Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza
EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

22. 6. 2018

Speváci spievajú chorým

V rámci posledných školských dní 19. júna 2018 spevákov zo SZ Vavrinec privítali chorí a personál Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi, sídlo Bojnice. Speváci spolu s gitaristami Oliverom Hrdým, Adriánom Rajnohom a cajonistom Tomášom Badáňom priniesli pár radostných melódií do prostredia, kde je trápenie a bolesť súčasťou každodenného života. Navštívili sme oddelenie dlhodobo chorých, oddelenie geriatrie a neurologické oddelenie.

Úsmevom, rezkým rytmom a milým slovom dal SZ Vavrinec všetkým najavo, že nezáleží na tom, kde sa nachádzame, ale na tom, kde sa nachádza naše srdce. Vďaka za možnosť vystúpiť na tomto mieste patrí nemocničnému kaplánovi pátrovi Gerhardovi Glazer-Opitzovi, ktorý nám toto vystúpenie organizačne zastrešil.

PhDr. Monika Siváková

21. 6. 2018

Ponuka kurzov - Jazyková škola

JAZYKOVÁ ŠKOLA TRENČÍN, elokované pracovisko v Prievidzi
so sídlom v budove Gymnázia VBN, Matice slovenskej 16
pozýva na zápis do jazykových kurzov v školskom roku 2018/2019

Ponúkame kurzy angličtiny, nemčiny, španielčiny, ruštiny pre dospelých, študentov aj deti, prípravu a vykonanie štátnych jazykových skúšok a medzinárodných certifikátov

 • 140 hodín ročne za bezkonkurenčné ceny:
  žiaci a študenti: 1,07 EUR za hodinu
  dospelí: 1,78 EUR za hodinu
 • obsah a rozsah kurzu prispôsobíme požiadavkám poslucháčov

Vstupné testy a zápis do všetkých ročníkov pre školský rok 2018/2019 sa uskutočnia
25.júna 2018 o 17.00 hod a 26.júna 2018 o 16.00 hod
4. septembra 2018 o 16.00 hod a 6. septembra 2018 od 16.00 hod

Informácie: Mgr. Miroslava Gajdošová
Tel.: 0901 918 354, 0907 986 075
Mail: miroslava.gajdosova@sjstrencin.sk

Tešíme sa na Vás!

21. 6. 2018

Mladý Európan

Dňa 14. júna 2018 sa v Hoteli Atrium v Novom Smokovci uskutočnilo v poradí už 13. finále vedomostnej súťaže Mladý Európan.

Spolu 13 trojčlenných družstiev, ktoré tvorili študenti stredných škôl, víťazi regionálnych kôl, súťažilo v troch kolách. Prvé kolo pozostávalo z pomerne náročného testu pozostávajúceho z 50 otázok, v druhom kole si študenti vyberali otázky zo 4 konkrétnych oblastí, a to z histórie, geografie, osobností a zaujímavostí. Tretie kolo pozostávalo zo samostatnej prezentácie súťažných tímov. Ich úlohou bolo prezentovať jednu z tohtoročných predsedajúcich krajín Rady Európskej únie - Bulharsko alebo Rakúsko.

Absolútnym víťazom sa stalo družstvo Gymnázia V. B. Nedožerského v zložení Tomáš Štrba (VII), Tomáš Vlčko (3.F) a Lukáš Vavrinec (3.A). Chlapci preukázali nielen úžasné vedomosti, ale aj odhodlanie, vytrvalosť a tímového ducha. Ich celoročná príprava pod vedením Mgr. Zuzany Laluhovej, PhD. a Mgr. Romana Steinhübla priniesla okrem hodnotných vecných cien aj možnosť vycestovať do Bulharska a pripraviť tam vlastný dokument o tejto krajine.

11. 6. 2018

Letná akadémia

Ďakujeme vám za váš záujem o Letnú akadémiu, ktorá je dnešným dňom kapacitne naplnená.

30. 5. 2018

Kto nepozná minulosť, je odsúdený prežiť ju znova

Jeden z mnohých citátov, ktoré sme mali možnosť čítať. Či už počas sprievodných slov alebo mlčky. 24. máj 2018 sa žiakom tretieho ročníka zapíše do pamäti v súvislosti s prvou časťou citátu, pretože v tento deň sme urobili významný krok k spoznávaniu vlastnej minulosti. Pred exkurziou sme mali množstvo otázok, ale po jej skončení ich máme zrejme ešte viac.

Videli sme totiž Osvienčim a jeho okolie: koncentračné tábory Auschwitz I a Auschwitz II – Birkenau. Napriek veľkému množstvu návštevníkov a značnej rýchlosti prehliadky tieto miesta dodnes uchovávajú temno dôb minulých. Pri predstave, že práve v nich zomrelo viac ako milión ľudí, človeka doslova mrazí. Preto si nik z nás neželá, aby sa kedykoľvek v budúcnosti čo i len sčasti naplnila druhá časť spomínaného citátu.

PhDr. Monika Siváková

24. 5. 2018

Deň Európy na našej škole

9. máj je Dňom Európy. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi a viedla k ich jednote a spolupráci. Na našej škole sme si tento deň pripomenuli a zasadili sme Strom Európy. Jabloň dostala meno Roland a veríme, že sa jej u nás bude dariť.

14. 5. 2018

Stážistka FLE na našej škole

Dvojmesačnú povinnú stáž na našej škole absolvuje študentka odboru FLE(francúzština ako cudzí jazyk) z Univerzity v Lille vo Francúzsku. Sokaina Tahiri pochádza z hlavného mesta Maroka z Rabbatu. Jej materinským jazykom je arabčina, ale paralelne s ňou sa učila francúzsky jazyk, ktorý je v Maroku úradným jazykom. Spolupráca so Sokainou Tahiri je vzájomná, naši žiaci sa zdokonaľujú v komunikačných zručnostiach vo francúzskom jazyku a Sokaina si zlepšuje svoje didaktické a metodické postupy.

6. 5. 2018

Obrovský úspech na celoslovenskom kole SOČ

Naša študentka, Dagmar Budd (VII) získala na jubilejnom 40. ročníku celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti vynikajúce 1. miesto! Dagmar súťažila v odbore 04 Biológia s prácou "Hodnotenie ekologického stavu vybraných úsekov rieky Nitry na základe bentických rozsievok". Prehliadka sa konala v dňoch 24. - 27. apríla 2018 na pôde Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline. Srdečne gratulujeme!

RNDr. Michal Struhár

8. 2. 2018

Zmena ohľadom sociálnych štipendií

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

15. 12. 2017

Výročie školy

Čas veľmi rýchlo letí. Blíži sa sté výročie založenia 1. štátneho gymnázia Fraňa Sasinka, ktoré bolo predchodcom dnešného Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi. Školy, ktorá vyrástla po vzniku prvej Československej republiky na storočia trvajúcej tradícii cirkevného školstva v našom meste. Za 100 rokov škola zažila všeličo. Víťazstvá i zriedkavé neúspechy. Ale - a to najmä - uviedla do života celé generácie vzdelaných a slušných ľudí. Takých, ktorí sa úspešne uplatnili vo vede, športe, kultúre či iných segmentoch spoločenského života, ale aj takých, ktorí neurobili tú pomyselnú dieru do sveta, ale svojím životným postojom sa stali príkladom pre svoje rodiny, priateľov, pre svoje mesto.

Naša škola má veľkú ambíciu. Rozhodli sme sa zmapovať svoje vlastné dejiny.

Chystáme rôzne materiály printové, či elektronické a vizuálne, aby sme nimi mohli zdokumentovať a aj osláviť prácu množstva vynikajúcich pedagógov a celé tisíce úspešných študentov. Jednoducho všetkých, čo stáli pred či sedeli za jej lavicami.

Ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 1000,--€ z rozpočtu mesta Prievidza na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečovaním osláv 100. výročia založenia gymnázia. Finančné prostriedky sme použili na filmové spracovanie spomienok bývalých pedagógov školy a prípravu webovej stránky k výročiu školy.

Skompletizovanie dejín takej bezosporu významnej inštitúcie, akou naša škola je, je veľmi náročná práca. Preto si súčasne dovoľujeme úctivo požiadať každého, kto nám môže pomôcť radou, starými fotografiami, akýmikoľvek dokumentami z histórie našej školy, či transparentne poskytnutým finančným darom, určeným na vydanie publikácie mapujúcej naše školské dejiny či na prípravu filmových materiálov, aby nás kontaktoval. Stane sa tak súčasťou rodiny hrdých gymnazistov a to nezávisle od toho, kedy školu absolvoval. Ďakujeme.

PaedDr. Eleonóra Porubcová
riaditeľka Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi

13. 9. 2017

Jazyková škola

Jazyková škola Trenčín, elokované pracovisko v Prievidzi so sídlom v budove Gymnázia V. B. Nedožerského ponúka voľné miesta v jazykový kurzoch

Jazyková škola Trenčín oznamuje, že zápis do jazykových kurzov naďalej prebieha.

Máte možnosť zapísať sa už do existujúcich alebo do nových kurzov. V prípade záujmu škola plánuje otvoriť kurzy vo všetkých ročníkoch.

Školné zaplatíte len od mesiaca, kedy kurz začnete navštevovať.

Bližšie informácie poskytne Mgr. Miroslava Gajdošová,
tel.: 0901 918 354,
e-mail: miroslava.gajdosova@sjstrencin.sk.

Viac na stránke www.sjstrencin.sk, http://www.sjstrencin.sk/skoly.php Aktívny je už aj odkaz na stránke Gymnázia VBN, hľadajte pod JAZYKOVÁ ŠKOLA.

Neváhajte, pridajte sa k nám a využite možnosť zlepšiť sa v cudzích jazykov v popoludňajších hodinách priamo v budove Vašej školy!

NIKDY NIE JE NESKORO! PRIDAJTE SA K NÁM!

20. 9. 2017

Školská psychologička PhDr. Zuzana Klačanská

Bude prítomná:

 • v stredu od 10.00 - 16.00 hod. (t.j. 20.9.,27. 9., 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12., 13. 12., 20. 12., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4., 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6., 27. 6.)
 • v čase rodičovského združenia od 15.00 - 18.00 hod. (t.j. 21. 9., 19. 10., 7. 12., 5. 4.)
 • v čase klasifikačnej porady od 12.00 - 17.00 hod. (t.j. 6. 11., 29. 1., 9. 4., 25. 6.)
 • ďalšie termíny podľa potreby

Žiaci aj rodičia ju môžu kontaktovať na e-mailovej adrese klacanz@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle školy 046/5423367 (nechať odkaz u tajomníčky školy)

8. 9. 2017

Sociálne štipendiá

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

11. 11. 2016

Multifunkčné ihrisko

Od októbra 2016 Gymnázium V. B. Nedožerského dáva k dispozícii multifunkčné ihrisko na športové aktivity. S Prevádzkovým poriadkom multifunkčného ihriska sa môžte oboznámiť v prílohe.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza