými výsledkami. Pokiaľ sa to ale nepodarí, nechovajte sa tak, aby ste ich zbavili sebadôvery.

Povedzte im, že je to normálne, že je to jednoducho skúška. A že sa im môžu v živote podariť veci, ktoré budú znamenať oveľa viac. A tiež by im bolo dobre povedať, že ich budete mať radi a nebudete ich súdiť bez ohľadu na to, aké výsledky v skúškach dosiahnu. Dôležité je len to, aby k nim pristúpili zodpovedne a s plnou vážnosťou.

Buďte tak láskaví a urobte to a potom jednoducho pozorujte, ako budú dobývať svet. Jedna nevydarená skúška alebo horšia známka im nevezme ich sny ani ich nadanie.

A tiež vás prosím: lekárov a inžinierov nepovažujete za jediných šťastných ľudí na zemeguli.“

Želám im aj vám veľa šťastia a úspechov.

PaedDr. Eleonóra Porubcová, riaditeľka školy

31. 3. 2017

Krajské kolo Biologickej olympiády

Dňa 22. marca 2017 sa na pôde Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne konalo krajské kolo 51. ročníka Biologickej olympiády. V kategórii A sa študentka nášho gymnázia Katarína Štrbáková (III.D) umiestnila v projektovej časti na vynikajúcom 1. mieste a postúpila do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 28. - 30. apríla 2017 v Košiciach. Gratulujeme a držíme palce!

RNDr. Michal Struhár

31. 3. 2017

CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

V dňoch 28. - 29. marca 2017 sa v Bratislave konal už 27. ročník celoštátneho kola Olympiády v anglickom jazyku, kde sa stretlo 64 súťažiacich z celého Slovenska. Žiaci základných aj stredných škôl boli rozdelení do ôsmych kategórií.

Našu školu úspešne reprezentoval študent septimy - Martin Kadaši, ktorý sa v kategórií 2C1 - žiaci bilingválnych gymnázií - umiestnil na 6. mieste, pričom na víťaza stratil len 6 bodov.

Srdečne blahoželáme!

31. 3. 2017

Krajské kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády

Dňa 27. marca 2017 sa na Gymnáziu J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo krajské kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády, na ktorom našu školu reprezentoval Tomáš Vlčko (II.F) s prácou Zo spomienok starých Bojničanov (zaradený do kategórie A) a Samuel Šubík (III.F) s prácou Matica slovenská v okrese Prievidza v rokoch 1968-1970 (zaradený do kategórie B). Obaja súťažiaci získali vo svojej kategórii prvé miesto, k čomu im srdečne blahoželáme a prajeme veľa podobných úspechov aj na celoslovenskom kole!

PhDr. Monika Siváková

28. 3. 2017

J. M. Hurban – 200. výročie narodenia (literárno-hudobné pásmo)

V duchu výroku „Národ, ktorý nepozná svoju históriu, je len hŕba koží otrockých“, ktorého autorom je J. M. Hurban, si aj Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi pripomenulo 200. výročie narodenia J. M. Hurbana slávnostným literárno-hudobným pásmom.

Dňa 22. marca 2017 piesňami i hovoreným slovom žiaci i pedagógovia zamerali svoju pozornosť na dejinný význam tohto oduševneného slovenského národovca 19. storočia. Pásmo z obsahovej a hudobnej stránky pripravili vyučujúce PaedDr. Miroslava Šutová a PhDr. Monika Siváková. K realizácii pásma aktívne prispeli speváci Speváckeho zboru Vavrinec, ktorí ponúkli prítomným výber zo známych národných piesní. Hovorené slovo a technické zabezpečenie mali na starosti žiaci II.D triedy, ktorí vo svojich vstupoch predstavili J. M. Hurbana ako horlivého zástancu národného formovania, spisovného jazyka, revolučného boja či ako človeka túžiaceho po duchovnej sile a rodinnom šťastí.

V priestoroch gymnázia sme privítali i hostí z Domu Matice slovenskej v Prievidzi, a to pána Vlastimila Uhlára, riaditeľa, a pani Mgr. Vieru Šinskú. Všetci sme sledovali dôležité medzníky Hurbanovho života a uvedomovali si jeho príkladné národné zanietenie, ktoré bolo vyjadrené na Memorandovom zhromaždení v Turčianskom Svätom Martine v roku 1861 slovami: „Za chrbát si postaví 3 milióny Slovanov ten, kto prvý povie verejne na sneme uhorskom, že v Uhorsku niet suverénneho národa maďarského, ale že sú tu rovnoprávne národy a medzi nimi aj národ slovenský!“

PhDr. Monika Siváková

28. 3. 2017

Víťazstvo na medzinárodnom hudobnom festivale

Dňa 15. marca 2017 sa zúčastnil študent I.D triedy Mário Hrdý, XV. ročníka Medzinárodného akordeónového festivalu v rytme rôznych hudobných žánrov v Kysuckom Novom Meste, kde sa umiestnil v zlatom pásme ako víťaz IV. kategórie v sólovej hre na akordeóne. Mário sa venuje hre na akordeóne od svojich siedmych rokov. Navštevuje ZUŠ Bojnice. Jeho vyučujúcim je Mgr. Oto Mello, ktorý získal na tomto festivale ocenenie najlepšieho pedagóga na Slovensku.

7. 2. 2017

Sociálne štipendiá

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

11. 11. 2016

Multifunkčné ihrisko

Od októbra 2016 Gymnázium V. B. Nedožerského dáva k dispozícii multifunkčné ihrisko na športové aktivity. S Prevádzkovým poriadkom multifunkčného ihriska sa môžte oboznámiť v prílohe.

21. 10. 2016

Projekt Erasmus

Naša škola začala od septembra 2016 pracovať na medzinárodnom projekte Erasmus+. Projekt bude trvať od septembra 2016 do júna 2018.

Cieľom Erasmus+ je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby na školách v celej Európe.

Poskytuje príležitosti pre ľudí v školách, aby mohli rozvíjať svoje odborné schopnosti a spolupracovať s partnermi v Európe. Aktivity podporia výmenu postupov a riešenia spoločných problémov, ktoré majú študenti a pedagógovia z rôznych končín Európy. Realizované aktivity ďalej môžu posilniť väzby so svetom mimo školy, ďalšími krajinami, školami a študentmi v zahraničí.

Náš projekt znamená spoluprácu so šiestimi ďalšími školami po celej Európe. Naša škola je hlavným koordinátorom projektu, vypracovala prihlášku na projekt a naplánovala jednotlivé aktivity. Táto prihláška prešla schvaľovacou procedúrou a bola schválená v júli 2016 Národnou agentúrou Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V roku 2016 bolo schválených len 30% z celého počtu prihlásených projektov na Slovensku, preto môžeme povedať, že sme boli úspešní. Žiaci budú komunikovať so svojimi zahraničnými partnermi elektronickou formou, bude vytvorená webová stránka projektu a uskutoční sa niekoľko výmenných zahraničných stretnutí, kde sa predstavitelia z jednotlivých škôl (pedagógovia a študenti) bližšie spoznajú a nadviažu hlbšie kontakty.

14. 9. 2016

Školská psychologička PhDr. Zuzana Klačanská

Bude prítomná:

 • v stredu od 10.00 - 16.00 hod. (t.j. 28.9., 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12., 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 22. 2., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 31. 5., 7. 6., 21. 6.)
 • počas rodičovského združenia od 15.00 - 18.00 hod. (t.j. 22. 9., 20. 10., 8. 12., 6. 4.)
 • počas klasifikačnej porady od 12.00 - 17.00 hod. (t.j. 7. 11., 30. 1., 10. 4., 26. 6.)
 • ďalšie termíny podľa potreby

Žiaci aj rodičia ju môžu kontaktovať na e-mailovej adrese klacanz@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle školy 046/5423367 (nechať odkaz u p. tajomníčky)

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza