EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

25. 8. 2016

Slávnostné otvorenie školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční 5. septembra 2016 (pondelok) o 9.00 hodine na školskom dvore.

25. 8. 2016

Sociálne štipendiá

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

5. 8. 2016

Verejná obchodná súťaž

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov (2 m2) na umiestnenie jedného automatu na predaj teplých nápojov a jedného automatu na kusový predaj potravinových výrobkov na 1. poschodí v budove školy. Podmienky súťaže sú uvedené v prílohe.

1. 7. 2016

Prihláška na stravovanie

Prihláška na stravovanie na školský rok 2016/2017

1. 10. 2015

Školská psychologička

Bude prítomná:

 • podľa potreby. Žiaci aj rodičia ju môžu kontaktovať na e-mailovej adrese klacanz@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle školy 046/5423367 (nechať odkaz u p. tajomníčky)

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza