EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

3. 12. 2016

Ibobor

V dňoch 7. – 15. 11. 2016 prebiehala medzinárodná súťaž v informatike pod názvom iBobor. Tento rok prebehol už 10. ročník. Spolu v ročníku 2016/17 súťažilo 62 981 účastníkov z 921 škôl. Kompletné štatistické vyhodnotenie si môžete pozrieť na http://ibobor.sk/vyhodnotenie2016.php. Z našej školy sa do nej zapojili študenti 1.A, 1.B, 1.D, sexty, 3.A, septimy, kvarty, tercie a, tercie B, sekundy, prímy a seminaristi 3. ročníka Seminár z programovania. V každej kategórii sme mali úspešných riešiteľov – ich zoznam je priložený aj s umiestnením v rámci Slovenska. Top súťažiaci, ktorí dosiahli plný počet bodov boli: Jakub Kiaba z prímy, Viera Glevitzká zo sekundy a Samuel Hilkovič z 2.A. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a dostanú diplom.

3. 12. 2016

Vedecká konferencia

Prírodovedecká fakulta Karlovej Univerzity v Prahe usporiadala 4. a 5. novembra 2016 už 6. ročník Detskej vedeckej konferencie. Konferencia je učená deťom a mládeži vo veku od 10 do 18 rokov. Naša žiačka, Dagmar Budd z triedy sexty, sa zúčastnila tejto konferencie a získala krásne 3. miesto za svoju prácu v oblasti biológie. Srdečne jej gratulujeme a želáme jej veľa nadšenia pre ďalšie vedecké bádanie.

23. 11. 2016

Výsledok kontroly

Výsledok kontroly Úradu pre verejné obstarávanie vo veci postupov Gymnázia pri uzatváraní Zmluvy o zabezpečení stravovania pre zamestnancov a žiakov Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza č. 7/08 z 3. 11. 2008 vrátane dodatkov č. 1 - č.9.

15. 11. 2016

Školský časopis

Milí študenti!

Od nového školského roka začína vychádzať náš vlastný školský časopis BenedyG! Celý redakčný tím tvrdo pracoval takmer dva mesiace a podarilo sa nám to. Prvé číslo z mesiacov september-október vyšlo zatiaľ len v elektronickej podobe, ktoré je dostupné tu, na stránke školy. Čoskoro sa však môžete tešiť aj na jeho papierovú podobu. Keďže je to naše úplne prvé číslo, každá trieda dostane 2 kusy zadarmo. Ak náš časopis zoženie úspech a budete mať oň záujem, druhé číslo si bude možné zakúpiť za symbolický poplatok. Veríme, že budete s prvým číslom spokojní a oceníte našu tvrdú prácu. Ak chcete mať prehľad o horúcich novinkách ohľadom časopisu, podporte like-om našu stránku na Facebooku - BenedyG. Prajeme príjemné čítanie!

Sylvia Vlčková, 2.C

11. 11. 2016

Multifunkčné ihrisko

Od októbra 2016 Gymnázium V. B. Nedožerského dáva k dispozícii multifunkčné ihrisko na športové aktivity. S Prevádzkovým poriadkom multifunkčného ihriska sa môžte oboznámiť v prílohe.

21. 10. 2016

Projekt Erasmus

Naša škola začala od septembra 2016 pracovať na medzinárodnom projekte Erasmus+. Projekt bude trvať od septembra 2016 do júna 2018.

Cieľom Erasmus+ je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby na školách v celej Európe.

Poskytuje príležitosti pre ľudí v školách, aby mohli rozvíjať svoje odborné schopnosti a spolupracovať s partnermi v Európe. Aktivity podporia výmenu postupov a riešenia spoločných problémov, ktoré majú študenti a pedagógovia z rôznych končín Európy. Realizované aktivity ďalej môžu posilniť väzby so svetom mimo školy, ďalšími krajinami, školami a študentmi v zahraničí.

Náš projekt znamená spoluprácu so šiestimi ďalšími školami po celej Európe. Naša škola je hlavným koordinátorom projektu, vypracovala prihlášku na projekt a naplánovala jednotlivé aktivity. Táto prihláška prešla schvaľovacou procedúrou a bola schválená v júli 2016 Národnou agentúrou Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V roku 2016 bolo schválených len 30% z celého počtu prihlásených projektov na Slovensku, preto môžeme povedať, že sme boli úspešní. Žiaci budú komunikovať so svojimi zahraničnými partnermi elektronickou formou, bude vytvorená webová stránka projektu a uskutoční sa niekoľko výmenných zahraničných stretnutí, kde sa predstavitelia z jednotlivých škôl (pedagógovia a študenti) bližšie spoznajú a nadviažu hlbšie kontakty.

26. 9. 2016

Školská jedáleň - diétna strava

Prihláška na diétne stravovanie, ktoré bude možné využiť od 1. 10. 2016

14. 9. 2016

Školská psychologička PhDr. Zuzana Klačanská

Bude prítomná:

 • v stredu od 10.00 - 16.00 hod. (t.j. 28.9., 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12., 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 22. 2., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 31. 5., 7. 6., 21. 6.)
 • počas rodičovského združenia od 15.00 - 18.00 hod. (t.j. 22. 9., 20. 10., 8. 12., 6. 4.)
 • počas klasifikačnej porady od 12.00 - 17.00 hod. (t.j. 7. 11., 30. 1., 10. 4., 26. 6.)
 • ďalšie termíny podľa potreby

Žiaci aj rodičia ju môžu kontaktovať na e-mailovej adrese klacanz@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle školy 046/5423367 (nechať odkaz u p. tajomníčky)

31. 8. 2016

Výsledky obchodnej verejnej súťaže

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza vyhlasuje výsledky obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na umiestnenie a prevádzkovanie 1 nápojového automatu a 1 automatu na teplé nápoje.
Do obchodnej verejnej súťaže bol predložený 1 súťažný návrh. Predložený návrh splnil všetky podmienky súťaže a preto ho komisia, ktorá zasadala 31.8.2016 vyhodnotila ako víťazný.
Išlo o návrh firmy Vladimír Borko T 613, Veľkonecpalská 148, Prievidza.

25. 8. 2016

Sociálne štipendiá

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

1. 7. 2016

Prihláška na stravovanie

Prihláška na stravovanie na školský rok 2016/2017

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza