EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

11. 12. 2019

Hlasovanie

Zapojte sa do hlasovania o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu. Pohľadnice vytvorili žiaci sekundy.

10. 12. 2019

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že sa dňa 12. 12. 2019 uskutoční konzultačné (individuálne) rodičovské združenie so začiatkom o 16.00 hod. Informácie o tom, kde nájdete jednotlivých vyučujúcich, budú umiestnené vo vestibule školy. Srdečne Vás očakávame.

10. 12. 2019

S budúcimi učiteľmi dejepisu na univerzite v Nitre

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Konštantínovým historickým spolkom usporiadali dňa 3. decembra 2019 prednášku pod názvom Dejepis inak (ako súčasť projektu Stretnutia s osobnosťami vedy), na ktorú som bola pozvaná ako finalistka ocenenia Učiteľ Slovenska 2019 v súvislosti so skvalitňovaním výchovno-vzdelávacieho procesu budúcich učiteľov k interdisciplinárnej otázke holokaustu.

Pozvanie som prijala a budúcim kolegom učiteľom som v prednáškovom bloku podala informácie o sebe a svojej práci, o pôsobení v projekte Učiteľ Slovenska, o systéme vzdelávania o holokauste v Jeruzaleme v centre Jad Vašem, o moderných metódach výučby o holokauste, o prevencii proti šíreniu myšlienok neonacizmu. Poslucháčom som ponúkla metodické pokyny k realizácii hodiny Návrat domov, ktorá sa zameriava na pochopenie osudov Židov po skončení druhej svetovej vojny. Nasledovalo vyhodnotenie prednášky, krátka diskusia a záver.

Osobitné poďakovanie patrí Ľubomírovi Blahovi a Dušanovi Belákovi, našim bývalým absolventom a terajším študentom učiteľského odboru história, ktorí stretnutie zorganizovali a starostlivo naplánovali. Je podnetné stretnúť sa s novou vyrastajúcou generáciou mladých ľudí, ktorí prejavili záujem o učiteľské povolanie predmetu dejepis. Verím, že ich snaha raz bude korunovaná úspechom na poli úspechu každého ich spokojného žiaka.

PhDr. Monika Siváková

6. 12. 2019

Ponuka nového voliteľného predmetu

Predmetová komisia biológie ponúka pre terajších študentov druhého ročníka a sexty možnosť voľby nového voliteľného predmetu "Cvičenia z biológie pre maturantov". Viac informácií v prílohe.

6. 12. 2019

AIDS

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás, preto cieľom tohto dňa je poskytovanie informácií o HIV/AIDS. Taktiež je dôležité zamerať sa na prevenciu rôznych chorôb, ktoré sú s touto problematikou spojené.

Dňa 29. 11. 2019 sme my, žiačky kvinty, spolupracovali s pani profesorkou Husárovou na projekte Svetový deň boja proti AIDS, ktorý pripadá na 1. decembra.

Tento deň podporuje už niekoľko rokov aj naša škola. Preto sme si my, dievčatá, pripravili červené stužky, ktoré sú jeho symbolom. Následne sme ich ráno pred vyučovaním pripínali ostatným študentom vo vestibule. Kto sa chcel dozvedieť viac, mohol si prečítať informácie vyvesené na nástenke.

Ďakujeme všetkým, ktorým táto téma nie je ľahostajná.

4. 12. 2019

Exkurzia do NR SR

Dňa 26. novembra 2019 sa študenti 3. a 4. ročníka, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár, zúčastnili exkurzie do NR SR. Stretli sme sa ráno o 6:00 hodine a cestovali sme spolu s pani profesorkou K. Rajcigelovou a E. Vargovou. Cesta trvala cca 3 hodiny, ktoré sa samozrejme nezaobišli bez menších kolón pred Bratislavou. Prvý bod nášho programu bola návšteva firmy Sygic, Mlynské Nivy. Je to slovenská spoločnosť, ktorá vyvíja navigačný systém pre mobilné zariadenia, známy pod skratkou GPS. Okamžite po vstupe do budovy sme pochopili, že ide o modernú firmu. Privítala nás veľmi príjemná asistentka, ktorej úlohou, ako sme neskôr zistili, je spríjemňovať prostredie a podmienky práce svojim kolegom. S prezentáciou firmy jej pomáhal kolega, ktorý bol jeden z IT technikov. Ten nám odpovedal na všetky naše otázky po odbornej stránke a spolu nás previedli celým pracoviskom. Prostredie bolo veľmi príjemne zariadené. Veľa dreva, skla a tuli vakov dodávalo celému priestoru domovskú atmosféru. Nechýbala relaxačná zóna s pódiom, s klávesami a gitarou pre rôzne akcie. Čo nás však veľmi milo prekvapilo, bolo to, že všetci sa správali tak, akoby boli doma. Takú pracovnú klímu by sme radi zažili aj my na našich budúcich pracoviskách.

Po rozlúčke so Sygicom sme sa presunuli k Bratislavskému hradu, kde sme si porozprávali o jeho histórii a o sochách na nádvorí. Dostali sme na chvíľku rozchod, ktorý každý využil inak.

Potom nasledovala návšteva Národnej rady Slovenskej republiky. Mysleli sme si, že to bude nudná prehliadka, avšak opak bol pravdou. Pri vstupe nás skontrolovala ochranka. Vo vstupnej hale sa nás ujala veľmi milá pani, ktorá nás sprevádzala po celej budove. Rozprávala nám o histórii SR. Spomínala hlavne osobnosti, ktoré sa podieľali na vzniku nášho štátu, a bez ktorých by sme nemali ani písmo, ani naše práva ako občania. Rozprávala veľmi zaujímavo. A myslím si, že viacerí moji spolužiaci ocenili to, že nás vedela zaujať. Keď svoj výklad skončila, presunuli sme sa na balkón v rokovacej sále, kde sme sa mali možnosť sledovať zasadnutie Národnej rady.

Keďže celá budova bola postavená za vlády komunistov, nikto nepredpokladal, že by o zasadnutia Národnej rady bol veľký záujem. Balkón pre návštevy je veľmi malý, v súčasnosti by potreboval viac miest. Preto sme sa tam naraz všetci nezmestili. Na dvakrát sme sa vystriedali, aby si každý zažil tú povestnú ,,horúcu” atmosféru. Potom sme sa presunuli do kinosály pod rokovacou sálou NR SR, kde sa nám venovali dvaja poslanci, pán Karol Galek a Marián Viskupič. Porozprávali nám o fungovaní NR SR. Objasnili nám celý proces schvaľovania zákonov i to, akú dôležitú úlohu zohrávajú v štáte hlasy občanov vo voľbách. Zdôraznili, že nie je jedno, kto našu krajinu bude spravovať a riadiť. Dali nám aj priestor na otázky, ktorý sme samozrejme využili. Pri odchode z NR SR sme sa poďakovali príjemnej pani sprievodkyni, ktorá nás pochválila za sústredenosť počas jej výkladu. Niektorým z nás darovala Ústavu SR.

Pokračovali sme v našom programe, ktorým bola návšteva vianočných trhov, kde si určite každý (samozrejme aj ja) prišiel na svoje. Či už horúcim čajom, alebo lokšou sme si spríjemnili prechádzku medzi stánkami s vianočnou výzdobou. Práve vianočné trhy boli pekná bodka na konci celého dňa. A môžem povedať, že to bola ďalšia vydarená exkurzia, ktorú si, dúfam, niekedy zopakujeme.

Dominika Dobišová, septima

4. 12. 2019

Náboj Junior

Dňa 22.11.2019 prebehlo na našej škole už po štvrtýkrát regionálne kolo matematickej súťaže Náboj Junior. Súťaž je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií. Ide o medzinárodnú súťaž, do ktorej sa zapojili zo Slovenska, Česka a Poľska. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa snažia štvorčlenné tímy vyriešiť čo najviac úloh. Úlohy si však vyžadujú nielen bezhlavé aplikovanie už nadobudnutých vedomostí, ale aj istú dávku invencie a dôvtipu. Okrem našich dvoch štvorčlenných družstiev sa do súťaže zapojilo ďalších 22 družstiev, ktoré tvorili žiaci základných škôl z Prievidze a okolia.

Na prvých dvoch miestach sa umiestnili práve naše dve družstvá, ktoré tvorili žiaci z kvarty. Na 1. mieste skončilo družstvo v zložení: Radka Hagarová, Jakub Kiaba, Alexander Kmeť a Andrej Lackovič, a na 2. mieste družstvo v zložení: Zoe Cipovová, Michaela Fleischerová, Peter Suchoň a Daniel Vanek. Obom družstvám ďakujeme za reprezentáciu školy. Súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach.

V trenčianskom kraji sa zapojilo do súťaže spolu 60 družstiev. Naše družstvo v zložení Radka Hagarová, Jakub Kiaba, Alexander Kmeť a Andrej Lackovič skončili v tejto početnej konkurencii s počtom bodov 34 na krásnom 2. mieste.

Veľká vďaka patrí aj žiakom, ktorí zabezpečili celkovú organizáciu regionálneho kola: Viera Glevitzká (I.A), Adam Svoboda (I.A), Juraj Petráš (I.A), Lívia Stredáková (I.A), Michaela Šaálová (I.A), Mária Majdanová (I.A), Paula Hilkovičová (II.A), Ján Plachý (II.A), Maroš Kliniec (II.A), Marek Smatana (II.B), Daniela Horniaková (III.B), Gabriela Oboňová (III.B), Rebeka Kohútová (III.B), Eliška Minichová (III.B), Patrik Prístupný (IV.A), Adam Benjamin Plšek (V) a Filip Bakoš (V).

PaedDr. Renáta Lukáčová, Mgr. Jana Mečiarová

4. 12. 2019

Medzinárodná dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR – medzinárodné kolo

Dňa 21. 11. 2019 som sa zúčastnil medzinárodného kola Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR v Chebe (nakoľko sme minulý školský rok ako tím vyhrali krajské kolo Trenčianskeho kraja) spolu s Veronikou Chylovou (III.F) a Petrom Gašparovičom (III.E), ktorá sa týkala rokov 1978-1992. Súťaž sa konala v budove Ekonomickej fakulty a organizoval ju Mgr. Miroslav Stulák, dejepisár Chebského gymnázia. Nás na súťaž pripravila vyučujúca dejepisu PhDr. Monika Siváková.

Keď sme vošli do budovy, prekvapila ma vysoká úroveň organizovanosti, a to po všetkých stránkach. Študenti nižšieho ročníka nám odložili veci a vošli sme do obrovskej sály, kde boli desiatky stolov, nakoľko sa súťaže zúčastnilo viac ako 80 škôl. Už len za účasť nás na stole čakalo asi 9 kníh z daného obdobia. Samotná súťaž trvala niekoľko hodín, pretože bola rozdelená na štyri časti, medzi ktorými boli prestávky. Do toho ešte vystupovali prítomní hostia so svojimi príhovormi. Hosťami boli napríklad poprední českí a slovenskí historici, slovenský veľvyslanec v Prahe, český veľvyslanec v Bratislave alebo český europoslanec Alexandr Vondra, ktorý si dal tú námahu a kvôli nám cestoval až z Bruselu.

Veľakrát však padlo také konštatovanie, že sa ako národy jazykovo odcudzujeme. Narážali hlavne na českú mládež, ktorá rozumie slovenčine čoraz menej a menej. Tak či tak, mnohí z hostí nám popriali veľa šťastia, ale zdôraznili, že v tejto oblasti niet porazených, pretože už len tým, že dejiny študujeme a zaoberáme sa našou históriou, sa môžeme považovať za víťazov. Najviac sa mi však páčila myšlienka jedného z českých historikov. Povedal: „V priebehu histórie sa stalo všeličo. Diali sa tie najhoršie veci, aké svet kedy videl, ale aj veci, na ktoré sme dnes najviac pyšní. Vy, „mladí historici“, tým, že študujete históriu, ste poučení o minulosti a budete sa tak lepšie rozhodovať v budúcnosti.“

Víťazom 28. ročníka medzinárodnej súťaže z našej spoločnej histórie sa v tomto ročníku stalo slovenské gymnázium z Lučenca, žiaci z košického gymnázia obsadili 3. miesto. Krajské kolá súťaže v tomto ročníku absolvovali trojčlenné súťažiace tímy z 238 škôl z Českej republiky a Slovenskej republiky, do finále postúpilo 75 z nich. Aj keď sa nám na tejto súťaži nepodarilo vyhrať, odnášame si z nej len tie najkrajšie zážitky a veríme, že na našej škole bude mať súťaž ďalších nadšených účastníkov.

Marco Mazán (oktáva)

4. 12. 2019

1. december - Svetový deň boja proti AIDS

HIV, AIDS - strašiak nezodpovedných "spáčov". Jeden nezodpovedný čin vás môže stáť aj život. Aj keď nie hneď. Ľahko sa žije bez ohľadu na následky. Užívať si tu a teraz. Neraz sa to však ľuďom vypomstilo. To konanie bez rozmyslu. HIV a následne AIDS je zákerná pliaga. Málokto však správne vyhodnotí jej príznaky. Sú totižto veľmi podobné bežnej chrípke. Preto je často krát neskoro, keď sa zistí ich pravý dôvod. Tieto príznaky vám google zobrazí za pár minút. Teda sekúnd. Dôležitejšie je klásť dôraz na prevenciu a opatrenia, ktoré pomôžu zabrániť nákaze. Najdôležitejšie opatrenia: ‌používať ochranu pri pohlavnom styku, ‌obozretnosť pri výbere sexuálnych partnerov, ‌časté striedanie sexuálnych partnerov. Riziko nakazenia sa zvyšuje ‌druhým najčastejším spôsobom a to je prenos krvou, či ‌častým spôsobom prenosu je aj infikovanie cez injekčné striekačky. Príliš veľa ľudí už podľahlo tomuto zradnému ochoreniu - asi tak 25 miliónov. Aj z tých svetu známejších - Freddie Mercury, Ondrej Nepela, Isaac Asimov, Earvin Johnson a ešte mnohí. Nebuďte ďalší. Rozmýšľajte až potom konajte. Jedno správne rozhodnutie vás môže zachrániť. Aj keď sa môže zdať naozaj nepatrné a bezvýznamné. Informujte sa vopred. Stačí tak málo. Dbať na svoje zdravie a jeho ochranu.

Šopoňová Nina, 4.B

4. 12. 2019

Senior roka

Dňa 18. 11. 2019 sa v zlatej sále Bojnického zámku uskutočnil pod záštitou pani prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej 14. ročník jedinečnej akcie odovzdávania ceny „Senior roka“. Bolo ocenených 17 aktívnych seniorov na základe nominácií z celého Slovenska. Mohli sme si vypočuť pekné a zaujímavé zážitky, ale aj ťažké príbehy ľudí z ktorých behá mráz po chrbte.

Tiež druhý krát odovzdávali ocenenie Mariána Ondáša „Anjel pomoci starším“. Toto ocenenie patrilo mladým ľuďom, študentom za mimoriadne aktivity v poskytovaní pomoci starším.

Ocenenie Anjel pomoci starším získal kolektív Základnej školy Narnia v Banskej Bystrici, pretože s pani učiteľkou navštevovali domov dôchodcov. Toto ocenenie tiež získali aj študenti nášho gymnázia: Natália Ottová, Sofia Halenkovičová, Zoja Zábojníkova, Natália Laura Košťálova, Martin Gros, Roman Kupec, Adrián Donič. Pokračovali v nápade minuloročných maturantov, ktorí prišli s veľmi zaujímavým nápadom. Nadviazali spoluprácu s Domovom dôchodcov v Prievidzi na ulici M. Rázusa. Vďaka týmto aktivitám vyrastajú mladí ľudia, ktorí nie sú zameraní len na seba, ale zaujímajú sa aj o potreby ľudí okolo seba.

Celú organizáciu podujatia mala na starosti prezidentka Fóra pre pomoc starším, pani Ľubica Gálisová.

Počas tohto slávnostného podujatia nám spríjemnilo chvíle vystúpenie sólistky Noriky Kovalíkovej. Jej spev bol sprevádzaný klavírom.

Výnimočnosť podujatia potvrdila účasť viacerých hostí – poslankyne NR SR PhDr. Soni Gaborčákovej, poslankyne NR SR a primátorky mesta Prievidza- JUDr. Kataríny Macháčkovej, našej pani riaditeľky PaedDr. Eleanóry Porubcovej, primátora mesta Bojnice PhDr. Františka Táma, a mnohých ďalších významných osobnosti.

4. 12. 2019

Vzácne ocenenie pre nášho študenta

Pri príležitosti Dňa študentov odovzdáva ministerstvo školstva Pamätné listy sv. Gorazda – najvyššie rezortné ocenenie pre žiakov a študentov. Zlatí medailisti z domácich aj medzinárodných predmetových olympiád i majstrovstiev Európy a sveta v rôznych športoch a umení si toto ocenenie prevzali v piatok 22. 11. 2019 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej. Spolu bolo ocenených tridsať úspešných reprezentantov Slovenska, medzi ktorých patrí aj majster sveta v šachu do 18 rokov a viacnásobný majster SR Viktor Gažík, študent 3. ročníka na našom gymnáziu. Bolo mi veľkou cťou, že som ho mohla sprevádzať na tomto slávnostnom podujatí, ktoré spríjemnili hudobné vystúpenia študentov konzervatória. Po ňom nasledoval obed, počas ktorého si študenti vymenili cenné skúsenosti, zážitky a plány do budúcna.

Verím, že sa tohto ocenenia dočkajú aj naši ďalší študenti, pretože talentov máme naozaj veľmi veľa.

Mgr. Petra Bohušová

4. 12. 2019

Návšteva divadelného predstavenia

Obnovené predstavenie muzikálu Tisícročná včela si nenechali ujsť ani študenti nášho gymnázia pod vedením pani profesorky Mikušovej a pána profesora Páleša. Dňa 26.11. 2019 sa v DAB v Nitre preniesli do dedinky Hybe. Prostredníctvom fantastických hereckých a speváckych výkonov sledovali osudy liptovských murárov a rodiny Pichandovcov. Očarení tanečnými číslami, chytľavou melódiou a textom piesní, nápaditosťou a farebnosťou kostýmov, na chvíľu zabudli na okolitý svet a nechali sa unášať dejom muzikálu.

Vtip, ktorý sa striedal so smútkom, v každom zanechal hlboký umelecký zážitok, na ktorý budú ešte dlho spomínať.

Tamara Kaplánová, 3. D

4. 12. 2019

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 26. 11. 2019 sa konalo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa zapojilo 17 študentov, ktorí absolvovali vedomostný test, písomnú časť a ústnu (rétorickú) časť.

Porota v zložení Mgr. Mikušová, Mgr. Košecká a Mgr. Páleš napokon stanovila nasledovné poradie:
A kategória
1. Patrícia Midliková, 4. F
2. Rebeka Morvaiová, 3. B
3. Natália Benková, 4. B
B kategória
1. Michal Líška, VI b
2. Andrej Ambróz, 2. D
3. Sára Mokrá, VI b

Všetkým zúčastneným študentom patrí veľká vďaka a obdiv a víťazom oboch kategórií želáme veľa zdaru v krajskom kole, ktoré sa bude konať vo februári 2020.

Jozef Páleš

4. 12. 2019

Letecká exkurzia do Barcelony

Aj my sme pomohli deťom, ktoré to potrebujú.

Žiaci nášho gymnázia so svojou španielčinárkou PhDr. Ľ. Kupkovou sa vybrali 15. – 18. 11. 2019 spoznávať Barcelonu, druhé najväčšie mesto Španielska a hlavné mesto Katalánska. Počas svojho pobytu videli jej historickú, kultúrnu, politickú, umeleckú, športovú, dopravnú aj kulinársku tvár. Atrakciou prvého dňa bola Čarovná fontána hrajúca farbami za zvukov piesne Barcelona. Druhý deň sa poprechádzali Gaudího parkom Güell, navštívili Gotickú štvrť s Katedrálou sv. Eulálie a najznámejšiu stavbu Antonia Gaudího – Sagrada Familia. Tretí deň sa odviezli lanovkou z prístavu na vrch Mont Juic a oboznámili sa s dejiskom letnej olympiády v roku 1992, pri návšteve skanzenu Pueblo Espaňol sa preniesli do rôznych kútov Španielska a mohli vidieť rôznorodú architektúru. Posledný deň patril fanúšikom FC Barcelona, pre ktorých bolo určite nezabudnuteľné prechádzať sa po štadióne Camp Nou a vidieť všetky trofeje, ktoré tento klub a jeho hráči získali. Španielske a Katalánske námestie spolu s bulvárom La Rambla im obrovským počtom turistov dokázali, že Barcelona je jedným z najnavštevovanejších európskych miest.

PhDr. Ľudmila Kupková

3. 12. 2019

Hodina deťom

Aj my sme pomohli deťom, ktoré to potrebujú.

Dňa 14.novembra sa 31 dobrovoľníkov zúčastnilo celoslovenskej zbierky Hodina deťom. Vybrali sme sa na miesta v Prievidzi, ale aj v Bojniciach, kde sa pohybuje veľa ľudí. Vyzbrojení sme boli nielen pokladničkami a nálepkami či odznakmi, ale hlavne dobrou náladou. Tá je dosť dôležitá. Stretávali sme ľudí, ktorí sa ponáhľali za svojimi povinnosťami, ale aj ľudí, ktorí sa prechádzali a mali dosť času. Boli rôzni. S dobrou náladou, ale aj naopak. Spoločným úsilím sme vyzbierali 631,34€.

Tvorili sme 8 tímov, ale v konečnom dôsledku sme vytvorili jednu skupinu dobrovoľníkov, ktorí chcú pomáhať.

dobrovoľníci GVBN

24. 11. 2019

Podnetná návšteva

V dňoch 12. - 13. novembra 2019 nás navštívili učitelia z Kaufmännische Schule v Geislingene (SRN). V rámci projektu Učiteľ pomáha učiteľovi sa zúčastnili hodín nemeckého a anglického jazyka a následne si s vyučujúcimi vymieňali svoje pedagogické skúsenosti.

Okrem toho usporiadali 2hodinový seminár pre žiakov - nemčinárov plný informácií o ich škole, žiakoch, školskom systéme v Nemecku i o nich osobne. Žiaci mali možnosť klásť zvedavé otázky, na ktoré dostali zaujímavé odpovede.

Jeden z hostí - pán Marco Zimmerman - nielen vyučuje, ale zároveň aj zastupuje svoju školu aj v oblasti tvorby projektov. Naša škola ho zaujala a preto nám do budúcna ponúka možnosť zapojiť sa do spoločného projektu. Aj my sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Gabriela Oršulová

24. 11. 2019

ŠACH JE TIEŽ ŠPORT

Šachisti z našej školy súťažili na majstrovstvách okresu v zrýchlenom šachu. Na prvom mieste sa umiestnil Alexander Kmeť ( IV ) a na druhom mieste Radovan Huba ( VIII ). Chlapci postúpili na Krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 20.11.2019 v Trenčíne.

Na majstrovstvách trenčianskeho kraja nás reprezentovali: Alexander Kmeť ( IV ), Jakub Kiaba ( IV ), Radovan Huba ( VIII ), Ján Húska III.A, Adam Dušička III.A.

Adam Dušička obsadil 2.miesto a postupuje na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA.

24. 11. 2019

AEROBIK MARATÓN PREVERIL KONDÍCIU

Dňa 8. 11. 2019 naša škola organizovala MAJSTROVSTVÁ OKRESU V AEROBIK MARATÓNE. Súťaže sa zúčastnilo 56 dievčat zo stredných škôl nášho okresu. Počas celého dopoludnia súťažiace absolvovali 4 hodiny rôznych druhov cvičení: Dancehall, Zumba, PortDeBras, Strong by Zumba so skvelými cvičiteľkami. Naše dievčatá obsadili medailové pozície:
1. miesto - Janka Heráková ( VII )
2. miesto - Nikola Barčinová ( 4.E )
3. miesto - Zuzana Minichová ( VII )

a spolu s ďalšími pretekárkami Sandra Čičmancová ( VII ), Simona Velická ( 3.E ), Lucia Trnová ( 3.E) Natália Laura Košťálová ( VI a ) postúpili na MAJSTROVSTVÁ TRENČIANSKEHO KRAJA.

Majstrovstvá kraja sa konali 13. 11. 2019 v Trenčíne. Pretekárky zvládli lekcie Basic aerobiku, Jógy, Hiit tréningu a Zumby. Z našich dievčat sa najlepšie umiestnila Zuzana Minichová ( VII ) na 8. mieste, ktorá postupuje na Majstrovstvá Slovenska a Simona Velická ( 3.E ) na 12. mieste môže postúpiť ako náhradníčka.

Ďakujeme dievčatám za vynikajúcu reprezentáciu v tejto fyzicky náročnej súťaži.

Mgr. Marta Lančaričová

21. 11. 2019

EXKURZIA DO NEMECKA

Čarovné, nádherné Nemecko. Toto miesto navštívili 5. – 8. 11. 2019 študenti našej školy pod vedením profesoriek Ľ. Holej a R. Lukáčovej.

Hoci skoré ranné vstávanie sme mnohí zvládali veľmi ťažko, stačilo pár minút a autobusom sa rozliehal veselý smiech. V dobrej nálade sme v utorok prišli do Norimbergu, navštívili sme staré mesto s hradbami, videli orloj. V prehliadke sme pokračovali do malebného mestečka Rothenburg, kde sme sa na chvíľu zo študentov GVBN premenili na študentov Rokfortu. Tu sa natáčal posledný diel Harryho Pottera. Prechádzali sme sa romantickými uličkami so zaujímavou architektúrou.

Cieľom našej cesty však bola úplne iná inštitúcia – múzeum „Mathematikum“ v Giessene. Tu nás čakali štyri poschodia hračiek pre myseľ a častokrát nás veru potrápili.

Okrem toho sme navštívili aj Limburg s nádhernou katedrálou, ktorej jedinečná atmosféra sa nám zapísala do pamäti. V ceste sme pokračovali do Frankfurtu, v ktorom krásne historické budovy stoja v dokonalom súlade hneď vedľa moderných mrakodrapov a bánk. Mnohým učarovala vyhliadka na hrad v Heidelbergu, estetické duše potešil pohľad na naleštené autá v modernom stuttgartskom múzeu Mercedes Benz.

Cestu sme zakončili ako sa patrí: návštevou Stovežatej. Pražský hrad, Malá strana, Karlov most či Orloj a do toho pútavý výklad nášho sprievodcu. Ale čo nás pri srdiečkach zahrialo najviac? Skvelý kolektív, zábava a koláče od našich milých profesoriek

Mária Maňáková, 2.B

19. 11. 2019

Stretnutie s primátorkou

Dňa 12. novembra najmladší žiaci našej školy prijali pozvanie pani primátorky Kataríny Machačkovej a navštívili Mestský úrad v Prievidzi. Mali možnosť zoznámiť sa s históriou starých mestských budov. Prešli sa priestormi mestského úradu a zistili, aké služby poskytuje občanom. Najväčším zážitkom bolo stretnutie s pani primátorkou. Pozvala všetkých do svojej pracovne, kde sa jej pýtali najrozmanitejšie otázky. Mnohí využili aj možnosť posadiť sa do primátorského kresla. Kto vie, možno si to skúsil budúci primátor alebo primátorka...

PK OBN - Mgr. Kristina Košecká

19. 11. 2019

Celoštátna súťaž pre školy - November '89 a MY

Ema Mjartanová (IV.E) sa zapojila do súťaže November ´89 a MY v kategórii Voľná literárna tvorba. Týmto vzdala úctu 30. výročiu Nežnej revolúcie a pri tejto príležitosti s vyučujúcou PhDr. Monikou Sivákovou a vybranými študentmi zaujímajúcimi sa o dejiny sa zúčastnila slávnostného vyhodnotenia súťaže v Bratislave v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca dňa 15. novembra 2019.

Vyhodnotenie súťaže žiakov a študentov sa uskutočnilo formou celodennej akcie, v rámci ktorej sa odovzdali ocenenia jednotlivcom a víťazným tímom, v popoludňajších hodinách sa uskutočnila beseda žiakov s aktérmi Nežnej revolúcie. Ema nezískala cenu poroty, ale bol jej odovzdaný čestný diplom. Akcia vyvrcholila Spomienkovým večerom obohateným o kultúrny program za účasti pozvaných hostí Novembra '89. Akcia November '89 a MY je súčasťou celonárodného viacročného projektu iniciovaného Klubom 89 „Naša nedávna história“, podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

PhDr. Monika Siváková

11. 11. 2019

Imatrikulácie

Dňa 24. 10. 2019 študenti septimy a tretieho ročníka prijali do svojich radov nových študentov. Na školskom dvore privítala pani riaditeľka prvákov a primánov a zaželala im veľa šťastných chvíľ v našej škole. Predseda žiackej školskej rady Maroš Kliniec im v krátkosti porozprával, čo ich počas štúdia na gymnáziu čaká a neminie, a spev školského zboru Vavrinec uzavrel oficiálnu časť. Následne sme pri tejto slávnosti zaviedli nový zvyk. Každý nový ročník zasadí v átriu svoj ovocný strom, ktorý bude rásť spolu s novými študentmi.

Imatrikulácie sa niesli v zábavnom a príjemnom duchu. Každá tretiacka trieda mala špeciálny program pre tú triedu, ktorú imatrikulovala. Študenti septimy si pripravili skvelé vystúpenie o tom, ako to na našej škole chodí. Potom vybrali pár študentov z prímy, ktorí súťažili v tom, kto dokáže ako prvý vybrať vreckovky z krabice pomocou úst, a potom ich čakal kvíz, pri ktorom vybuchovala časovaná bomba.

Študenti 3.A nás vtiahli do sovietskeho Ruska a ukázali nám, ako vtedajší mladí ľudia tajne počúvali rádio privezené zo „západu“ a ako ich za to zatýkali. Spolu s mladými rebelmi boli zatknutí aj študenti z 1.A, ktorí museli za trest cvičiť spartakiádu. Za odmenu každý študent z 1.A dostal svoj sovietsky občiansky preukaz.

Študenti 3.B ukázali, že spolu so spolužiakmi z 1.B majú talent. Dokázali ho v spievaní karaoke, tancovaní makareny a čo najrýchlejšom vyťahovaní vreckoviek z krabice. Ako odmenu prváci získali kŕmenie jogurtom poslepiačky od svojich spolužiakov.

Študenti 3.C pripravili pre svojich prvákov céčkarov hry o život. Ešte pred začatím imatrikulácií dostali prváci farebné štítky, na základe ktorých boli rozdelení do krajov (tímov) a v nich aj súťažili v rôznych disciplínach. Na konci ich bloku si tretiaci na čele s Maximom Petrovským spolu s prvákmi zaspievali Hanging tree.

Študenti 3.D preverili svojich zverencov rôznymi fyzickými a vedomostnými testami, kde mohli ukázať svoju intelektuálnu a fyzickú silu. Do programu vtiahli aj svojho triedneho a všetci sa maskovali vo vojenskom odeve.

Študenti 3.E preverili svojich prvákov vedomostným kvízom a skúsenosťami s artikuláciou. Museli rozprávať slová s plnými ústami vody. Ako bodka celého programu bola ich spoločná pieseň.

Na piatej vyučovacej hodine pokračoval program v prváckych triedach za zatvorenými dverami :). Tretiaci prvákom a primánom pripravili ďalšie prekvapenia. Imatrikulácie sa vydarili a my starší žiaci dúfame, že sa naši prváci aj primáni budú u nás cítiť odteraz ako doma.

11. 11. 2019

VYHODNOTENIE PROJEKTU V NR SR

Dňa 22. októbra 2019 v skorých ranných hodinách pár študentov aj s pani profesorkou Ľudmilou Zaujecovou vstali veľmi skoro, aby sa mohli zúčastniť konferencie v Národnej rade Slovenskej republiky v Bratislave, na ktorú boli pozvaní aj žiaci nášho gymnázia.

Minulý školský rok sa naša škola zapojila do projektu Mladší starším. Zameriava sa na to, aby sa nezabúdalo na starších ľudí, pretože sa cítia osamelí, aj keď my si to mnohokrát ani neuvedomujeme. Je naozaj dôležité, aby za nimi niekto prišiel a spríjemnil im život. Preto sa minuloroční maturanti rozhodli zapojiť do tohto projektu a v spolupráci s Ľubicou Gálisovou (prezidentkou spoločnosti OZ Fórum pre pomoc starším) začali navštevovať domov dôchodcov v Prievidzi. Postupne vzniklo medzi našimi žiakmi a dôchodcami medzigeneračné puto, ktoré nechceme pretrhnúť. Väčšina našich žiakov zapojených do projektu získala ocenenie Mariána Ondáša „Anjel pomoci starším”.

Na konferencii v Národnej rade Slovenskej republiky sme prezentovali tento projekt, aby sa dostal do povedomia novým záujemcom. Okrem toho sme si vypočuli aj príbehy a skúsenosti od detí zo základnej školy, ktoré sa rozhodli tiež navštevovať domovy dôchodcov. Minulý školský rok sa do programu zapojili len dve školy na celom Slovensku, ale tento rok má záujem čoraz viac mladých ľudí. Súčasťou konferencie bola aj prehliadka parlamentu, čo bol pre nás veľký zážitok. Mali sme možnosť vidieť známe tvare niektorých politikov, ktoré bežne vidíme iba na obrazovkách televízorov.

Dňa 23. 10. 2019 sa Natália Ottová zo VII spolu s bývalým študentom nášho Gymnázia Vítom Zajacom zúčastnili konferencie v hoteli Regia Bojnice, kde prezentovali projekt Mladší starším. Viťo ako bývalý študent (ktorý bol súčasťou projektu vlani) a Natália ako študentka, ktorá má tento rok na starosti pokračovanie.

Ak máte aj vy záujem zapojiť sa do programu Mladší starším, stačí napísať na mail: natalia.ottova@gmail.com

11. 11. 2019

Október – „Mesiac úcty k starším“

Dňa 28. 10. 2019 sa na pôde našej školy uskutočnila besiedka pri príležitosti mesiaca október, ktorý je mesiacom úcty k starším. Žiaci tried Prima až Tercia si pripravili bohatý program plný piesní, poézie, hudby a tanca pre svojich starých rodičov pod vedením vyučujúcich PaedDr. Emílie Bartošovej a Mgr. Petry Bohušovej. Veríme, že starým rodičom sa program páčil a strávili príjemné popoludnie so svojimi vnúčatami. Pri tejto príležitosti želáme všetkým starým rodičom pevné zdravie, veľa elánu a ešte veľa krásnych chvíľ strávených v kruhu svojich najbližších.

24. 10. 2019

Konferencia BUM! na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre

Bolo mi potešením aktívne sa zúčastniť 14. októbra 2019 na podujatí, ktoré organizovala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Komenského inštitútom pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania na UKF. Išlo o výnimočnú konferenciu BUM! Budem učiť moderne II. s podtitulom Takto učím ja. Konferencia bola spojená s workshopmi vedenými finalistami súťaže Učiteľ Slovenska 2019, konala sa v priestoroch Pedagogickej fakulty a bola prioritne určená študentom učiteľských študijných programov, ako aj odborovým didaktikom a ďalším odborníkom.

Podujatie vytvorilo priestor pre prezentáciu moderných spôsobov výučby naprieč odborovými didaktikami a pre diskusiu o témach v učiteľskej profesii, ktoré v súčasnosti v spoločnosti rezonujú. Študenti mali možnosť získať reálnejšiu predstavu o svojom budúcom povolaní a zdieľať sprostredkujúcu skúsenosť so svojimi kolegami z praxe. Konferencia bola realizovaná v rámci projektu APVV Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy.

Ako finalistka ocenenia Učiteľ Slovenska 2019 som vystúpila v rámci dopoludňajšieho programu v sekcii Takto učím ja: prezentácia Učiteľov Slovenska. Popoludní sa pre prihlásených účastníkov konalo kolo workshopov, jeden z nich som viedla, venoval sa problematike výučby holokaustu na stredných školách. Oceňujem skúsenosť, ktorú som na akademickej pôde mohla zažiť, záujem, s ktorým som sa stretla u študentov učiteľstva. Odchádzala som s dobrým pocitom a nádejou, že učiteľské povolanie postupne mení svoj formát, zatraktívňuje sa medzi mladými ľuďmi, pričom my sami sme tými, ktorí tomuto procesu napomáhajú.

PhDr. Monika Siváková

24. 10. 2019

Literárna exkurzia Mošovce – Hrad Blatnica

Žiaci tercie a kvinty nášho gymnázia sa 10. 10. 2019 spolu so svojimi triednymi učiteľkami vybrali do rodiska klasicistického básnika, politika, jazykovedca, archeológa a evanjelického kňaza Jána Kollára – do Mošoviec. Navštívili expozíciu Múzea Jána Kollára a Múzea mošovských remesiel v Révaiovskej kaplnke. Na Kollárovom námestí súťažili v kvíze, ktorý si vopred pripravili. Po presune do Gaderskej doliny spolu vystúpili na Hrad Blatnica, kde si priblížili históriu hradu a jeho okolia.

PhDr. Ľudmila Kupková

24. 10. 2019

Átrium

Priznajme si to, väčšinou frfleme na to, ako sa niečo nedá, ako niekto niečo nevie, robí to zle, ale keby sme mali sami niečo spraviť, mať možnosť podieľať sa na niečom, čo zlepší fungovanie alebo len ak by niečo mohlo vyzerať lepšie, radšej to necháme tak a zostávame pri krčmových rečiach. Obzvlášť vtedy, keď to vyžaduje energiu a čas, ktoré sú vyhradené na voľný čas. My sme sa ale nedali. My, teda ja a niekoľko ďalších študentov našej školy, Gymnázia V.B.Nedožerského v Prievidzi.

Ale pekne po poriadku. Najprv prišla ponuka z kraja, ktorý v spolupráci s úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti dali možnosť 16 stredným školám v kraji využiť v rámci participatívneho rozpočtu (to je taký, na ktorom sa spolupodieľame aj my, občania) 1000 Euro na projekt, ktorý si školy samé v spolupráci so študentmi vyberú. Na našej škole bolo viacero takýchto návrhov na projekty, z ktorých vyhral ten, ktorý som, podotýkam skromne, vnukol študentom ja. Išlo o revitalizáciu átria, takého vnútorného nádvoria školy, ktoré síce ponúkalo zeleň, tá si však žila viac – menej vlastným životom a pozorovať sa dala hlavne spoza okien. Chceli sme ho skultúrniť a sprístupniť celej škole. Našim plánom bolo, resp. je, aby bolo počas priaznivého počasia prístupné študentom na oddych počas prestávok alebo aj počas hodín na ich spestrenie. Samozrejme s odborným dozorom. A keď sme už vyhrali, dali sme si vypracovať projekt a postupne, celkovo počas 2 popoludní počas školského roka a 2,5 dňa už po uzatvorení známok spolu so 4 učiteľmi a približne 30 žiakmi odkopali zem a osadili obrubníky na budúce chodníky, ktoré sme vysypali drevnou štiepkou. Niektoré kríky sme vysekali, aby sme iné mohli zasadiť. Z paliet, ktoré zohnal jeden študent (M.M.) sme pod jeho vedením vyrobili paletové sedenie, škola dokúpila ďalšie lavičky. Neviem, či to, že sme to urobili tak rýchlo bolo zásluhou zápalu študentov pre niečo zmysluplné alebo to, že som im sľúbil grilovačku, ak to stihneme v termíne. V každom prípade sme to stihli vo veľmi krátkom čase.. Síce som všetkým ďakoval aj osobne pri otvorení, ale ďakujem im aj touto cestou, nakoľko ukázali, že vedia ako spolupracovať, organizovať, tvoriť, pretvárať či motivovať.

Výsledok posúďte sami.

Peter Marko

P.S.:Robili sme to len z vlastného presvedčenia, bez nároku na odmenu. Avšak ako prekvapenie na piatkovom (11.10.2019) vyhodnotení participatívneho rozpočtu a projektov úrad splnomocnenca odmenil z každej školy jedného pedagóga a jedného žiaka návštevou Europarlamentu v Bruseli.

P.S.2: Ak sa Vám zdá, že sa to za 1000 Euro nedalo spraviť, máte pravdu. Ďalšími 600 Euro prispela škola. Keď už to robíme, nech to nejako vyzerá. Ďakujeme týmto aj vedeniu.

P.S.3: Názov 3á3um+ - 3á značí žiakov 3.A, ktorí tvorili najväčšiu skupinu dobrovoľníkov, + je pre pracantov z ostatných tried, trojka v strede je jazykovednou hračkou a um, ten sme tiež potrebovali.

11. 10. 2019

Zážitkové učenie

Vďaka projektu Zážitkové učenie, ktorý vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj, navštívili študenti tretieho ročníka Múzeum SNP v Banskej Bystrici, kde absolvovali vzdelávací program zameraný na Slovenské národné povstanie. Potom si pozreli pamätihodnosti centra mesta a na záver exkurzie navštívili obec Hronsek, v ktorej sa nachádza artikulárny kostol zapísaný v zozname pamiatok UNESCO.

Roman Steinhübl

11. 10. 2019

Deutsches Sprachdiplom

Dňa 22. 9. 2019 sa na našej škole opäť konala milá slávnosť. Už takmer 30 rokov majú žiaci našej školy možnosť konať jazykovú skúšku Nemecký jazykový diplom/Deutsches Sprachdiplom/ I a II. Za prítomnosti odbornej poradkyne pre vyučovanie nemeckého jazyka z Centrály pre zahraničné školstvo p. Susanne Deuydt si 17 žiakov prevzalo jazykový diplom na úrovni A2/B1, resp. Osvedčenie o vykonaní jednotlivých jazykových zručností.

10. 10. 2019

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2019

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26. 9.) sa žiaci španielskeho jazyka všetkých ročníkov zúčastnili tradičného premietania španielskeho filmu v pôvodnom znení v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, ktoré nám každoročne zabezpečuje tie najlepšie „klubové“ filmy. Tentokrát si naši študenti mohli pozrieť film Abrakadabra, v ktorom sa na komediálnom pozadí španielskych stereotypov oboznámili s problematikou schizofrénie.

4. 10. 2019

VZÁCNA NÁVŠTEVA

V stredu 02. 10. 2019 malo Gymnázium V. B. Nedožerského mimoriadneho hosťa: náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky – generála Daniela Zmeka.

Do našej školy prišiel v súvislosti s oslavami stého výročia založenia Gymnázia, čím nadviazal na vzájomné kontakty medzi OS SR a GVBN PD. Prejavil záujem diskutovať so študentmi o aktuálnych otázkach (nielen vojenských).

Besedy sa zúčastnili študenti tretieho ročníka spolu so svojimi triednymi profesormi a po úvodných prezentačných filmoch nasledovala krátka prednáška o fungovaní a špecifikách vojenského života. Priestor na otázky zo strany žiakov nezostal nevyužitý a hosť sa musel vysporiadať aj s otázkami „priamo na telo“. Okrem iného zaujímali žiakov požiadavky na osobnosť vojaka v súčasnosti, jeho životný štýl, vojenské školstvo, postavenie žien v ozbrojených silách, komunikácia s verejnými médiami.

Na záver zaznelo obojstranné želanie, že takéto stretnutie nebolo posledné.

Bohdan Cagáň

3. 10. 2019

Kniha O prievidzskom gymnáziu

O prievidzskom gymnáziu je nová kniha Jaroslava Perniša. Čitateľovi ponúka nielen prierez dejinami školy, ale najmä príbehy ľudí. Šestnásť riaditeľov, čo stáli na jej čele, zosobňuje jej storočnú históriu, ktorej súčasťou je takmer šesťsto učiteľov a tisícky žiakov. A tá je nielen o slovách, vzorcoch, definíciách, heslách, dátumoch či poučkách. Je aj o vzoroch a príkladoch hodných nasledovania, o ľuďoch, čo sedeli v jej školských laviciach či stáli za jej katedrami. Slávni režiséri Ján Roháč a Štefan Uher, obľúbený herec Dušan Blaškovič, svetoznámi operní speváci Anna Kajabová-Peňášková a František Livora, emeritný trnavský arcibiskup Róbert Bezák, uznávaní básnici Vladimír Reisel, Daniel Hevier či Ondrej Čiliak, populárna speváčka Marcela Laiferová, mladá poetka Miroslava Ábelová či paralympijskými medailami ovenčený zjazdový lyžiar Jakub Krako, to je len malá ukážka úspešných a silných príbehov absolventov prievidzského gymnázia, ukrytých v tejto knihe.

3. 10. 2019

Gymnazisti na ERASME

Tento september sme my, študenti štvrtého ročníka, dostali príležitosť zúčastniť sa projektu Erasmus+ s názvom Make Social Inclusion Happen v rumunskom prímorskom meste Costinești. Na projekte sa zúčastnilo 60 mladých ľudí zo 6 krajín európskej únie a ich učiteľov ako vedúcich skupín.

Na cestu sme sa vydali 18.septembra, autobusom, ktorý prišiel s českými účastníkmi. V Maďarsku sa k nám pridali ďalší študenti a následne nás čakala dlhá 22 hodinová cesta naprieč Maďarskom a Rumunskom, na pobrežie Čierneho mora. Na našom ubytovaní nás srdečne privítali Rumuni, ktorí dorazili ako prví. Naši bulharskí a macedónski priatelia mali problém s prechodom cez hranice a prišli až neskoro v noci.

Program sme začali so zoznamovacími aktivitami, ktoré sa postupne prehĺbili do teambuildingu. Boli sme rozdelení do menších skupín, aby sme sa mohli lepšie zoznámiť a postupne odbúravať „komfortnú zónu“ a naučiť sa pracovať spoločne, bez ohľadu na krajinu pôvodu, náboženské presvedčenie, či rôzne osobné názory. Dni sme čas trávili formou „sessions“, tzv. skupinové sedenia, na ktorých sme riešili rôzne problémy, či už pomocou diskusie alebo inou aktivitou. Najväčší úspech zožala rubrika „Ask Me Anything – Opýtaj sa ma hocičo“, ktorá rozprúdila debatu na rôzne zaujímavé témy, ako je napr. viera a náboženstvo alebo otázky rovností práv žien a mužov. Preberali sme témy mentálneho zdravia, šikany, sebapoškodzovania, ktoré sú pre mnohých tabu. Bola vytvorená atmosféra dôvery a bezpečnosti a tak sme mali možnosť dostať odpovede na otázky, na ktoré by sme bežnej komunikácii neopýtali.

V inej aktivite sme náš hlavný priestor rozdelili na 3 časti, jedna bola pre súhlas, druhá pre neutralitu a tretia časť pre nesúhlas, postavením na jedných z týchto častí sme mali vyjadriť svoj postoj k danej otázke a neskôr, jeden z každej časti mal obhájiť a rozumne argumentovať s ostatnými, prečo tak urobil.

Vo voľnom čase sme sa viac zbližovali s ostatnými účastníkmi, komunikovali sme v angličtine pri káve alebo sme sa vybrali na pláž, užívať si posledné teplé, letné dni.

Jeden večer bol venovaný Slovensku. Pripravili sme pre našich priateľov krátku prezentáciu o našej vlajke, kvíz o Slovensku, zatancovali tradičný slovenský ľudový tanec a taktiež sme pre nich pripravili súťaž. Svoj program sme zakončili vtipným videom od PPPetera o Slovensku. Na záver sme predviedli slovenskú pohostinnosť a ponúkli ochutnávku tradičných slovenských výrobkov. Musíme sa hrdo pochváliť, že náš program sa účastníkom páčil najviac.

Study Visit v známom letovisku Constanta sme absolvovali vlakom, čo bolo malé dobrodružstvo. Prehliadli sme si mesto, navštívili sme mešitu, múzeum histórie a aj akvárium.

V posledný projektový deň sme sa lúčili. Písali sme si milé odkazy na papier, ktorý sme mali prilepený na chrbte. Keď sme si ich neskôr prečítali, niektorí sme si aj poplakali. Večer bola talentová súťaž, do ktorej sa mohol zapojiť každý.

Domov sme sa vrátili 29. septembra obohatení o nové priateľstvá, skúsenosti, zážitky a s pamätnými tričkami z projektu, ktoré nám budú pripomínať tento krásny týždeň.

Matúš Mäsiar (4.F)

3. 10. 2019

Poznávame Poľsko – dejepisná exkurzia

V dňoch 26. – 27. septembra 2019 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka s vyučujúcimi M. Sivákovou a R. Steinhüblom zúčastnili exkurzie, počas ktorej spoznali krajinu našich severných susedov, Poľsko.

Exkurzia mala za cieľ spoznávať miesta a pamiatky, posilňovať priateľstvá a premýšľať o dôležitých životných témach. Navštívili sme Park miniatúr v Inwalde, rodné mesto Karola Wojtylu (neskoršieho pápeža sv. Jána Pavla II.) Wadowice, koncentračný tábor Auschwitz a Birkenau, ubytovali sme sa v študentskom mestečku a absolvovali prechádzku večerným Krakowom.

Na druhý deň prehliadka Krakowa pokračovala, videli sme kráľovské sídlo Wawel, budovy Jagelonskej univerzity, centrum mesta. Popoludní bola na programe návšteva soľnej bane vo Wieliczke. Miesta, ktoré sme videli, boli rozmanité, každé malo svoju atmosféru a ponúklo návštevníkovi možnosť zamyslieť sa nad mimoriadne rozvinutou úrovňou cestovného ruchu, nad nádherou prírodného bohatstva, nad veľkoleposťou sídla poľských kráľov, nad jednou z významných osobností poľských i cirkevných dejín, nad nezmyselným vraždením v čase druhej svetovej vojny.

V duchu tejto rozmanitosti sa vraciame späť do školských lavíc a neprestávame uvažovať nad genalitou diel ľudí našej minulosti, nad otázkami ľudského práva na život, nad krajinou, ktorá je nám na jednej strane cudzia, ale na druhej veľmi blízka.

PhDr. Monika Siváková

24. 9. 2019

LEÓN - ERASMUS+

Tento rok dostali siedmi žiaci prvého a druhého ročníka španielskeho jazyka možnosť zúčastniť sa letného Erasmus+ projektu v španielskom meste León. Na našu spoločnú cestu sme sa vydali 21.augusta. Z viedenského letiska sme pricestovali do hlavného mesta Španielska, kde sme sa stretli s kamarátmi, ktorých sme spoznali počas júnovej návštevy nášho mesta spolu s lídrom Isaacom Álvarezom Casasolom vďaka programu INTERRAIL. V Madride nám chceli opätovať pohostinnosť, ktorá ich u nás príjemne prekvapila. Celý deň nám boli milými sprievodcami po pamiatkach, ukázali nám svoju typickú pochúťku, bagetu s kalamármi, pripravili nám bohatú večeru s množstvom španielskych jedál a ponúkli nám svoje domovy, v ktorých sme prespali do odchodu nášho ranného autobusu. Po príchode do hornatej oblasti regiónu Castilla y León, do malej dedinky La Vecilla, kde sa uskutočnil projekt na tému Primitívne technológie, začalo pre nás skutočné dobrodružstvo. Spoznali sme zaujímavých ľudí z Grécka, Španielska, Fínska, Česka, Chorvátska a Talianska, vystúpili sme na vrcholy pohoria Cordillera cantábrica, zostúpili sme do neprebádanej jaskyne, kúpali sme sa v priezračnej rieke, navštívili sme bláznivé miestne preteky vlastnoručne vyrobených vozidiel, spúšťali sa na lanovej dráhe, pomocou logických indícií sme pátrali po poklade ukrytom v centre dedinky, navštívili sme historické mesto León založené v r. 79 p. n. l. ako tábor rímskej légie. Pri jeho prehliadke sme sa sledujúc značenie pre pútnikov idúcich do Santiaga de Compostela dostali až k jeho dominantám - gotickej katedrále a románskej bazilike sv. Izidora. Hlad sme v uličkách mesta zaháňali tradičnými tapas rôznych druhov. Pri večernej prezentácii Slovenska, slovenského jedla a kultúry nás svojimi vedomosťami ohromil grécky tím, ktorý do svojej prípravy zahrnul aj rozlohu Spišského hradu či rok návštevy anglickej kráľovnej na Slovensku, a nakoniec aj jednoznačne zvíťazil v súťaži pozostávajúcej z pexesa tatranských živočíchov, kvízu, hry na hádanie slovenských vynálezov, spoznávania slovenských športovcov, slovenského folklóru a spievania v slovenčine.

Domov sme sa vrátili 1. septembra plní zážitkov, skúseností a s vedomím, že sa vyrovnáme iným národom Európy a že by sme mali byť hrdí na to odkiaľ sme a akí sme.

PhDr. Ľudmila Kupková, vedúca PK románskych jazykov

24. 9. 2019

Beseda o Erasme

Erasmus je program, vďaka ktorému môžeme už od 13 rokov (Erasmus+) spoznávať rôzne krajiny sveta a nových ľudí, zdokonaľovať sa v cudzích jazykoch, vykonávať dobrovoľnícku činnosť, získať nové informácie, zabaviť sa, a to všetko takmer zadarmo. Žiakom 4. ročníka o tom porozprával p. Sillian Ferrari z Talianska, ktorý ako dobrovoľník strávil rok v Peru, pracoval pre španielsku mimovládnu organizáciu zaoberajúcu sa Erasmom a v súčasnosti vedie svoju vlastnú organizáciu v Taliansku. Sám absolvoval takmer 50 projektov a momentálne má v rôznych krajinách Európy 4 skupiny zúčastňujúce sa na ďalších z nich. Žiakom poskytol praktické i zábavné informácie.

PhDr. Ľudmila Kupková

20. 9. 2019

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na dobu 12 mesiacov od podpisu nájomnej zmluvy. Ide o priestor o výmere 2 m2 na prevádzkovanie jedného automatu na teplé nápoje a jedného automatu na kusový predaj potravinových výrobkov. Cenové ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe do 16. 10. 2019 do 9.00 hod. na adresu školy:
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského,
Matice slovenskej 16,
971 01 Prievidza.

Ďalšie podmienky a podrobnosti súťaže sú zverejnené na webovej stránke školy: www.gympd.sk (v záložke "o škole - zverejňovanie dokumentov" - "súťaže") a na úradnej tabuli na internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

18. 9. 2019

Návšteva z Taiwanu

Vďaka našej bývalej študentke Eve Mjartanovej, nás prišla pri príležitosti storočnice založenia gymnázia, v pondelok 16. septembra navštíviť delegácia Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave, ktorú viedol pán Larry Tseng. Študentom tretieho ročníka v anglickom jazyku prezentoval historický a ekonomický vývoj Taiwanu. Okrem toho ponúkol žiakom možnosť absolvovať vzdelávací program na Taiwane, ktorý finančne zabezpečuje taiwanská vláda.

Roman Steinhübl

18. 9. 2019

Stretnutie generácií v Múzeu holokaustu v Seredi

Múzeum holokaustu v Seredi, 9. september 2019>, 40 žiakov našej školy spolu s dozorom M. Sivákovou a Z. Orságovou. Nešlo o žiaden výlet za dobrodružstvom, ale o putovanie za odkazom minulosti, za ľuďmi, ktorí prežili holokaust a ktorí v tento deň vydali svedectvo o víťazstve života nad smrťou.

Riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi PhDr. Martin Korčok, PhD., o podujatí povedal: „Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia v podaní, aký som si už roky želal. Vďaka veľkej podpore (kolegom z múzea, Ministerstvu spravodlivosti SR, Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku, Židovskej náboženskej obci Galanta, Ohel David, Hidden Child, Mestskému úradu Sereď, Ženijnému práporu Sereď, Policajnému zboru v Seredi, Bresťovi, členom Pressburger Klezmer Band, Post Bellum SK, Renatke Fahnovej, Peťovi Uhrínovi, všetkým školám, ktoré sa zúčastnili) sa nám podarilo zrealizovať stretnutie vyše štyristo študentov z celého územia Slovenska, s tými, ktorí holokaust prežili. Mladým ľuďom nedokáže poskytnúť nikto viac, ako "živí pamätníci". Tí k nám zavítali z celého územia Slovenska, Izraela a USA. Pripravili sme dôstojnú spomienku na obete nezmyselného vraždenia. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podieľali.“

V malých skupinách sme sa mohli rozprávať s preživšími, diskutovať s nimi o ich životnom príbehu. V mnohom bola táto diskusia jedinečná a prínosná. Oceňujeme, že sme dostali možnosť byť účastní takéhoto veľkolepého podujatia, ktoré svojou prítomnosťou poctila i prezidentka republiky Zuzana Čaputová.

PhDr. Monika Siváková

10. 9. 2019

Ponuka krúžkov

9. 9. 2019

Oxfordský štýl vzdelávania

Milí rodičia,
vaše dieťa si môže vyskúšať oxfordský štýl vzdelávania, ktorý organizuje Akadémia Veľkých diel Kolégia Antona Neuwirtha v priestoroch našej školy.

9. 9. 2019

Učiteľ Slovenska 2019

Je mi potešením i cťou zúčastniť sa druhého ročníka projektu Učiteľ Slovenska, v ktorom som nominovaná do finálovej desiatky súťažiacich.

Do národného kola druhého ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla tiež široká verejnosť. Po výbere mohli porotcovia navštíviť finalistov počas ich vyučovacích hodín, aby videli, ako konkrétne pracujú so žiakmi. Desiatich inšpiratívnych slovenských učiteľov napokon organizátori pozvali na spoločného stretnutie vo Vzdelávacom centre Zaježová, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 2. – 3. septembra 2019. Členkou komisie národnej ceny Učiteľ Slovenska je aj Rebecca Warbrick z londýnskej nadácie Varkey Foundation, ktorá stála pri zrode medzinárodnej iniciatívy Gobal Teacher Prize.

Finalisti 2. ročníka súťaže Učiteľ Slovenska:
Florián Danko (31), SOŠ informačných technológií v Bratislave
Angelika Hanesz (49), ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici
Júlia Jánošíková (40), Gymnázium Malacky
Jana Kramárová (55), Súkromná ZŠ v Novej Dubnici
Dagmar Môťovská (53), Súkromná ZŠ na Bajkalskej 20 v Bratislave
Stanislava Opátová (53), ZŠ s MŠ v Nižnej
Peter Pallo (39), ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej
Monika Siváková (42), Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi
Lenka Škarbeková (35), Gymnázium Gelnica
Marek Tóth (29), ZŠ na Rozmarínova 1 v Komárne

Druhého držiteľa ocenenia Učiteľ Slovenska spoznáme vďaka podpore Slovenskej sporiteľne a Slovak Telekomu 3. októbra 2019. Jeden z učiteľov získa aj Cenu verejnosti. Viac informácií nájdete na: http://www.ucitelslovenska.sk.

Ďakujem všetkým svojim priateľom, známym, študentom, kolegom za to, že mi pomohli sformovať moje učiteľské pôsobenie do podoby, o ktorej sa môže verejnosť dozvedieť i takýmto zaujímavým spôsobom. Verím, že nesklamem dôveru tých, ktorí ju do mňa vkladajú, a že budem naďalej s plným nasadením plniť všetky úlohy a výzvy, ktoré so sebou nádherné učiteľské povolanie prináša.

PhDr. Monika Siváková

6. 9. 2019

Inštruktáž k štipendiám

2. 9. 2019

Gymnázium svojmu mestu - Letná akadémia

V dňoch 19. - 23. augusta 2019 sme pri príležitosti osláv storočnice vzniku Gymnázia V. B. Nedožerského, pripravili pre žiakov základných škôl Letnú akadémiu. Našim cieľom bolo umožniť deťom vo veku 8 - 14 rokov rozšíriť ich vedomosti a získať nové zručnosti hravou formou počas letných prázdnin. V chemickom laboratóriu si vyrobili mydlá a voňavky, vyskúšali chemické pokusy, zákonitosti fyziky pochopili prostredníctvom zábavných pokusov. Súťažami a hrami si na hodinách anglického a nemeckého jazyka rozšírili slovnú zásobu. Okrem uvedených aktivít absolvovali s členmi Mestskej polície v Prievidzi besedu a ukážky výcviku služobného psa, v Bojniciach objavovali stopy minulosti hľadaním treťohorných skamenelín. Praktické zručnosti získali pri sadení drevín, stavaní stanov a zakladaní ohňa počas noci strávenej v areáli školy. Posledný deň akadémie navštívili Zveropark v Revištskom Podzámčí a na raftoch splavovali rieku Hron. Na slávnostnom vyhodnotení Letnej akadémie získali všetci absolventi certifikáty a vecné ceny. Za úspešnú realizáciu tohto projektu patrí veľká vďaka pedagógom: Ingrid Samašovej, Oľge Kurbelovej, Petrovi Markovi, Petre Bohušovej, Miroslavovi Kozákovi, Monike Ziaťkovej, Róbertovi Kleinovi, Marcele Farárikovej a Jozefovi Pálešovi.

Letnú akadémiu finančne podporili:
Paul Lange Oslany
Ľubomír Harag
OC Korzo Prievidza
ALLTOYS Prievidza
ContiTech Vibration Control Slovakia Dolné Vestenicee
SAD Prievidza
Brose Prievidza
Mäsiarstvo u Borku

Roman Steinhübl

2. 9. 2019

BESEDY O GALAPÁGOCH, INKOCH A MACHU PICCHU

Študenti španielskeho jazyka 3. ročníka našej školy mali v marci 2019 niekoľko príležitostí vypočuť si príbehy a zážitky PaedDr. Bohdana Cagáňa zo spoznávania Galapág, Ekvádoru a Peru. Na hodinách španielčiny sa tretiaci dočítajú v učebniciach o endemických druhoch zvierat žijúcich na Galapágoch, súostroví sopečného pôvodu v Tichom oceáne, vzdialených viac než tisíc kilometrov od pevniny. Práve preto tu žije mnoho endemických druhov zvierat, napr. obrovské korytnačky slonie, morské leguány, lávové kraby a jašterice, ale aj uškatce a delfíny, s ktorými si môžete zaplávať v mori a ktoré sa vôbec neboja ľudí.

Veľmi zaujímavé pre žiakov bývajú aj informácie o inkskej civilizácii. Rozprávanie PaedDr. B. Cagáňa o jej hlavnom meste Cuzcu a ruinách „Strateného mesta Inkov“ Machu Picchu v husto porastených peruánskych Andách vo výške 2 430 m n. m., ktoré tiež navštívil, obohatili fascinujúce fotografie týchto tajuplných a nádherných horských miest s premyslenou sieťou terás na pestovanie plodín a kanálov určených na zavlažovanie a rozvod pitnej vody.

PaedDr. Cagáňovi ešte raz ďakujeme!

PhDr. Ľudmila Kupková

2. 9. 2019

ERASMUS+ - GRAN CANARIA 2019

V rámci projektu Erasmus+ som sa spolu so svojimi 3 spolužiakmi kultúrne a jazykovo obohatila v dňoch od 12. mája do 23. mája 2019 na Kanárskych ostrovoch (patria do Španielskeho kráľovstva) pod vedením Zuzany Morávkovej a JuanFrana Rodrigueza v hlavnom meste ostrova Gran Canaria, Las Palmas, kde sme aj bývali. Cestou tam sme sa zastavili a spoznali aj ostrovy Lanzarote a Fuerteventura. Projektu sa zúčastnili okrem Slovákov a Španielov aj Rumuni, Bulhari, Poliaci a Holanďania. Každý deň jedna z národností pripravila workshop alebo hru. Zistili sme, že Španieli sú naozaj iní, sú veľmi priateľskí a komunikatívni. Okrem hlavného mesta sme navštívili Maspalomas s obrovskými dunami a morom, niektorí aj Teror a iné mestá. Cestou späť sme leteli na sever Španielska, kde sme navštívili galícijské mestá Santiago de Compostela a La Coruña. Domov sme leteli z majestátneho Madridu. Nikto z nás by tento zážitok nevymenil za nič na svete.

Patrícia Midliková (3.F)

2. 9. 2019

JAZYKOVÝ KVET – FLOR DE IDIOMAS

Po niekoľkoročnej pauze sme sa rozhodli zapojiť žiakov španielskeho jazyka našej školy opäť do každoročnej súťaže v recitácii v cudzích jazykoch – Jazykový kvet. Už vo februári tri prihlásené dievčatá z 1. C triedy Adriana Brázdovičová, Soňa Brezániová a Rebeka Drozdová, ktoré sa na súťaž pripravovali pod vedením PhDr. Ľudmily Kupkovej, podľa nových pravidiel súťaže nahrali svoje súťažné videá s recitáciou poézie v španielčine. Odborná porota ich po regionálnom kole posunula všetky tri do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 12. 4. 2019 v Trenčíne. Zúčastnili sa ho iba dve z nich a v kategórii III ŠPJ P-P PT sa umiestnili nasledovne: 1. miesto – Rebeka Drozdová , 2. miesto – Soňa Brezániová . Obe dievčatá, učiace sa španielčinu prvý rok, porota pochválila za výslovnosť.

Víťazka Rebeka Drozdová zároveň postúpila na celoštátne kolo súťaže do Nitry, kde 14. 6. 2019 obsadila úžasné 2. miesto.

Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu!

Vedúca PK románskych jazykov

2. 9. 2019

NECH ŽIJE PICASSO

Predmetová komisia románskych jazykov v spolupráci s Predmetovou komisiou umenia a kultúry usporiadali 17. 4. 2019 exkurziu do Bratislavy na výstavu QUE VIVA PICASSO. Výstava prebiehajúca v Mirbachovom paláci predstavovala 123 grafických listov španielskeho maliara Pabla Ruiza Picassa zo zbierky Thomasa Emmerlinga. Jej snahou bolo umožniť divákom nahliadnuť do umelcovej tvorivosti a oboznámiť sa s jeho grafickou tvorbou po roku 1945. Práve v nej sa totiž najviac odráža jeho obrovská vitalita, vyžarujúca predovšetkým z prác z neskoršieho obdobia. Slovami samotného majstra: „Trvá to roky stať sa mladým.“ Picasso počas svojho života ilustroval viac než 130 kníh.

PhDr. Ľudmila Kupková

2. 9. 2019

EXKURZIA MADRID 2019

V tomto školskom roku sa nám podarilo v spolupráci s cestovnou kanceláriou We-Do travel zorganizovať leteckú exkurziu do Madridu. Počas štyroch krásnych a na tento čas mimoriadne teplých dní od 22. 2. do 25. 2. 2019 žiaci spoznali najznámejšie miesta aj menej známe zákutia hlavného mesta Španielska. Program exkurzie nám ponúkol rôznorodé vyžitie. Fanúšikov Realu Madrid potešila návšteva futbalového štadióna Santiaga Bernabeu, Kráľovský palác v Madride nám zase priblížil, aký veľký bol kráľovský dvor v časoch jeho najväčšej slávy. Pri prehliadke múzeí Prado a Reina Sofia sme na vlastné oči mohli vidieť obrazy slávnych španielskych maliarov dávnych čias (Velázquez, Goya, El Greco...) aj minulého storočia (Picasso, Dalí, Miró...). Prechádzajúc útrobami býčej arény po piesku, ktorý za výkrikov davu tisíckrát zmáčala krv porazeného býka a iba niekoľkokrát aj toreadora, nad ktorého umením triumfoval tento majestátny tvor, sme prenikli hlbšie do umenia, zmyslu a významu býčích zápasov (koridy) pre Španielov a pochopili sme ich miesto v španielskej kultúre. Najviac však na nás zapôsobila večerná atmosféra námestia Puerta del Sol, kde vedľa seba vystupovali pouliční umelci, demonštrovali a žiadali o humanitárnu pomoc pre svoju krajinu venezuelskí vysťahovalci, rozprávali sa mladí ľudia a neustále sa hýbali stovky domácich i turistov, ktorých strhol vír tohto spoločenského aj dopravného uzla. Madrid sme opúšťali s predsavzatím, že sa sem opäť vrátime.

PhDr. Ľudmila Kupková

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza