EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 - 8-ročné štúdium

Priebežný stav prijímacieho konania na 8-ročné štúdium pre školský rok 2018/2019

Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 - 4-ročné ľtúdium

Priebežný stav prijímacieho konania na 4-ročné štúdium pre školský rok 2018/2019

24. 5. 2018

Deň Európy na našej škole

9. máj je Dňom Európy. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi a viedla k ich jednote a spolupráci. Na našej škole sme si tento deň pripomenuli a zasadili sme Strom Európy. Jabloň dostala meno Roland a veríme, že sa jej u nás bude dariť.

14. 5. 2018

Stážistka FLE na našej škole

Dvojmesačnú povinnú stáž na našej škole absolvuje študentka odboru FLE(francúzština ako cudzí jazyk) z Univerzity v Lille vo Francúzsku. Sokaina Tahiri pochádza z hlavného mesta Maroka z Rabbatu. Jej materinským jazykom je arabčina, ale paralelne s ňou sa učila francúzsky jazyk, ktorý je v Maroku úradným jazykom. Spolupráca so Sokainou Tahiri je vzájomná, naši žiaci sa zdokonaľujú v komunikačných zručnostiach vo francúzskom jazyku a Sokaina si zlepšuje svoje didaktické a metodické postupy.

6. 5. 2018

Obrovský úspech na celoslovenskom kole SOČ

Naša študentka, Dagmar Budd (VII) získala na jubilejnom 40. ročníku celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti vynikajúce 1. miesto! Dagmar súťažila v odbore 04 Biológia s prácou "Hodnotenie ekologického stavu vybraných úsekov rieky Nitry na základe bentických rozsievok". Prehliadka sa konala v dňoch 24. - 27. apríla 2018 na pôde Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline. Srdečne gratulujeme!

RNDr. Michal Struhár

28. 4. 2018

Od bunkra k vagónu

Druháci a tretiaci, 25. apríl 2018, Mgr. Eva Juríčková a PhDr. Monika Siváková. K tomu milý pán vodič, sprievodcovia múzeí a krásne počasie. Trochu opekačky i športových aktivít, a výlet za históriou bol takmer dokonalý. S dokonalosťou tohto typu bola však téma tejto dejepisnej exkurzie v úplnom kontraste. Uvažovať v koncentračnom tábore v Seredi o hrôzach holokaustu, či predstaviť si strach vojakov pred vojenským útokom v protinemeckom bunkri v Bratislave – Petržalke, to chce silnú dávku odvahy a nebojácnosti pozrieť sa na dejiny priamo a pravdivo.

Ocitnúť sa v dobytčom vagóne, čítať mená obetí holokaustu vyryté do sklených tabúľ, stáť zoči-voči hlavni dela, hľadieť na pruhovaný pracovný odev z koncentračného tábora či nasadiť si na hlavu vojenskú prilbu. Všetko toto sme mohli v deň exkurzie zažiť. Sme radi, že to boli zážitky z exkurzie, nie z reálneho života. Dojmy a pocity, ktoré sme exkurziou získali, nás vedú k uvedomeniu si vďaky za pokojný svet okolo nás, za mier a za život sám.

PhDr. Monika Siváková

18. 4. 2018

Súťaž Mladý Európan

Témy súvisiace s Európskou úniou v súčasnej dobe rezonujú vo viacerých oblastiach spoločnosti. Argumenty za a proti tomuto spoločenstvu sú často rozoberanou témou. Politická rovina integračných snáh Európy po druhej svetovej vojne je však len jednou z mnohých oblastí, ktorých vynikajúcu znalosť prejavili Lukáš Vavrinec (III.A), Tomáš Štrba (VII) a Tomáš Vlčko (III.F). Študenti dokázali, že história, geografia, politika či kultúra členských štátov EÚ sú zaujímavé oblasti a vyhrali krajské kolo súťaže Mladý Európan. V júni ich čaká ich celoslovenské finále. Všetci držíme palce.
foto1 foto2

5. 4. 2018

Súťaž "Zelený Andel"

Naša študentka, Dagmar Budd (VII), získala v súťaži Zelený Andel (najlepší projekt SOČ v oblasti Ochrany a obnovy životného prostredia) s prácou "Hodnotenie ekologického stavu vybraných úsekov rieky Nitry na základe bentických rozsievok" vynikajúce 2. miesto. Zároveň jej bolo udelené Čestné uznanie poroty a získala vecnú cenu. K tomuto úspechu jej srdečne blahoželáme!

4. 4. 2018

Krajské kolo X. ročníka Dejepisnej olympiády – opäť úspešné

S hrdosťou a radosťou oznamujeme, že Samuel Šubík (IV.F), Tomáš Vlčko (III.F) a Emma Hunková (II.C) sa dňa 22. marca 2018 vrátili z Bánoviec nad Bebravou ocenení a šťastní. Reprezentovali svoje zručnosti i našu školu v krajskom kole Dejepisnej olympiády, zvládli náročný test a obhájili projekt, Tomáš v kategórii A ako prvý najlepší, Samuel v tej istej kategórii na striebornej pozícii, Emma v kategórii B na bronzovom treťom mieste. Kategória A nás pôjde reprezentovať na celoslovenské kolo, obom postupujúcim držíme palce v tomto neľahkom, ale zato ušľachtilom boji!

konzultantka PhDr. Monika Siváková

16. 3. 2018

Svetový deň vody 2018

Svetový deň vody si pripomíname každoročne 22. marca už od roku 1993, kedy bol po prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky jeho sféry. Zameriava sa najmä na...

16. 3. 2018

Deň otvorených dverí

Fotky z akcie

16. 3. 2018

Skvelí naši chemici

V dňoch 7. - 10. marca 2018 sa uskutočnilo celoslovenské finále 54. ročníka Chemickej olympiády v kategóriách A, EF. Súťaž sa konala na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity (praktická časť) a na SOŠ Rakovice (teoretická časť). Medzi 25 najlepších chemikov v najvyššej kategórii A (pre gymnázia) postúpilo na základe výsledkov Krajského kolo CHO-A až päť našich študentov a síce:
Peter Gonda (IV.F), Peter Kavka, Velentína Berecová, Michal Chovanec (všetci III.A) a Dominik Foltán (II.A). Samotná súťaž pozostávala z 5-hodinovej praktickej časti a 5-hodinovej teoretickej časti. V praktickej časti riešili súťažiaci súbežne úlohy z odmernej analýzy a organickej syntézy, v teoretickej časti to boli úlohy z anorganickej a analytickej chémie, organickej chémie, fyzikálnej chémie a biochémie. Úspešnými riešiteľmi celoštátneho kola sa stali:
Michal Chovanec – 2. miesto, Peter Gonda – 4. miesto, Peter Kavka – 5. miesto, Dominik Foltán – 12. miesto a Valentína Berecová – 21. miesto. Najlepších 12 študentov postúpilo do 1. prípravného výberového sústredenia (22. – 28. 4. 2018, Bratislava) s možnosťou dostať sa do 4-členného družstva, ktoré bude Slovenskú republiku reprezentovať na 50. Medzinárodnej chemickej olympiáde (Bratislava, Praha, Slovenská republika a Česká republika, 19. – 29. 7. 2018). Súťažná časť sa uskutoční na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a väčšina poznávacej časti na území Českej republiky. Reprezentanti Slovenska musia úspešne absolvovať všetky 3 prípravné a zároveň vyraďovacie sústredenia (2. sústredenie sa uskutoční v dňoch 3. – 9. 6. 2018 v Košiciach a 3. sústredenie 19. – 22. 6. 2018 v Bratislave).

Uvedeným študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa zdaru v ich ďalšom snažení a napredovaní.

PaedDr. Miroslav Kozák, vedúci PK chémie

8. 3. 2018

Úspech v súťaži

Žiaci základných a stredných škôl si v piatok 16. 2. 2018 zmerali svoje stavebné a programovacie schopnosti – v brnenskom zábavnom vedeckom parku VIDA! prebehol piaty ročník robotickej súťaže – Robotiády. Do súťaže sa tento rok prihlásilo rekordných 600 súťažiacich z Českej republiky, Slovenska a Poľska, čím sa stala najväčšou súťažou nielen v Čechách, ale aj v strednej Európe.

Postavené roboty museli byť postavené zo stavebnice Lego Mindstorms.

Prievidzu v Brne reprezentoval tím č. 86 Mazúr company – Matej Mazúr zo ZŠ Mariánska a Jakub Mazúr z GVBN. V Diaľkovom medveďovi musel Jakub s robotom zachraňovať medveďa z bludiska. Matej postavil robota do rýchlostného preteku v paralelnom šprinte a v disciplíne Freestyle predstavil 2. verziu robota Tri(3)maran. Ten sa páčil nielen návštevníkom, ktorí mali možnosť hlasovať za jednotlivé modely, ale aj porote. Tím Mazúr company získal 3. miesto práve v tejto disciplíne.

V blízkosti Vida! Centra na brnenskom výstavisku bol pri príležitosti zimnej olympiády otvorený Olympijský park, kde si mnoho robotických tímov skúsilo po súťaži nielen svoje technické, ale aj športové zručnosti.

7. 3. 2018

Noc v škole

Fotky z akcie

2. 3. 2018

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

V piatok 16. februára 2018 sme aj my, priatelia francúzskeho jazyka, zorganizovali školské kolo olympiády v tomto vznešenom a krásnom jazyku. Úlohy neboli jednoduché, žiaci museli preukázať nielen teoretické vedomosti, ale aj schopnosť zareagovať na podnety v každodennom živote. Napokon sme našli tých najlepších, ktorí nás budú reprezentovať v krajskom kole:
Michaela Fleischerová zo sekundy v kategórii 1A;
Karolína Kozielová z kvaty A v kategórii 1B;
Kristína Slobodníková z kvinty v kategórii 2A;
Slavomíra Čulíková zo septimy v kategórii 2B.

Víťazkám srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole 19. marca 2018 v Trenčíne!

2. 3. 2018

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

V piatok 16. februára 2018 sme aj my, priatelia francúzskeho jazyka, zorganizovali školské kolo olympiády v tomto vznešenom a krásnom jazyku. Úlohy neboli jednoduché, žiaci museli preukázať nielen teoretické vedomosti, ale aj schopnosť zareagovať na podnety v každodennom živote. Napokon sme našli tých najlepších, ktorí nás budú reprezentovať v krajskom kole:
Michaela Fleischerová zo sekundy v kategórii 1A;
Karolína Kozielová z kvaty A v kategórii 1B;
Kristína Slobodníková z kvinty v kategórii 2A;
Slavomíra Čulíková zo septimy v kategórii 2B.

Víťazkám srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole 19. marca 2018 v Trenčíne!

2. 3. 2018

Prednáška o možnostiach štúdia vo Francúzsku

Dňa 14. februára 2018 sa v klubovni našej školy konala prednáška na tému - Možnosti štúdia vo Francúzsku a ponuka štipendií francúzskej vlády. Našim žiakom francúzskeho jazyka 3. a 4. ročníka túto tému odprezentovali Adèle Picquet a Martina Saganová z Francúzskeho veľvyslanectva z Oddelenia pre spoluprácu a kultúrnu činnosť.

Naši študenti sa dozvedeli veľa konkrétnych informácií o možnostiach štúdia na francúzskych vysokých školách a agentúre Campus France, ktorá ponúka kompletný informačný materiál týkajúci sa štúdia v tejto krajine. Dôležitou informáciou pre žiakov bol fakt, že zápisné na univerzity a verejné vysoké školy je vo Francúzsku jedno z najnižších na svete a rovnaké pre zahraničných a francúzskych študentov. Ísť študovať do Francúzska je samozrejme podmienené dobrou znalosťou francúzštiny / úroveň B2 /, ale aj chuťou na sebe pracovať a byť aktívny. Aby štúdium v tejto krajine nebolo určené len pre najbohatších, ale naozaj najlepších, francúzska vláda poskytuje štipendium približne 10 slovenským študentom ročne.

Keďže nie všetci absolventi gymnázií si hneď po strednej škole trúfnu ísť študovať do zahraničia, v súčasnosti je čoraz viac vysokých škôl na Slovensku, ktoré ponúkajú možnosť absolvovať niekoľko semestrov a aj získať vysokoškolský diplom v tejto krajine. Aj tieto informácie sa žiaci dozvedeli počas prednášky, na záver ktorej vystúpila Dominika Múdra z frankofónnej asociácie Efpolit, ktorá pôsobí pri Fakulte medzinárodných vzťahov UMB.

Prednáška bola veľmi zaujímavá a určite pootvorila dvere možností štúdia a štipendií pre našich študentov v tak krásnej krajine akou je Francúzsko.

Mgr. Erika Vargová

27. 2. 2018

Dobré správy z krajského kola Olympiády v španielskom jazyku

Dňa 12. 2. 2018 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v Novom Meste nad Váhom za účasti našich študentov v troch kategóriách. Boli veľmi úspešní a obsadili víťazné miesta:
Kategória A
1. miesto - Patrícia Midliková 2.F
2. miesto - Sofia Mária Štetiarová 2.C
Kategória B
1. miesto - Lucia Hoosová 3.C
2. miesto Katarína Kotríková 3.C
Kategória C
2. miesto - Monika Bernátová 4.F
3. miesto Barbora Ševčíková 4.C

Patrícia Midliková a Lucia Hoosová postúpili do celoštátneho kola a budú reprezentovať Trenčiansky kraj v marci v Bratislave. Držíme im palce a prajeme veľa úspechov!

27. 2. 2018

Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

Vo štvrtok 15. februára 2018 sa v Špeciálnej základnej škole v Partizánskom stretli víťazi školských kôl olympiády v ruskom jazyku, aby súťažili v krajskom kole. Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci a umiestnili sa nasledovne:
kategória A3
3. miesto – Alexander Kmeť (sekunda)
kategória B1
3. miesto – Róbert Ondrejovič (III.A)
4. miesto – Vanesa Nováková (I.A)
kategória B2
5. miesto – Magdaléna Borková (IV.F)
kategória B3
1. miesto – Kateryna Zasidkovych (III.F)

Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a Kateryne prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole.

PK NEJ a RUJ

17. 2. 2018

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

V stredu, 14. februára 2018 sa konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku v Trenčíne a v Dubnici nad Váhom. Zastúpenie sme mali vo všetkých kategóriách. V kategórii 1C (žiaci prvého stupňa osemročného štúdia bilingválnych gymnázií) našu školu reprezentovala Ema Ištvánfyová z IV.a, ktorá v ťažkej konkurencii obsadila 9. miesto. Kategóriu 2A (žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií) reprezentoval Timotej Halenár z 1.B, ktorý sa umiestnil na 2. mieste so stratou jediného bodu. V kategórii 2B (žiaci 3. a 4. ročníka gymnázií) sa Nina Kminiaková zo 4.F umiestnila taktiež na 2. mieste. V kategórii 2C1 (žiaci druhého stupňa osemročného štúdia bilingválnych gymnázií) mala naša škola zastúpenie žiakom z VIII. Martinom Kadašim, ktorý zvíťazil a postupuje do celoštátneho kola. A napokon kategóriu 2C2 (anglofónni žiaci) reprezentoval Alex Vlk zo 4.F, ktorý sa umiestnil na 5. mieste.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a Martinovi držíme palce v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. - 27. marca v Bratislave.

17. 2. 2018

Dejepisná olympiáda

V Centre voľného času v Prievidzi sa vo štvrtok 15. februára 2018 konal 10. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády. V kategórii F získal 2.miesto Daniel Dobiš, z triedy prima. V kategórii C nás reprezentoval Martin Lukáč z triedy kvarta B, ktorý obsadil 3.miesto.

17. 2. 2018

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 13. februára 2018 sa v našej škole konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnení žiaci súťažili v štyroch kategóriách, našu školu reprezentovali žiaci v dvoch z nich. Lea Krajči z I.C triedy sa v kategórii 2A umiestnila na 2. mieste a Andreas Lukas z III.D súťažil v kategórii 2B a získal 3. miesto.

Mladší žiaci súťažili v ten istý deň na ZŠ Braneckého v Trenčianskej Teplej. Martin Gros, žiak triedy IVa, obsadil 2. miesto.

Žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme im za reprezentáciu a prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

PK NEJ

13. 2. 2018

Prednáška

Dňa 12. 2. 2018 sme privítali v našej škole politológa a politického analytika Jána Baráneka. Prednáška bola venovaná téme Európska únia a jej historické kontexty. Zúčastnili sa jej študenti tretieho a štvrtého ročníka, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár. Beseda sa uskutočnila pri príležitosti zapojenia sa do projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School „EPAS“). Organizovaný je Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu a organizáciou Academia Istropolitana Nova. Cieľom programu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, spoznať jej význam a poslanie.

8. 2. 2018

Zmena ohľadom sociálnych štipendií

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

8. 2. 2018

Erasmus+

Na základe výzvy Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu vystúpila dňa 7. februára 2018 so svojou prezentáciou projektu KA2 Strategické partnerstvá – Školské výmenné partnerstvá Mgr. art. Barbara Meluzín Remiášová – príklad dobrej praxe na Inštruktážnom seminári v Žiline. Prezentovala vynikajúcu prácu žiakov a pedagógov, zapojených do projektu s názvom BRÁNA alebo Kultúrna identita ako kľúč k bráne tolerancie v Európe. Študenti zapojení do projektu okrem jazykovej zdatnosti získali nové priateľstvá z krajín zapojených v projekte Erasmus+, poznávajú nové krajiny aj z iného ako dovolenkového pohľadu a na nezaplatenie sú študentské skúsenosti na zahraničných školách. Ich prezentácie a zážitky z ciest si môžete pozrieť na webovej stránke https://thegateerasmusplus.wixsite.com/thegate.

8. 2. 2018

Víťazstvo v Geografickej olympiáde

V Centre voľného času v Prievidzi sa 6. februára 2018 naši traja žiaci zúčastnili okresného kola 46. ročníka Geografickej olympiády. V kategórii F získal prvé miesto Marek Novák (sekunda), ktorý postupuje do krajského kola. Srdečne blahoželáme.

15. 12. 2017

Výročie školy

Čas veľmi rýchlo letí. Blíži sa sté výročie založenia 1. štátneho gymnázia Fraňa Sasinka, ktoré bolo predchodcom dnešného Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi. Školy, ktorá vyrástla po vzniku prvej Československej republiky na storočia trvajúcej tradícii cirkevného školstva v našom meste. Za 100 rokov škola zažila všeličo. Víťazstvá i zriedkavé neúspechy. Ale - a to najmä - uviedla do života celé generácie vzdelaných a slušných ľudí. Takých, ktorí sa úspešne uplatnili vo vede, športe, kultúre či iných segmentoch spoločenského života, ale aj takých, ktorí neurobili tú pomyselnú dieru do sveta, ale svojím životným postojom sa stali príkladom pre svoje rodiny, priateľov, pre svoje mesto.

Naša škola má veľkú ambíciu. Rozhodli sme sa zmapovať svoje vlastné dejiny.

Chystáme rôzne materiály printové, či elektronické a vizuálne, aby sme nimi mohli zdokumentovať a aj osláviť prácu množstva vynikajúcich pedagógov a celé tisíce úspešných študentov. Jednoducho všetkých, čo stáli pred či sedeli za jej lavicami.

Ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 1000,--€ z rozpočtu mesta Prievidza na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečovaním osláv 100. výročia založenia gymnázia. Finančné prostriedky sme použili na filmové spracovanie spomienok bývalých pedagógov školy a prípravu webovej stránky k výročiu školy.

Skompletizovanie dejín takej bezosporu významnej inštitúcie, akou naša škola je, je veľmi náročná práca. Preto si súčasne dovoľujeme úctivo požiadať každého, kto nám môže pomôcť radou, starými fotografiami, akýmikoľvek dokumentami z histórie našej školy, či transparentne poskytnutým finančným darom, určeným na vydanie publikácie mapujúcej naše školské dejiny či na prípravu filmových materiálov, aby nás kontaktoval. Stane sa tak súčasťou rodiny hrdých gymnazistov a to nezávisle od toho, kedy školu absolvoval. Ďakujeme.

PaedDr. Eleonóra Porubcová
riaditeľka Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi

13. 9. 2017

Jazyková škola

Jazyková škola Trenčín, elokované pracovisko v Prievidzi so sídlom v budove Gymnázia V. B. Nedožerského ponúka voľné miesta v jazykový kurzoch

Jazyková škola Trenčín oznamuje, že zápis do jazykových kurzov naďalej prebieha.

Máte možnosť zapísať sa už do existujúcich alebo do nových kurzov. V prípade záujmu škola plánuje otvoriť kurzy vo všetkých ročníkoch.

Školné zaplatíte len od mesiaca, kedy kurz začnete navštevovať.

Bližšie informácie poskytne Mgr. Miroslava Gajdošová,
tel.: 0901 918 354,
e-mail: miroslava.gajdosova@sjstrencin.sk.

Viac na stránke www.sjstrencin.sk, http://www.sjstrencin.sk/skoly.php Aktívny je už aj odkaz na stránke Gymnázia VBN, hľadajte pod JAZYKOVÁ ŠKOLA.

Neváhajte, pridajte sa k nám a využite možnosť zlepšiť sa v cudzích jazykov v popoludňajších hodinách priamo v budove Vašej školy!

NIKDY NIE JE NESKORO! PRIDAJTE SA K NÁM!

20. 9. 2017

Školská psychologička PhDr. Zuzana Klačanská

Bude prítomná:

 • v stredu od 10.00 - 16.00 hod. (t.j. 20.9.,27. 9., 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4., 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6., 27. 6.)
 • v čase rodičovského združenia od 15.00 - 18.00 hod. (t.j. 21. 9., 19. 10., 7. 12., 5. 4.)
 • v čase klasifikačnej porady od 12.00 - 17.00 hod. (t.j. 6. 11., 29. 1., 9. 4., 25. 6.)
 • ďalšie termíny podľa potreby

Žiaci aj rodičia ju môžu kontaktovať na e-mailovej adrese klacanz@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle školy 046/5423367 (nechať odkaz u tajomníčky školy)

8. 9. 2017

Sociálne štipendiá

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

11. 11. 2016

Multifunkčné ihrisko

Od októbra 2016 Gymnázium V. B. Nedožerského dáva k dispozícii multifunkčné ihrisko na športové aktivity. S Prevádzkovým poriadkom multifunkčného ihriska sa môžte oboznámiť v prílohe.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza