EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

21. 08. 2019

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza vyhlasuje výsledky obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na prevádzkovanie školského bufetu .

V stanovenom termíne, t. j. do 19.8.2019 do 9.00 hod. , bola predložená len 1 ponuka. Ponuku predložila firma: Jaroslav Hanzel Rademar, Janka Kráľa 427/26, 972 01 Bojnice. Ponúknutá výška nájomného bola 25,- Eur za 1 m2 mesačne.

31. 07. 2019

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov.

 1. Účel nájmu: prevádzkovanie školského bufetu.
 2. Predmet nájmu: miestnosť č. 6 o rozlohe 10 m2 na prízemí budovy školy, súpisné číslo 338, na parcele číslo 3253, zapísanej na LV č. 8187, katastrálne územie Prievidza.
 3. Minimálna výška nájmu: je 20,- €/m2 mesačne. K cene nájmu bude pripočítaná spotreba elektrickej energie a vody meraná podružnými meračmi.
 4. Doba nájmu: na dobu určitú, od 01. 09. 2019 do 30. 06. 2020
 5. Spôsob predloženia cenovej ponuky: záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „OVS – školský bufet – NEOTVÁRAŤ“ na adresu Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza do 19. 08. 2019 do 9,00 hod. Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený alebo predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote. Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh meniť ani odvolať.

28. 07. 2019

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza vyhlasuje výsledky obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na prevádzkovanie jedného automatu na teplé nápoje a jedného automatu na kusový predaj potravinových výrobkov.

V stanovenom termíne bola predložená len 1 ponuka. Ponuku predložila firma: Vladimír Borko T 613, Veľkonecpalská 148, 971 01 Prievidza. Ponúknutá výška nájomného bola 21,- Eur za 1 m2 mesačne.

O prievidzskom gymnáziu

kniha k storočnici

2. 7. 2019

Toskánsko

Náš šesťdňový (28. 4. - 3. 5. 2019) výlet do talianskeho Toskánska, ktorého sa zúčastnili žiaci z 2.B, 2.C, 2.E, 2.F a 3.E tried a učiteľský doprovodom B. Remiášovou, V. Pekárovou a Z. Cigáňovou začal náročnou 12-hodinovou cestou v autobuse. Rozospaté zastavenia na benzínkach vystriedal sneh na talianskych hraniciach a otvorené more. Pokiaľ bol človek schopný v noci zaspať, ráno sa prebudil už v Benátkach. Počasie nám však vôbec neprialo - pršalo, fúkal vietor a chodníky (teda aj naše topánky) boli celkom mokré. Na ostrove Burano, kam sme sa odviezli vaporettom - vodným autobusom - nám však práve tento nečas zaručil úplne prázdne ulice, minimum turistov a autentický zážitok. Farebné domčeky, ktoré sú pre Burano typické, sa miešali so záplavou našich dáždnikov a pršiplášťov. Navštívili sme aj srdce Benátok - Námestie svätého Marka spolu s bazilikou, poprechádzali sa po móle a podnikli strastiplnú výpravu za verejnými záchodmi. Večer sme sa presunuli na hotel a snažili sa rýchlo zahnať začiatky choroby.

Druhý deň nás po typických sladkých talianskych raňajkách čakala Lucca, stredoveké mesto dookola obohnané masívnymi hradbami a Pisa s Piazza dei Miracoli, kde stojí aj známa šikmá veža. Na trávniku sme si spravili piknik, najedli sa a snažili sa zachytiť náznaky slnečných lúčov. Poslednou utorkovou destináciou bolo prímorské mesto Viareggio s piesočnatými plážami. Napriek blížiacim sa búrkovým mračnám a ostrému vetru sa s heslom “sme tu iba raz” väčšina zájazdu tešila z vody a s nadšením sme hľadali mušle. Večer sme sa vrátili do kúpeľného mestečka Montecatini Terme, kde sme bývali, a strávili večer v jeho rušných uliciach s nezameniteľnou atmosférou a dobrým jedlom. V stredu ráno sme vyrazili serpentínami do kopcov. Za oknami autobusu sa mihal pravý toskánsky vidiek s vinicami, citrusmi a rozsiahlymi pláňami. Aj počasie sa postupne zlepšovalo. Našou prvou zastávkou bola Volterra - pokojné kamenné mesto na kopci s nádherným výhľadom, nasledovalo San Gimignano s množstvom stredovekých veží aj turistov a nakoniec Siena. Tam sme už s poslednými zvyškami síl navštívili hlavné námestie v tvare mušle, na ktoré sme sa dostali sieťou asi šiestich eskalátorov. Po zmene ubytovania na poslednú noc nás ráno čakala Florencia.

Na tomto meste bol fascinujúci fakt, že aj v najužších uličkách chodili autobusy a človek ich za chrbtom nikdy nečakal. Pred monumentom Florencie, Dómom Santa Maria del Fiore, sa tiahol taký dlhý rad turistov, že by odradil každého. Ale radničná veža so študentským vstupom zadarmo nám to stopercentne vynahradila. Zrazu nám neprekážalo ani hodinové čakanie. Po krásnom výhľade na celú Florenciu sme ešte prešli cez Most zlatníkov a zamierili na trhovisko plné suvenírov, kožených výrobkov a jedla. To boli už posledné momenty nášho výletu, vyzdvihol nás autobus a vydali sme sa na cestu naspäť.

Okrem bolesti z prestrelených cien cappuccina a zmrzliny, a suvenírov v podobe cestovín a korenín sme si odniesli aj množstvo zážitkov a v srdci navždy kúsok Toskánska.

Silvia Bieliková, 2B

25. 6. 2019

Športový deň a Letná škola

plagát plagát Blíži sa koniec školského roku. Žiaci sa už tešia na prázdniny, učitelia sa nevedia dočkať dovolenky. Aj keď leto zatvára brány škôl, tá naša bude na krátky čas ešte otvorená. V kalendári podujatí k 100. výročiu vzniku prievidzského štátneho gymnázia sú pripravené v rámci projektu Gymnázium svojmu mestu ďalšie dve zaujímavé akcie – 3. júla 2019 je ním športový deň nazvaný PESTUJEME DUCHA AJ TELO a od 19. do 23. augusta 2019 sme pre žiakov prievidzských základných škôl opäť pripravili LETNÚ ŠKOLU.

25. 6. 2019

Z činnosti predmetovej komisie OBN

Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv

V dňoch 10. - 12. 4. 2019 sa Tomáš Štrba (VIII) zúčastnil po získaní 1. miesta v krajskom kole celoštátneho kola Olympiády ľudských práv. Zo 64 súťažiacich sa po dvoch súťažných kolách (obhajoba eseje a riešenie aktuálnych modelových situácií) prebojoval do finálovej dvanástky a nakoniec obsadil 7. miesto. Za najväčší úspech však považujeme, že jeden z garantov súťaže - Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdii ( BISLA) vyhodnotila spomedzi všetkých súťažných prác za najlepšiu práve esej nášho študenta a udelila mu špeciálnu cenu = štipendium pre štúdium na tejto škole, ktoré sa nakoniec rozhodol aj využiť.

Garantom tejto súťaže bola aj Kancelária prezidenta SR. Preto dvanásť finalistov bolo tiež ocenených návštevou prezidentského paláca a osobným stretnutím s prezidentom Slovenskej republiky pánom Andrejom Kiskom. K dosiahnutému úspechu Tomášovi gratulujeme.

Simulované voľby do Európskeho parlamentu

Dňa 2. mája 2019 sme v škole zorganizovali simuláciu volieb do EP. Našim cieľom bolo prostredníctvom miery účasti zistiť záujem našich študentov o veci verejné . Aj napriek tomu, že naši študenti prevažne kladne hodnotia účasť Slovenska v EÚ, volebná účasť bola nízka. S aktivitami podporujúcimi občiansku zapojenosť a angažovanosť preto budeme pokračovať aj v budúcnosti. Za pomoc pri realizácii ďakujem študentom oktávy: Tomášovi, Emme, Aničke a Rebeke.

Výsledky
(strany sú uvádzané v poradí na hlasovacom lístku)
volebná účasť - 17,5%
Európska ľudová strana - 3,49%
Európski socialisti a demokrati - 12,58%
Liberáli a demokrati za Európu - 32,86%
Zelení - 22,37%
Európski reformisti - 4,19%
Konfederatívna ľavica - 3,49%
Európa priamej demokracie - 3,49%
Európa národov - 6,29%

24. 6. 2019

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2024. Ide o priestor o výmere 2 m2 na prevádzkovanie jedného automatu na teplé nápoje a jedného automatu na kusový predaj potravinových výrobkov. Cenové ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe do 18. 7. 2019 do 10.00 hod. na adresu školy:
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského,
Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza.
Ďalšie podmienky a podrobnosti súťaže sú zverejnené na webovej stránke školy: www.gympd.sk (v záložke "o škole - zverejòovanie dokumentov" - "súťaže") a na úradnej tabuli na internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

16. 6. 2019

Súťaž "Baltie"

Súťaž "Baltie" je mezinárodná predmetová súťaž v programovaní v jazyku Baltík 3. Súťaž je určená pre žiakov oboch stupňov základných škôl, viacročných gymnázií, študentov stredných škôl a aj študentov vysokých škôl. Pre študentov stredných škôl je určená kategória D. Súťaž má školské, krajské a medzinárodné kolo. Do medzinárodného kola postupujú krajskí víťazi a ďalej najlepší súťažiaci podľa národných nominácií. Tento rok prebehlo medzinárodné kolo 8.6.2019. Z našej školy sa naň prebojovali Adam Lukáč - žiak 3.A , Ján Plachý – žiak 1.A.

Ján Plachý obsadil výborné 3. miesto a Adam Lukáč 7. miesto. Gratulujeme.

16. 6. 2019

Workshop pre nemčinárov

V dňoch 13. a 14. mája sa uskutočnili workshopy s docentom Jánom Jamborom, prekladateľom nemeckej literatúry a vysokoškolským pedagógom. Kreatívne zoznámil žiakov s knihou nemeckého spisovateľa Petra Stamma - Warum wir vor der Stadt wohnen. Žiaci tvorili vlastné pokračovania príbehu a zároveň získavali nové skúsenosti s používaním nemčiny.

Mgr. G. Oršulová

12. 6. 2019

GYMNÁZIUM SVOJMU MESTU

„Zostanú tu po nás nielen budovy“ bolo mottom akcie k 100-ročnici Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, ktorá sa uskutočnila 6. júna 2019.

Školu netvoria len budovy, ale predovšetkým ľudia, ktorí ju navštevujú. Naša škola počas svojej storočnej existencie vystriedala päť budov a navštevovalo ju tisíce študentov, učili v nej stovky pedagógov, viedli ju desiatky riaditeľov. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli vysadiť pamätné stromy ako symbolický odkaz kolobehu života pre nasledujúce generácie. Celá akcia bola malým putovaním históriou na miestach sídiel gymnázia.

Keď v roku 1919 zoštátnením maďarského Kráľovského katolíckeho gymnázia v Prievidzi vzniklo tu dnešné gymnázium, nemalo k dispozícii svoju vlastnú budovu. Dostalo síce nové meno – Československé štátne reálne gymnázium Franka Sasinku, nového riaditeľa a nový profesorský zbor, no svoje pôsobenie začalo v starej kláštornej budove, kde v súčasnosti sídli Piaristická škola Františka Hanáka. Pred piaristickým kostolom sa uskutočnil kultúrny program, v ktorom sme si pripomenuli históriu školy, podfarbili ho poéziou, tancom a spevom. V malom parčíku za Piaristickým kostolom sme vysadili borovicu čiernu.

Druhá budova gymnázia bola postavená na základe objednávky ministerstva verejných prác a 1.júna 1930 sa uskutočnila slávnosť otvorenia novostavby na Vystrkove, na Mariánskej ulici. V areáli tejto základnej školy sme posadili orech kráľovský.

Školský rok 1952/1953 sa stal v dejinách prievidzského gymnázia pozoruhodný tým, že sa transformovalo na tzv. Jedenásťročnú strednú školu. Sídlom školy sa postupne stali dve budovy na sídlisku Píly, kde momentálne sídli ZŠ S. Chalupku, vo dvore ktorej sme zasadili platan javorolistý.

Zdalo sa, že v novej budove pavilónového typu, ktorá vyrástla na sídlisku Píly bude prievidzské gymnázium sídliť už natrvalo. No zvyšovanie počtu obyvateľstva a veľké prírastky detí kládli čoraz vyššie nároky na ďalšie učebne pre zabezpečenie povinnej školskej dochádzky. Preto gymnázium uvoľnilo svoju budovu pre základné školstvo. Pre potreby gymnázia vyrástla súčasná budova na Ul. Matice Slovenskej 16, v ktorej sa začalo vyučovať 1.9.1974. V roku 2005 sme zrealizovali nadstavbu jedného bloku, čím pribudli štyri triedy, odborné učebne informatiky a veľká zborovňa. V posledných rokoch boli vymenené okná, vybudované multifunkčné športové ihrisko, zrenovované palubovky telocviční, pribudlo aj nové laboratórium chémie. Snažíme sa byť modernou školou nového tisícročia.

Posledným zasadeným pamätným stromom je slivka čerešňoplodá, ktorá na jar poteší svojimi krásnymi kvetmi a počas roka zaujme červenými listami pred budovou našej školy.

Sme hrdí, že aj my sme súčasťou Gymnázia V.B. Nedožerského, píšeme jeho prítomnosť, tvoríme jeho budúcnosť a naše stopy sa už zapísali do jeho histórie.

Mgr. Marta Lančaričová a Mgr. Marcela Faráriková

5. 6. 2019

Zostanú po nás nielen budovy

plagát plagát To, že si v tomto roku pripomíname 100. výročie vzniku prievidzského štátneho gymnázia, nie je pre zainteresovaných žiadna novinka. Novinkou nie je ani súbor sprievodných akcií, ktoré pri tejto príležitosti organizujeme každý mesiac v rámci projektu Gymnázium svojmu mestu. V júni pre vás pripravujeme akciu nazvanú ZOSTANÚ PO NÁS NIELEN BUDOVY, počas ktorej budeme vysádzať pamätné stromy v blízkosti tých budov, ktoré boli v rôznych obdobiach našej existencie sídlom školy.

5. 6. 2019

Strieborná expedícia DofE

V dňoch 23. – 25. 5. 2019 sa žiaci kvinty A a žiačka II.A zúčastnili expedície v rámci programu DofE. Naše adrenalínové dobrodružstvo začalo v štvrtok ráno 23. mája. Spoločne sme sa prepravili autobusom do Banskej Bystrice a neskôr do Nemeckej. Tu na nás čakali pripravené rafty. Splavovanie Hrona mohlo začať. Každý z nás bol v kútiku duše vystrašený. Podmienky pre rafting vyznievali spočiatku dramaticky, pretože intenzívny dážď prispel k zdvihnutiu hladiny rieky. My sme to však nechceli vzdať. Svoje osobné veci sme s námahou presunuli do sudov a poukladali do raftov. S pádlami v rukách sme nasadli do raftov a splav po rieke Hron sa stal skutočnosťou. Určite mal každý z nás spočiatku problém so synchronizáciou. Moja skupina, napriek tomu, že sme mali skúseného „splavovača“, nebola výnimkou. Nechýbali hádky a ani urážky. Po troch hodinách, čo sa zdali ako 30 minút, sme zakotvili v Slovenskej Ľupči, kde nás čakala prehliadka miestneho hradu. Bez mapy či GPS sme sa vydali na spomínaný hrad. Naše orientačné zmysly nás nesklamali a my sme sa vrátili po prehliadke k raftom a pokračovali v splave. Nakoniec sme dorazili do Šalkovej, kde sme si po nekonečnom trápení postavili stany, pripravili večeru a unavení, ale nesmierne šťastní išli spať. Nasledujúci deň nám počasie prialo, nádherne svietilo slnko, my sme pokračovali v splave do Banskej Bystrice. Po hodine usilovného pádlovania sme rafty nechali na brehu rieky a vybrali sme sa hľadať evanjelický cintorín a hrobku Ladislava Hudeca, známeho architekta. Opäť sme bez mapy hľadali cestu a spoznával ulice Banskej Bystrice. Po návšteve cintorína sme sa vrátili k rieke a pokračovali v trojhodinovom splave až do Zvolena. Adrenalínový rafting sme zakončili okolo piatej hodiny popoludní. Tu sme si vyzdvihli naše vaky, odovzdali rafty a sudy, postavili sme stany a uvarili večeru. Boli sme na seba nesmierne pyšní a spať sme išli s pocitom hrdosti, že sme splav úspešne zvládli, aj keď sme museli riešiť menšie problémy – pád do vody z raftu či „naháňanie“ vesla v rieke. V sobotu naša expedícia pokračovala turistickým pochodom na Pustý hrad vo Zvolene. Zničení sme sa pobalili, a s ťažkými vakmi na ramenách vyrazili. Cesta na hrad bola veselá, nechýbal spev, vtipy, vzájomné podpichovanie Po hodine kráčania do kopca sme prišli na hrebeň, kde okrem zrúcanín boli aj ohniská. Spolu s profesormi sme založili oheň a opekali. Naša expedícia sa skončila pri stanici vo Zvolene, kde nás čakali rodičia a my sme zničení, ubolení, ale šťastní zavŕšili nádherné dobrodružstvo, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. Túto expedíciu vnímam ako úžasný zážitok a dúfam, že aj iní mladí ľudia sa rozhodnú zapojiť do programu DofE a budú prežívať adrenalínové, ale krásne chvíle s kamarátmi.

Zoja Zábojníková

22. 5. 2019

výsledok súťaže na bufet

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza vyhlasuje výsledky obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových preistorov na prevádzkovanie školského bufetu o rozlohe 10 m2.

Do obchodnej verejnej súťaže bolo predložených 5 súťažných návrhov. Na základe eAukcie bola najvýhodnejšia ponuka od firmy: Marianna Gatialová, Viničná 25, 971 01 Prievidza.

17. 5. 2019

Exkurzia Bruggy – Veľká Británia – Paríž

Exkurzia Bruggy – Veľká Británia – Paríž bola zorganizovaná PK anglického jazyka. Konala sa v dňoch 5. – 12. apríla 2019, zúčastnilo sa jej 46 študentov z tried : 1.A, B, C, D, E, F, Kvinta A, B 2.B, C, 3.A, B, D, E. Exkurziu zorganizovali PaedDr. Ľubica Divékyová a Mgr. Peter Marko.

Pred realizáciou samotnej exkurzie študenti boli rozdelení do 10 skupín. Každá skupina dostala zadanie súvisiace s exkurziou, napríklad História Walesu, Historické osobnosti Walesu, Súčasnosť Walesu, Osobnosti súčasného Walesu, Miesta, ktoré navštívime – Bruggy, Cardiff, Oxford, Bristol, Woodstock, Stratford-upon-Avon, Portsmouth, Atrakcie, ktoré navštívime: Blenheim Palace, The Oxfordshire Museum, Windsor Castle, Typická strava a nápoje vo Walese, Sviatky a festivaly vo Walese, Frázy vo velštine a ich výslovnosť.

Jednotlivé skupiny vypracovali zadania, z vypracovaných zadaní, ktoré boli doplnené fotografiami, bola zostavená brožúrka. Každý študent obdržal zostavenú brožúrku v elektronickej podobe. V autobuse počas presúvania do miest nášho programu študenti prezentovali svoje zadania a odpovedali na pripravené otázky.

Prvým miestom nášho programu exkurzie boli Bruggy – malebné belgické mestečko, v minulosti významný prístav a obchodné centrum. Študenti mali možnosť vychutnať si prekrásnu atmosféru denných i nočných Brúg.

Po plavbe trajektom z Calais do Doveru, kde sme videli krásne biele útesy, prvou našou zastávkou bolo mesto Cantenburry so zaujímavou architektúrou a svojou dominantou – Canterburskou katedrálou - sídlo canterburského arcibiskupa.

Potom naša cesta smerovala do metropoly UK – Londýna – na brehu rieky Temži sme videli Londýnske oko. V Londýne sme si prehliadli Westmisterský palác s Vežou kráľovnej Viktórie, Big Ben ( po novom Veža kráľovnej Alžbety), Westmisterskú katedrálu, Buckinghamský palác – londýnske sídlo anglickej kráľovskej rodiny. Ďalej sme sa presunuli k Wellingtonovmu oblúku a cez Hyde park, Oxford Street a Regent Street na Piccadilly Circus a Trafalgar Square.

Nasledujúci deň miestami nášho poznávania bolo rodisko jedného z najvýznamnejších anglických a svetových dramatikov Williama Shakespeara – Stratford upon Avon, ďalej mestečko Woodstock s veľkolepým anglickým vidieckym sídlom - Blenheim palác. Okrem biskupských rezidencií je to jediné vidiecke sídlo v Anglicku, ktoré sa môže nazývať palácom. Blenheim je tiež rodiskom a pôvodným domovom sira Winstona Churchilla. Univerzitné mesto Oxford nás zaujalo svojou akademickou atmosférou a výnimočnosťou.

Cieľom exkurzie bola aj návšteva hradu Windsor, ktorý je jednou z oficiálnych rezidencií britskej kráľovskej rodiny, mesto Bristol a hlavné mesto Walesu Cardiff.

Ďalším miestom nášho spoznávania bolo najnavštevovanejšie mesto Veľkej Británie Bath. Presvedčili sme sa, že je to naozaj nádherné mestečko, ktoré svojou neopakovateľnou krásou priťahuje mnohých turistov. Rovnako atraktívnym bol však aj prístav Portsmouth, kde sme si užívali príjemnú prímorskú atmosféru.

Nočným trajektom sme sa presunuli z Portsmouth do francúzskeho prístavu Le Havre a následne autobusom do posledného mesta nášho spoznávania – Paríža. Prehliadku francúzskeho hlavného mesta sme začali na Montmartre s Bazilikou Sacré Coeur a námestím, kde sa stretávali poprední svetoví maliari. Slnečné počasie nám umožnilo nádherný výhľad na Paríž. Ďalej sme sa metrom presunuli k Víťaznému oblúku Napoleona Bonaparte a najslávnejšiu ulicu Paríža i sveta Champs-Élysées. Prezreli sme si najväčšiu európsku galériu Louvre a naše spoznávanie sme ukončili nezabudnuteľným pohľadom na denný i nočný Paríž z Eiffelovej veže.

Jedným zo základných cieľov exkurzie do Veľkej Británie bolo použiť anglický jazyk v konverzácii s „native“ spíkrami . Pred príchodom do Veľkej Británie študentom bolo dané ďalšie zadanie – otázky, ktoré majú položiť „ native“ spíkrom. Počas nášho putovania Veľkou Britániou sme vo všetkých mestách pozorovali skupinky študentov, ako komunikovali s Britmi a zapisovali si ich odpovede na zadané otázky. Počas presunu do Paríža sme vyhodnotili odpovede, ktoré študenti získali od „native“ spíkrov.

Najčastejšie odpovede sú:

 1. Typické črty a charakteristika Britov – čaj, história, kráľovská rodina, fish and chips, futbal, pamiatky, zelené trávniky, parky. Briti sú milí, nápomocní, vtipní.
 2. K britským kultúrnym hodnotám patrí rodina, kultúra, divadlo, historické a kultúrne dedičstvo, popíjanie čaju, schopnosť pomáhať, usmievať sa , byť milý, priateľský.
 3. Na čo Briti nie sú hrdí – Brexit, politika, vláda.
 4. Obľúbené témy rozhovorov – počasie, Brexit, politika, história, programy v TV ( hlavne seriály), kráľovská rodina, jedlo, domáci miláčikovia.
 5. Čo Briti vedia o Slovensku – sme bývalé Československo, vlajka, trdelník, Škrtel, Sagan, chladné počasie, na Slovensku je lacnejšie ako vo Veľkej Británii. Niektorí nepoznajú rozdiel medzi Slovenskom a Slovinskom.

PaedDr. Ľubica Divékyová, Mgr. Peter Marko

17. 5. 2019

IQ olympiáda 2019

V tomto školskom roku sa konal už 8. ročník súťaže IQ olympiáda, ktorého sa zúčastnilo 11 309 detí z celého Slovenska, z 588 základných škôl a osemročných gymnázií v 313 mestách a obciach na Slovensku. Na našej škole súťažilo 74 žiakov nižších tried osemročného gymnázia a do regionálneho kola (pre banskobystrický, žilinský a trenčiansky kraj) sa prebojovali 4 žiaci – Andrea Klára Nosianová zo sekundy, Viera Glevitzká a Matej Melchiory z kvarty a Jakub Kiaba z tercie. Regionálne kolo sa uskutočnilo 9. 5. 2019 v budove Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, kde zo 78 súťažiacich 3 naši žiaci: Jakub Kiaba, Andrea Klára Nosianová, Viera Glevitzká postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 27. 5. 2019 v budove Sobášneho paláca v Bytči. Záštitu nad celou súťažou prevzal prezident Andrej Kiska. Všetkým postupujúcim držíme palce v ďalšom kole. V teamovom teste, v ktorom súťažilo 20 družstiev, sa štvorica našich študentov umiestnila na vynikajúcom 1. mieste!

PaedDr. Karin Malátová

23. 4. 2019

Uplatnili sme sa II

plagát plagát Múdri ľudia hovoria, že na dejinách je zaujímavý predovšetkým ich ľudský rozmer, presnejšie povedané, malé dejiny, osudy jednotlivcov, z ktorých sa skladajú tie veľké. Súčasťou storočnej histórie prievidzského gymnázia sú aj príbehy úspešných absolventov. Niektorých z nich Vám chceme predstaviť v rámci desiatej akcie z projektu Gymnázium svojmu mestu. Volá sa UPLATNILI SME SA II a bude sa konať 15. mája 2019 o 17.00 hod. v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi. Všetci ste vítaní.

10. 5. 2019

Výmenný pobyt – Francúzski žiaci z Gymnázia Jean de la Mennais v Prievidzi

Konečne nastal ten deň D, na ktorý sme tak dlho čakali. Podvečer okolo 21.00 sme plní nadšenia, entuziazmu a adrenalínu čakali na príchod autobusu našich francúzskych parťákov, ktorými sme sa spriatelili počas nášho pobytu vo Francúzsku v októbri 2018. Ako náhle dorazili na miesto určenia pri Zimnom štadióne, nasledovalo vrúcne privítanie a slzy radosti. Postupne sa všetci rozišli domov a na francúzskych študentov čakal týždeň plný zaujímavých zážitkov.

V nasledujúci deň (piatok) bola prvá zastávka Topoľčianky, kde mohli vidieť slovenské zubry a nakŕmiť ich. Taktiež navštívili historické centrum Banskej Štiavnice.

Cez víkend mali v rodinách voľný program a väčšina z nich ho strávila návštevou Bojníc a to napríklad prehliadkou Bojnického zámku, návštevou ZOO, vyhliadkovej veže Čajka v oblakoch, ...

Niektorí z nich zašli aj na potulky po Slovensku a mali tak možnosť bližšie spoznať našu krajinu a jej kultúru. Večer strávili buď v kruhu slovenských a francúzskych priateľov na spoločnej grilovačke alebo v spoločnosti ich slovenskej rodiny.

Pondelok aj napriek tomu, že im počasie neprialo, navštívili Štrbské pleso a videli nádhernú tatranskú prírodu. Svoj deň zakončili relaxom v aquaparku Gino Paradise v Bešeňovej, kde sa mohli do sýtosti vyblázniť.

Utorok ich zavialo na sever Slovenska, konkrétne na Oravu. Po prehliadke Oravského hradu ich čakali v Zuberci v Múzeu oravskej dediny ľudové workshopy, kde mali možnosť vyskúšať si staré remeslá, ako napríklad hrnčiarstvo. Mohli si svoje výrobky zobrať na pamiatku.

Ďalší deň spoznávali naši korešpondenti hlavné mesto Slovenskej republiky. Ráno sa plavili loďou po Dunaji smerom na Devín, kde mali aj možnosť prehliadky. Odniesli si úžasné zážitky nielen z plavby, ale aj z Bratislavy, kde sa im najviac páčila historická časť - Staré mesto.

Posledný deň ich pobytu strávili na našej škole. Zúčastnili sa na prvých štyroch vyučovacích hodinách, kde mali možnosť vidieť ako prebieha naše vyučovanie. Ich účasť bola hlavne na hodinách anglického a francúzskeho jazyka. Po vyučovaní sme si pre nich pripravili program v podobe speváckych vystúpení školského speváckeho zboru Vavrinec a hry na heligónku a spevu slovenských ľudových piesní v podaní Adama Jariabku. Na záver nechýbalo ani vystúpenie Maxima Petrovského, ktorý zaspieval francúzsku pieseň On brûlera od Pomme. Na obed sme mali pravý slovenský guláš, ktorý pripravila pani profesorka Laluhová a vybraní študenti. Väčšina z nás deň zavŕšila nákupmi v obchodnom centre. Z tohto dňa sme sa všetci snažili vyťažiť čo najviac zážitkov, pretože to bol náš posledný spoločný deň.

Vo veľmi skorých hodinách upršaného piatkového rána sme sa opäť všetci zišli pred Zimným štadiónom. Nastal ten obávaný čas lúčenia, ktorý sme sa snažili tak veľmi oddialiť. Ani jedno oko nezostalo suché a každá tvár bola zmáčaná slzami. Bolo to naozaj dojemné lúčenie po výbornom týždni plnom nádherných zážitkov. Kus nášho srdca odišiel spolu s nimi, ale veríme, že sa nelúčime navždy a znova sa s nimi stretneme.

Veľké poďakovanie patrí profesorke Mgr. Ľudmile Zaujecovej, profesorke Mgr. Zuzane Laluhovej PhD. a profesorovi Mgr. Bc. Petrovi Markovi, ktorí stáli za realizáciou tohto projektu. Ďakujeme aj profesorom z francúzskej školy Lycée Jean-Marie de la Mennais. Bola to naozaj úžasná skúsenosť a nikdy na ňu nezabudneme.

Natália Ottová VI, Karolína Kašubová VII

9. 5. 2019

Finále národnej ankety Najväčší Slovák – priamy prenos

1. mája 2019 naši gymnazisti mali účasť na priamom prenose RTVS, ktorý odvysielal finále celonárodnej ankety Najväčší Slovák. Tomuto hlasovaniu predchádzala diskusia na školách, do ktorej sa zapojila aj naša škola, a gymnazisti hlasovali za osobnosti prvej desiatky. Na našej škole vyhral Ľudovít Štúr, v celoslovenskom hlasovaní to bol Milan Rastislav Štefánik.

Sochu Milana Rastislava Štefánika pred komplexom Eurovea si naši študenti prehliadli po príchode do Bratislavy, keďže finále sa konalo v jej bezprostrednej blízkosti, v Sále opery a baletu nového Slovenského národného divadla. Podrobnosti o finálovom večeri sú publikované napr. na tomto odkaze: https://www.cas.sk/clanok/833319/vitaz-ankety-najvaecsi-slovak-je-znamy-triumf-velkeho-favorita/.

Veríme, že aj účasťou na takomto podujatí (za účasti popredných slovenských historikov a osobností verejného života) sa posilnil vzťah mladých ľudí k našej histórii, ktorá prešla mnohorakým vývojom tak, aký bol mnohoraký i osud osobností nominovaných do prvej desiatky celonárodnej ankety. Organizátorom ďakujeme za možnosť zúčastniť sa takéhoto podujatia, bol to nevšedný zážitok.

PhDr. Monika Siváková

6. 5. 2019

Exkurzia: Drážďany-Berlín-Postupim (14.-17.4.2019)

V apríli žiaci 2.E triedy so svojou nemčinárkou a zároveň triednou učiteľkou Mgr. Gabrielou Oršulovou strávili štyri dni cestovaním a spoznávaním niektorých častí Nemecka.

Prvý deň ráno navštívili romantický kút Saského Švajčiarska, prešli sa po vyhliadkovom moste Bastei a vychutnali si nádherný výhľad na údolie Labe a okolité pieskovcové útvary. Cesta ďalej viedla do Drážďan, kde okrem zoznámenia sa s obnoveným historickým centrom a zachránenými pamiatkami na milovníkov umenia hlboko zapôsobili veľkolepé maľby Raffaela, Boticceliho či Vermeera v Zwingeri.

Dva slnkom zaliate dni strávili zoznamovaním sa s Berlínom. Videli mnoho, tak historické centrum, ako aj moderné štvrte. Viezli sa loďou po Špréve cez Regierungsviertel, prechádzali sa pri berlínskom múre, merali cestu od Branderburger Tor po Unter den Linden až k Museumsinsel. Sedeli na VIP miestach olympijského štadióna, nakupovali na Kurfürsten Damme aj Alexanderplatzi. V tichosti zažali sviečky v Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. V Bundestagu sa prešli podzemným tunelom do moderných priestorov parlamentu, klopali na dvere kancelárie Angely Merkelovej a špirálovým chodníkom v sklenenej kupole sa dostali nad strechy Berlína, kde sledovali západ slnka nad siluetou mesta.

Posledný deň na cestovateľov čakal Postupim. Tu sa v Cecilienhofe dozvedeli zaujímavosti z pozadia konferencie, na ktorej sa delilo v 1945 Nemecko. Priestory zámočku boli prekrásne a ešte krajšie boli okolité záhrady. Prekonali ich snáď len záhrady v okolí zámku Sanssouci, ktoré navštívili na záver.

Snáď bude táto exkurzia nielen peknou spomienkou na spoločne strávené chvíle a obohatením vedomostí, ale aj inšpiráciou k učeniu sa nemčiny.

Mgr. Gabriela Oršulová

29. 4. 2019

Milan Rúfus – básnik krásy, pravdy, čistoty a ľudskosti (literárno-hudobné pásmo)

Žiaci druhých a tretích ročníkov si dňa 24. apríla 2019 počas slávnostného literárno-hudobného pásma pripomenuli nedožité 90. výročie narodenia významného slovenského básnika, filozofa a prekladateľa Milana Rúfusa. 11. januára 2019 uplynulo 10 rokov od jeho smrti. Scenár hovoreného slova, ako i nácviky moderátorov, recitátorov a najmenších divadelníkov vynikajúco zvládla pani profesorka Soňa Mikušová, hudobné vstupy pozostávajúce z básnikových veršov predviedol Spevácky zbor Vavrinec, ktorého vedúca pani profesorka Monika Siváková bola autorkou hudby k nim. Hrou na klavíri pomáhala pani profesorka Daria Balážová. Pani riaditeľka Eleonóra Porubcová v úvodnom príhovore vyzdvihla význam tohto majstra slova, študenti v komentároch i ukážkach z jeho poézie tento význam potvrdili. Pôsobivá bola dramatizácia, prebásnená rozprávka Laktibrada, ktorú predviedli najmenší žiaci z primy.

Do pásma bolo zapojených množstvo študentov: Sára Gajdošíková, príma, Eduard Gombarčík, príma, Jakub Holenda, príma, Nelio Juriš, príma, Zuzana Kiabová, príma, Lorraine Amie Kolibková, príma, Dorot Peniašková, príma, Isabella Petráš, príma, Tereza Radosová, príma, Noel Adam Šemrinec, príma, Chantal Vidová, príma, Barbora Madajová, Vb, Michal Líška, Vb, Erik Gubov, Vb, Dan Páleník, Vb, Nina Humajová, I.B, Emília Bartová, II.B, Filip Šponiar, II.D, Marek Guláš, II.E, Miloslav Petráš, II.F, Veronika Cifríková, II.F, Veronika Chylová, II.F, Natália Bejdáková, II.F, Paulína Chlpeková, II.F, Ema Ziaťková, II.F, Samuel Ján Pittner, II.F, Samuel Maňka, VII, Andrej Maroši, VII, Viktória Fáberová, VII, Nina Šopoňová, III.B, Anna Mária Lukáčová, III.E, Sabína Rešetková, III.E. Výtvarne jedinečný bol i portrét Milana Rúfusa, ktorý namaľovala Shazada Maref, II.F, ako i mnoho ilustrácií vystavených na nástenkách. Za akýkoľvek prínos k tomuto umeleckému zážitku všetkým mnohokrát ďakujeme!

Za všetky básne, ktoré odzneli, jedna: Modlitba za Slovensko, ktorá vyjadruje Rúfusov vzťah k rodine, k Bohu, k Slovensku, a ku ktorej netreba dodávať žiadne iné závery.

Viem jedno hniezdo.
V ňom ako v Božej sieti
je mnoho otcov, mnoho mám
a mnoho, mnoho detí.

To hniezdo uvil Stvoriteľ.
A sám aj určil, komu,
koho tam pozve prebývať
do človečieho domu.

Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
Hreje ma dňom i nocou,
vystlané mäkkou vravou mám
a mozoľami otcov.

Môj dobrý Bože,
zhliadni naň.
Stráž nám ho neustále.
A aspoň Ty ho, Veľký, chráň,
keď si ho stvoril malé.

PhDr. Monika Siváková

24. 4. 2019

Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku

V dňoch 16. – 17. apríla 2019 sa Kateryna Zasidkovych zo IV. F triedy zúčastnila celoštátneho kola olympiády v ruskom jazyku a v kategórii B3 sa umiestnila na 3. mieste.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

PK NEJ a RUJ

23. 4. 2019

Jazykový kvet

V dňoch 10. 4. 2019 a 12. 4. 2019 sa študentky Eva Némethová (VIII), Soňa Brezániová (1.C) a Rebeka Drozdová (1.C) zúčastnili každoročnej recitačnej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet. Vo svojich kategóriach obsadili skvelé miesta:
Eva Némethová (ANJ - vlastná tvorba) - 1. miesto v krajskom finále
Rebeka Drozdova (ŠPJ - prevzatá poézia a próza) - 1.miesto v krajskom finále
Soňa Brezániová (ŠPJ - prevzatá poézia a próza) - 2. miesto v krajskom finále

Víťazky postúpili do celoštátneho kola. Gratulácia patrí všetkým rovnako. Držíme palce do ďalších kôl.

17. 4. 2019

CK OAJ 2019

V dňoch 26. – 27. 3 . 2019 sa v Bratislave zúčastnil študent Patrik STANO z 2. A (M. Sonoga) CK OAJ. Získal 2. miesto. Gratulujeme!

M. Petrovský

17. 4. 2019

Celonárodná anketa Najväčší Slovák – „školské“ hlasovanie

V piatok 12. apríla 2019 na našu školu zavítali producent Jozef Štupák spolu s moderátorom Pištom Vandalom Chrappom a asistenciou, ktorí zastrešujú anketu Najväčší Slovák. Anketu „v malom“ sa rozhodli v rámci propagácie tohto podujatia uskutočniť na viacerých slovenských školách, naše gymnázium bolo jednou z nich. Pod záštitou pani riaditeľky E. Porubcovej produkcii pomáhal realizačný tím: M. Siváková, B. Cagáň, J. Páleš, Z. Orságová a Z. Cigáňová.

Desiati študenti si pripravili prezentácie osobností, ktoré sa dostali do celoslovenského finálového hlasovania. Pišta po krátkom predstavení osobností viedol debatu s neraz vážnymi a rozporuplnými otázkami zameranú na to, aby sme sa na danú osobnosť pozreli z rôznych pohľadov a zvažovali, či si zaslúži titul Najväčší Slovák. Boli nám predstavené tieto osobnosti. Kliknutím na meno osobnosti sa zobrazí prezentácia o jej živote.

III.A
1. Kavka, Andrej (Anton Srholec)
III.B:
2. Jariabka, Adam (Juraj Jánošík)
3. Šmida, Adam (Ľudovít Štúr)
III.C
4. Barniak, Tomáš (Alexander Dubček)
5. Huba, Quido (Jozef Gabčík)
6. Mazúr, Jakub (Cyril a Metod)
7. Kuželová, Sofia (Peter Sagan)
8. Štetiarová, Sofia Mária (Gustáv Husák)
III.D
9. Grolmusová, Martina (Milan R. Štefánik)
10. Vida, Adam (Andrej Hlinka)

Po vypočutí všetkých diskusných príspevkov nastalo hlasovanie. 82 prítomných hlasovalo nasledovne: 1. Ľudovít Štúr (32), 2. Anton Srholec (24), 3. Milan Rastislav Štefánik (18), 4. Jozef Gabčík (3), 5. Juraj Jánošík (2), 6. Andrej Hlinka (1), 7. Cyril a Metod (1), 8. Alexander Dubček (1), 9. Peter Sagan (0), 10. Gustáv Husák (0).

Vybraní študenti sa budú môcť zúčastniť celoslovenského finále tejto ankety v Bratislave. Na výsledky sme zvedaví. Veríme, že i touto cestou sa organizátorom podarilo študentom priblížiť významné osobnosti našich dejín a uvedomiť si ich prínos, bez ktorého by sme určite nežili život, ktorý sa mnohým z nás zdá samozrejmý.

za realizačný tím PhDr. Monika Siváková

15. 4. 2019

Exkurzia v Múzeu SNP

V piatok 12. apríla, navštívila skupina žiakov 3. ročníka humanitnej triedy Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Pod vedením lektora absolvovali komentovanú prehliadku exponátov a výukový program, zameraný na rozšírenie poznatkov o Slovenskej republike v rokoch 1939-1945.

Roman Steinhubl

11. 4. 2019

Noc pod hviezdami

plagát plagát V piatok 12. apríla pre vás predmetová komisia fyziky pripravila v rámci osláv storočnice našej školy podujatie s názvom Noc pod hviezdami.
O 18.00 vás pozývame do telocvične gymnázia. Na začiatku vás privíta a o vesmíre vám porozpráva dlhoročný bývalý učiteľ našej školy RNDr. Pavel Škrinár - toho času na dôchodku. O 18.30 začne kvíz na tému Vesmír a záhady našej školy, prihlásiť sa môžete do 4 – 8 členných tímov cez online formulár forms.gle/uKaifqxbQSmSVRGB7. Máme pre vás pripravené aj dve hodinové predstavenia v prenosnom planetáriu. Začiatok prvého predstavenia začína o 18.30, druhé predstavenie začína o 19.30. Priveďte so sebou rodinu, priateľov, známych a v piatok večer sa spolu s nimi dotknite hviezd. Hneď po zotmení sa totiž uskutoční pozorovanie nočnej oblohy našim novým ďalekohľadom na dvore školy. Keďže v apríli býva premenlivé počasie v prípade dažďa snehu búrky máme pripravenú prezentáciu aprílovej nočnej oblohy a k nej zaujímavý výklad. Všetci sa na vás veľmi tešíme.

4. 4. 2019

NEBO NAD HLAVOU

plagát plagát Pod týmto názvom sa skrýva v celkovom poradí deviata akcia, ktorú organizujeme v rámci projektu Gymnázium svojmu mestu v piatok 12. apríla 2019 o 18.00 hod. priamo na pôde našej školy. Jej hosťom bude aj Pavel Škrinár, dlhoročný člen nášho profesorského zboru. Prvý raz v živote som sa s ním stretol 4. apríla 1978, v deň, keď som robil prijímacie skúšky na prievidzské gymnázium. Vykonával pedagogický dozor v triede, kde sme riešili úlohy z matematiky. Dodnes si pamätám, ako si sadol dozadu a sám pre seba tie úlohy riešil tiež. Nasledujúce štyri roky, už ako gymnazista, som ho sporadicky stretával na chodbách školy, no nikdy ma neučil. Osobne som sa s ním zoznámil až v roku 1995, v deň, keď som sa stal jeho kolegom fyzikárom. Podal mi ruku, navrhol mi tykanie a pozval ma na oslavu svojich šesťdesiatin. Vtedy do môjho života vstúpil vzácny človek, ktorého si dodnes nesmierne vážim. „Na oblohe videl hviezdy a pred sebou mladých ľudí,“ napísala o ňom riaditeľka nášho gymnázia. Mal ich rovnako rád ako svet fyziky, čo dominoval celému jeho životu. Som rád, že som ho spoznal a už teraz sa teším na stretnutie s ním.

4. 4. 2019

Klíma a život generácie 2000

Dňa 20. 3. 2019 cez 5. a 6. hodinu sme sa my, žiaci 3. ročníka a žiaci osemročného gymnázia, zúčastnili na zaujímavej a veľmi pútavej prednáške a následnej besede na tému „ Klíma a život generácie 2000“. Beseda bola zrealizovaná v spolupráci s filmový festivalom Jeden svet a pod záštitou pani profesorky Pekárovej. Prednášajúcim bol bývalý lekár, dnes už ekológ, pán Juraj Mesík, ktorého bohaté skúsenosti a vedomosti nám umožnili nahliadnuť do tejto v súčasnosti vážnej problematiky. Z jeho rozprávania sme sa dozvedeli mnohé fakty o klimatických zmenách v minulosti a dnes. Je jasné, že tieto zmeny majú v súčasnosti oveľa rýchlejší a dramatickejší priebeh ako kedysi. Ďalej nás zaskočili mnohé problémy súvisiace s klimatickými zmenami na našej Zemi, ktoré sú pre nás čoraz citeľnejšie. Uvedomili sme si, že nástup moderných technológii nie je len prospešný, ale aj škodlivý pre ekológiu a naše životné prostredie. Čím skôr si tieto fakty uvedomíme, tým skôr môžeme danú problematiku riešiť. Posolstvom tejto prednášky bolo aj to, že naša planéta je len jedna a nie je tu len pre nás, ale aj pre budúce generácie. Preto by sme sa mali snažiť ju zachovať a vážiť si prostredie okolo seba. Pán Mesík nám dal aj niekoľko otázok na zamyslenie a niekoľko rád do budúceho života ako žiť aspoň o trochu ekologickejšie. Ak každý začne od seba, môžeme zmeniť náš svet a smer, ktorým sa uberá. Na záver už iba podotknem, že táto prednáška nám ponúkla možno trochu nepríjemný, ale zato triezvy názor na vec, ktorá sa týka nás všetkých.

Melisa Šnircová 3.A

4. 4. 2019

Deň prednášok z dejepisu – multiperspektívne pohľady

V utorok dňa 2. apríla 2019 mohli žiaci z III.B, III.C, II.F a sexty zažiť netradičné vyučovanie vo forme odborných prednášok, ktoré doplnili klasické učivo podávané v rámci štandardných hodín dejepisu.

Prvou témou z dvojice prednášok bola téma Zbrane a zbraňové systémy druhej svetovej vojny, ktorú predniesol v rámci rovesníckeho vyučovania Michal Líška z triedy kvinty B. Dozvedeli sme sa o typoch ručných zbraní (pištole, samopaly, guľomety), tankov, lietadiel, lodí a ponoriek používaných USA, V. Britániou, Nemeckom či ZSSR v období najväčšieho vojenského konfliktu v dejinách ľudstva, s podaním podrobných vyčísliteľných a výkonnostných charakteristík. Dotkli sme sa okrem dejepisu aj fyziky, mechaniky, matematiky, konštrukcie, náuky o materiáloch a rôznych ďalších technických odborov.

Druhá prednáška sa niesla v téme Prírodné katastrofy a ich vplyv na dejiny. Prednášajúcim bol tento raz náš pravidelný hosť doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý prišiel študentom podať informácie o štúdiu histórie na jeho fakulte, ako i zamyslieť sa nad tým, ako človek svojou činnosťou a nešetrným prístupom k prírode ničí svoje životné prostredie, spôsobuje zánik civilizácií, mení tvár krajiny a škodí okoliu i sebe. Dozvedeli sme sa i o tom, ako prírodné katastrofy, najmä supervulkány a sopky, dokázali zničiť a zabiť množstvo ľudí a civilizácia sa musela z týchto prírodných katastrof spamätávať a obnovovať. Prednáška taktiež nebola len o dejepise, ale aj o environmentalistike, biológii, geografii, štatistike, sociológii a demografii.

Ďakujeme obom hosťom za spestrenie dejepisného vyučovania a sprostredkovanie množstva nových poznatkov!

PhDr. Monika Siváková

4. 4. 2019

Chvíľa pre slovo

V stredu 20. marca 2019 sa v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi uskutočnila ďalšia z aktivít venovaných stému výročiu založenia našej školy.

Jej cieľom bolo čítaním úryvkov diel predstaviť tvorbu autorov, ktorí na prievidzskom gymnáziu pôsobili ako pedagógovia alebo na ňom študovali. Diváci sa tak mohli tešiť zo žánrovo rôznorodých diel Vladimíra Reisela, Ondreja Čiliaka, Jána Červeňa, Jaroslava Perniša, Miroslavy Ábelovej – a zaspievali si zhudobnený poptext Daniela Heviera.

Podujatie moderoval študent Patrik Stano z triedy 2.A a úryvky okrem profesoriek a študentov predniesla aj riaditeľka školy. Aktérom aj divákom ďakujeme za vytvorenie príjemnej komornej atmosféry!

4. 4. 2019

Historické prvenstvo na krajskom kole Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR

Dňa 27. marca 2019 sa v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne konal 28. ročník medzinárodnej Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR, ktorý bol zameraný na obdobie rokov 1978 – 1992 s hlavným dôrazom na Nežnú revolúciu, ktorej 30. výročie si budeme onedlho pripomínať.

Súťaž pozostávala z vedomostného testu, ktorého autormi boli poprední českí a slovenskí historici. Súťažilo sa v trojčlennom tíme, ktorý za našu školu tvorili Veronika Chylová (II.F), Marco Mazán (VI) a Peter Gašparovič (II.E). Po oznámení výsledkov bola naša radosť najväčšia spomedzi všetkých zúčastnených, pretože tento raz sme historicky po prvý raz obsadili 1. miesto a postupujeme na medzinárodné finále, ktoré sa bude konať v novembri 2019 v Chebe v Českej republike.

Sme hrdí na našich víťazov a prajeme im mnoho úspechov a síl pri neľahkej príprave, ktorá ich čaká.

PhDr. Monika Siváková

4. 4. 2019

Deň otvorených dverí: Storočie zmien 1919 – 2019

Predmetová komisia DEJEPISU si pre všetkých návštevníkov na deň 23. marca 2019, kedy sa konal Deň otvorených dverí, pripravila prezentáciu výučby predmetu dejepis, ako i ohliadnutie sa 100 rokov dozadu a pripomenutie si významných udalostí zo života školy i života spoločnosti. Návštevníci, minulí, terajší i budúci študenti gymnázia zavítali do našich priestorov s úmyslom načerpať nové informácie a dozvedieť sa veľa nového a zaujímavého z prezentačnej ponuky:

 • Gymnázium 100: torzo z výstavy Na vlastné oči (Hornonitrianske múzeum, Prievidza)
 • Ukážky dobových a moderných učebníc dejepisu a odbornej literatúry
 • Dobová hudba (reprodukovaná, živá)
 • Sprievodcovia v dobovej móde
 • Občerstvenie
 • Informácie o výučbe dejepisu na gymnáziu, o aktivitách a úspechoch žiakov
 • Ukážky žiackych prác
 • Prezentácia predmetu s fotografiami zo života školy
 • Nástenky – informácie o akciách a priebehu vyučovania

Ďakujeme všetkým organizátorom: predmetovej komisii dejepisu (Z. Orságová, E. Juríčková, M. Siváková), rodine Mazúrovej (občerstvenie), E. Ziaťkovej, D. Dobišovej, S. Pittnerovi, M. Petrášovi (sprevádzanie), M. Líškovi, D. Páleníkovi (hudobné vstupy), K. Erneyovej (propagačný leták). Veríme, že dejepis a dejiny si naďalej zachovajú priazeň tých, ktorým naša minulosť nie je ľahostajná.

PhDr. Monika Siváková

4. 4. 2019

11. ročník Dejepisnej olympiády – krajské kolo

Dňa 21. marca 2019 sa na Gymnáziu J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo krajské kolo 11. ročníka Dejepisnej olympiády. Našu školu v ňom reprezentovali:

 • Tomáš Vlčko (IV.F) v kategórii A (s prácou Vojenské zdravotníctvo v socialistickom Československu prostredníctvom príbehu Vladimíra Mundiera), umiestnil sa na 1. mieste.
 • Emma Hunková (III.C) v kategórii B (s prácou Vitajte na mojom panstve – projekt cestovného ruchu o Hornonitrianskej dŕžave Matúša Čáka Trenčianskeho), umiestnila sa na 2. mieste.

Keďže obaja súťažiaci boli úspešní riešitelia, postupujú do celoslovenského kola, do ktorého im všetci prajeme mnoho šťastia a úspechov!

PhDr. Monika Siváková, konzultantka

7. 2. 2019

Zmena ohľadom sociálnych štipendií

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

29. 1. 2019

Zlatý Amos

Ceny v súťaži:
Zlatý Amos - 3500 eur:
Amos sympaťák - 1000 eur:
Zlatá škola - 1000 eur:
Cena Jána Gašperana - detská porota - 1000 eur:
žiaci - 200 eur:
Učiteľ bez predsudkov - 1000 eur:
Naj učiteľ národnostných menšín - 1000 eur.

Finále moderuje Adela Vinczeová, tvár ankety je Igor Timko.

zlatý amos, amos sympaťák, zlatá škola: https://amos2017.webnode.sk/
pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať: https://amos2017.webnode.sk/pedagog/
učiteľ bez predsudkov: https://amos2017.webnode.sk/ucitel-bez-predsudkov/
Naj učiteľ národnostných menšín: https://amos2017.webnode.sk/naj-ucitel-narodnostnych-mensin/
www.zlatyamos.sk
Upútavka s Igorom: https://youtu.be/rbZClfAxLyg

7. 12. 2018

Mliečny automat

V mliečnom automate na 2. poschodí si môžete kúpiť mliečka, jogurty, tvarohové krémy a acidofilné mieka priamo od slovenského výrobcu Tatranská mliekareň. Ceny sú od 0,35€ do 0,45€. Magnetický kľúč si môžete (za 4€ zálohu) vyzdvihnúť a nabíjať (5€) u ekonomickej zástupkyni riaditeľky kedykoľvek na 1. poschodí v kancelárii č. 37 pri tercii.

Soňa Tršová

28. 8. 2018

Inštruktáž k štipendiám

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza